2012-05-27

P.วันก่อน


KP Page

12:23 PM  -  Public
ผมขอตั้งกระทู้ใหม่ ขยายความอธิบาย เรือ่ง สนธิ ลิ้ม ดู "เหนือยๆ เนือยๆ ไม่มีพลัง" นะ

คือ เราทุกคนรู้ดีว่า ตอนนี้ ในหมู่เสื้อแดงเอง มีปัญหาดีเบตอะไรต่อะไรกันเยอะใช่ไหม แล้่ว พรบ.ปรองดอง ที่เพิ่งออกมา ก็จะนิรโทษ ยกเลิกคดี คตส. อะไรให้ทักษิณหมด (ที่ดินรัชดา ฯลฯ)

ในปริบทแบบนี้ ถ้าเป็นสมัยก่อน เวที พันธมิตร โดยเฉพาะ สนธิ จะต้อง "ไฟแลบ" แน่
แต่วันนี้ แทบไมได้พูดแตะ 2 เรื่องนี้เลย (ความขัดแย้งในหมู่เสื้อแดง, พรบ.ปรองดอง ช่วยทักษิณ)

[1] พิจารณาคดีหมิ่นฯ ทีเกิดขึนในไม่กี่ปีที่ผ่านมา เอาเฉพาะคดีดังๆที่รู้จักกันดีก็ได้

ดา ตอร์ปิโด, ตี๋ ช่างทำรองเท้า, หนุ่ม เรดนนท์, sms อากง, ฯลฯ

มีคดีไหนที่อยู่ในข่ายการวิจารณ์เชิงวิชาการ ตามบรรทัดฐานข้อเสนอ นิติราษฎร์ - ครก บ้าง?

คำตอบคือ ไม่่มี

เหตุผลที่ว่า ข้อเสนอ นิติราษฎร์ - ครก. มีขึ้นเพื่อแก้ปัญหาคดีหมิ่นฯทีเกิดขึ้นในหลายปีที่ผ่านมา จึงชอบกล แต่แรก

[2] พิจารณา ประเด็นสำคัญๆเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ ทีรู้จักกันดี ทีพูดไม่ได้ในขณะนี้ เช่น

กรณีสวรรคต, 6 ตุลา, รัฐประหาร 19 กันยา และเหตุการณ์แวดล้อม (ผ้าพันคอพันธมิตร, เงิน 2.5 แสน, งานศพน้องโบว์ ฯลฯ) มาจนถึงเรื่องแบบ "คลิปริมสระ" "เครื่องบินทีมิวนิค" ฯลฯ ฯลฯ

ไม่ต้องพูดถึงระบบการโฆษณาชวนเชื่อเรือ่งสถาบันฯ ที่เป็นอยู่อย่างเข้มข้น เป็นเวลานาน

กรณีแบบนี้ ข้อเสนอ นิติราษฎร์ - ครก. เป็นการเพียงพอ หรือสอดคล้อง ในการแก้การพูดเรืองพวกนี้ไม่ได้ ?

[3] ให้ดู "การวิจารณ์" หรือ ถ้าจะพูดให้พูดยิ่งขึ้นคือ "การแสดงปฏิกิริยา" ต่อเรื่องต่างๆ ทีคนธรรมดา (ไมใช่นักวิชาการ) แสดงออกัน (ตัวอย่าง ใน [1] เป็นตัวอย่างที่ดี) ว่า เขาแสดงออกกันอย่างไร

เวลาคนธรรมดาๆ เขามี "ปฏิกิริยา" ไม่พอใจ และต้องการแสดงออก เขาใช้วิธีมานั่งร่างบทความวิชาการ หรือใช้วิธีแบบกรณีตัวอย่างในข้อ [1] หรือแบบทีเราเห็นๆกัน เวลาเขามีปฏิกิริยา ต่อนักการเมือง (ไม่ว่าฝ่ายใด) ที่เห็นๆกัน? ประเภท อย่างต่ำๆ คำประเภท "งี่เง่า" "ห่วยแตก" หรือ "ขายชาติ" "มือเปื้อนเลือด" "พ่อมึง" ฯลฯ ไปจนถึงการ "แจก" "อวัยวะ" ต่างๆ

....................

