2012-06-07

อยากเปลี่ยนคนจัง ...


KP Page

10:55 AM  -  Public
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

พูดถุึงการ rethink ยุทธศาสตร์การเมือง ใหม่

ผมเห็นว่า หลังงานนี้ คือหลังจาก เพื่อไทย คง "ถอย" เรื่อง รธน.วาระ 3 (คือ คงไม่มีการดันให้สภาลงมติ รธน. แค่ให้สภาลงมติ เรื่อง ไม่เห็นด้วยกับคำสังศาล ซึงก็ไม่มีผลอะไรทางกฎหมาย) เช่นเดียวกับที่ถอย เรื่อง พรบ.ปรองดองมา

แกนนำ ทักษิณ-เพื่อไทย-นปช. น่าจะพิจารณาอย่างซีเรียส ทีจะ "ดรอป" คำขวัญเรื่อง "ปรองดอง" ไปเสียเลย

หาทาง เสนออะไรในทำนอง "ปฏิรูปประเทศไทย เป็นประชาธิปไตย" อะไรประเภทนี้ ขึ้นมาเป็นประเด็นใจกลางแทน มากกว่า

คือ จริงๆแล้ว ไอเดีย "ปรองดอง" ทั้งในแง่คำขวัญ ในแง่ยุทธศาสตร์ ที่กำหนด ("ทอดไมตรี" ฯลฯ) เป็นอะไรที่ ไมมีความหมาย และ misleading (ไม่ตรงความจริง) และ ไม่ถูกในหลักการหลายอย่างแต่ต้น อยู่แล้ว

จริงๆก็ไม่อยากจะเขียนอะไรที่มัน obvious (ชัดแจ้ง) ไป ในแง่ "แทคติก" การเมืองนะ

แต่ถ้าใครอ่านใกล้ชิด น่าจะจำได้ว่า

เหตุผลนึง ที่ผมเสนอว่า เพื่อไทย ควร "ชน" เรื่องลงมติ วาระ 3 ก็เพราะว่า

ผมเชื่อว่า ถึงเวลา ก็คงลงไม่ได้อยู่ดี เพราะ ปชป. จะวอล์กเอ๊าท์ แน่

และถ้าเป็นเช่นนั้น เพื่อไทย ก็จะได้ทั้งยืนยันหลักการ และเป็นการ "ดีเลย์" เรืองนี้ออกไป

โดยที่ ไม่ต้องเป็นฝ่าย "ทำเอง" ปชป. จะ "ทำให้"

อันนี้ แน่นอน เป็นการพูดในเชิง "แทคติก" ล้วนๆ มันมีปัญหาเชิงหลักการสำคัญอยู่แน่ๆ ทีเสนอว่า ต้องยืนยันลงมติวาระ 3

เรื่อง "แทคติก" นี้ ผมเพียงเพื่อจะบอกว่า ต่อให้ "ชน" ผลักดันการลงมติ ก้ไม่เกิดปัญหา

เพราะ ปชป. จะ "แก้ปัญหา" ให้ ด้วยการ ไม่ยอมให้มีการลงมติ

คือพูดในเชิง "แทคติก" เพื่อจะบอกว่า เพื่อไทย ไม่ต้องกลัวมากหรอก ถ้าจะ "ชน" ผลักดันการลงมติวาระ 3 น่ะ ว่า จะเกิดอะไรขึั้น ถ้าทำแบบนั้น

ปชป. จะเป็นฝ่ายทำให้ การ "ชน" ไม่เกิดขึั้นเองแหละ

นี่คือข่าวทียืนยันที่ผมคาดการณ์ว่า ปชป. คงวอล์กเอ๊าท์ แน่
http://www.manager.co.th/Politics/ViewNews.aspx?NewsID=9550000069856

หรือ
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1339046586&grpid&catid=01&subcatid=0100


แน่นอน ถ้าเป็นไปตามที่ผมคาด และ ข่าวนี้ดูเหมือนจะยืนยัน ก็หมายความว่า "คำสัง" ศาล จะยังอยู่ และ สภา จะไม่มีมติเรื่องวาระ 3 เพราะมีไม่ได้

แต่เร่องนี้ มันไม่เกียวกับว่า เพื่อไทย ไม่ควรตัดสินยืนยันหลักการอยู่แล้ว

คือ เรายืนยันไป ให้มีการลงมติ ถ้าอีกฝ่าย ใช้วิธีแบบนี้ เราก็ค่อยมาคิดต่อว่าจะเอายังไงหลังจากนั้น

แต่ทำ นี่ควรทำ แน่ๆ (ผลักดันการลงวาระ 3)

