2012-05-24

P.ระบอบประชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์


KP Page

Yesterday 5:40 AM  -  Public
Kasian Tejapira
Yesterday
ระบอบประชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์: การต่อยอดเล็ก ๆ ที่เผยให้เห็นความจริงโดยไม่ตั้งใจ (unintentional truth) ของวาทกรรมประชาธิปไตยแบบไทย ๆ
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ทฤษฎีที่ว่าใหม่นี้เอาเข้าจริงเป็นแค่การต่อยอดของวาทกรรมประชาธิปไตยแบบไทย ๆ ของนักคิดรอยัลลิสต์ไทยยุคหลัง ๒๔๗๕ ย้อนหลังกลับไปได้ถึงพระองค์เจ้าธานีนิวัตและม.ร.ว. เสนีย์ ปราโมช ช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่สอง

ข้อเสนอของนักคิดเหล่านี้คือ สุโขทัยเป็นยูโทเปีย (สุโขทยาน คำแปลของสมัค บุราวาศ) ของประชาธิปไตยแบบไทย ๆ เรามีเสรีประชาธิปไตยมาตั้งนานแล้วแต่สมัยสุโขทัย พ่อขุนรามคำแหง นั่งแท่นมนังคศิลารับฟังทุกข์ร้อนของราษฎรที่มาสั่นกระดิ่งร้องทุกข์ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ฯลฯ ถ้าไทยเราเป็นประชาธิปไตยมาแต่เดิมครั้งกรุงสุโขทัย ๒๔๗๕ ก็ไม่มีอะไรใหม่ แต่เป็นของแปลกปลอม ใจเร็วด่วนได้ จากเมืองนอก ไม่รู้จักเข้าใจและไม่สอดคล้องกับธรรมเนียมวัฒนธรรมประเพณีไทยท้องถิ่นแต่เดิม

ส่วนกรุงศรีอยุธยา ความสำคัญอยู่ตรงเป็นรอยต่อช่วงเปลี่ยนผ่านระหว่าง ระบอบพ่อปกครองลูกสมัยสุโขทัย (ซึ่งจอมพลสฤษดิ์มาผลิตซ้ำทางอุดมการณ์ภายใต้ระบอบปฏิวัติ และจอมพลป.ยืมจินตนาการนั้นมาตั้งเป็นชื่อพรรคว่าพรรคเสรีมนังคศิลา จำได้ไหม?) กับธรรมเนียมกษัตริย์แบบใหม่ที่เรียกว่าลัทธิเทวสิทธิ์ของพราหมณ์ฮินดูจากอินเดีย ที่ถือกษัตริย์เป็นสมมุติเทพ ปางอวตารของพระนารายณ์ มาเป็นพระราม ฯลฯ ศักดิืสิทธิ์ สูงส่ง แตะต้องไม่ได้ แต่เอาเข้าจริงแล้ว นักคิดรอยัลลิสต์ไทยชมชอบธรรมเนียมกษัตริย์แบบพุทธ คือ ธรรมราชาผู้ทรงไว้ซึ่งทศพิธราชธรรมและรักษาจักรวรรดิวัตรมากกว่า

วาทกรรมประชาธิปไตยแบบไทย ๆ นี่คงเส้นคงวาต่อเนื่องมาแต่พระองค์เจ้าธานีนิวัติ ต้นตำรับ มาจนถึงผู้สืบทอดรุ่นหลังอย่างบวรศักดิ์ อุวรรณโณ ความแปลกใหม่ของคุณสมศักดิ์ ในคู่มือเตรียมสอบปลัดอำเภอเล่มนี้คือ แกบอกตรง ๆ โต้ง ๆ อย่างที่แกเห็นซื่อ ๆ ว่า "ประชาธิปไตยแบบไทย ๆ " = "ประชาธิปไตยแบบสมบูรณาญาสิทธิราชย์" หรือนัยหนึ่ง adjective "ไทยๆ" = "สมบูรณาญาสิทธิราชย์" = "absolutism" นั่นเอง ในความหมายนี้ โดยไม่เจตนา แกได้เผยให้เห็นความจริงที่ว่าประชาธิปไตยแบบไทย ๆ นั้นโดยแก่นแท้แล้วก็คือ absolutism แบบหนึ่งนั่นเอง

