2012-06-17

สมยศ พฤกษาเกษมสุข ที่ฉันรู้จัก


KP Page

12:39 PM  -  Public
เปิดตัวหนังสือ สมยศ พฤกษาเกษมสุข ที่ฉันรู้จัก 16/06/12
112 หน้า 112 บาท

กลุ่ม 24 มิถุนา จัดเปิดตัวหนังสือ "สมยศ พฤกษาเกษมสุข ที่ฉันรู้จัก" พร้อมจัดเวทีเสวนาประชาชน "จากมือที่มองไม่เห็น ถึง ความยุติธรรมตาขาว และราษฎรตาดำ " ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว( ตึกหลัง)  อ.ยิ้ม วัฒน์ วรรลยางกูร คุณประวิทย์ โรจนพฤกษ์ ดำเนินรายการโดย จิตรา คชเดช 

สั่งซื้อ
0895007232
0815517017

http://thaienews.blogspot.com/2012/06/blog-post_1505.html 
เปิดตัวหนังสือ สมยศ พฤกษาเกษมสุข ที่ฉันรู้จัก 16/06/12 112 หน้า 112 บาท สั่งซื้อ 0895007232 0815517017

KP Page

12:38 PM  -  Public
"จากมือที่มองเห็น ถึงความยุติธรรมตาขาว และ ราษฏรตาดำๆ"
ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
วัฒน์ วรรยางกูล
ประวิตร โรจนพฤกษ์
เปิดตัวหนังสือ สมยศ 16/06/12 part2/2 
"จากมือที่มองเห็น ถึงความยุติธรรมตาขาว และ ราษฏรตาดำๆ" ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ วัฒน์ วรรยางกูล ประวิตร โรจนพฤกษ์

KP Page

12:37 PM  -  Public
ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุณสมัคร สุนทรเวช ที่ผมรู้จัก" ในงานอบรมให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน ครั้งที่ 87 จัดโดยพรรคประชากรไทย สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555
คุณสมัคร สุนทรเวช ที่ผมรู้จัก 
ณัฐวุฒิ ไสยเกื้อ บรรยายพิเศษในหัวข้อ "คุณสมัคร สุนทรเวช ที่ผมรู้จัก" ในงานอบรมให้ความรู้ทางการเมืองแก่ประชาชน ครั้งที่ 87 จัดโดยพรรคประชากรไทย สนับสนุนโดย กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ณ โรงแรมริชมอนด์ จ.นนทบุรี เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2555

KP Page

12:35 PM  -  Public
ปรีดี พนมยงค์ กับ หลักการแบ่งแยกอำนาจในระบอบประชาธิปไตย
ตุลาการ VS นิติบัญญัติ
เปิดงานโดย รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล คณบดี
ร่วมเสวนาโดย
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
ดร.โภคิน พลกุล
สว.พนัส ทัศนียานนท์
ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข

ดำเนินรายการโดย ดร.มรกต เจวจินดา ไมยเออร์
พิธีกรประจำวัน อัครพงษ์ ค่ำคูณ
ณ ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555

ตุลาการ VS อำนาจนิติบัญญัติ  
ปรีดี พนมยงค์ กับ หลักการแบ่งแยกอำนาจในระบอบประชาธิปไตย ตุลาการ VS นิติบัญญัติ เปิดงานโดย รศ.ดร.พิมพันธุ์ เวสสะโกศล คณบดี ร่วมเสวนาโดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ดร.โภคิน พลกุล สว.พนัส ทัศนียานนท์ ดร.พีระพันธุ์ พาลุสุข ดำเนินรายการโดย ดร.มรกต เจวจินดา ไมยเออร์ พิธีกรประจำวัน อัครพงษ์ ค่ำคูณ ณ ห้อง 206 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยนานาชาติปรีดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555 หมายเหตุ: บันทึกภาพโดย ม้าเร็ว

No comments:

Post a Comment