2012-06-22

80 ปี ปชต.รัฐศาสตร์กับการเมืองไทย


KP Page

6:52 AM  -  Public
ภาคเช้า "วิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองเชิงสถาบัน" วิทยากร
ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬา
รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธุ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬา
คุณจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย
คุณจุลินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์
รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี ดำเนินรายการ
ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง ร่วมกับศูนย์ติดตามประชาธิปไตย (Thailand Democracy Watch) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555
80 ปี ปชต.:รัฐศาสตร์กับการเมืองไทย 
ภาคเช้า "วิกฤติความขัดแย้งทางการเมืองเชิงสถาบัน" วิทยากร ศ.ดร.อนุสรณ์ ลิ่มมณี อาจารย์ประจำภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬา รศ.ดร.สุรชาติ บำรุงสุข อาจารย์ประจำภาควิชาความสัมพันธุ์ระหว่างประเทศ คณะรัฐศาสตร์ จุฬา คุณจาตุรนต์ ฉายแสง อดีตรักษาการหัวหน้าพรรคไทยรักไทย คุณจุลินทร์ ลักษณวิศิษฎ์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ รศ.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง ร่วมกับศูนย์ติดตามประชาธิปไตย (Thailand Democracy Watch) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555

KP Page

6:51 AM  -  Public
ภาคบ่าย "การเมืองมวลชนในสถานการณ์หลายขั้วสี" วิทยากร
ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬา
ผศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวนการหลักสูตร ร.ม.การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬา
ร.ศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวั่นแก้ว หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬา
ดร.นฤมล ทับจุมพล ดำเนินรายการ
ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
จัดโดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง ร่วมกับศูนย์ติดตามประชาธิปไตย (Thailand Democracy Watch) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555
80 ปี ปชต.:รัฐศาสตร์กับการเมืองไทย(2)  
ภาคบ่าย "การเมืองมวลชนในสถานการณ์หลายขั้วสี" วิทยากร ศ.ดร.จรัส สุวรรณมาลา อาจารย์ประจำภาควิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ จุฬา ผศ.ดร.ประภาส ปิ่นตบแต่ง ผู้อำนวนการหลักสูตร ร.ม.การเมืองและการจัดการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬา ร.ศ.ดร.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวั่นแก้ว หัวหน้าภาควิชาการปกครอง คณะรัฐศาสตร์ จุฬา ดร.นฤมล ทับจุมพล ดำเนินรายการ ณ ห้องประชุมจุมภฎ-พันธุ์ทิพย์ ชั้น 4 อาคารประชาธิปก-รำไพพรรณี คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย จัดโดยหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองและการจัดการปกครอง ร่วมกับศูนย์ติดตามประชาธิปไตย (Thailand Democracy Watch) คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันพฤหัสบดีที่ 21 มิถุนายน 2555

KP Page

5:37 AM  -  Public
การบรรยายประวัติความเป็นมาธงชาติไทย การใช้ การชัก การประดับ กฎ ระเบียบธงชาติไทย ประวัติความเป็นมาเพลงสรรเสริญพระบารมี ประวัติความเป็นมาเพลงชาติไทย ในหลักสูตร "การปลูกฝังอุดมการณ์ความรักชาติ" รุ่นที่ ๗ ณ โรงเรียนกิจการพลเรือนทหารบก ช่วงที่ ๑

KP Page

5:35 AM  -  Public
พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา หรือ พจน์ พหลโยธิน
เป็นหนึ่งในคณะราษฎร ที่ร่วมเปลี่ยนแปลงการปกครอง
ของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มา
เป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และได้รับฉายาว่า
''เชษฐบุรุษประชาธิปไตย''
Hilight Intelligence
VoiceNews VoiceTV 21-06-2012
เจตนารมณ์เชษฐบุรุษประชาธิปไตย 
พลเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา หรือ พจน์ พหลโยธิน เป็นหนึ่งในคณะราษฎร ที่ร่วมเปลี่ยนแปลงการปกครอง ของประเทศไทยจากระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ มา เป็นระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2475 และได้รับฉายาว่า ''เชษฐบุรุษประชาธิปไตย'' Hilight Intelligence VoiceNews VoiceTV 21-06-2012

KP Page

5:33 AM (edited)  -  Public
แตกทัพเลย ดีไหม เสื้อแดง ? รายการสาระประชาธิปไตย ประจำวันพฤัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555 จากมหาวิทยาลัยประชาชน คุณแพม พูดคุยกับ ดร. เพียงดิน ในเรื่องความสามัคคีในกรอบประชาธิปไตย และการเดินเกมแยกมิติและการพัฒนาของประชาชนไทย ดาวน์โหลดได้ที่
http://www.mediafire.com/?dciuz7vw4bfv31k
แตกทัพเลย ดีไหม เสื้อแดง 
แตกทัพเลย ดีไหม เสื้อแดง ? รายการสาระประชาธิปไตย ประจำวันพฤัสบดี ที่ 21 มิถุนายน 2555 จากมหาวิทยาลัยประชาชน คุณแพม พูดคุยกับ ดร. เพียงดิน ในเรื่องความสามัคคีในกรอบประชาธิปไตย และการเดินเกมแยกมิติและการพัฒนาของประชาชนไทย ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mediafire.com/?dciuz7vw4bfv31k

