2012-05-17

R.ผิดก่อน-ผิดมาก


KP Mind

5:55 AM  -  Public
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
August 26, 2011

"ผิดก่อน-ผิดมาก"

วิธีเจริญเมตตา

1. เราต้องเข้าใจก่อนว่าเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นกับเรานั้นสมเหตุสมผลทุกกรณี กรรมเราทำไว้ก่อนทั้งนั้น ความโกรธ ความโลภ ความหลงในจิตใจเป็นต้นเหตุ เราต้องรับผิดชอบ 100% ด้วยตัวเอง

2. พยายามเข้าใจ เห็นอกเห็นใจเขาว่าเขาก็กำลังทุกข์เหมือนเรา เหมือนกันทุกชีวิต ทุกข์จากความเกิดแก่เจ็บตาย ผิดหวัง ไม่สมปรารถนาต่าง ๆ ยิ่งคนที่กำลังด่านินทาเรา เขาทุกข์ก่อนเราอีก สงสารเมตตาเขา ถึงแม้ว่าเขากำลังได้เปรียบ เราเสียเปรียบก็ตาม ไม่ต้องอิจฉาเขา ไม่ต้องน้อยใจอะไรเลย ถ้าเขากำลังได้เปรียบ มีความสุขที่ได้มาจากอกุศลกรรม บาปกรรม แล้วไซร้ เปรียบเทียบได้ว่าเขากำลังมีความสุขอยู่ชั้นบน แต่ชั้นล่างไฟกำลังไหม้บ้าน ควรสงสารเขาตั้งแต่บัดนี้ เดี๋ยวนี้ ขณะนี้ เราไม่ต้องสร้างกรรมสร้างเวรกับใครอีกต่อไป ให้ตั้งอยู่ในความดีความถูกต้องด้วยกาย วาจา ใจ ดีกว่า

3. เริ่มฝึก เจริญ สติ ปัญญา
เมื่อกระทบอารมณ์ที่ไม่ถูกใจและกำลังจะเกิดอารมณ์ เสียอารมณ์ รีบตั้งสติ หายใจลึก ๆ ช้า ๆ เป็นจังหวะ ๆ จะเริ่มรู้สึกตัวขึ้น ทำให้ต่อเนื่องกัน ไม่ให้คิดจองเวรคิดอาฆาตพยาบาท คิดบ่น คิดเบียดเบียน ให้ระงับอารมณ์ ถ้าคิดก็คิดสอนใจตัวเอง ให้รู้จักคิดถูก ฝึกสติ ฝึกปัญญาในการแก้ปัญหาอย่างนี้

4. ฝึกสมาธิเช้าเย็น 10-15 นาที ทำบ่อย ๆ ในวันหนึ่ง ตื่นเช้าหลังจากกินอาหารเช้า ในรถ ก่อนทำงาน หลังเลิกงาน ก่อนโทรศัพท์สำคัญ เมื่อเกิดอารมณ์เสีย เป็นต้น ตั้งใจ ไม่โกรธ รักษาใจระวังใจในเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นภายหน้าซึ่งเคยทำให้เราโกรธ ทุกข์อยู่บ่อย ๆ ตั้งใจแผ่เมตตาส่งถึงทุกคนทุกชีวิต ไม่จำกัด ไม่ยกเว้น แม้แต่คนที่เราไม่ชอบ ตั้งใจ คิดดี พูดดี ทำดีในทุกกรณี

5. เจริญ วิตก วิจาร ปีติ สุข เอกัคคตา ซึ่งเป็นองค์ฌาน 5
- วิตกในสมาธิ หมายความว่า นึก ๆ ๆ อารมณ์กรรมฐานอย่างเดียว เช่น ความรู้สึกที่ลมสัมผัสที่เกิดขึ้นจากการหายใจเข้าออก พยายามตั้งสติบ่อย ๆ นั่นแหละ
- ถ้าเกิดวิตก ตั้งสติติดต่อกันไม่ช้าก็จะเกิดวิจาร วิจารในที่นี้ คือ รู้สึกตัว รู้ว่าหายใจยาว สั้น เบา หนัก ร้อน เย็น เป็นต้น ความรู้สึกตัวนี้เป็นกำลังผูกมัดจิตกับอารมณ์กรรมฐานให้แนบแน่นมากขึ้น แล้วความปีติสุขก็จะเกิดตามมา มีความสุขที่สุดในโลก
- พยายามเจริญสมาธิจนสัมผัสความสุขในสมาธิบ่อย ๆ เมื่อเรารักษาความสุขของใจได้ นั่นแหละ ใจเราจึงจะมีเมตตา เป็นใจเมตตา มีความรัก ความสุข เต็มหัวใจ

