2012-04-30

P.ซ้ายคืออะไร?


KP Page

4:20 AM  -  Public
Kasian Tejapira //

ซ้ายคืออะไร? (ในยุคคอมมิวนิสต์ล่มสลายหลังสงครามเย็น)
%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%

ในยุคคอมมิวนิสต์ล่มสลายหลังสงครามเย็น ฝ่ายซ้ายทั่วโลกตกอยู่ในภาวะวุ่นวายสับสน หนียะย่ายพ่ายจะแจ ต่างเปลี่ยนชื่อเปลื่ยนสีย้ายค่ายย้ายข้างกันเป็นทิวแถว จนน่าฉงนสนเท่ห์ว่าฝ่ายซ้ายยังเหลืออยู่หรือไม่? และถ้ายังเหลืออยู่ มันหมายถึงอะไร?

ท่ามกลางความปั่นป่วนโกลาหลทางอุดมการณ์ดังกล่าว สตีเว่น ลุคส์ ศาสตราจารย์ทฤษฎีสังคมและการเมืองชาวอังกฤษ ผู้แต่ง “การิทัตผจญภัย: นิยายปรัชญาการเมือง” ได้พยายามเสนอคำนิยามความเป็น “ซ้าย” ขึ้นมาในปัจฉิมบทของหนังสือ The Cambridge History of Twentieth-Century Political Thought (๒๐๐๓) ชื่อบทว่า “The grand dichotomy of the twentieth century” (http://histories.cambridge.org/extract?id=chol9780521563543_CHOL9780521563543A030)

เขาโยงธรรมเนียมประเพณีและโครงการของฝ่ายซ้ายกลับไปยังปรัชญายุครู้แจ้ง (The Enlightenment) ซึ่งตั้งคำถามต่อหลักการศักดิ์สิทธิ์ของระเบียบสังคม, ท้าทายบรรดาความไม่เสมอภาคนานัปการที่ไม่อาจอ้างว่าชอบธรรม อีกทั้งแก้ไขเยียวยาได้ ไม่ว่าจะเป็นความไม่เสมอภาคทางฐานะ, สิทธิ, อำนาจ, สภาพเงื่อนไขการดำรงชีพ, และเพียรพยายามขจัดความไม่เสมอภาคเหล่านั้นให้หมดสิ้นไปผ่านปฏิบัติการทางการเมือง

อาจกล่าวได้ว่าแก่นยึดมั่นใจกลางของฝ่ายซ้ายคือหลักความเสมอภาคอันเป็นพื้นฐานของแนวคิดมนุษยนิยม ว่าความเสมอภาคนั้นมันหมายถึงสิ่งใดแน่? และมีนัยสืบเนื่องทางความคิดและการปฏิบัติอย่างไร?

วิสัยทัศน์อุดมคติของฝ่ายซ้ายคือสังคมของคนผู้เสมอภาคกัน เพื่อบรรลุถึงเป้านั้น จึงต้องวินิจฉัยสืบ เสาะเจาะหาต้นตอแห่งการเลือกปฏิบัติและการพึ่งพาขึ้นต่ออันไม่อาจอ้างว่าชอบธรรมได้อย่างกว้างขวางที่สุด และคิดค้นโปรแกรมทางปฏิบัติเพื่อบำบัดหรือบรรเทามันลง

ในแง่หลักศีลธรรม: ยึดหลักว่ามนุษย์ทุกผู้ทุกนามต่างมีค่าควรแก่การห่วงใยและเคารพเสมอหน้ากัน, พวกเขาควรปฏิบัติต่อกันโดยถือเพื่อนมนุษย์ด้วยกันเป็นเป้าหมายในตัว ไม่ใช่เป็นแค่เครื่องมือไปบรรลุสิ่งอื่น (เช่นอำนาจ, อุดมการณ์, ชัยชนะทางการเมือง, ชาติ, ประชาธิปไตย, สังคมนิยม, การปฏิวัติ ฯลฯ), มนุษย์มีศักดิ์ศรี ไม่ใช่สินค้าที่มีเพียงราคา