ไมใช่เป็นฝ่าย "ถอย" เองก่อน ไม่ยอมผลักเรื่องลงมติวาระ 3 หรือทำเพียงแค่ "เสนอญัตติไม่เห็นด้วยกับศาล" ซึง ญัตติหลังนี้ ปชป. ก็อาจจะ วอล์กเอ๊าท์อยู่นั่นเอง และถ้าเช่นนัน ก็เอาญัตติ รธน. วาระ 3 เลยดีกว่า

https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/423057951061675
https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/365122900207662 
จริงๆก็ไม่อยากจะเขีย... | Facebook »
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้เขียน: จริงๆก็ไม่อยากจะเขียนอะไรที่มัน obvious... เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และคนอื่นๆ ที่คุณอาจจะรู้จัก 

KP Page

10:54 AM (edited)  -  Public
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

ผมกำลังสังหรณ์ว่า ในที่สุด เรื่อง รธน. "เพื่อไทย" คงลงเอย เหมือนเรื่อง พรบ.ปรองดอง คือ จะ "ถอย"

คือคงจะมีการเสนอญัตติให้สภา "ลงมติคัดค้านคำสังศาล" แต่คงไม่ทำอะไรกับ วาระ 3 รธน. ไม่วาวันพรุ่งนี้ หรือสัปดาห์หน้า แล้วสภา ก็คงปิดประชุมไป จนกว่า สิงหาคม

ซึ่งถ้ามองโดยรวม ฝ่ายพันธมิตร+ปชป. ก็เรียกว่าประสบความสำเร็จ ในการ ดีเลย์ เรื่อง รธน. ออกไป (เช่นเดียวกับเรื่อง พรบ.ปรองดอง)

จากที่ผม "เดา" หรือ คาดการณ์ในกระทู้ข้างล่างว่า เพือไทย คง "ถอย" เรื่อง รธน. คือ จะไม่ดันการลงมติวาระ 3 รธน. แล้วปิดสมัยประชุม ไปจนกว่าสิงหาคม

บางท่าน ก็แสดงความเห็นวา ต้องทำเช่นนี้อยู่แล้ว เพราะถ้า "ชน" ลงมติ วาระ 3 จะถูกยุบพรรค อะไร

เรื่องยุบพรรค ความจริง ผมว่า ไม่ใช่เรื่องใหญ่ ที่จะเป็นเรื่องใหญ่มากกว่า คือ ถ้ามีการลงมติ วาระ 3 จริงๆ แล้วจะเกิดภาวะ Constitutional Crisis ที่ยังนึกไม่ออกว่า จะทำยังไงต่อ

แต่ผมยังเห็นว่า น่า "ชน" เรื่องลงมติ วาระ 3 เพราะผมคิดว่า ถึงเวลา ปชป. จะต้องเป็นฝ่าย "วอคเอ๊าท์" ทำให้การลงมตินั้น ทำไม่ได้

ทีเคยเขียนไปแล้ว่ว่า เพื่อไทย ควร go ahead ท้าทายคำสังศาล (ไม่ใช่แค่ให้สภาลงมติ ไม่เห็นด้วย อย่างที่วางแผนจะทำกันพรุ่งนี้)

แล้วให้ ปชป. เป็นฝ่าย "เดิน" next move ทำให้สภาล่มเอง

จากที่เขียนมาหลายอัน เช้านี้

ผมสรุปว่า ผมคิดว่า งานนี้ เมือ่ถึง สัปดาห์หน้า ที่จะมีการปิดสมัยประชุมสภา

จะลงเอยที่ พันธมิตร+ปชป. เป็นฝ่าย "ชนะ" ในครั้งนี้ ทั้งเรือ่ง พรบ.ปรองดอง และ เรื่อง แก้ รธน. วาระ 3

และ เพื่อไทย+นปช เป็นฝ่าย "ถอย"

อันนี้ เป็นอะไรที่จริงๆ ผมก็เขียนไว้ตังแต่หลายวันก่อน ทีว่า จะต้อง "ทำใจเผื่อ" ล่วงหน้าว่า มันจะออกมาแบบนี้

และทีสำคัญ ผมจึงมองว่า ผ่านงานนี้ไป ทักษิณ-เพื่อไทย-นปช จะต้อง rethink ยุทธศาสตร์การเมือง ใหม่ทั้งหมด

................

