2012-05-01

M.โขนรามเกียรติ์ ชุด ฤาษีกไลโกฎ -กำเนิดสีดา


โขนรามเกียรติ์ ชุด ฤาษีกไลโกฎ -กำเนิดสีดา
Khon - Thai Classical Dance
www.korattheatre.go.th ฤษีกไลโกฏ1
www.korattheatre.go.th ฤษีกไลโกฏ2
www.korattheatre.go.th ฤษีกไลโกฏ3
www.korattheatre.go.th ฤษีกไลโกฏ4
การแสดงโขนเรื่องรามเกียรติ์ ชุด ฤษีกไลโกฏ ณ โรงละครแห่งชาติภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จังหวัดนครราชสีมา วันอาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 เวลา 13.30 น.
Add a comment...
Add a comment...
ละครดึกดำบรรพ์. opera oriented dance drama
[ละครรำประเภทหนึ่งโดยนำแบบโอเปรากับละครรำมาผสมกัน]
ละครดึกดำบรรพ์เรื่อง "ศรีปราชญ์" โดยคุณสุประวัติ ปัทมสูตร
02 มี.ค.54 เวลา 19.00 น. ณ.หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมฯ
ศรีปราชญ์1.MPG
ละครดึกดำบรรพ์เรื่อง "ศรีปราชญ์" โดยคุณสุประวัติ ปัทมสูตร ศิลปินแห่งชาติสาขาศิลปะการแสดง (ด้านภาพยนตร์และละครโทรทัศน์-ผู้กำกับ นักแสดง) ในงานสัปดาห์เชิดชูเกียรติศิลปินแห่งชาติ ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๓ จัดเมื่อวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๕๔ @ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ร่วมแสดงโดย ป้าจุ๊-จุรี โอศิริ, นีรนุช ปัทมสูท, กัญจนปกรณ์ แสดงหาญ ,นันทวัน เมฆใหญ่ , โฉมฉาย ฉัตรวิไล, ฤทธิเทพ-ดวงดาว เถาว์หิรัญ
Add a comment...
ละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน "ศึกมังมหานรธา" ผลงานพี่ป.โทรุ่น1 สาขานาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์
Add a comment...
Thai Northern Dance - PaTam
Pre Historic Period of PHA TAM, UBON RATCHATHANI

Performed by Arts Program Students in Performing Arts, Faculty of Fine Arts, Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU)

@ Sankit Sala near Bangkok National MuseumSunday 6 March 2011

ศิลาเรขาผาแต้ม
สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย
ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
แนวคิดจากภาพเขียนสีผาแต้ม
สังคีตศาลา อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554
Playlist - Thai Dance - ศิลาเรขาผาแต้ม - สวนสุนันทา
Thai Northern Dance - PaTam Pre Historic Period of PHA TAM, UBON RATCHATHANI Performed by Arts Program Students in Performing Arts, Faculty of Fine Arts Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU) @ Sankit Sala near Bangkok National Museum Sunday 6 March 2011 ศิลาเรขาผาแต้ม สาขาวิชานาฎศิลป์ไทย ม.ราชภัฏสวนสุนันทา แนวคิดจากภาพเขียนสีผาแต้ม สังคีตศาลา อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 ดูภาพบันทึกการแสดงได้ที่ http://www.facebook.com/album.php?fbid=1745819857983&id=1613389332&aid=93979 รายละเอียดเกี่ยวกับผาแต้ม http://www.7wondersthailand.com/wizContent.asp?wizConID=73&txtmMenu_ID=7
Add a comment...
ละครพันทาง เรื่อง ราชาธิราช ตอน "ศึกมังมหานรธา" ผลงานพี่ป.โทรุ่น1 สาขานาฏศิลป์ สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ "มังมหานรธา" รบกับ "สมิงนครอินท์" ตัวต่อตัวด้วยเพลงทวน หลายสิบเพลงยังไม่แพ้ชนะกัน สมิงนครอินท์ (มะสะลุม) ถนัดเพลงดาบ จึ่งอุบายบอกกับมังมหานรธาว่า ท่านนี้ชำนาญแต่อาวุธยาว อาวุธสั้นเห็นจะไม่ชำนาญ อาวุธสั้นนี้คนขลาดแล้วก็รบไม่ได้ มังมหานรธาได้ฟังก็ทิ้งอาวุธทวนเสีย ชักดาบออกสู้กับสมิงนครอินท์ เป็นเวลาช้านาน มังมหานรธาเสียที สมิงนครอินท์ฟันด้วยดาบตาย เรื่องนี้ผู้จัดทำต้องการสื่อว่า "ปัญญาคืออาวุธ" เก่ๆค่ะ ;-) ออกตัวว่าไม่ได้เอาขาตั้งกล้องไป ใช้แขนซ้ายเป็นขาตั้ง โอ้ว เมื่อยมาก ภาพอาจสั่นไปบ้างนะคะ
Add a comment...
Thai dancing art - Ranuk Ramor
Golden birdwings butterfly change from larva to pupa and finally become a graceful butterfly.
Performed by Arts Program Students in Performing Arts, Faculty of Fine Arts
Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU)

