2012-06-23

วง"โค"จร


KP Page

8:35 AM  -  Public
นี่สินะที่เขาเรียกว่า วง"โค"จร
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=425750397469804&set=a.202962323081947.54496.202507109794135 

KP Page

8:30 AM  -  Public
Pegasusfire Michael
2 hours ago

ในช่วง 30 กว่าปีที่ผ่านมา
มีปัญหาให้ต้องตีความกฎหมายหลายครั้ง

จากปี 2518 เป็นต้นมา ประเด็นที่สถานภาพของสำนักงานทรัพย์สินฯ
ได้ถูกนำเข้าสู่ที่ประชุมคณะกรรมการกฤษฎีกา ถึง 5 ครั้ง

ซึ่งทุกครั้ง ยกเว้นครั้งสุดท้ายครั้งเดียว ได้ข้อสรุปออกมาว่า
ไมใช่หน่วยงานของรัฐ หน่วยราชการ หรือรัฐวิสาสหกิจ
และไม่อยู่ในการควบคุมหรือกำกับใดๆของรัฐบาล

แม้แต่ครั้งสุดท้ายที่คณะกรรมการกฤษฎีกาเปลี่ยนมาตีความว่า
สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์เป็นหน่วยงานของรัฐ
ก็ยังยืนยันว่า สำนักงานทรัพย์สินฯมิได้ขึ้นอยู่ในกำกับของคณะรัฐมนตรี
หรือกระทรวงทบวงกรมใด

เป็นความจริงที่ว่า ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์และสำนักงานทรัพย์สินฯ
อยู่ในการกำกับดูแลของพระมหากษัตริย์โดยเด็ดขาด และไม่มีใคร
หรือหน่วยงานใดควบคุมตรวจสอบได้นั้น เป็นเรื่องที่รู้กันดีมานานแล้ว
ในแทบทุกวงการ ทั้งวงการธุรกิจ วงการรัฐบาล และแม้แต่ประชาชนจำนวนมาก

การที่รายงานประจำปี 2553 ของสำนักงานทรัพย์สินฯพยายามบิดเบือนว่า
ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์มีรัฐบาลเป็นผู้รับผิดชอบ เป็นเรื่องไม่จริง

ตามหลักการแล้วทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ เป็นทรัพย์สินของรัฐ
ในประเทศที่ปกครองแบบประชาธิปไตย ไม่ใช่สมบูรณาญาสิทธิราช
โดยต้องเป็นทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การควบคุมดูแล
ของรัฐบาลที่ได้รับการเลือกตั้งมาจากประชาชนและสามารถตรวจสอบ
ควบคุมโดยสาธารณะได้อย่างเต็มที่ทุกประการ เช่นเดียวกับทรัพย์สินของรัฐอื่นๆ

แต่ที่สถานะของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ของไทย
มีการเปลี่ยนแปลงเมื่อ 60 กว่าปีก่อน
สมัยรัฐบาลนิยมเจ้าของพรรคประชาธิปัตย์
ที่ขึ้นสู่อำนาจด้วยการรัฐประหารโค่น คณะราษฎรรัฐบาลหลวงธำรงค์
ของนายปรีดีลงไป ได้ออกพระราชบัญญัติเปลี่ยนแปลงอำนาจการควบคุม
ทรัพย์สินของรัฐส่วนนี้ ให้กลับไปเป็นแบบสมบูรณาญาสิทธิราชอีก

คือ ให้พระมหากษัตริย์มีอำนาจเด็ดขาดในการ จำหน่ายใช้สอย
ผลประโยชน์ที่ได้จากทรัพย์สินส่วนนี้ ตามพระราชอัธยาศัย ไม่ว่ากรณีใดๆ

ผลก็คือทำให้ทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ที่มีลักษณะเป็นทรัพย์สินของรัฐ
กลายมาเป็นทรัพย์สินที่มีลักษณะ ส่วนพระองค์ ไปโดยปริยายไป
คือให้เป็นไปตามพระราชอัธยาศัยเหมือนกัน

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=238430309610258&set=a.113346208785336.13804.100003298721741  

KP Page

6:54 AM  -  Public
"มรดกวัฒนธรรมทางศิลปะ/วัตถุ(บางอย่าง เพราะไม่มีที่ไหนทำได้ทุกอย่าง) ไม่ใช่มรดกวัฒนธรรมทางความคิดจิตใจ และสิ่งที่ควรจะปรับเปลี่ยนรื้อถอนคือมรดกวัฒนธรรมทางความคิดจิตใจ ไม่ใช่มรดกวัฒนธรรมทางศิลปะ/วัตถุ (ซึ่งไม่ได้หมายถึงการ “แช่แข็ง” ห้ามดัดแปลง) "KP Page

9:45 PM  -  Public
สัมภาษณ์ นิก นอสติทซ์ (Nick Nostitz) เกี่ยวกับประเด็นความขัดแย้งในประเทศไทย นิก นอสติทซ์ คือ นักข่าวชาวเยอรมันที่เขียนหนังสื่อเกี่ยวกับความขัดแย้งทางการเมืองของไทย 2 เล่ม (Red vs. Yellow Volume 1: Thailand"s Crisis of Identity." และ "Red vs. Yellow Volume 2) และเป็นผู้ติดตามทำข่าวเรื่องความขัดแย้งนี้อย่างใกล้ชิด รวมทั้งยังเป็นนักข่าวที่ได้เข้าให้การในคดีของนายชาญณรงค์ พลศรีลา แท๊กซี่คนเสื้อแดงซึ่งถูกยิงเสียชีวิตที่ปั๊มน้ำมันเชลล์ ซอยรางน้ำ เมื่อ 15 พฤษภาคม 2553 ที่ผ่านมา

หนึ่งในคำถามที่ถามนิกคือ "ทำข่าวม็อบมาทั้งสองสี มองทั้งสองม็อบนี้อย่างไร?"