อีกอันที่ผมอยากทิ้งท้ายไว้คือ ผมเห็นว่า สิ่งที่เกิดขึั้นในไม่กี่สัปดาห์นี้ เป็นเรื่องยืนยันว่า บรรดาท่านที่ชอบหลับหูหลับตา ดีเฟนด์ สิ่งที่ แกนนำ ทักษิณ-เพือ่ไทย-นปช ทำ แล้วก็ด่า คนทีวิจารณ์นั้น

เป็นการกระทำที่ไม่ถูกหรอก

ทักษิณ-เพือไทย-นปช ไมใช่เทวดา ที่วิจารณ์ไม่ได้ ที่ไม่มีวันทำผิด และทีสำคัญ พวกเขา มีทั้งในแง่ "ผลประโยชน์" ทั้งในแง่สถานะ ที่อยู่ในอำนาจ เป็นส่วนหนึงของ "โครงสร้างอำนาจ" ร่วมกันกับบรรดา "อีลึต" ทั้งหลายอยู่

วิธีคิด การตัดสินใจ และการกระทำ ของพวกเขา ไมใช่ว่า จะมาจากหลักการหรืออุดมการณ์ เพื่อประชาธิปไตย เพื่อคนตัวเล็กตัวน้อย เสมอไป

ผมเสียดาย ที่มีประเด็นหนึงใน แถลงการณ์นิติราษฎร์ ที่ เพือไทย หรือคนที่คัดค้าน ศาล ไม่มีใครนำไป ชู ต่อเท่าไรนะ

คือ ประเด็นที่ว่า จริงๆแล้ว การผ่าน แก้ ม.291 ของรัฐสภา จะถือเป็น "การกระทำของบุคคลหรือพรรคการเมือง" ตาม ม.68 ไม่ได้ ต้องถือเป็นการกระทำของ สภา ซึงสภา ไมใช่ "บุคคลหรือพรรคการเมือง"

คือ การที่ แก้ 291 ผ่านมาถึงวาระ 3 นี้ และต่อให้ เพือไทย และ สภา go ahead ให้มีการลงมติ ผ่าน วาระ 3 นะ

และแม้ว่า ปชป. จะเป็นฝ่ายลงคะแนนไม่เห็นด้วยมาในวาระ 1 และ 2 และอาจจะลง ไม่เห็นด้วย ในวาระ 3 ด้วย (ผมคิดว่า เขาคง วอคเอ๊าท์ ไม่ให้มีการลงมติเลยมากกว่า)

ก็จะถือว่า เป็นการกระทำของ เพือไทย ไม่ได้

ต้องถือเป็นการกระทำร่วมกัน หรือ collective responsibility ของสภาทั้งหมด (รวมทั้งของ ปชป ทีลงมติไม่เห็นด้วย) ซึง ศาล ไมมีอำนาจมาควบคุม

นี่เป็นเหตุผลประกอบอีกอัน ที่ผมยืนยันว่า เพือไทย ต้องดันให้มีการลงมติ วาระ 3 ไมใช่แค่ ดันให้สภามีมติ "ไม่เห็นด้วยกับศาล" อย่างที่เตรียมไว้พรุ่งนี้เท่านั้น

https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/365082686878350
https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/365099993543286
https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/365106726875946
https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/365103460209606 
ผมเสียดาย... | Facebook »
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้เขียน: ผมเสียดาย ที่มีประเด็นหนึงใน... เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และคนอื่นๆ ที่คุณอาจจะรู้จัก 

KP Page

10:50 AM  -  Public
“ส่วนที่บอกว่าไปดูภาษาอังกฤษ การบอกว่าภาษาอังกฤษใช้ได้ ในการทำสัญญาระหว่างประเทศถ้าอยู่ในประเทศไทย เขาจะทำภาษาท้องถิ่นก่อนภาษาอังกฤษ และเขียนว่าในกรณีมีความขัดแย้งเกิดขึ้นให้ใช้ภาษาไทย แล้วขึ้นศาลไทย แต่อยู่ศาลรัฐธรรมนูญบอกให้ไปเอาภาษาอังกฤษเป็นหลัก และแม้แต่ภาษาอังกฤษและภาษาไทยก็ไม่ต่างกัน และโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์ถ้าบอกภาษาอังกฤษถูกแปลว่าภาษาไทยไม่ถูกใช่ไหม”

ศ. ลิขิต กล่าวว่า ในทางรัฐศาสตร์ ระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตยมีสองระบอบ อังกฤษ สหรัฐ ฝรั่งเศส อังกฤษ คือระบบรัฐสภา อีกระบบคือระบบประธานาธิบดี และระบบฝรั่งเศส

ในระบบอังกฤษ อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชน คือมาตรา สามของไทย สองคือหลักการตรวจสอบและถ่วงดุล เพื่อนำไปสู่ The rule of Laws ไม่ใช่ The rules by law หลักต่อมา คือการถ่วงดุลอำนาจ และหลักตรวจสอบ