ข้อเสนออะไร ที่ realistic (สอดคล้องความจริง) ต้องเริ่มต้นดูจากว่า ความจริง ของเรืองน้นๆ เป็นอย่างไร

ข้อเสนอทีดูเหมือนจะ "เบา" โดยคิดว่า จะ "สอดคล้องความจริง" มากกว่า แท้จริง ถ้าไม่เริ่มจากความจริงว่า ปัญหามีลักษณะหนักหน่วงเพียงใด ก็จะไม่ realistic หรือไม่สอดคล้องความจริงเลย


ก่อนการเสนอ เรือ่ง แก้ 112 ของนิติราษฎร์ ในเดือนมีนาคม 2554 และจนกระทังหลังจากนั้น มาจนถึงจุดที่มีการเสนอเป็น ครก. ในเดือน มกราคม 2555

กระแสที่ไม่พอใจต่อ 112 ที่มีอยู่ในหมู่ "มวลชน" กลุ่มต่างๆ

ล้วนไปในทิศทางเดียว เท่านัน คือ ให้เลิกโดยสิ้นเชิง

แม้แต่ว่า เมื่อมีการตั้ง ครก. และรณรงค์มาแล้ว 3 เดือน ก็เป็นไปได้อย่างยิ่ง ว่า บรรดาคนทีลงชื่อให้การสนับสนุน หรือไปร่วมฟังอภิปราย

สว่นใหญ่ทีสุด ก็ยังเห็นว่า ต้องเลิกเด็ดขาด

ประเด็นคือ จริงๆ แล้ว ที่ เสนอเพียงแก้ ไมใช่เลิกนั้น

ปัญหาไม่ได้อยู่ทีว่า ระดับมวลชนที่มีความเห็น ในเชิง ไม่พอใจ 112 และสถานะสถาบันฯ อย่างทีเป็นอยู่

รู้สึกว่า ควรเสนอแค่นี้

ปัญหาจริงๆ อยู่ทีปัญญาชนนักวิชาการเอง ทีไม่พร้อมจะเสนอมากกว่านี้ (แบบที มวลชน กลุ่มต่างๆ เคยเสนอมาก่อน)

สิ่งทีเป็นเรือ่งน่าเสียดายอย่างยิ่งในเรืองนี้คือ ปัญญาชนนักวิชาการเอง นั่นแหละ ที่เป็นปัญหา เห็นว่า เสนอเลิกเลยไม่ได้ "ใจไม่แข็งพอ" จะเสนอให้เลิกเลย แบบที่คนระดับมวลชนธรรมดาต้องการ และเป็นกระแสมาก่อนหน้าปัญญาชนนักวิชาการหลายปี

https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/358588387527780https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/358666364186649
https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/358671440852808 
[1]... | Facebook »
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้เขียน: [1] พิจารณาคดีหมิ่นฯ... เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และคนอื่นๆ ที่คุณอาจจะรู้จัก 

KP Page

12:24 PM (edited)  -  Public
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล

วันก่อน มีเพื่อนทานหนึ่ง (คุณ Vichak Panich ) ตั้งคำถามทำนองว่า ทำไม เราไม่มาทำกับกรณี 112 แบบที่ ขบวนการเรียกร้อง Civil Rights ในอเมริกาทำกัน เช่น สัก 100 คน พร้อมใจกันส่งข้อความแบบ sms อากง อะไรแบบน้น แล้วดูว่า รัฐจะกล้าจับคนทีเดียว 100 คนเข่าคุกพร้อมกันไหม?

ผมก็เสนอว่า จริงๆ ผมไม่สนับสนุน และเห็นว่า ไม่จำเป็นเลย

ผมคิดว่า แค่ ปัญญาชน นักวิชาการ ทำในสิ่งที่ผมเห็นว่าควรทำอย่างยิ่ง

คือพร้อมใจกันประกาศต่อสาธารณะว่า จะต้องใช้บรรทัดฐานกับเจ้า แบบเดียวกับทีใช้กับคนธรรมดา กับนักการเมือง