ในแง่อุดมคติการเมือง: ถือหลักความเป็นพลเมืองเสมอภาคกัน ทุกคนมีสิทธิพลเมืองเท่าเทียมโดยสิทธิดังกล่าวเป็นเรื่องต่างหากไม่ได้ขึ้นต่อสมรรถภาพ, ความสำเร็จ, สภาพเงื่อนไขและเอกลักษณ์ที่แต่ละคนได้รับมา รัฐบาลต้องเป็นตัวแทนผลประโยชน์ของพวกเขาบนฐานที่เท่าเทียมกัน

ในแง่อุดมคติทางสังคม: มองสังคมและเศรษฐกิจเป็นระเบียบแห่งความร่วมมือที่ซึ่งทุกคนได้รับการปฏิบัติต่ออย่างเสมอภาค มีที่ยืนหรือฐานะเท่าเทียมกัน ไม่วางใจความคิดที่ว่าตลาดและการแข่งขันอย่างไร้กฎระเบียบกำกับควบคุมโดยทั่วไปจะจัดเป็นตัวอย่างของความร่วมมือที่ว่านั้นได้ เนื่องจากตลาดและการแข่งขันอย่างไร้กฎระเบียบกำกับควบคุมดังกล่าวย่อมก่อเกิดความไม่เสมอภาคด้านรางวัลตอบแทนและสภาพเงื่อนไขการดำรงชีพอยู่แล้วโดยธรรมชาติ ซึ่งหากความไม่เสมอภาคดังกล่าวสั่งสมจนเกินเลยแล้ว ก็จะก้ดกร่อนบ่อนเซาะและลบล้างความสัมพันธ์ที่เสมอภาคทางสังคม

สรุป: สิ่งที่เรียกว่าฝ่ายซ้ายก็คือโครงการวิพากษ์และเปลี่ยนโลกกับสังคมให้เสมอภาคกันอย่างแข็งขัน ซึ่งอาจถูกตีความแล้วตีความใหม่แตกต่างหลากหลายกันออกไปได้ในประวัติศาสตร์ตามกาละเทศะต่าง ๆ ว่าความไม่เสมอภาคอันมิอาจอ้างว่าชอบธรรมได้ในสถานการณ์หนึ่ง ๆ นั้นคืออะไร? และจะบรรเทาหรือบำบัดมันด้วยวิธีการและโปรแกรมอย่างไร?
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3839897078824&set=p.3839897078824 
Add a comment...

KP Page

3:46 AM  -  Public
Watthana Praisonta ////
กลุ่มยี่สิบสี่มิถุนา ประชาธิปไตย ขอขอบคุณ อ.จำปา มา ณ โอกาสนี้
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=2661592758633&set=a.2661592118617.94320.1820397045

Jittra Cotchadet //
วันที่ 3 พค.นี้จะไปเป็นพยานให้กับคุณสมยศ พฤกษาเกษมสุข ถือว่าคุณสมยศเป็นบุคคลทีี่สำคัญคนหนึ่งของขบวนการแรงงานไทย เขาจะต้องได้ความยุติธรรมคืนมา สมยศ พฤกษาเกษมสุข
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=10150719341847895&id=657712894
Add a comment...

KP Page

4:18 AM (edited)  -  Public
ผู้พันสู้ ตัวจริง //
คนโดน 112 แต่ละคน ตาสว่างทั้งนั้น แต่ส่วนใหญ่ ที่ติดคุกเพราะ เป็นเป้า และ ตอแหลไม่เป็น
กูโดน 112 เพราะว่า กูด่าไอ้มาร์ค และทหารเผด็จการ กูตัดสินใจด่าเอง ต้องทำให้ตัวเองและครอบครัวเดือดร้อน ไอ้แม้วไม่เกี่ยวเหี้ยอะไร ไม่ช่วยก็เรื่องของมัน

https://www.facebook.com/bemyself1234/posts/346926652034127
https://www.facebook.com/bemyself1234/posts/346934162033376

