2012-05-24

P.ประวิตร โรจนพฤกษ์


KP Page

10:16 AM  -  Public
การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "หลากมิติกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ"

วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น.

เรื่อง "สิทธิมนุษยชนกับความกลัวในสังคมไทย"
- ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ม.มหิดล
- นายประวิตร โรจนพฤกษ์ สื่อมวลชน
- นายไพโรจน์ พลเพชร เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.)
- ศ. เสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้แทน (รอการยืนยัน)
- รศ.จรัญ โฆษณานันท์ คณะนิติศาสตร์ มร.
ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาสิทธิมนุษยชน ม.มหิดล

Playlist - หลากมิติกม.หมิ่นฯ(4) 1/3
การอภิปรายทางวิชาการ เรื่อง "หลากมิติกฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" วันที่ ๒๒ มีนาคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๓.๐๐-๑๖.๐๐ น. เรื่อง "สิทธิมนุษยชนกับความกลัวในสังคมไทย" - ดร.ศรีประภา เพชรมีศรี สำนักงานสิทธิมนุษยชนศึกษาฯ ม.มหิดล - นายประวิตร โรจนพฤกษ์ สื่อมวลชน - นายไพโรจน์ พลเพชร เลขาธิการสมาคมสิทธิเสรีภาพของประชาชน (สสส.) - ศ. เสน่ห์ จามริก ประธานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติหรือผู้แทน (รอการยืนยัน) - รศ.จรัญ โฆษณานันท์ คณะนิติศาสตร์ มร. ดำเนินรายการโดย รศ.ดร.กฤตยา อาชวนิจกุล ผู้อำนวยการหลักสูตรปริญญาโท สาขาสิทธิมนุษยชน ม.มหิดล
Add a comment...

KP Page

10:15 AM (edited)  -  Public
ประวิตร โรจนพฤกษ์ (สื่อมวลชน)
จากงานเสวนาวิชาการ บทบาทภาคประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย
จัดโดย มูลนิธิคอนราดคอเดนาวร์ร่วมกับสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย
ดำเนินรายการโดย นายชูวัส ฤกษ์ศิริสุข
ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554

บทบาทภาคประชาชนกับการพัฒนา ปชต.:4/6
ประวิตร โรจนพฤกษ์ (สื่อมวลชน) จากงานเสวนาวิชาการ บทบาทภาคประชาชนกับการพัฒนาประชาธิปไตย จัดโดย มูลนิธิคอนราดคอเดนาวร์ร่วมกับสถาบันศึกษาการพัฒนาประชาธิปไตย ดำเนินรายการโดย นายชูวัส ฤกษ์ศิริสุข ณ ห้องกมลทิพย์ โรงแรมสยามซิตี้ เมื่อวันที่ 1 มิถุนายน 2554
Add a comment...

KP Page

10:14 AM  -  Public
ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์เดอะเนชั่น ในงานเสวนา"จริงหรือประเทศไทย" ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว ดำำเนินรายการโดย จอม เพชรประดับ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554
Add a comment...

KP Page

10:13 AM  -  Public
ประวิตร โรจนพฤกษ์ ในงานศิลปะ บทกวี ดนตรี ปาฐกถาปล่อยนักโทษการเมือง ณ ลานอนุสรณ์สถาน 14 ตุลา จัดโดยกลุ่มกวีราษฎร์ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2555
Add a comment...

KP Page

10:12 AM  -  Public
ThaiPBS ตอบโจทย์ 19-20 มี.ค.2555 เวลา 22.00 น.
- ถ้าทักษิณกลับบ้าน หรือ ไม่กลับบ้าน จะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย
----------------------------------------------------------------------------------------- - จากกระแสข่าวความเคลื่อนไหวที่จะมีการนำ พ.ต.ท.ทักษิณ กลับประเทศไทยในวันสงกรานต์ ทำให้สถานการณ์การเมืองร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้ง - รายการตอบโจทย์ ได้เชิญผู้ที่อยู่ในขบวนการทั้งสนับสนุนและคัดค้าน พ.ต.ท.ทักษิณ มานั่งวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ผู้ร่วมรายการ
- คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ : ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา
- คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ : แกนนอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดง
- นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ : ผู้ประสานงานกลุ่มเสื้อหลากสี
- คุณประวิตร โรจนพฤกษ์ : นักข่าวอาวุโส นสพ.เดอะเนชั่น

รายการ "ตอบโจทย์" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22.00 น.ติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ http:www.thaipbs.or.th/ThisisThaiPBS