(เวลาคนธรรมดา เขาไม่พอใจนักการเมือง เขาทำยังไง? มานังเรียบเรียงให้เป็น "วิชาการ" ก่อน ค่อยวิจารณ์หรือ? หรือเขา "ด่า" ออกไปตรงๆเลย "ไอ้เหี้ย" "ไอ้งีเง่า" "แม่ง โกงชาติ" "แม่ง มือเปื้อนเลือด" ไปจนถึง "แจก" ประเภท "ค" "ย" "ห" อะไรแบบนั้น)

ดังนั้น ในเรื่อง 112 นั้น ไม่ต้องคิดถึงขั้น พร้อมใจกันส่ง sms แบบ อากง อะไรหรอก

แค่นักวิชาการปัญญาชนทั้งหลาย (อย่างทีรวมกันเป็น ครก. อยู่นี้เป้นต้น)

พร้อมใจกันออกมาประกาศว่า ต้องเลิก 112 โดยสิ้นเชิง และใช้ กม. และบรรทัดฐานเรืองการ "วิจารณ์/ด่า" - "หมิ่นประมาท" แบบเดียวกับทีคนธรรมดาใช้กัน ในกรณีกับเจ้าด้วย

เอาเท่านี้แหละผมว่า

และนี่คือสิ่งทีผมเสียใจทีสุด ที่ ณ จุดนี้ ปัญญาชนนักวิชาการบ้านเรา ยังไม่รู้สึกพร้อมจะทำ ในสิ่งที่ควรทำ และทำได้ เช่นนี้

https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/358688444184441 
วันก่อน... | Facebook »
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้เขียน: วันก่อน มีเพื่อนทานหนึ่ง (คุณ Vichak... เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และคนอื่นๆ ที่คุณอาจจะรู้จัก 

KP Page

12:19 PM  -  Public
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล
8 hours ago
ผมเคยถามตัวเองอย่างซีเรียสว่า เมืองไทยนี่ มีอะไรดีจริงๆบ้าง ที่เราสามารถรู้สึก "ดี" รู้สึกภูมิใจ อะไรประเภทนั้น

คำตอบ (หลังจากคิดแบบซีเรียสจริงๆนะ) คือ ดาหาร

ผมไปหลายเมือง หลายประเทศ ผมว่า อาหารในเมืองไทย นี่ อร่อย สุด (ฮา)

โอเค ความรู้สึกนี้ มันมาจากเราโตมาที่นี่ จนลิ้นเราเคยชินกับอาหารทีนี่

อย่าง "อาหารจีน" นะ ไปกินเมืองจีน หรือ ฮ่องกง ก็สู้กินในเมืองไทยไม่ได้ (ฮา อีก)

อาหารฝรั่้ง ฝรังเศส อิตาเลียน อะไรต่ออะไรทีว่าอร่อย กินมากๆ แล้วรู้สึกเลี่ยน ทนไม่ไหวเหมือนกัน

ทีเหลือ นอกจากอาหารแล้ว ทุกวงการ ไม่ว่าการเมือง วิชาการ สังคม ฯลฯ มีแต่เรื่อง ความตอแหล หน้าไว้หลังหลอก ผู้ดีจอมปลอม เทวดา จอมปลอม ปากว่าตาขยิบ ความขี้ขลาดตาขาว ฯลฯ

https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/358897147496904 
ผมเคยถามตัวเองอย่างซ... | Facebook »
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้เขียน: ผมเคยถามตัวเองอย่างซีเรียสว่า... เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และคนอื่นๆ ที่คุณอาจจะรู้จัก 
Thailand: cash payouts to slave fishing victims with strings attached »
For some time now, it has appeared highly unlikely that the gunmen responsible for massive bloodshed in Bangkok's 2010 political chaos -- both soldiers and anonymous anti-government commandoes -- wo... 

KP Page

8:07 AM  -  Public
โตชิบาถอนตัวออกจากตลาดเน็ตบุ๊กในสหรัฐ หันมาเจาะอัลตร้าบุ๊กเพียงอย่างเดียว »
Toshiba America ให้ข้อมูลกับเว็บไซต์ Liliputing ว่าจะไม่นำเน็ตบุ๊กของบริษัทเข้ามาทำตลาดสหรัฐอเมริกาอีกแล้ว โดยบริษัทจะเน้นทำตลาดอัลตร้าบุ๊กอย่าง Toshiba Portege Z830 แทน เพราะมีขนาดและน้ำหนักใกล้เคียง... 