สัพเพ สัตตา สุขิตา โหนตุ ขอสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงจงมีความสุข
ถ้าเข้าใจเรื่องกรรมความความเป็นจริง ประกอบด้วยปัญญา เมตตา ก็ถาวร เป็นเมตตาที่แท้จริง...

เอวัง

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=204168972977771&set=a.115953131799356.14646.115726131822056 

KP Mind

5:52 AM (edited)  -  Public
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
December 17, 2010

ตราบใดที่เรายังอยู่ในโลก อยู่ในวัฏสงสาร
แม้จะทำดี ทำความดีขนาดไหนก็ตาม
พายุแห่งการเสื่อมลาภ เสื่อมยศ นินทา ทุกข์
มันก็ยังมีอยู่ ไม่มีใครหนีพ้น

แม้แต่พระบรมศาสดาของเราก็ต้องประสบด้วยเหมือนกัน
หลังจากท่านตรัสรู้พระอนุตรสัมโพธิญานแล้ว
แม้จิตใจท่านจะบริสุทธิ์ขนาดไหน มีปัญญาลึกซึ้งขนาดไหน
มีเมตตาขนาดไหนก็ตาม เหตุการณ์ต่างๆก็ยังคงเกิดขึ้นกับท่าน
ซึ่งตามความรู้สึกของเรา
ก็คิดว่าไม่น่าจะมีเหตุการณ์อย่างนั้นเกิดขึ้นกับพระองค์
แต่นั่นเป็นเพียงความคิดของเรา
ตามความเป็นจริง โลกธรรมฝ่ายไม่น่าปรารถนา
ก็มีมากระทบพระองค์เหมือนกัน

ฉะนั้นขอให้เราตั้งอยู่ในความดี ความถูกต้อง
คิดดี พูดดี ทำดี ในทุกสถานการณ์

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=130397997021536&set=a.115953131799356.14646.115726131822056 

KP Mind

5:51 AM (edited)  -  Public
พระอาจารย์มิตซูโอะ คเวสโก
December 15, 2010

จงมองดูทุกข์ที่เกิดขึ้นแก่เรา
ทั้งทุกข์ทางกาย และทุกข์ทางใจ
ด้วยจิตใจที่ดี จิตใจที่สุขุมอ่อนโยน
มีเมตตา มีขันติ
ด้วยความอดกลั้น และด้วยปัญญา

เมื่อมีทุกข์มาก
เราต้องมีขันติธรรม
คือความอดกลั้น

ผู้มีปัญญาเท่านั้นที่จะอดทน และอดกลั้นได้
ในสถานการณ์ที่ยากลำบาก แต่เมื่อเราทำได้แล้ว
เราก็จะสามารถตั้งอยู่ในความดี ความถูกต้อง
และเจริญก้าวหน้าต่อไปได้ให้เอาทุกข์ที่เกิดขึ้นเป็นอาจารย์
เป็นเพื่อนที่ให้กำลังใจแก่เรา

ให้ทุกข์เป็นปุ๋ย เป็นยาบำรุง
การคิดดี พูดดี ทำดี ของเรา

เหตุการณ์ร้ายแรงต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิต
ทำให้เราต้องผิดหวัง ต้องเสียใจมากๆ
ให้เราเห็นชัดๆว่า สิ่งเหล่านี้คือวิบากกรรมของเรา
เป็นสิ่งที่ต้องเกิดตามเหตุปัจจัยของมัน

ท่ามกลางสิ่งเหล่านี้ ถ้าเราสามารถ คิดดี พูดดี ทำดีได้
ก็จะทำให้จิตของเรามีกำลังมากขึ้น
เป็นการยกจิตใจของเราให้สูงขึ้น
เป็นการเสริมสร้างบารมีให้แก่ตัวเอง

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=129951240399545&set=a.115953131799356.14646.115726131822056
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=129714950423174&set=a.115953131799356.14646.115726131822056 

No comments:

Post a Comment