ผู้พันสู้ ตัวจริง //
ผมอยากถามไอ้พวกแดงก้าวหน้า ว่าไอ้พี่แม้วของผมมันเป็นคนเสื้อแดงหรือเปล่าวะในสายตาของพวกมึง พี่แกโดนลอบสังหาร และสุดท้าย ถูกรัฐประหาร ปี 49 ต้องหนีหัวซุกหัวซุน บ้านแตกสาแหรกขาด ต้องอย่ากับเมีย ครอบครัวที่เคยอยู่ด้วยกันก็อยู่ไม่ได้ ไอ้พวก 2 ไม่เอา แบบ มึง ไอ้เต้ยป๋าจอม Nithiwat Wannasiri ทนายประเวศน์ ไอ้ Chotisak Onsoong มึงเคย ไล่ไอ้พี่แม้วของกู และไปยึดทำเนียบ ยึดสนามบินกับพวกพันธมิตรเหี้ยลิ้มไม่ใช่หรือ อ้อ อาจารย์ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ท่านก็รู้นี่ครับ ว่าปัญหาของประเทศคืออะไรทำไม ถึงมีคนเสื้อแดง เพราะมัน 2 มาตรฐานไม่ใช่หรือครับ แล้วตอนนี้ จะมาบอกว่า นิรโทษกรรมต้องไม่เกี่ยวกับพี่แม้ว มันยุติธรรมหรือครับ คนเสื้อแดงที่เขาออกมา บาดเจ็บล้มตาย เขามาสู้เพราะเรื่องสองมาตรฐานไม่ใช่หรือครับอาจารย์ ปี 19 อาจารย์รอดมาได้เพราะอะไรครับ 36 ปี ผ่านมา อ.พึ่งมาดัง จนผมรู้จักเพราะ internet นี่ครับ ผมบอกตรง ๆ ผมอนาจใจกับพวกที่ดีแต่เห่าครับ มึงทำเหี้ยอะไรได้ดีและเป็นรูปธรรมได้บ้างครับ ///ปล.คำหยาบไม่เกี่ยวกับ อ.สมศักดิ์ครับ รักและเคารพเสมอครับ
https://www.facebook.com/bemyself1234/posts/346950442031748 
กูโดน 112 เพราะว่า... | Facebook »
ผู้พันสู้ ตัวจริง ได้เขียน: กูโดน 112 เพราะว่า กูด่าไอ้มาร์ค... เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ ผู้พันสู้ ตัวจริง และคนอื่นๆ ที่คุณอาจจะรู้จัก
Add a comment...

KP Page

3:34 AM  -  Public
MaysaaNitto Org-home's Photos
คุณไม่ต้องเป็นคนเสื้อแดงหรอก ที่จะเสียใจต่อกรณี 91ศพ ขอเพียงแค่คคุณมีความเป็นคนก็เพียงพอแล้ว / คุณประวิทย์ นักข่าวเนชั่น
By: MaysaaNitto Org-home
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=306402162768069&set=p.306402162768069
Add a comment...

KP Page

4:19 AM (edited)  -  Public
Andrew MacGregor Marshall via Fai Suluck//
Verdict on Prachatai's director Chiranuch Premchaiporn, possibly facing 20 years in jails for Computer Crime Act, will be delivered today, Monday April 30, at 10am, Ratchada Criminal Court. My thoughts are with Khun Jiew and all the brave staff of Prachatai.
https://www.facebook.com/djinn.nine/posts/380800388629311

Prachatai
ศาล พิพากษา ‘จีรนุช เปรมชัยพร’ เว็บไซท์ประชาไท วันนี้
https://www.facebook.com/Prachatai/posts/353486638040729


Suda Rangkupan
คุณจะ "ฆ่า" นกพิราบอีกสักกี่ตัว ...ก็ไม่อาจหยุด "สาส์น" จากเสียงร้องหาความเป็นธรรม !!
ยุติธรรมสากล...ตกผลึกไปแล้วว่า...คนถือสาส์น ไม่ผิด!!

บุรุษไปรษณีย์ ไม่ผิด!
บรรณาธิการ ไม่ผิด!
เจ้าของเว็บไซต์ ไม่ผิด!