KP Page

8:06 AM  -  Public
เอชพีเตรียมยุบแบรนด์ HP Compaq ปีหน้า, แบรนด์ Compaq ยังมีต่อไปแต่เน้นเครื่องใช้งานพื้นฐานที่ราคาถูก »
เอชพีประกาศว่า จะยุบแบรนด์ "HP Compaq" ในปีหน้า ส่วนแบรนด์ "Compaq" นั้นบริษัทจะยังใช้ทำตลาดต่อไป แต่จะเน้นผลิตภัณฑ์กลุ่มคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลสำหรับการใช้งานขั้นพื้นฐานในราคาต่ำเียงอย่างเดียว การเปลี่ย... 

KP Page

7:47 AM  -  Public
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาร่วมผลิตรายการ 'ข่าวข้นคนข่าว' และรายการ 'เช้าข่าวข้น' ที่ออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวีทั้ง 2 รายการ และจะเริ่มนำรายการใหม่เข้ามาแทนที่ตั้งแต่ 1 กรกฎาคม เป็นต้นไป
http://www.go6tv.com/2012/05/9.html
"ข่าวข้นคนข่าว" เนชั่วหลุดผังช่อง 9 แล้ว! »
บริษัท อสมท จำกัด (มหาชน) ตัดสินใจไม่ต่อสัญญาร่วมผลิตรายการ 'ข่าวข้นคนข่าว' และรายการ 'เช้าข่าวข้น' ที่ออกอากาศทางช่องโมเดิร์นไนน์ทีวีทั้ง 2 รายการ และจะเริ่มนำรายการใหม่เข้ามาแทนที่ตั...  

KP Page

7:43 AM  -  Public
ข่าวดังมาก ที่ฮาวายเมื่อต้นเดือนพฤษาวันหวยออก คือ FBI และ HBD (Honolulu police Department)นำกำลัง บุกค้นบรรดายี่ปั้ว และ ขาใหญ่หวยใต้ดินไทย ที่ไชน่าทาวน์ฮอนโนลูลู หวยใต้ดินไทย ( Queens of lottery) เป็นที่นิยมกันเยอะมากก ในหมู่คนเอเชีย ทั้งฟิลิปปินส์ เวียดนาม จีน ลาว มันเล่นหวยไทยกันทั้งไชน่าทาวน์

Hawaii Reporter Investigation Leads to Federal Raid Targeting 'Queens of Lottery', Chinatown Gambling Ring
http://www.hawaiireporter.com/hawaii-reporter-investigation-leads-to-federal-raid-targeting-queens-of-lottery-chinatown-gambling-ring/123

Federal Investigators raid chinatown gambling ring
Federal Investigators raid chinatown gambling ring

KP Page

7:08 AM  -  Public
ฮิวแมนไรท์วอทช์ รายงานเมื่อเดือน ก.พ. ที่ผ่านมาว่า ทางการอาเซอไบจันได้ทำการรื้อถอนอาคารบ้านเรือนโดยไม่มีการแจ้งเตือนล่วงหน้า และมีครอบครัวหนึ่งที่ไม่ได้รับอนุญาตให้นำสิ่งของเครื่องใช้ในบ้านออกจากอาคารก่อนที่จะมีการถล่มอาคาร
ขณะที่นักกิจกรรมมองว่าการไล่รื้อถอนอาคารบ้านเรือนเป็นไปเพื่อการเปิดทางไปสู่การจัดงานยูโรวิชั่นและการสร้างบาคูคริสตัลฮอลล์ ซึ่งจะเป็นเวทีคอนเสิร์ทของงานยูโรวิชั่นปี 2012 แต่ทางคณะกรรมการของยูโรวิชั่นก็ปฏิเสธคำกล่าวอ้างของนักกิจกรรม โดยบอกหลังจากที่สำรวจพื้นที่บาคูว่าการสร้างคริสตัลฮอลล์ไม่จำเป็นต้องมีการรื้อถอนอาคารใดๆ และการก่อสร้างดำเนินไปอย่างโปร่งใส

