2012-05-19

P.Soul of a Nation?


KP Page

8:56 PM  -  Public
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
Tuesday
สุรยุทธ จุลานนท์ นำสารคดี BBC เรื่อง Soul of a Nation ออกเผยแพร่ ผ่านทาง "ทีประชุมอธิการบดีแห่งประเทศไทย" (ทปอ) และเครือข่ายกองทัพบก ในไม่กี่วันที่ผ่านมานี้

และ "เบื้องหลัง" การทำสารคดีดังกล่าว

..............

ใครที่ติดตามอ่านคุณ Andrew MacGregor Marshall อย่างใกล้ชิด อาจจะพอจำได้ว่า ในบทความขนาดยาว เรื่อง Tragedy... ตอนที่ 4 คุณแอนดรู ได้เล่าถึงความพยายามของราชสำนักไทย ที่จะตอบโต้กับ "ภาพลักษณ์" ที่เป็นปัญหาในต่างประเทศ หลังกรณี 6 ตุลา

หนึงในมาตรการ "พีอาร์" ครั้งนั้น คือการร่วมมือกับ บีบีซี จัดทำสารคดีเรื่อง Soul of a Nation ออกเผยแพร่ในปี 2523 (1980)

คุณแอนดรู ได้เล่า "เบื้องหลัง" การทำสารคดีเรื่องนี้ โดยอาศัยข้อมุลจากโทรเลขลับของสถานทูตอังกฤษ ในช่วงนั้น คุณแอนดรูได่ชี้ให้เห็นว่า มีการละเมิด ไก๊ด์ไลน์ การทำสารคดีตามปรกติของ บีบีซี เช่นการที่ สถานทูตอังกฤษประจำไทย ได้เข้ามาเกี่ยวข้องในการวาง "โทน" ของการนำเสนอ (โดยร่วมมือกับ โปรดิวเซอร์) ยิ่งกว่านั้น หลังจากทำเสร็จ ยังมีการฉายให้ ในหลวงและพระราชินีทอดพระเนตร เพื่อทรงออกความเห็น หรือเสนอให้เปลี่ยนแปลงได้ก่อน ตอนหลัง นักข่าว (ทีเห็นในสารคดีสัมภาษณ์ในหลวงนันแหละ) คือ David Lomax ได้ถูกให้ออกจากโปรเจ็ก เพราะพยายามจะซักถามบางประเด็นที่ "ห้ามถาม" เช่น เรื่อง สมเด็จพระบรมฯ เดวิด โลแม็กซ์ เขียนจดหมายถึง Sunday Telegraph แสดงความกังวลว่า สารคดีจะไม่นำเสนอภาพราชวงศ์ไทยอย่างสมบุรณ์และซื่อตรงได้

หลังจากทอดพระเนตรสารคดีแล้ว พระราชินีทรงพอพระทัยเต็มที่ ขณะที่ในหลวงทรงมีปัญหากับบางข้อความใน สคริปต์ ในโทรเลขของสถานทูต มีการเซ็นเซอร์ข้อความส่วนที่เกียวกับประเด็นนี้ออกไป จึงไม่แน่ชัดว่า อะไรคือส่วนของสคริปต์ ที่ในหลวงทรง "ทัก" (คุณแอนดรู เดาเอาจากการพาดพิงถึงในโทรเลขส่วนที่ไม่ถูกเซนเซอร์ว่า อาจจะเป็นประเด็นเรื่อง "ราชาศัพท์")

ภาพถ่ายโทรเลขที่ผมโพสต์นี้ คือ ฉบับที่ สถานทูตอังกฤษในไทย เขียนถึงปฏิกิริยาของทั้ง 2 พระองค์หลังทอดพระเนครสารคดีแล้ว (ก่อนนำออกฉายจริง ดังกล่าวข้างต้น)

จะเห็นจากข้อความโทรเลขว่า โดยทัวไป ในหลวง ทรงพอพระทัยกับสารคดี และทรงแสดงความปรารถนา (โทรเลขกล่าวว่า "ทรงขอเป็นการส่วนพระองค์อย่างมาก" made a strong personal plea) ให้ทูตอังกฤษติดตามสอบถามว่า เมือสารคดีนี้นำออกฉายในอังกฤษแล้ว "a cross section of ordinary people in Britain" (ผู้คนธรรมดาในแวดวงต่างๆ ในอังกฤษ) มีความรู้สึกอย่างไร ต่อราชวงศ์ไทย หลังได้ชมสารคดีแล้ว

เมื่อได้รับการขอเป็นการส่วนพระองค์อย่างมาก (strong personal plea) จากในหลวงเช่นนี้ ทูตอังกฤษ (ชื่อ Tripp) เลยต้องจัดแจง จัดทำรายชื่อ "คนรู้จัก" แนบท้ายโทรเลขฉบับนี้ไปด้วย และแนะนำไปทางลอนดอนว่า หลังจากการฉายสารคดีแล้ว ให้ช่วยโทรศัพท์ ไปหาคนเหล่านี้ แล้วถามคำถาม ว่า "....พระมหากษัตริย์ไทยได้ขอต่อทูตอังกฤษประจำไทย ให้ถามความรู้สึกของเพื่อนๆในอังกฤษต่อสารคดีเรื่องนี้ และให้ถ่่ายทอดต่อไปยังพระองค์..." ("The King of Thailand has asked Mr.Tripp to get the impressions of friends in the UK and pass these on to His Majesty")

ในส่วนพระราชินี ทรงพอพระทัยกับสารคดีมากๆ ถึงขนาดทรงเสนอว่า ในการที่พระองค์จะทรงเสด็จเยือนสหรัฐอเมริกา ทีกำลังจะมีขึั้น (นี่คือ "เสด็จสหรัฐ 80" ที่ มี "ชื่อเสียงโด่งดัง") ทรงปรารถนาจะให้มีการนำสารคดีนี้ ไปฉายตามโรงหนัง (movie theaters) โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทรงปรารถนาอยากให้ ฉายในแต่ละเมือง ทีจะทรงเสด็จเยือน เป็นเวลา 2-3 วันก่อนที่จะทรงเสด็จถึง)

(อ่านต่อกระทู้ที่ 2 เรื่อง สุรยุทธ จุลานนท์ นำสารคดีนี้ ออกเผยแพร่ ในไม่กีวันที่ผ่านมา)

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=352369178149701&set=a.137616112958343.44289.100001298657012 

KP Page

8:50 PM  -  Public
Soul of a Nation : The Royal Family of Thailand (1979)

สารคดีชุด "Soul of a Nation" จัดทำโดย BBC ส่งทีมงานเข้ามาในประเทศไทย เก็บข้อมูลระหว่างการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงปี 2521-2522 เต็มไปด้วยภาพและเรื่องราวที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เป็นสารคดีที่ดูแล้วซาบซึ้งอย่างที่สุด...

อ่านรายละเอียดจาก...http://storify.com/yoware/soul-of-a-nation

Playlist - Soul of a Nation (Part 1)
Soul of a Nation : The Royal Family of Thailand (1979) สารคดีชุด "Soul of a Nation" จัดทำโดย BBC ส่งทีมงานเข้ามาในประเทศไทย เก็บข้อมูลระหว่างการตามเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในช่วงปี 2521-2522 เต็มไปด้วยภาพและเรื่องราวที่ไม่เคยเห็นมาก่อน เป็นสารคดีที่ดูแล้วซาบซึ้งอย่างที่สุด... อ่านรายละเอียดจาก... http://storify.com/yoware/soul-of-a-nation This video is for educational purpose only.

No comments:

Post a Comment