วันนี้ ...ศาลไทยจะเดินไปข้างหน้า ...หรือว่าถอยหลัง!!
วันนี้ ...พิพากษา จีรนุช ผ.อ.เว็บข่าวประชาไท ...ให้กำลังใจค่ะ !
https://www.facebook.com/sudarang/posts/10150796517674696
https://www.facebook.com/sudarang/posts/10150796522949696

Jittra Cotchadet
ขอให้วันนี้เป็นวันชัยชนะของผู้หญิงชื่อ "จีรนุช เปรมชัยพร" ความยุติธรรมต้องเกิดขึ้นได้อย่างแท้จริง Chiranuch Premchaiporn
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=298651823549590&id=657712894


Junya Lek Yimprasert Patcharee Sae-eaw
56 seconds ago via BlackBerry Smartphones App
"@iLawclub: 09:47 ผู้พิพากษาขึ้นบัลลังก์ชี้แจงว่า เอกสารของคดีมีจำนวนมาก จึงขอเลื่อนวันพิพากษาเป็นวันที่ 30 พ.ค. 2555 #freejiew "
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3183558508593&set=a.2445735383476.2116633.1254635407 
ศาล พิพากษา ‘จีรนุช... | Facebook »
Prachatai ได้เขียน: ศาล พิพากษา ‘จีรนุช เปรมชัยพร’... เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ Prachatai และคนอื่นๆ ที่คุณอาจจะรู้จัก
Add a comment...

KP Page

3:31 AM  -  Public
Voice TV originally shared this post:
Wake up Thailand : กระบี่อยู่ที่ใจ (แต่ใจใหญ่พอหรือเปล่า?)
กระบี่อยู่ที่ใจ (แต่ใจใหญ่พอหรือเปล่า?) »
กระบี่อยู่ที่ใจ (แต่ใจใหญ่พอหรือเปล่า?) รายการ Wake up Thailand ประจำจันทร์ที่ 30 เม.ย. 55 นำเสนอประเด็น - เอแบคโพลล์เผยปชช.บอก"ปู"เข้าพบ"ป๋า"ช...
Add a comment...

KP Page

3:56 AM (edited)  -  Public
Junya Lek Yimprasert via Piya Cameron‎///
"Women step forward for Freedom of Speech in Thailand” 150 leading women and men from 50 countries show their faces and carrying the placard 'No to Article 112" to support the struggle for Freedom of Expression in Thailand. Click to read the whole story.
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=418140701537103&id=1254635407

Kasian Tejapira //
ผู้หญิงก้าวหน้าจาก 50 ประเทศทั่วโลกชูป้าย “NO มาตรา 112″ เรียกร้องไทยยอมรับ “เสรีภาพในการแสดงออก”
Posted on April 29, 2012 by Time Up Thailand
30 เมษายน 2555

เราเลือกที่จะเผยแพร่โปสเตอร์นี้ไนวันที่ 30 เมษายน ด้วยสองเหตุผล
ตั้งแต่การถูกจับครั้งแรกเมื่อเดือนมีนาคม 2552 และขออนุญาติประกันตัวหลายครั้ง ในวันที่ 30 เมษายนนี้ จีรนุช เปรมชัยพร เวบมาสเตอร์ของสำนักข่าวประชาไท ผู้ได้รับรางวัล “ผู้หญิงกล้าหาญประจำปี 2555″ จะต้องรับฟังคำตัดสินคดีเธอที่อัยการเป็นโจทก์ฟ้อง ภายใต้พระราชบัญญัติิว่าด้วยการกระทำความผิด เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (พ.ศ.2550) ซึ่งถูกเขียนขึ้นมาเพื่อควบคุมเสรีภาพทางอินเตอร์เนต และปกป้องสถาบันพระมหากษัตริย์
ภายใต้มาตรา 112 แห่งประมวลกฎหมายอาญาของประเทศไทย เมื่อ 30 เมษายน 2554 สมยศ พฤกษาเกษมสุข นักแรงงานที่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย ถูกจับกุมด้วยข้อกล่าวหาหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ และถูกส่งเข้าเรือนจำโดยทันที เขาถูกกลั่นแกล้ง บีบบังคับโดยหลายฝ่ายเพื่อให้ยอมสารภาพผิด สมยศยืนยันจะสู้เพื่อความยุติธรรมจนถึงที่สุด ศาลปฏิเสธคำขอประกันตัวเขามาแล้วถึง 8 ครั้ง