นี่เป็นความฝันอันสูงสุดของ the royalist counter-revolutionary project คือทำให้ประชาธิปไตยที่เพียรพยายามสร้าง ๆ กันขึ้นมาหลังเปลี่ยนแปลงการปกครอง ๒๔๗๕ เอาเข้าจริงไม่ได้เปลี่ยน แต่พลิกย้อนหวนกลับไปเป็นระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์เดิม เหมือนไม่เคยเกิด ๒๔๗๕ เลย

การคิดเกี่ยวกับสัมพันธภาพทางอำนาจของการเมืองไทยเสมือนหนึ่งไม่เคยเกิดเคยมี ๒๔ มิถุนายน ๒๔๗๕ เลยนั้นเป็นอาการแบบฉบับของนักคิดสำนักรอยัลลิสต์ และสะท้อนออกในกรณีรูปธรรมทางปฏิบัติต่าง ๆ เช่น หัวหน้าอุทยานแห่งชาติแก่งกระจานฟ้องกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพตาม ม. ๑๑๒ เพราะบังอาจสั่งให้ระงับเลิกโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ เป็นต้น

ในอีกบริบทหนึ่งผมเรียกปรากฏการณ์นี้ว่าแนวโน้มเสมือนสมบูรณาญาสิทธิราชย์ (virtual absolute monarchy) ของระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขของไทย กล่าวคือมีโครงสร้างกฎหมายการเมืองการปกครองเหมือนระบอบรัฐธรรมนูญประชาธิปไตย แต่ผู้คนจำนวนหนึ่งกลับมีความคิดพฤติกรรมเสมอเสมือนหนึ่งอยู่ในสมัยก่อน ๒๔๗๕ ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์ก็ไม่ปาน

ก็ต้องขอบคุณคุณสมศักดิ์ที่ช่วยให้ว่าที่ปลัดอำเภอของเราเข้าถึงแก่นแท้ของประชาธิปไตยแบบไทย ๆ (ที่นักคิดรอยัลลิสต์รุ่นก่อนแต่เดิมอ้อม ๆ แอ้ม ๆ ไม่พูดออกมาโต้ง ๆ ตรง ๆ) แต่เนิ่น ๆ ก่อนเข้ากระทรวงมหาดไทยไปเป็นอำมาตย์เล็ก ๆ ปกครองดูแลไพร่ราบราษฎรด้วยซ้ำ

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=4024870103034&set=p.4024870103034&type=1 
Add a comment...

KP Page

Yesterday 5:31 AM  -  Public
Nation Channel
นายวิษณุ เครืองาม อดีตรองนายกรัฐมนตรี บอก นโยบายประชานิยมเสี่ยงหายนะ! หลังเจ้าตัว กล่าวเปิดงานสัมมนาเรื่อง "ความห่วงใย นโยบายประชานิยม" ลั่น "ผมมองว่านโยบายประชานิยมเป็นเพียงแค่การปฐมพยาบาลเบื้องต้น ดังนั้น จึงเป็นความเสี่ยงและอาจเป็นหายนะได้ หากทำนโยบาย ประชานิยมแล้วหยุดอยู่แค่นั้น และหวังให้รัฐบาล ชุดต่อไปมาดำเนินโครงการต่อ ก็เมินซะเถอะ ที่ผ่านมาเห็นแล้วว่าแม้เป็น รัฐบาลพรรคเดียวกัน เช่น สมัยที่นายสมัคร สุนทรเวช เป็นนายกฯ ต่อด้วยนายสมชาย วงศ์สวัสดิ์ นโยบายยังมีการเปลี่ยนแปลง"

Noppadon Pattama's status.
นักวิชาการคนหนึ่งพูดว่า ประชานิยมอาจทำชาติล่มจม แต่ผมว่าพวกประชาไม่นิยมมากกว่ามั้ง

KP
ช่วงนี้ลิ่วล้อเริ่มเดินหน้าเห่าหอนกันอีกรอบแล้ว ...
Add a comment...

