2012-05-11

P. อากงกับศรัทธาต่อกษัตริย์


KP Page

9:00 PM  -  Public
ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์: อากงกับความศรัทธาต่อสถาบันกษัตริย์
Thu, 2012-05-10 14:20
ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์

การเสียชีวิตของอากง มันหนักหนาเหลือเกิน และยากที่ผมจะทำใจได้ – นี่คือข้อความที่ผมลงในเฟซบุ๊คส่วนตัวหนึ่งวันหลังจากที่ทราบข่าวว่าอากงได้สิ้นชีวิตแล้ว สิ้นชีวิตเยี่ยงนักโทษที่ต้องถูกกักขังด้วยความผิดที่ตัวเองไม่ได้ก่อ ถึงเวลาแล้วที่สังคมไทยต้องหันมามองปัญหาที่เกิดขึ้นจากการใช้กฏหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ มาตรา 112 ไปในทางที่ผิด ถึงเวลาแล้วที่เราต้องหันมามองระบบยุติธรรมของไทยที่ยังคงรับใช้ระบบเจ้าขุนมูลนาย และถึงเวลาแล้วที่เราไม่อาจเพิกเฉยต่อสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชน คนไทยทุกคนควรมีสิทธิขั้นพื้นฐานเท่ากัน แต่ที่ผ่านมา คนจนและไร้ฐานันดรกลับถูกปฏิบัติเยี่ยงสัตว์เดรัจฉาน ถึงเวลาแล้วที่เราต้องแก้ไขปัญหาเหล่านี้

ผมเคยมองว่า การประนีประนอมและการเปิดช่องทางของการสื่อสารกับผู้ใหญ่ในสังคมนี้ยังเป็นไปได้ แต่คดีแล้วคดีเล่า โดยเฉพาะคดีที่เกี่ยวข้องกับการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ ช่องทางการเจรจาไม่เคยเปิด ผู้มีอำนาจปฏิเสธที่จะค้นหาความเป็นจริงบนพื้นฐานของการยึดมั่นในหลักยุติธรรม แต่กลับใช้อำนาจตัวเองที่มีอยู่ในการปกป้องเชิดชูสถาบันกษัตริย์อย่างหลับหูหลับตา และละเลยความรับผิดชอบในการปกป้องสถาบันประชาชน เราเดินมาถึงทางตัน ทางตันที่บอกกับเราว่า ต่อไปนี้ การเรียกร้องขอความเป็นธรรมจากสังคมคงไม่สามารถทำได้แค่เพียงลมปาก แต่เราต้องส่งเสริมให้มีการเคลื่อนไหวอย่างต่อเนื่องในเชิงรูปธรรม จนกว่าสังคมจะได้รับความยุติธรรมคืน ผมจะไม่ปล่อยให้อากงเสียชีวิตโดยเปล่าประโยชน์

ดังนั้น ผมมีความเห็นว่า การยกเลิกกฏหมายมาตรา 112 เท่านั้น (ไม่ใช่เพียงแค่แก้ไขดังที่ผมเคยเสนอก่อนหน้านี้) ที่จะเป็นทางออกเดียวของการสร้างความยุติธรรมและความเป็นประชาธิปไตยที่แท้จริงของสังคม การยกเลิกกฏหมายนี้จะเป็นช่องทางเดียวที่ทำให้ทุกคนมีสิทธิแสรีภาพในการแสดงออกซึ่งความเห็นทางการเมืองอย่างตรงไปตรงมาโดยไม่หวาดเกรงต่ออิทธิพลใดๆ นอกจากนี้ จะยังเป็นทางออกเดียวที่คนไทยทุกคนจะได้รับการปฏิบัติที่เท่าเทียมกัน ไม่มีใครมีความเป็นเดรัจฉานหรือความมีอารยะมากหรือน้อยไปกว่ากัน ประเทศนี้ไม่ได้ปกครองด้วยระบบเจ้า เราไม่ได้อยู่ภายใต้ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์