ARTICLE 19 (อาร์ติเคิล 19 หรือ มาตรา 19) องค์กรที่ต่อสู้เพื่อเสรีภาพในการแสดงออกที่ได้รับการยอมรับทั่วโลก ได้ให้คำอธิบายที่ชัดเจนที่สุดที่เคยมีมาจนถึงตอนนี้ว่าทำไมกฎหมายหมิ่น พระบรมเดชานุภาพของไทยจึงละเมิดปฏิญญาสากลว่าด้วยสิทธิมนุษยชน และกติการะหว่างประเทศว่าด้วยสิทธิพลเมืองและสิทธิทางการเมือง
ในความคิดเห็นเป็นลายลักษณ์อักษรขององค์กร ARTICLE 19 ที่มีความยาว 18 หน้า เกี่ยวกับคดีของสมยศ พฤกษาเกษมสุข อาร์ติเคิล 19 ได้สรุปว่า “–จากความคิดเห็นที่ได้กล่าวมาในเอกสารชิ้นนี้ ด้วยความเคารพ พวกเราขอนำเสนอความคิดเห็นว่า ศาลควรจะยุติทุกคดีฟ้องร้องต่อนายสมยศ และสั่งให้ปล่อยตัวเขาออกจากเรือนจำโดยปราศจากเงื่อนไข ในการกระทำเช่นนี้ ศาลควรจะทำความคิดเห็นออกมาด้วยว่า บทลงโทษกรณีหมิ่นพระบรมเดชานุภาพทุกคดี ควรจะได้มีการทบทวนโดยศาลรัฐธรรมนูญของไทย และดำเนินการเพิกถอนโดยสภานิติบัญญัติแห่งชาติของไทย”

ในเวทีผู้หญิงนานาชาติครั้งที่ 12 ที่จัดโดย AWID (สมาคมเพื่อการพัฒนาผู้หญิงนานาชาติ) ที่อีสตันบูล ประเทศตุรกี ระหว่างวันที่ 19-22 เมษายน 2555 มีผู้หญิง (และผู้ชายจำนวนหนึ่ง) ร่วม 2,500 คน จาก 154 ประเทศ เดินทางมาเข้าร่วมในเวทีนี้พร้อมด้วยความวิตกกังวลกับวิกฤติเศรษฐกิจของคน 99% มาพร้อมกับเรื่องราวมากมายของการถูกกดขี่และเอารัดเอาเปรียบ และวิตกห่วงใยเกี่ยวกับผลกระทบของวิกฤติโลกร้อน การเพิ่มขึ้นของความรุนแรงและแนวการเมืองแบบทหาร

เวทีการประชุมนานาชาตินี้ ได้เปิดพื้นที่ให้การการดูแลชีวิตที่ดีขึ้นของผู้หญิง และจะทำอย่างไร ผู้หญิงในฐานะประชากรครึ่งหนึ่งของโลกจะสามารถมีส่วนร่วมในการนำโลกไปสู่ สภาพที่ดีขึ้นกว่าเดิม พลังแห่งการสร้างสรรค์และการมีส่วนร่วมของคนรุ่นใหม่ และการเข้ารวมของผู้หญิงจากภาคตะวันออกกลางและอาฟริกาเหนือ (MENA) ในเวทีนี้เป็นที่ประทับใจของทุกคน

ภายใต้คำขวัญของ AWID “แปรเปลี่ยนอำนาจทางเศรษฐกิจ ด้วยการสร้างความก้าวหน้าทางเรื่องสิทธิและสังคมที่ยุติธรรมต่อผู้หญิง” เวที AWID ครั้งนี้ได้เปิดพื้นที่ให้ทั้ง LGBTQI และหญิงชายทั้งหลายได้พูด แลกเปลี่ยน แสดงนิทรรศการ และลงมือปฏิบัติการร่วมกัน วิทยากรหลายคนพูดย้ำกันมากเรื่อง “หยุดกลัว” กันได้แล้ว