มีผู้ประท้วงจากฝ่ายค้านของอาเซอไบจัน รวมตัวกันหน้าสถานีโทรทัศน์อิชติไมเพื่อเรียกร้องให้มีเวลาสำหรับรายการของฝ่ายค้าน แค่ก็ถูกตำรวจทั้งนอกและในเครื่องแบบเข้าสลายผู้ชุมนุมด้วยการใช้กำลังทุบตี และเมื่อมีฝ่ายต่อต้านเดินมาสมทบโดยตะโกนว่า "เสรีภาพ" และ "ลาออกไป" เจ้าหน้าที่ก็เข้ามาสกัดกั้นพวกเขาในแบบเดียวกัน

มีผู้ประท้วงราว 100 คนที่เกรงว่าจะถูกจับกุมตัว จึงแค่เดินไปมารอบๆ กรุงบาคู ไม่ได้ถือป้าย ไม่ได้เปล่งคำขวัญ แต่ใช้วิธีสวมเสื้อยืดที่มีคำว่า "จงร้องเพลงเพื่อประชาธิปไตย"

http://prachatai.com/journal/2012/05/40697 

KP Page

7:04 AM  -  Public
Manager Online - ศอ.บต.สรุปตัวเลขผู้ได้รับผลกระทบเหตุไฟใต้ กว่า 8 พันคน »
ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้ สรุปตัวเลขรายชื่อผู้ได้รับผลกระทบ จากเหตุไม่สงบที่ไปลงทะเบียนในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ และ 4 อำเภอของจังหวัดสงขลา พบว่ามีกว่า 8,000 คน ขณะที่ขั้นตอนนับจาก... 
http://www.manager.co.th/Home/ViewNews.aspx?NewsID=9550000064903

THAILAND: Relatives filing a civil lawsuit to demand justice and damage claim for the death of Private Wichean who was tortured to death in a military barrack in Narathiwat Province »
On Thursday 24 May 2012, at 10.00 am, representatives from the Lawyers Council of Thailand (LCT), an attorney from Cross Cultural Foundation (CrCF) and relatives of Private Wichean Phuaksom shall brin... 

KP Page

7:04 AM  -  Public
Democracy: Thaksin, Red Shirts & Amartaya on “A Bridge Too Far” »
By Ranger, Thai Intel’s political journalist During the Allied invasion of Hitler‘s Europe during WW2, there was little doubt, Hitler was losing the war. In that initial wave of taking ... 

KP Page

7:02 AM  -  Public
More on Pravit and lese majeste »
As PPT briefly noted a few days ago, a serial lese majeste accuser has laid a complaint that journalist Pravit Rojanaphruk under Article 112. PPT won’t repeat it, but we want to urge all read... 

KP Page

6:43 AM  -  Public
English for Thais - 2: [2266] เชิญดาวน์โหลดพระไตรปิฎกและหนังสือธรรมะกว่า 100 เรื่อง »
และที่ลิงค์นี้ dhammajak.net มีพระไตรปิฎก ฉบับสำหรับประชาชน ครบทั้งพระวินัย พระสูตร และพระอภิธรรม รวมแล้วทั้ง 2 เว็บ น่าจะไม่ต่ำกว่า 100 เรื่อง ผมได้ดาวน์โหลดไฟล์ของทุกเล่มไว้ครบถ้วนแล้ว ท่านใดต้องการ...

KP Page

7:40 AM  -  Public
มติชน: ดราม่าปิดท้าย เมื่อเลดี้ กาก้าสวมชฎาเล่นคอนเสิร์ต แต่ "ความจริงแล้ว" ฟังทางนี้ก่อน
http://thaienews.blogspot.com/2012/05/blog-post_3756.html

Hair - Lady Gaga [The Born This Way Ball Tour Live In Bangkok]
The Born This Way Ball Tour Live In Bangkok 25 05 2012

KP Page

Yesterday 3:41 PM  -  Public

KP Page

Yesterday 3:34 PM  -  Public
Nongnapus Chantharasorn originally shared this post:
Lady GAGA Live in Bangkok

KP Page

Yesterday 3:34 PM  -  Public
Nongnapus Chantharasorn originally shared this post:
Lady GAGA Live in Bangkok

No comments:

Post a Comment