ถ้าหากกลุ่มที่รักสถาบันพระมหากษัตริย์มีความรักและความเคารพต่อสถาบันจริงดังที่มักกล่าวอ้างเช่นนั้น กลุ่มคนเหล่านี้ต้องเข้าใจถึงผลกระทบที่เกิดจากกรณีการเสียชีวิตของอากง และกรณีนักโทษการเมืองอื่นๆ โดยเฉพาะผลกระทบต่อสถาบันพระมหากษัตริย์เอง พวกเค้าต้องเข้าใจว่า การกักขังอากง คนแก่ที่มีโรคประจำตัวโดยไม่ได้รับอนุญาติให้ประกันตัว เป็นการละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานของความเป็นมนุษย์ นี่ยังไม่รวมถึงการลงโทษอากงเป็นเวลาถึง 20 ปีจากความผิดที่อากงไม่ได้ก่อ การลงโทษที่โหดเหี้ยมเช่นนี้ เป็นการสร้างกำแพงกั้นระหว่างสถาบันกษัตริย์กับกลุ่มที่มองเห็นว่าความยุติธรรมกำลังสลายสูญหายไป นำไปสู่ความคิดและความรู้สึกรักและเคารพในสถาบันต้องลดน้อยลง นำไปสู่การสร้างภาพลักษณ์ใหม่ของสถาบันกษัตริย์ โดยเปลี่ยนแปลงจากสถาบันที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความเมตตาและการให้อภัย ไปสู่การเป็นสถาบันที่เป็นสัญลักษณ์ของความเกลียดชัง การลงโทษ และการโดดเดี่ยวผู้ที่มีความเชื่อต่างจากไปตัวเอง

การเสียชีวิตของอากงได้รับความสนใจอย่างมากจากสื่อมวลชนต่างประเทศ ขณะที่สื่อมวลชนกระแสหลักของไทยส่วนใหญ่ปฏิเสธที่จะเสนอข่าวนี้ การเสนอข่าวของสื่อต่างประเทศมักพุ่งไปที่สองสามประเด็นหลัก ได้แก่ ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการยุติธรรมของไทย ปัญหาที่เกิดจากการใช้มาตรา 112 ไปในทางที่ผิด และประเด็นเกี่ยวกับสถานะของสถาบันกษัตริย์ในยุคปัจจุบัน ที่กล่าวมาทั้งหมด ไม่มีประเด็นใดเลยที่จะส่งผลดีต่อสถาบันในสายตาต่างประเทศ การยืนกรานไม่อนุญาตให้อากงได้รับการประกันตัว จนในที่สุดต้องจบชีวิตลงด้วยวิธีที่น่าเวทนาเช่นนี้ ได้ทำให้ภาพลักษณ์ของสถาบันกษัตริย์ตกต่ำลงอย่างมาก ไทยไม่สามารถอยู่ได้อย่างโดดเดี่ยวในประชาคมโลก การโต้แย้งว่าความเห็นหรือมุมมองของต่างชาตินั้นไม่มีความสำคัญจึงเป็นข้อโต้แย้งที่ไม่เป็นความจริง ยิ่งเกิดกรณีการจับกุมผู้ต้องหามากขึ้นโดยใช้มาตรา 112 ยิ่งทำให้สถาบันตกอยู่ในกระแสวิพากษ์วิจารณ์มากขึ้น เพราะในที่สุดแล้ว ตามหลักปฏิบัติสากล คงไม่มีอะไรสำคัญไปกว่าการปกป้องสิทธิพื้นฐานของความเป็นคน ความโหดร้ายของผู้พิพากษาที่ออกมาปกป้องสถาบันกษัตริย์โดยไม่คำนึงถึงหลักมนุษยธรรม ถือเป็นรอยด่างในกระบวนการยุติธรรมของไทย

ผมยังไม่รู้จะคิดหรือเริ่มโครงการอะไรต่อไปที่จะเป็นแรงผลักดันให้นักโทษทางการเมืองได้รับการปฏิบัติที่เป็นธรรมมากขึ้น แต่หวังว่า อากงคงจะเป็นเหยื่อรายสุดท้ายของความป่าเถื่อนที่ได้รับจากสังคมนี้ ผมแทบไม่อยากจะเชื่อว่า ยังมีเพื่อนร่วมชาติอีกมากที่สะใจต่อการเสียชีวิตของอากง นักแสดงบางคนออกมาเสนอหน้าด่าประจานอากงว่าสมควรตายและไปใช้โทษต่อในนรก ผมก็เพียงแต่ถามตัวเองว่า สังคมไทยเป็นสังคมพุทธไม่ใช่หรือ ไม่มีการอโหสิกรรมให้กันหรือ แต่ความจริงก็ปรากฏให้เห็นว่า เราอยู่กับความหลอกลวงมาตลอด ทั้งหลอกตัวเองและหลอกเพื่อนร่วมชาติ เรายังจะพอใจที่ตกอยู่ในสภาพนี้อีกหรือ