KP Page

Yesterday 5:25 AM  -  Public
Kasian Tejapira
ปุจฉา-วิสัชนา: ทำไมอยู่เมืองไทยอยากมีเสรีภาพในการแสดงออก มักถูกไล่ไปอยู่ต่างประเทศ?
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

บก.ลายจุด ตั้งปุจฉาว่า
สังคมไทยมีชุดคิดที่มักง่ายอยู่อย่างคือ ถ้าอยากมีเสรีภาพในการแสดงความเห็นต้องไปแปลงชาติแล้วไปอยู่ ตปท

ผมทดลองตอบว่า:

ถ้าพูดตามประสบการณ์ที่เป็นจริงทางประวัติศาสตร์ของไทยที่ผ่านมาอย่างไม่ติดชาตินิยมคาปาก ก็คือ "ในเมืองไทยเรานี้ แต่ไหนแต่ไรมา สิทธิเสรีจะบังเกิดมีขึ้นได้ เอกราชอธิปไตยต้องไม่สมบูรณ์" (สมบูรณ์เมื่อไหร่ ประชาชนเสร็จชนชั้นปกครองทุกที)

สิทธิเสรีภาพของคนที่ไม่ใช่เจ้านายขุนนางเริ่มขึ้นในเมืองไทยจากฝรั่งตาน้ำข้าวอพยพเข้ามาสอนศาสนาและออกหนังสือพิมพ์ (หมอบรัดเล The Bangkok Recorder), จนทางราชการไทยสมัยร.๔ ต้องออกราชกิจจานุเบกษามาประชันเพราะกลัวราษฎรเชื่อตามนสพ.ภาษาไทยของฝรั่ง

สิทธิสภาพนอกอาณาเขต (extraterritorial jurisdiction) อันเกิดจากการทำสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับมหาอำนาจอาณานิคมนตะวันตกต่าง ๆ กลายเป็นเกราะคุ้มกันบรรดานสพ.ฉบับต่าง ๆ ที่ทยอยออกตามมาในรัชกาลที่ ๕ และ ๖ เช่น จีนโนสยามวรศัพท์ ของ เซียวฮุดเส็ง สีบุญเรือง (สัปเยกอังกฤษ), กรรมกร ของถวัต ฤทธิเดช (จ้างนาย เอส มาร์คี แขกเลี้ยงวัว สัปเยกอังกฤษมาเป็นบก.บังหน้า)

ปรากฏว่าต่อมาเมื่อคณะราษฎรโดยอาจารย์ปรีดี พนมยงค์เจรจาแก้ไขสนธิสัญญาไม่เสมอภาคกับนานาชาติตะวันตกสำเร็จ รัฐไทยมีอำนาจอธิปไตยสมบูรณ์ การกดขี่ลิดรอนเล่นงานหนังสือพิมพ์และนักหนังสือพิมพ์โดยรัฐบาลก็เกิดหนักหน่วงหนักข้อขึ้นตามมา โดยเฉพาะในสมัยรัฐบาลพิบูลสงคราม คุณกุหลาบ สายประดิษฐ์ ติดคุกคดีไทยอิสสระ ก็ในช่วงญี่ปุ่นบุกไทยและรัฐบาลจอมพลป.ร่วมกับญี่ปุ่นนี่เอง จึงไล่จับผู้ต้องสงสัยต่อต้านญี่ปุ่นมา รวมทั้งนักนสพ.อย่างคุณกุหลาบด้วย (คุณกุหลาบจำลองเรื่องนี้ไว้ในฉากจบของนิยายเรื่อง แลไปข้างหน้า ภาคมัชฌิมวัย โดยให้ เซ้ง ตัวละครลูกครึ่งเจ๊ก-ญวน นักนสพ. ถูกตำรวจบุกจับเพราะต้องสงสัยออกใบปลิวต่อต้านญี่ปุ่นเมื่อญี่ปุนบุกเข้าไทยช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง)

ถ้าเราเข้าใจตรรกะพิสดารดังกล่าว ก็จะเข้าใจได้ถึงบทบาทของ ผู้แทนพิเศษของเลขาธิการทั่วไปสหประชาชาติว่าด้วยสิทธิมนุษยชน นาง Hina Jilani ที่ถูกอดีตนายกฯทักษิณด่าว่ายูเอ็นไม่ใช่พ่อกูและไล่ให้ไปดูสิทธิมนุษยชนที่ปากีสถานแทน ตอนเธอเข้ามาสืบสวนเรื่องฆ่าตัดตอนยาเสพติด, เข้าใจได้ถึงบทบาทของสภายุโรปและอียูและสหรัฐฯที่พยายามไต่สวนแทรกแซงคราวปราบใหญ่เมษา-พฤษภาอำมหิต ๒๕๕๓ และคดีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพฯ ต่อเนื่องมา และเข้าใจว่า ในเมืองไทยเรานี้ สิทธิเสรีจะเกิดมีขึ้นได้ เอกราชอธิปไตยต้องไม่สมบูรณ์ (สมบูรณ์เมื่อไร ประชาชนเสร็จชนชั้นปกครองทุกที)