@ Sankit Sala near Bangkok National MuseumSunday 6 March 2011

Playlist - Thai Dance - รานึกรามอ - ราชภัฏสวนสุนันทา
Thai dancing art - Ranuk Ramor Golden birdwings butterfly change from larva to pupa and finally become a graceful butterfly. Performed by Arts Program Students in Performing Arts, Faculty of Fine Arts Suan Sunandha Rajabhat University (SSRU) @ Sankit Sala near Bangkok National Museum Sunday 6 March 2011 รานึกรามอ วิวัฒนาการของผีเสื้อถุงทอง ลอกคราบจากดักแด้สู่นางพญาผีเสื้อที่มีความสง่างาม โดย นักศึกษาสาขาวิชานาฏศิลป์ไทย ราชภัฎสวนสุนันทา สังคีตศาลา อาทิตย์ที่ 6 มีนาคม 2554 ดูภาพบันทึกการแสดงได้ที่ http://www.facebook.com/album.php?fbid=1745819857983&id=1613389332&aid=93979 รายละเอียดผีเสื้อถุงทอง http://www.ezathai.org/knowledge01.html
Add a comment...
เพลงช้างประสานงา ทางมอญนี้ ประพันธ์โดยครูเทวาประสิทธิ์ พาทยโกศล โดยได้ประพันธ์ทำนองสามชั้นขึ้นใหม่ ส่วนอัตราจังหวะสองชั้นยังคงเดิม สำหรับเพลงเร็วท่านได้นำเพลงฉิ่งช้างประสานงาของเดิมมาประพันธ์เป็นเพลงเร็วช้างประสานงา บันทึกจากงานปริญญานิพนธ์ของนิสิตปีที่ ๔ ภาควิชาดุริยางคศิลป์ไทย คณะศิลปกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ ๒๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๔ บรรเลงโดยนักดนตรีจากบ้านพาทยโกศลร่วมกับนิสิตของภาควิชาฯ
Add a comment...
http://www.monnut.com ประชันปี่พาทย์เสภาครั้งที่ ๒ ตอน ๖ ตับพรหมมาศ หอสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๙ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ กรมศิลปากร ร่วมกับ ศาสตรเมธี พระศิริพงศ์ ครุพันธ์กิจ จัดการแสดง ประชันปี่พาทย์เสภา ครั้งที่๒ เนื่องในโอกาสครบ ๑๐๐ ปีเกิดคุณแม่แจ่มจันทร์ ในวันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร กรมศิลปากร เวลา ๑๖.๐๐ -- ๒๐.๐๐ น บรรเลงโดย วงดนตรีไทยกองดุริยางค์ทหารบก กับ วงดนตรีไทยกองดุริยางค์ทหารเรือ ดำเนินรายการโดย อาจารย์อานันท์ นาคคง
Add a comment...

KP Magazine

6:39 AM  -  Public
Thai Traditional Music - TubPromMas @ Sankit Sala near Bangkok National Museum Sunday 13 Febuary 2011 การประชันปี่พาทย์ เพลงตับเรื่องรามเกียรติ์ ตอนศึกพรหมาสตร์ ระหว่าง วงดุริยางค์กองทัพบก และ วงดุริยางค์กองทัพเรือ งานปี่พาทย์เสภาในวาระครบรอบ 100 ปีคุณแม่ฉลวย (แจ่มจันทร์) ครุพันธ์ ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่ 17.00-19.00 น เพลงตับเรื่อง รามเกียรติ์ ตอน ศึกพรหมมาศ บทพระนิพนธ์ใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทางดนตรีโยธวาธิตโดย สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ เจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ กรมพระนครสวรรค์วรพินิต ทรงพระนิพนธ์ร่วมกับ จางวางทั่ว พาทยโกศล ทางดนตรีไทยโดย สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ เรื่องย่อ ทศกัณฐ์เจ้ากรุงลงกา ทราบข่าว แสงอาทิตย์ มังกรกัณฐ์ พ่ายแพ้แก่พระรามเสียชีวิตในสนามรบ จึงสั่งให้กาลสูรไปทูลอินทรชิตให้เร่งชุบศรพรหมมาสตร์ และยกทัพออกไปรบกับทัพพระราม ศึกคราวนี้พระรามให้พระลักษณ์เป็นนายทัพ อินทรชิตแสร้งแปลงกายาเป็นพระอินทร์ ให้การุณราชแปลง เป็นช้างเอราวัณ พร้อมกับให้โยธาทั้งหลายกลายเพศเป็นเทพบุตรและ เทพธิดา ออกมาจับระบำรำฟ้อนกลางเวหา พระลักษมณ์และพลวานรหลงกล คิดว่าองค์อมรินทรา เทพบุตร เทพธิดา มาจับระบำรำฟ้อน พิศมองด้วยความเพลิดเพลิน ทำให้ให้อินทรชิตแผลงศรพรหมาศ ถูกองค์พระลักษมณ์และพลวานรสลบทั้งกองทัพ เว้นแต่หนุมาน เพราะไม่โดนศรของอินทรชิต จึงขึ้นต่อตีกับอินทรชิต หนุมานตีควาญช้างเสียชีวิต หักคอช้างเอราวัณ และต่อสู้กับอินทรชิต แต่แล้วก็เสียท่าถูกคันศรอินทรชิตฟาดสลบอยู่กลางสนามรบ ฝ่ายอินทรชิตและโยธาทั้งหลายก็ เลิกทัพกลับกรุงลงกา หมายเหตุ - เนื่องจากข้อจำกัดของอุปกรณ์บันทึกภาพ ทำให้ไม่สามารถบันทึกภาพได้ตลอดช่วงการแสดง จึงต้องแทรกส่วนที่ขาดด้วยเสียงที่อัดจากโทรศัพท์ ซึ่งเป็นระบบ mono ไม่ใช่ Stereo http://www.monnut.com/board/index.php?topic=2241.0 http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=36053&sid=32f4a9e766f30ca765c9bb1847cb15af http://www.youtube.com/watch?v=edgdLKAHZ18

No comments:

Post a Comment