KP Page

5:25 AM  -  Public
BTSครวญเลิกสถานีตากสินรายได้วูบ "ธีระชน"คิดหนัก"ทุบ-ไม่ทุบ"คาดเอาใจคนฝั่งธนฯ »
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ : ข่าวการเงิน ตลาด รถยนต์ พร็อพเพอร์ตี้ ไอซีที ท่องเที่ยว ไอซีที ต่างประเทศ

KP Page

5:12 AM  -  Public
ผุดสะพาน 2 สมุทร เชื่อม "ปากน้ำ-มหาชัย"เวนคืน 3 จังหวัดรวด »
หนังสือพิมพ์ประชาชาติธุรกิจออนไลน์ : ข่าวการเงิน ตลาด รถยนต์ พร็อพเพอร์ตี้ ไอซีที ท่องเที่ยว ไอซีที ต่างประเทศ

KP Page

4:26 AM (edited)  -  Public
เอาวันชาติของเรากลับมา »
เอาวันชาติของเรากลับมา รายการ Wake up Thailand ประจำวันศุกร์ที่ 22 มิ.ย. 55 นำเสนอประเด็น - 80 ปี ประชาธิปไตย 2475 - 80 ปี ปฏิวัติประชาธิปไตย พ.ศ.2475 - นายกฯ ตักบาต...

KP Page

4:15 AM (edited)  -  Public
ว่าแต่ว่ามีแต่ประวัติศาสตร์ของเจ้า ประวัติศาสตร์ของสามัญชน มันช่างหาได้ยาก
จริงๆ

พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 7 ได้มีพระราชโองการให้สร้างถนนในพื้นที่ฝั่งธนบุรีจำนวน 10 สาย เพื่อเฉลิมฉลองครบรอบ 150 ปีแห่งการสถาปนาพระนครเป็นราชธานี แล้วได้พระราชทานนามให้ตั้งชื่อถนนเกี่ยวข้องกับชัยชนะของสงคราม เพื่อระลึกถึงคุณงามความดีของกษัตริย์ในอดีต ที่ได้ออกรบปกป้องรักษาดินแดนประเทศไทย อาทิ ถนนวังหลัง ตั้งชื่อเพื่อระลึกคุณความดีของแม่ทัพวังหลัง ในรัชสมัยรัชกาลที่ 1 ถนนลาดหญ้า ตั้งชื่อเพื่อระลึกถึงวีรกรรมทุ่งลาดหญ้า จังหวัดกาญจนบุรี ในสงคราม 9 ทัพ ถนนสมเด็จเจ้าพระยา เป็นที่ตั้งจวนของสมเด็จเจ้าพระยาถึง 4 ท่าน ถนนเชียงใหม่ ตั้งชื่อเพื่อระลึกเหตุการณ์ปราบกบฏเชียงใหม่
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1340280109 

KP Page

Yesterday 6:26 PM  -  Public
ทองร่วงมันส์จริงๆ ...

KP Page

Yesterday 6:16 PM  -  Public
รายการ ปรับกลยุทธ์ สถานีโทรทัศน์ Money Channel (ทรูวิชั่นส์ 178) ช่วง..Gold Outlook by YLG

KP Page

Yesterday 6:13 PM  -  Public
คลิปรายการชวนคิดชวนคุย ภาคพิเศษกับคุณอาคม ซิดนีย์ และ ดร. เพียงดิน รักไทย หัวข้อ พรรคการเมืองในฝันและทางข้างหน้าของประชาชน กับท่วงท่าอันโหดลึกล้ำของ "แก็งค์เผด็จการ" และความจริงใจของ "ทีมเพื่อไทย" ต่อประชาชน... 20 มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mediafire.com/?zef4yluws44uqw0 ท่านสามารถติดตามฟังทางยูทูปได้ที่ http://www.youtube.com/user/ThaiPRUD
ชวนคิดชวนคุย อาคม ซิดนีย์  
คลิปรายการชวนคิดชวนคุย ภาคพิเศษกับคุณอาคม ซิดนีย์ และ ดร. เพียงดิน รักไทย หัวข้อ พรรคการเมืองในฝันและทางข้างหน้าของประชาชน กับท่วงท่าอันโหดลึกล้ำของ "แก็งค์เผด็จการ" และความจริงใจของ "ทีมเพื่อไทย" ต่อประชาชน... 20 มิถุนายน 2555 ดาวน์โหลดได้ที่ http://www.mediafire.com/?zef4yluws44uqw0 ท่านสามารถติดตามฟังทางยูทูปได้ที่ http://www.youtube.com/user/ThaiPRUD?feature=mhee

KP Page

Yesterday 10:34 AM  -  Public
ตีกลองสะบัดชัย โดย พ่อครูคำ กาไวย์ ในงาน ไหว้ครูดนตรี-นาฏสิลป์ ครั้งที่ 10 ม.แม่ฟ้าหลวง วันที่ 10 ก.ค. 2554

No comments:

Post a Comment