2012-05-17

R.งานมุทิตาจิตพระอาจารย์มิตซูโอะ


KP Mind

6:17 AM  -  Public
Admin: โครงการพิเศษกิจกรรมปฏิบัติภาวนาแบบเนสัชชิก เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในงานมุทิตาจิตพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก (วันคล้ายวันเกิด) ในวันที่ 26 - 28 พฤษภาคม 2555

โครงการพิเศษกิจกรรมปฏิบัติภาวนาแบบเนสัชชิก

เพื่อถวายเป็นพุทธบูชา เนื่องในงานมุทิตาจิตพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก วันเสาร์ที่ 26 ถึง วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555 ( 24 ชั่วโมงต่อเนื่อง)

ตั้งแต่เวลา 12.00 น. เป็นต้นไป ณ อาคารปฏิบัติธรรมพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก ถนนกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 7

วันเสาร์ที่ 26 พฤษภาคม 2555

11.00 – 12.00 น. ลงทะเบียน

12.00 – 14.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ / สวดธัมมจักกัปปวัตตะนะสูตร / สมาธิภาวนา

14.00 – 16.00 น. บรรยายเรื่อง “ความมหัศจรรย์ของจิต” โดย ดร.สนอง วรอุไร ผู้เขียนหนังสือทางสายเอก ตามรอยพ่อ อริยมรรค ฯลฯ

16.30 – 18.00 น. ธรรมเทศนา “ทางสู่ความสุข” โดย พระราชพิพัฒนาทร (หลวงพ่อถาวร จิตตถาวโร) วัดปทุมวนาราม

19.00 – 21.00 น. ธรรมเทศนา “น้อมสู่ใจ” โดย พระอาจารย์ประสงค์ ปริปุณโณ วัดบางปะกรด

21.00 – 23.30 น. บรรยายเรื่อง “อริยมรรคมีองค์แปด” และ “ปฎิจจสมุปปาท” โดย อาจารย์ประเสริฐ อุทัยเฉลิม ผู้เขียนหนังสือนิพพานชั่วพริบตา ดูจิตชั่วพริบตา และ ดูจิตหนึ่งพรรษา


วันอาทิตย์ที่ 27 พฤษภาคม 2555

00.00 – 02.00 น. เจริญพระพุทธมนต์ / ธรรมเทศนา “ไม่.....ประมาท” โดย พระครูสุธรรมประโชติ(หลวงพ่อคำผอง จิตปุญโญ) วัดป่าพิทักษ์ธรรม จ.นครราชสีมา

02.00 – 04.00 น. ธรรมเทศนา “มรณานุสติ” โดย พระอาจารย์ครรชิต อกิญจโน วัดป่าสันติธรรม จ.ชัยภูมิ

04.00 – 05.00 น. สวดมนต์ทำวัตรเช้า

05.00 – 07.00 น. “สุขภาพดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง” โดย ดร.สาธิต อินทรกำแหง ผู้นำชีวจิตมาเผยแพร่ในประเทศไทย

07.30 น. ตักบาตรพระสงฆ์

08.30 – 10.00 น. ธรรมเทศนา “ภัยพิบัติไม่ร้ายเท่าจิตวิบัติ” โดย พระครูโอภาสวุฒิกร (หลวงพ่อโสภณ โอภาโส) วัดบึงลัฏฐิวัน จ.อยุธยา

10.00 – 12.00 น. ถวายภัตตาหารพระสงฆ์ / ผู้ปฏิบัติธรรมรับประทานอาหาร

12.00 – 16.00 น. ถวายผ้าป่าสร้างศูนย์ปฏิบัติธรรม อ.ภาชี จ.อยุธยา และ ศูนย์ปฏิบัติธรรม เขาพุไม้แดง จ.กาญจนบุรี / ธรรมเทศนา โดย พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก / คณะสงฆ์ให้พร / พิธีสรงน้ำเพื่อแสดงมุทิตาจิตพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก

หมายเหตุ : กิจกรรมปฏิบัติภาวนาแบบเนสัชชิก ไม่มีการจัดที่พัก

สอบถามรายละเอียด ..ธัมมะไมตรี 081-823-0026 ,089-161-8666 ,089-456-6531

https://www.facebook.com/aj.mitsuo.gavesako/posts/321407427927632
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=344218275639506&set=a.115953131799356.14646.115726131822056 
Add a comment...

KP Mind

6:15 AM (edited)  -  Public
อาคารปฏิบัติธรรมมูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
เลขที่ 3 ถนนกรุงเทพกรีฑา 20 แยก 7 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก โทร. 0-2368-3991
Add a comment...

KP Mind

6:15 AM (edited)  -  Public
วัดสุนันทวนาราม
เลขที่ 110 บ้านท่าเตียน ตำบลไทรโยค อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี 71150
โทร. 087 -0457232
Add a comment...

KP Mind

6:15 AM (edited)  -  Public
สถาบันอานาปานสติพุไม้แดง
ตำบลสิงห์ อำเภอไทรโยค จังหวัดกาญจนบุรี

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก โทร. 0-2368-3991
Add a comment...

KP Mind

6:16 AM (edited)  -  Public
ศูนย์ปฏิบัติธรรม อ.ภาชี จ.อยุธยา
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
มูลนิธิพระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก โทร. 0-2368-3991

No comments:

Post a Comment