ในวันสุดท้าย ผู้เขียนตัดสินใจทำป้าย ‘NO มาตรา 112′ และชาร์ตแบตกล้องจนเต็ม เพื่อเดินไปหาเพื่อนๆ และผู้เข้าร่วมประชุม ให้ถือป้ายนี้สำหรับถ่ายรูปเพื่อทำโปสเตอร์ เพื่อร่วมสนับสนุนการต่อสู้ที่เรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 112 ในประเทศไทย ผู้เขียนตื่นเต้นมากที่พบว่าหลายคนรู้เรื่องพิษภัยของมาตรา 112 มาบ้างแล้ว และบางคนยังได้ทักทายผู้เขียนด้วยคำ “สวัสดี” และ “ขอบคุณค่ะ/ครับ” บางคนทำงานองค์กรที่ไม่สามารถแสดงความคิดเห็นทางการเมืองได้ ก็ยังขอมีส่วนร่วมด้วยการชูป้าย “NO มาตรา 112” ขึ้นบังหน้าเพื่อให้ถ่ายรูป
ผู้เขียนยินดีมากที่ได้พูดคุยกับคนเยอะมากช่วงถ่ายรูปเหล่านี้ ทั้งเพื่อนเก่่าเพื่อนแก่ที่รู้จักและเห็นหน้ากันมาหลายปี หรือไม่กี่ปีที่ผ่านมา รวมทั้งได้คุยกับคนรุ่นใหม่ที่พากันช่วยเพื่อนๆ มาถ่ายรูปด้วย จำได้ขึ้นใจต่อคำพูดของสาวน้อยคนสวยผู้หญิงที่ชูภาพด้วยความมั่นใจและถามว่า “นี่คือประเทศที่เหยียบธนบัตรก็ติดคุกได้ใช่ไหม?” และยังบอกว่า “ถ้ามีอะไรที่ฉันทำได้อีกบอกมาได้เลย”

ขอบคุณทั้ง 150 หญิงชาย ผู้เปิดหน้าและถือป้ายเพื่อยืนยันในเสรีภาพในการแสดงออก ขอบคุณทุกคนด้วยหัวใจ
ในนามกลุ่มแอคชั่นเพื่อประชาธิปไตย
จรรยา ยิ้มประเสริฐ
* * * * * * * *
นอกจากโปสเตอร์แล้ว ทางผู้เขียนและองค์กร CCC ได้ทำแฟลชม๊อบ ‘Free Somyot‘ ในที่ประชุมแห่งนี้อีกด้วย
ร่วมลงชื่อในข้อเรียกร้อง Petition: ข้อเรียกร้องให้ยกเลิกมาตรา 112 ปล่อยนักโทษการเมืองและนักโทษคดีหมิ่นฯ
* * * * * * * * *
เอกสารเพิ่มเติม:
เกี่ยวกับแอคชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทยมาตรา 112The Librarian of Bangkok Prison จีรนุช เปรมชัยพร and Prachatai:การรณรงค์กรณีของจีรนุช Asian Human Right Commission has an appeal for ChiranuchARTICLE 19Association of Women in Development (AWID)
This post is also available in: อังกฤษ
This entry was posted in แอคชั่นเพื่อประชาธิปไตยในประเทศไทย

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3838650327656&set=p.3838650327656

Add a comment...

KP Page

3:28 AM  -  Public
Gj Bkk //
Lt. Col. Men Ly, says Cambodian troops on patrol Sunday were attacked by Thai forces.
So how does Col. Sansern Kaewkamnerd come to the conclusion that the Thai army only fired at illegal loggers from Cambodia, were these loggers dressed in black, or is this more lies from the Thai army mouth piece?

http://www.washingtonpost.com/world/asia_pacific/brief-firefight-at-thai-border-wounds-cambodian-soldier-thailand-says-loggers-to-blame/2012/04/29/gIQAd5XPpT_story.html
Brief firefight at Thai border wounds Cambodian soldier; Thailand says loggers to blame »
PHNOM PENH, Cambodia — Cambodia says its troops exchanged fire with Thai security forces along their border in their first publicly acknowledged clash since repeated combat there ended a year ago.