ตอบโจทย์ - พ.ต.ท.ทักษิณ...กลับบ้าน 1+2 
ThaiPBS ตอบโจทย์ 19-20 มี.ค.2555 เวลา 22.00 น. - ถ้าทักษิณกลับบ้าน หรือ ไม่กลับบ้าน จะเกิดอะไรขึ้นในประเทศไทย ----------------------------------------------------------------------------------------- - จากกระแสข่าวความเคลื่อนไหวที่จะมีการนำ พ.ต.ท.ทักษิณ กลับประเทศไทยในวันสงกรานต์ ทำให้สถานการณ์การเมืองร้อนแรงขึ้นมาอีกครั้ง - รายการตอบโจทย์ ได้เชิญผู้ที่อยู่ในขบวนการทั้งสนับสนุนและคัดค้าน พ.ต.ท.ทักษิณ มานั่งวิเคราะห์แลกเปลี่ยนความคิดเห็น ผู้ร่วมรายการ - คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ : ผู้อำนวยการบริหารสถาบันอิศรา - คุณสมบัติ บุญงามอนงค์ : แกนนอนกลุ่มวันอาทิตย์สีแดง - นพ.ตุลย์ สิทธิสมวงศ์ : ผู้ประสานงานกลุ่มเสื้อหลากสี - คุณประวิตร โรจนพฤกษ์ : นักข่าวอาวุโส นสพ.เดอะเนชั่น รายการ "ตอบโจทย์" ออกอากาศทุกวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 22.00 น. ติดตามรายการย้อนหลังได้ที่ http:www.thaipbs.or.th/ThisisThaiPBS
Add a comment...

KP Page

10:12 AM  -  Public
รายการใหม่ของ prachatai.com เทปแรก (6 ก.พ.55) พบกับนักข่าวอาวุโสจาก นสพ.เดอะเนชั่น ประวิตร โรจนพฤกษ์ คัดเลือกโรเบิร์ต อัมสเตอร์ดัม ทนายความของคนเสื้อแดง มาสัมภาษณ์แบบจัดหนัก ในประเด็นการเมืองของไทย ถาม-ตอบเรื่องราวระหว่างคนเสื้อแดง อัมสเตอร์ดัม และทักษิณ ความคืบหน้าของคดีสลายการชุมนุมคนเสื้อแดง และเรื่องราวในประเด็นสิทธิมนุษยชน ประวิตร : จะมีวิธีไหนในขั้นนี้ของประเทศไทยไหม ที่จะสามารถโน้มน้าวคนที่มาจากคนล่ะขั้วการเมืองเพื่อให้เปลี่ยนใจ หรือเพียงแค่เปิดใจกว้างขึ้นก็ได้ ทั้งเสื้อแดงและเสื้อเหลือง ผมเห็นคนเสื้อแดงที่ก็ไม่อดกลั้นต่อคำวิพากษ์วิจารณ์เช่นเดียวกัน ฉะนั้น ตอนนี้ประเทศไทยอยู่ตรงไหน เพราะอย่างคุณเอง ก็ถ้าไม่มีคนที่รักมากๆ และเกลียดมากๆ ไปเลย ขึ้นอยู่กับว่าคนนั้นเป็นฝ่ายไหน อัมสเตอร์ดัม : ผมบอกได้เลยว่า การแบ่งขั้วทางการเมืองนี้ เป็นผลมาจากการสั่งสอนที่บ่มเพาะมานานราวกับศาสนา ผมไม่ค่อยได้เห็นประชาชนที่ไม่อยากจะยอมรับความคิดเห็นของอีกฝ่าย และไม่ยอมรับต่อหลักการของอีกฝ่าย เมื่อสองวันก่อน ผมได้ปราศรัยที่การชุมนุมของเสื้อแดง ผมพูดว่า ถ้าผมจะเรียกพรรคประชาธิปัตย์ว่าเป็น "พรรคทหาร" นั่นไม่เป็นอะไรเลย แต่อย่าได้เรียกประชาธิปัตย์ด้วยชื่อต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับแมลง เพราะนั่นจะเป็นกระบวนการที่อันตรายมาก เราต้องจำไว้ว่า เมื่อใดที่เราคิดถึงอภิสิทธิ์หรือสุเทพ เขาก็เป็นคนเหมือนกัน พวกเขามีครอบครัว มีเครือข่ายทางสังคม และไม่ว่าพวกเขาจะถูกกล่าวหาว่าอะไร เราต้องแสดงให้เห็นถึงแม้เราจะมีความแตกต่างในทางการเมือง แต่ท้ายที่สุดแล้วหลักการเรื่องมนุษยชาติเป็นสิ่งที่ต่างหลอมรวมเราเอาไว้ ผมคิดว่าบทเรียนในเรื่องนั้นตกหายไป
Add a comment...

KP Page

10:11 AM  -  Public
ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวเนชั่น จากงานเสวนาอากง เหยื่อ 112 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2554
Add a comment...

KP Page

10:11 AM  -  Public
ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวสำนักพิมพ์เดอะเนชั่น ในงานเสวนา"จริงหรือประเทศไทย" ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว ดำำเนินรายการโดย จอม เพชรประดับ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2554
Add a comment...

KP Page

10:10 AM  -  Public
ประกายไฟทอล์ค โดยกลุ่มประกายไฟ คุยกับประวิตร โรจนพฤกษ์
Add a comment...

KP Page

10:09 AM  -  Public
ประวิตร โรจนพฤกษ์ เสวนา "คุกคามสื่อ คุกคามประชาชน" กรณี สมยศ พฤกษาเกษมสุข ถูกจับตามมาตรา 112 วันอังคารที่ 10 พฤษภาคม 2554 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว
 

KP Page

10:07 AM  -  Public
ประวิตร โรจนพฤกษ์ ผู้สื่อข่าวเนชั่น จากงานเสวนาอากง เหยื่อ 112 ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2554

No comments:

Post a Comment