ซึ่งนิก ได้ตอบได้อย่างน่าสนใจว่า:

"ที่เสื้อเหลืองพูด ก็เป็นสิ่งที่น่ารับฟัง เรื่องการตรวจสอบนักการเมือง แต่การที่มาเรียกร้องเรื่อง มาตรา 7 การเสนอเรื่อง 70:30 นั้นไม่ใช่แล้ว การเรียกร้องแบบนี้เป็นสิ่งที่ถอยหลัง คือต้องถามว่าคุณจะเอาประชาธิปไตยหรือศักดินา ขณะที่คุณเรียกร้องประชาธิปไตย แต่กลับเรียกร้องวิธีการที่ไม่ใช่ประชาธิปไตย สำหรับสิ่งที่เสื้อแดงเรียกร้องเรื่องประชาธิปไตย โอกาสเท่าเทียม ทหารต้องออกจากการเมือง อันนี้เป็นเรื่องที่ถูกต้อง คือมันเป็นหลักสากลสำหรับประเทศที่มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตย มันไม่มีหรอกประชาธิปไตยแบบไทยๆ หรือประชาธิปไตยแบบเยอรมนีๆ ผมว่าคนที่พูดแบบนี้คือพวกที่ขี้เกียจคิด ไม่ยอมศึกษาประวัติศาสตร์ประเทศที่เขาผ่านมาแล้ว"

นอกจากนั้น นิกยังอธิบายด้วยว่าเหตุใดจึงถึงยอมไปเป็นพยานในคดีแท็กซี่ที่ถูกยิง โดยนิก ตอบว่า:

"ผมเห็น คือในประเทศของผม เวลาเราเห็นอะไร เป็นหน้าที่ของเรา เป็นหน้าที่มนุษย์ที่จะต้องไปเป็นพยาน ที่เยอรมนีไม่ออกมาเป็นพยานผิดกฎหมายด้วย ผมนึกถึงคนตายด้วย ผมไม่ได้ผลประโยชน์อะไรจากการที่เขาเจ็บเขาตาย แต่ถ้าผมเห็นแล้วผมปิดปาก ผมจะมองตัวเองในกระจกได้อย่างไร ต้องนึกถึงครอบครัวเขา เขามีเมีย มีลูก ทุกคนก็อย่างรู้ สมมุติว่าเราโดนแบบนี้บ้าง คนที่เห็นไม่ออกมา แฟนเรา พ่อแม่เราจะคิดอย่างไร ไปเป็นพยานโดยไม่ได้คิดว่าเราเป็นนักข่าว หรือเป็นฝรั่ง แต่เพราะเราเป็นมนุษย์ ชีวิตของลุงชาญณรงค์นั้นสำคัญมาก เพราะเขามาจากครอบครัวยากจนในต่างจังหวัด ทำให้ชีวิตดีขึ้น ลูกได้เรียน ทำตัวเองจนออกจากความยากจน ซื้อรถ ซื้อบ้านได้ แบบนี้มันสำคัญ เสื้อแดงส่วนมากก็คล้ายๆ แบบนี้ ตั้งต้นชีวิตจนได้ออกจากความยากจน และก็อยากได้สิทธิของตัวเองด้วย"

นิก นอสติทซ์ (Nick Nostitz), สัมภาษณ์
27 พฤษภาคม 2555, มติชน
ที่มา: http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1338090642&grpid=01&catid&subcatid
ที่มาของรูป: http://liberalthai.wordpress.com/page/44/

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=429376257085194&set=a.311169832239171.73183.311158728906948  

KP Page

9:43 PM  -  Public
ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
21 มิถุนายน 2555 ในรายการ Wake Up Thailand

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=429905247032295&set=a.311169832239171.73183.311158728906948 

KP Page

9:41 PM  -  Public
โดนนนนนนนนนนนน .... 
กูไม่ใช่ซ้าย ไม่ใช่ขวา แต่กูเกลียดความอยุติธรรม ... 
จัญไรครองเมือง ... มันเป็นใครคิดกันเอาเอง ...

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=430071593682327&set=a.311169832239171.73183.311158728906948

KP Page

8:25 PM (edited)  -  Public
ทองยังเป็นขาลง จนกว่าเมกาจะประกาศ QE3
ช่วงนี้เล่นสั้นรายลุ้นทุกสัปดาห์ที่สามของเดือนตอนประชุม FOMC
รอประกาศ QE3 จากพี่เบนเพียงอย่างเดียว
ช่วงนี้เศรษฐกิจโลก อยู่ในช่วงขาลง
Commodities ไม่ว่าจะเป็น oil, silver, gold, rubber ได้รับผลกระทบหมด ...

technical supports for the metal are located at $1,554 and $1,538, while resistances are at $1,598 and $1,625.

http://www.fxstreet.com/news/forex-news/article.aspx?storyid=27b16149-9231-4063-8724-934cd0b32583
Gold steady around $ 1565 »
The precious metal has been sell off on run towards safe haven dollar yesterday, and according to the Standard Bank, not only euro zone concerns weight on the metal, but also “weak Indian buying...

No comments:

Post a Comment