KP Page

4:35 AM  -  Public
ThailandExhibition //
"พระราชดำรัสปลอม" กลับมาเผยแพร่อีกแล้ว !!!

แจ้งให้ทราบทั่วกันว่า บทความเรื่อง "36 แผนที่ชีวิตของพ่อ" นี้ไม่ใช่พระบรมราโชวาท หรือพระราชดำรัสของในหลวงนะคะ สำนักราชเลขาธิการเคยมีหนังสือแจ้งเวียนให้ทราบทั่วกันนานแล้ว แต่เห็นเริ่มกลับมาแชร์กันอีก

ทั้งหมดไม่ใช่พระราชดำรัส เป็นเพียงบทความจากต่างประเทศ แปลและดัดแปลงมาจากหนังสือ Life's Little Instructions ของ H. Jackson Brown Jr.

แม้ว่าเป็นข้อคิดในการดำเนินชีวิตที่ดีมากเพียงใด แต่ข้อเท็จจริงคือต้นฉบับจริงเป็นของฝรั่ง หากฝรั่งมาอ่านพบเข้า ก็คงดูหมิ่นดูแคลนคิดว่าในหลวงทรงไป copy ฝรั่งมา จะทำให้เสื่อมเสียพระเกียรติพระองค์ท่าน รักในหลวง อย่าทำลายพระเกียรติของพระองค์ท่านโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์เลย

***ตัวอย่างบทความ

36 แผนที่ชีวิตของพ่อ

พระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยูหัว

๑. ขอบคุณ ข้าวทุกเม็ด น้ำทุกหยด อาหารทุกจานอย่างจริงใจ
๒. อย่าสวดมนต์เพื่อขอสิ่งใด นอกจาก ปัญญาและความกล้าหาญ
๓. เพื่อนใหม่ คือ ของขวัญที่ให้กับตัวเอง ส่วนเพื่อนเก่า/ มิตร คือ อัญมณีที่นับวันจะเพิ่มคุณค่า
๔. อ่านหนังสือธรรมะปีละเล่ม
๕. ปฏิบัติต่อคนอื่น เช่นเดียวกับที่ต้องการให้คนอื่นปฏิบัติต่อเรา
๖. พูดคำว่า ขอบคุณ ให้มากๆ
๗. รักษาความลับให้เป็น
๘. ประเมินคุณค่าของการให้อภัยให้สูง
๙. ฟังให้มาก แล้วจะได้คู่สนทนาที่ดี
๑๐. ยอมรับ ความผิดพลาดของตัวเอง หากมีใครตำหนิ และรู้อยู่แก่ใจว่าเป็นจริง
๑๑. หากล้มลง จงอย่ากลัวกับการลุกขึ้นใหม่
๑๒. เมื่อเผชิญหน้ากับงานหนัก คิดเสมอว่าเป็นไปไม่ได้ที่จะล้มเหลว
๑๓. อย่าถกเถียงธุรกิจภายในลิฟต์
๑๔. ใช้บัตรเครดิตเพื่อความสะดวก อย่าใช้เพื่อก่อหนี้สิน
๑๕. อย่าหยิ่งหากจะกล่าวว่า ขอโทษ
๑๖. อย่าอาย หากจะบอกใครว่าไม่รู้
๑๗. ระยะทางนับพันกิโลเมตร แน่นอน มันไม่ราบรื่นตลอดทาง
๑๘. เมื่อไม่มีใครเกิดมาแล้ววิ่งได้ จึงควรทำสิ่งต่างๆ อย่างค่อยเป็นค่อยไป
๑๙. การประหยัด เป็นบ่อเกิดแห่งความร่ำรวย เป็นต้นทางแห่งความไม่ประมาท
๒๐. คนไม่รักเงิน คือคนไม่รักชีวิต ไม่รักอนาคต
๒๑. ยามทะเลาะกัน ผู้ที่เงียบก่อน คือผู้ที่มีการอบรมสั่งสอนที่ดี
๒๒. ชีวิตนี้ ฉันไม่เคยได้ทำงานเลยสักวัน ทุกวันเป็นวันสนุกหมด
๒๓. จงอย่าให้จุดแข็ง เอาชนะจุดอ่อน
๒๔. เป็นหน้าที่ของเราที่จะพูดให้คนอื่นเข้าใจ ไม่ใช่หน้าที่ของคนอื่นที่จะทำความเข้าใจในสิ่งที่เราพูด
๒๕. เหรียญเดียวมี ๒ หน้า ความสำเร็จ กับ ความล้มเหลว
๒๖. อย่าตามใจตัวเอง เรื่อง ยุ่งๆ เกิดขึ้นล้วนตามใจตัวเองทั้งสิ้น
๒๗. ฟันร่วงเพราะมันแข็ง ส่วนลิ้นยังอยู่เพราะมันอ่อน
๒๘. อย่าดึงต้นกล้าให้โตไวๆ (อย่าใจร้อน)
๒๙. ระลึกถึงความตายวันละ ๓ ครั้ง ชีวติจะมีความสุข มีอภัย มีให้
๓๐. ถ้าติดกระดุมเม็ดแรกผิด กระดุมเม็ดต่อๆ ไปก็ผิดหมด
๓๑. ทุกชิ้นงานจะต้อง กำหนดเวลา แล้วเสร็จ
๓๒. จงเป็น น้ำครึ่งแก้ว ตลอดชีวิต เพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมได้ตลอด
๓๓. ดาวและเดือนที่อยู่สูง อยากได้ต้องปีนบันไดสูง
๓๔. มนุษย์ทุกคน มีชิ้นงานมากมายในชีวิต จงทำชิ้นงานที่สำคัญที่สุดก่อนเสมอ
๓๕. หนังสือเป็นศูนย์รวมปัญญาของโลก จงอ่านหนังสือเดือนละเล่ม
๓๖. ระเบียบวินัย คือ คุณสมบัติที่สำคัญในการดำเนินชีวิต

