2012-05-17

R.อะไร อะไร มันก็ไม่แน่


KP Mind

5:48 AM  -  Public
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
December 7, 2010

โลกธรรมฝ่ายไม่น่าปรารถนาที่เข้ามากระทบเรานั้น
ก็เหมือนกับพายุ เหมือนกับความแห้งแล้งในชีวิตของเรา
ผ่านมาแล้ว ก็ผ่านไป
สิ่งที่ปรากฏอยู่ และสิ่งที่เข้ามากระทบทั้งหลายนั้น
มันเป็นวิบากกรรม เป็นมรดกแห่งกรรมของเราเองทั้งนั้น
ให้เรายอมรับในความเป็นจริงของมัน
เหมือนยอมรับความแปรเปลี่ยนของลมฟ้าอากาศ

https://www.facebook.com/aj.mitsuo.gavesako/posts/109063899165819
Add a comment...

KP Mind

5:47 AM  -  Public
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
December 8, 2010
"อะไร อะไร มันก็ไม่แน่...อย่าดีใจ อย่าเสียใจ"

มีนิทานของชาวจีนเรื่องหนึ่งเล่าว่า สามีภรรยาคู่หนึ่งอาศัยอยู่ในชนบทกับท่านผู้เฒ่าท่านหนึ่ง และมีม้าฉลาดแสนรู้อีกตัวหนึ่ง ทั้งสองสามีภรรยารักม้าตัวนี้มาก วันหนึ่งม้าหนีไป ทั้งสองจึงเสียใจมาก ท่านผู้เฒ่าก็ได้ปลอบใจว่า "อย่าเสียใจเลย เพราะชีวิตนี้ไม่แน่"

เวลาผ่านไปหลายวัน ม้าตัวนั้นก็กลับมาที่บ้าน แต่คราวนี้ได้พาแฟนมาด้วยเป็นม้าป่าอีกหนึ่งตัว สามีภรรยาก็ดีใจมาก แต่ท่านผู้เฒ่าก็ได้บอกว่า "อย่าเพิ่งดีใจ เพราะชีวิตนี้ไม่แน่"

ต่อมาวันหนึ่ง สามีพาม้าตัวใหม่มาหัดขี่เล่นไปรอบๆ บ้าน ม้ายังไม่เชื่องดี จึงยังไม่สามารถบังคับได้ดังใจ ม้าพาวิ่งลอดเข้าไปใต้ถุนบ้าน ตัวเขาชนกระแทกเข้ากับตัวบ้านอย่างแรง ตกลงมาพิการแขนขาหัก ทำให้ทั้งสามี และภรรยาต่างก็เสียใจกับเหตุการณ์นี้มาก ท่านผู้เฒ่าก็ปลอบว่า "อย่าเสียใจเลย เพราะชีวิตนี้ไม่แน่"

ต่อมาเกิดสงครามขึ้น ชายฉกรรจ์ในหมู่บ้านถูกทางราชการเกณฑ์ไปเป็นทหารทุกคน สามีได้รับการยกเว้นเนื่องจากเป็นคนพิการ การสู้รบเป็นไปอย่างรุนแรงทำให้ทหารตายเกือบหมด สามีภรรยาก็ดีใจที่ตัวเองไม่ต้องไปเสียชีวิตในสงครามครั้งนี้

นิทานเรื่องนี้สอนเราว่า

บางครั้งเราอาจเกิดความรู้สึกว่าเราได้สูญเสียมากมาย เราเสียเปรียบ น่าเสียใจ แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว เราอาจจะเห็นว่า สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ใช่สิ่งที่น่าเสียใจอะไรมาก อาจจะกลับกลายเป็นสิ่งที่ดีก็ได้ บางสิ่งบางอย่างที่เรารู้สึกว่าดี แต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้ว สิ่งเหล่านี้ก็อาจจะไม่ใช่สิ่งที่ดีก็ได้ มันก็กลับไปกลับมาอยู่อย่างนั้น เป็นอนิจจัง ไม่แน่นอนจริงๆ

เราจึงควรทำความเข้าใจกับเรื่องของ "ความไม่แน่" และรู้จัก "ปล่อยวาง"

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=128330917228244&set=a.115953131799356.14646.115726131822056
Add a comment...

KP Mind

5:54 AM (edited)  -  Public
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
November 11, 2010

หายใจเข้าลึกๆ
หายใจออกยาวๆ
โอปนยิโก น้อมเข้ามา
น้อมจิตเข้ามาดูกายดูใจของตนเอง
อัตตาหิ อัตโนนาโถ
ตนเป็นที่พึ่งของตน


พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
December 27, 2010

เราควรแบ่งเวลานั่งสมาธิ
ครั้งล่ะ 15 นาที 20 นาที 30 นาที
วันล่ะ 1 ครั้ง 2 ครั้ง 3 ครั้ง
เพื่อทำจิตใจให้มีความสุขแข็งแรงเต็มที่
บำรุงหัวใจด้วยความรู้สึกเป็นเมตตา และสุขใจ
เมื่อเราเจอสถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวัน
ที่ทำให้เราเกิดความรู้สึกไม่ถูกใจ
ไม่สบายใจ ผิดหวัง เสียใจ เป็นทุกข์
ถ้าเราหมั่นเจริญเมตตาภาวนาอยู่เสมอ
เราก็จะสามารถรับสถานการณ์ได้ด้วยจิตใจที่ดี
จิตใจที่มีกำลัง

เราทุกคนมีสิทธิที่จะสัมผัสกับความสุขทางใจ
หรือปีติสุขของจิตใจได้ทุกคน
โดยธรรมชาติ ... จิตใจของเรามีความสุขอยู่แล้ว
แต่พวกเราไม่ยอมสัมผัส
มักจะสัมผัสแต่อารมณ์ที่เป็นทุกข์ เศร้าหมอง
ใจเราก็ไม่สบาย ใจเสีย เสียใจ

https://www.facebook.com/aj.mitsuo.gavesako/posts/166560976698728
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=132804610114208&set=a.115953131799356.14646.115726131822056

No comments:

Post a Comment