อำนาจทั้งสามต้องถ่วงดุลย์ซึ่งกันและกัน การวินิจฉัยไม่ใช่การก้าวก่าย หยุดยั้งการดำเนินงาน การที่ศาลรธน. ไปยับยั้งการดำเนินการตามวาระสามของรัฐสภาไม่ได้ ที่จะบอกว่าถ่วงดุลนั้น หมายความว่าต้องไม่ก้าวก่ายกัน และถ้าสภาปล่อยให้สิ่งนี้เกิดขึ้นสภาก็จะมีความผิดด้วย คือผิดฐานละเมิดต่อหน้าที่ตามกฎหมายอาญามาตรา 157 และละเมิดรธน. มาตรา 270 ด้วย จงใจขัดต่อรัฐธรรมนูญ ถอดถอนได้

“ เรื่องนี้เป็นเรื่องที่ต้องพูดให้เคลียร์ ผมไม่อยากให้บ้านเมืองเราไม่มีขื่อแป สิ่งที่เกิดขึ้นนี้ มันไม่ใช่เรื่องเฉพาะความขัดแย้งแต่มันเป็นเรื่องอนาคตของประเทศไทย ของประชาธิปไตย หลักการจะให้กลิ้งไปมาไม่ได้”

http://www.prachatai3.info/journal/2012/06/40908 

KP Page

10:44 AM  -  Public
หนัก และ เจ็บ //
แต่ตกเรื่องคนตอแหล คนลอยเหนือปัญหา รวมทั้ง กูไม่รู้กูป่วย

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=311983132221674&set=a.193750797378242.50347.180907788662543 

KP Page

10:31 AM  -  Public
เทวดา
April 1

วัฒนธรรมอันดีงามของไทยที่ควรรักษาไว้ . . . ?

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=348361275199015&set=a.340293096005833.70794.340141106021032& 

KP Page

10:29 AM  -  Public
เขาก็สวดแบบสวดภาณยักษ์ ... ก็ดีออก ไม่หลับ ...
https://www.facebook.com/photo.php?v=399230253448874
เพิ่งเคยเห็นพระเทศน์เป็นจังหวะ rock ก็งานนี้แหละ (งานขึ้นบ้านใ... | Facebook »
Facebook เป็นเครื่องมือในการเข้าสังคม ซึ่งเชื่อมต่อผู้คนกับเพื่อน และคนอื่นๆ ซึ่งทำงาน เรียน และใช้ชีวิตอยู่รอบข้าง ผู้คนใช้ Facebook เพื่อตามให้ทันเพื่อน อัพโหลดรูปภาพได้ไม่จำกัด โพสต์ลิงค์และวิดีโอ... 

KP Page

10:27 AM  -  Public
Pegasusfire Michael
หนาวแน่!!! .. แดงเต็มหน้าศาลแล้ว
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=230416380411651&set=a.113346208785336.13804.100003298721741 
Som Verma's profile photo
+1
Som Verma10:38 AM
Power 

KP Page

10:26 AM  -  Public
Thailand Investment Forum
เพื่อนสมาชิกถาม: มีเงินเก็บอยู่สองหมื่นจะเริ่ม [ลงทุน] ยังไงดีอ่ะครับ ฝากแบ้งก็ไม่คุ้ม - -"

TIF ตอบ: แนะนำให้เก็บออมเงินให้มากขึ้นเรื่อยๆ และหาความรู้เพิ่มเติมไปตลอดเวลา ... อย่าไปเครียดกับจำนวนเงินต้น สำคัญที่การสะสมเงินต้นให้เติบโต

เงินเก็บ 2 หมื่น ต่อให้ลงทุนถูกตัวถูกจังหวะมากๆ ผ่านไป 1 ปีได้ผลตอบแทนถึง 100% ก็มีเงินเพิ่มเป็น 4 หมื่นเท่านั้น ... แต่หากมีวินัย สามารถเก็บออมสะสมเงินเพิ่มได้เรื่อยๆ สมมติแค่เดือนละ 2,000 ผ่านไป 1 ปี ก็มีเงินเพิ่มเป็น 44,000 แล้ว หรือเท่ากับเติบโต 120% โดยไม่ต้องแบกความเสี่ยงใดๆ จากการลงทุน

ย้ำอีกครั้งว่า หากเงินเริ่มต้นน้อย หัวใจสำคัญจะอยู่ที่การเติมเงินให้เพิ่มพูนโดยเร็วและต่อเนื่อง ไม่ได้อยู่ที่การเร่งหาผลตอบแทนสูงๆ ครับ
https://www.facebook.com/ThInvestForum/posts/10150833112946557
เพื่อนสมาิชิกถาม:... | Facebook »
Thailand Investment Forum ได้เขียน: เพื่อนสมาิชิกถาม:... เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ Thailand Investment Forum และคนอื่นๆ ที่คุณอาจจะรู้จัก 

KP Page

10:21 AM  -  Public
Add a comment...

KP Page

10:03 AM  -  Public
อยากเปลี่ยนคนจัง ...
https://plus.google.com/u/0/117800891205291711667/posts/

No comments:

Post a Comment