ในที่สุด ผมเห็นว่า มาตรา 112 ต้องได้รับการยกเลิกในที่สุด การเสียชีวิตของอากงจะจุดประกายให้คนรักประชาธิปไตยและความยุติธรรมอีกมากออกมาค้นหาความถูกต้องในสังคมไทย หากกลุ่มรักเจ้าและคลั่งเจ้าต้องการให้เพื่อนร่วมชาติหันมาให้ความรักและความเคารพต่อพระมหากษัตริย์ วิธีที่พวกเขาทำอยู่นั้น เป็นวิธีที่ผิด พวกเขาต่างหากที่กำลังผลักดันสังคมให้ออกห่างจากสถาบันกษัตริย์มากยิ่งขึ้น

ปวิน ชัชวาลพงศ์พันธ์
มหาวิทยาลัยเกียวโต10 พฤษภาคม 2555

http://prachatai.com/journal/2012/05/40442 
Add a comment...

KP Page

8:58 PM  -  Public
ตั้งแต่วันที่อากงถูกตัดสินด้วยข้อหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ (ม.112) จนกระทั่งวันที่จากลาโลกนี้ไปอย่างไม่มีวันหวนกลับ บรรดาชนชั้นนำในระบอบตุลาการ -- หรือมนุษย์ที่ใครพากันเรียกว่าเป็น “คนดี” – ยังพากันเฉไฉ/ บิดเบือนข้อเท็จจริงอย่างไม่มีที่สิ้นสุด
http://prachatai.com/journal/2012/05/40445
ดิฉันปลงไม่ตก: เปิดคำเฉลยที่มาแห่งคดี | ประชาไท »
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ประชาไท www.prachatai.com
Add a comment...


KP Page

9:09 PM  -  Public
Thai E-News: ไขความจริงอีกครึ่ง ไล่ลำดับการประกันตัว ‘อากง’ ตั้งแต่ต้นจนจบ »
วันนี้ (9 พ.ค.55) เว็บไซต์ไทยรัฐออนไลน์รายงานกรณีอธิบดีผู้พิพากษาศาลอาญา ชี้แจงเกี่ยวกับ “อากง” หรือนายอำพล ผู้ต้องขังส่งเอสเอ็มเอสหมิ่นเบื้องสูง หลังมีความเคลื่อนไหวชูป้ายทวงถามว่า “ใครฆ่าอากง” ระบุ ...
Add a comment...

KP Page

9:08 PM  -  Public
" Ar Gong, they let you go, you can come home now", those words from Rosmalin ,Ar Gong's wife, brought tears into my eyes. I cried my heart out when I read about his death,not only for Ar Gong but for all Thai citizen who still live under the cloud of fear,never know when it will be their turn, one wrong word, one wrong move could send you to jail for Lese-majesty.

You cannot even trust your friends, relatives or your neighbours who could report you to the authority any time they want for no reasons but for their own gain in their career or position. It is sad to see my beloved country has turned into the land of fear.

The authority don't seem to understand that .love and respect. have to come freely from the hearts not by harsh laws and imprisonment.

The death of Ar Gong has raised the awareness of millions of Thais throughout the country of the power of Mattra 112 that could easily ruin their lives.

Kun Yingluck and her government should be aware of the people's feeling of distrust and fear that could turn into bitterness and resentment...if the government do not try to calm their fear, the result could be devastated.

I myself live in a free country and in secured environments. In the coming election, I am free to vote for Obama or Mitt Romney, my sons can vote for anybody they want . I hope that one of these days Thai people will have the same freedom and privilege as I have in USA.

Goodluck to you all,Kun Yai ka.

http://thaienews.blogspot.com/2012/05/blog-post_3850.html 
Add a comment...

KP Page

9:06 PM  -  Public
เรามาทบทวน "วีรกรรม" ของ นปช.-เพื่อไทย เรื่อง "อากง" และ 112 กันอีกที

10 พฤษภาคม 2555ที่มาเฟซบุ๊ค สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

http://thaienews.blogspot.com/2012/05/112_10.html
Add a comment...
Add a comment...

KP Page

9:04 PM  -  Public
เชิญร่วมงาน ครบรอบชาตกาล 112 ปี ปรีดี พนมยงค์
10 พฤษภาคม 2555
โดย ทีมข่าวไทยอีนิวส์ที่มา ร่วมงานชาตกาล 112 ปี ปรีดี พนมยงค์ 11 พฤษภา

http://thaienews.blogspot.com/2012/05/112_8801.html


No comments:

Post a Comment