***ที่มาบทความ

แปลและดัดแปลงมาจากหนังสือ Life's Little Instructions
ของ H. Jackson Brown Jr.

-----------------------------------------
Sing in the shower.
Treat everyone you meet like you want to be treated.
Watch a sunrise at least once a year.
Leave the toilet seat in the down position.
Never refuse homemade brownies.
Strive for excellence, not perfection.
Plant a tree on your birthday.
Learn 3 clean jokes.
Return borrowed vehicles with the gas tank full.
Compliment 3 people every day.
Never waste an opportunity to tell someone you love them.
Leave everything a little better than you found it.
Keep it simple.
Think big thoughts but relish small pleasures.
Become the most positive and enthusiastic person you know.
Floss your teeth.
Ask for a raise when you think you've earned it.
Overtip breakfast waitresses.
Be forgiving of yourself and others.
Say, "Thank you" a lot.
Say, "Please" a lot.
Avoid negative people.
Buy whatever kids are selling on card tables in their front yards.
Wear polished shoes.
Remember other people's birthdays.
Commit yourself to constant improvement.
Carry jumper cables in your truck.
Have a firm handshake.
Send lots of Valentine cards.
Sign them, "Someone who thinks you're terrific."
Look people in the eye.
Be the first to say hello.
Use the good silver.
Return all things you borrow.
Make new friends, but cherish the old ones.
Keep a few secrets.
Sing in a choir.
Plant flowers every spring.
Have a dog.
Always accept an outstretched hand.
Stop blaming others.
Take responsibility for every area of your life.
Wave at kids on school busses.
Be there when people need you.
Feed a stranger's expired parking meter.
Don't expect life to be fair.
Never underestimate the power of love.
Drink champagne for no reason at all.
Live your life as an exclamation, not an explanation.
Don't be afraid to say, "I made a mistake."
Don't be afraid to say, "I don't know."
Compliment even small improvements.
Keep your promises no matter what.
Marry for love.
Rekindle old friendships.
Count your blessings.
Call your mother

***จึงเรียนมาให้ทราบ และอย่าเผยแพร่ต่อนะคะ ที่ FB ต่างชาติเยอะด้วย เดี๋ยวเค้าไม่เข้าใจ และกล่าวหาในเรื่องที่ไม่ควร

.........................................................

No comments:

Post a Comment