https://www.facebook.com/kasian.tejapira/posts/4031762915350 
ปุจฉา-วิสัชนา:... | Facebook »
Kasian Tejapira ได้เขียน: ปุจฉา-วิสัชนา:... เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ Kasian Tejapira และคนอื่นๆ ที่คุณอาจจะรู้จัก
Add a comment...
จุดเริ่มต้นของการสังหารหมู่ประชาชน ที่อาจเรียกได้ว่า เป็นการสังหารหมู่ครั้งที่รุนแรงที่สุดในศตวรรษที่ 20 เกิดจากนโยบายต่อต้านคอมมิวนิสต์ของนายซูฮาร์โต้ในปี 2508 ที่อนุญาตให้เจ้าหน้าที่รัฐใช้กำลังเข้าสังหารประชาชน โดยเหตุสังหารหมู่เกิดขึ้นบนหมู่เกาะชวา บาหลี ลอมบ็อก และสุมาตรา ซึ่งศพของผู้เสียชีวิตถูกนำไปฝังยังสถานที่ที่ไม่มีใครทราบ บางศพก็ถูกนำไปโยนทิ้งทะเล
Voice TV originally shared this post:
รัฐบาลอินโดฯเรียกร้องให้ปชช.ลืมอดีต เพื่อเดินหน้าสู่อนาคต
รัฐบาลอินโดฯเรียกร้องให้ปชช.ลืมอดีต เพื่อเดินหน้าสู่อนาคต »
นอกจากผลกระทบทางการเมืองในประเทศไทยแล้ว ที่อินโดนิเซีย ในสมัยของประธานาธิบดีซูฮาร์โต้ ก็เกิดเหตุสังหารหมู่ประชาชนนับล้านคน โดยรัฐบาลอ้างว่าประชาชนเหล่านั้นเป็นคอมมิวนิสต์ และเมื่อระบอบซูฮาร์โต้ล่มสลาย...
1
+1
Add a comment...

KP Page

May 22, 2012  -  Public
Voice TV originally shared this post:
โอ๊คชวนชิมอาหารถูกที่ เทอมินัล21 เริ่ม 25บ.
โอ๊คชวนชิมอาหารถูกที่ เทอมินัล21 เริ่ม 25บ. »
โอ๊ค พานทองแท้ ชินวัตร โพสต์ข้อความ และ ภาพ แนะร้านขายอาหารราคาถูก จากห้าง เทอมินัล21 ปากซอยอโศก(สุขุมวิท21) ผ่านเฟซบุ๊ก www.facebook.com/oakpanthongtae ดังนี้ มีเพื่อนบางคนบอกมาครับ...
Add a comment...

KP Page

May 22, 2012  -  Public
สัมภาษณ์ กิ่งก้านใบของ “เจ้าชายผัก” แห่งสวนป่าคอนกรีต นคร ลิมปคุปตถาวร จาก สารคดี ฉบับ 325 นำมาให้อ่านแล้ว -
สัมภาษณ์ กิ่งก้านใบของ “เจ้าชายผัก” แห่งสวนป่าคอนกรีต นคร ลิมปคุปตถาวร »
ชายผู้นี้มีนามว่า “ปริ๊นซ์” Prince ที่แปลว่าเจ้าชาย แต่ผู้คนรู้จักเขาในนาม “เจ้าชายผัก”ฉายานี้ได้มาอย่างไร
Add a comment...

KP Page

May 22, 2012  -  Public
ในวันเสาร์ที่ 2 มิถุนายน 2555 ณ ห้องแจ้งวัฒนะฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า แจ้งวัฒนะ
Voice TV originally shared this post:
มหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค เฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี
มหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค เฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี »
โอเคแมส ฉลองพุทธชยันตี 2,600 ปี จัดมหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค 9 ชั่วโมงกับ 9 พระนักเทศน์ บริษัท โอเคแมส จำกัด ขอเชิญเข้าชมมหกรรมเทศนาธรรม มีเทศน์ มีทอล์ค เพื่อเฉลิมฉลองปีพุทธชยันตี 2,600 ป...
Add a comment...

KP Page

May 22, 2012  -  Public
เพาะถั่วงอกไว้กินเองแบบง่ายๆเพาะถั่วงอกไว้กินเองแบบง่ายๆ »
รักดอกไม้ รักกุหลาบ และรักสีม่วง นำไปสู่การแบ่งปันให้คุณ

No comments:

Post a Comment