2012-04-17

วันพระราชสมภพ พระเจ้าตากสิน


KP Page

Apr 18, 2012  -  Public
17 เมษายน วันครบรอบวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ของทุกปี
avteam:
อ้างถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2277
วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประสูตรในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงพระราชสมภพในตระกูลสามัญชน บิดาเป็นคนจีนตระกูลแต้ อพยพมาจาก อ. เถ่งไฮ่ จ. แต้จิ๋ว ชื่อ ไฮฮอง มารดาเป็นคนไทยชื่อ นกเอี้ยง พระเจ้าตากมีพระนามเดิมว่า สิน ทรงมีอาชีพค้าขายทางเกวียนอยู่ที่หัวเมืองทางเหนือ ต่อมาทำความดีมีความชอบจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็น เจ้าเมืองตาก ในช่วงสงครามเสียกรุงครั้งที่ 2 ทรงนำผู้คนจากเมืองตากมาเป็นกำลังแก่กรุงศรีอยุธยา เมื่อเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พม่าเป็นแน่แท้ วันที่ 3 มกราคม 2309 ทรงรวบรวมไพร่พลราว 500 คนตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีและระยองและทรงรวบรวมไพร่พลยกกลับไปตีข้าศึก ใช้เวลาเพียง 7 เดือนก็สามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้ จากนั้นทรงย้ายราชธานีมายังกรุงธนบุรี ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2311 เป็นกษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวแห่งแผ่นดินกรุงธนบุรี พระนามว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตลอดรัชสมัย 15 ปีต้องทำสงครามปกป้องราชธานีอยู่ตลอด จนในที่สุดพระยาสรรค์และกลุ่มราชบัลลังก์เก่าได้ก่อกบฏนำทัพจากนอกเมืองเข้ามาแย่งชิงอำนาจ แม้ทหารที่จงรักภักดีกับพระเจ้าตากจะพร้อมพลีชีพเพื่อพระองค์ แต่ก็มีพระราชดำรัสว่า ?สิ้นบุญพ่อแล้ว อย่าให้ยากแก่ไพร่เลย? พระเจ้าตากถูกประหารชีวิตถึงแก่พิราลัยที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 พร้อมกับเชื้อพระวงศ์และขุนนางกว่า 150 คน รวมถึง พระยาพิชัยดาบหัก จากนั้นได้นำศพไปฝังที่วัดบางยี่เรือใต้ (แต่คนบางกลุ่มเชื่อว่า พระเจ้าตากไม่ได้ถูกประหารชีวิต แต่ทรงหนีไปบวชที่วัดเขาขุนพรมใน อ.เมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบันยังมีร่องรอยความเชื่อปรากฎอยู่) ตลอดพระชนม์ชีพ 48 พรรษา พระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ประชาชนและแผ่นดินไทยจวบจนวาระสุดท้าย

สุดท้าย ผมคนหนึ่ง เป็นคน จ.ตาก มีชีวิตอยู่ได้ทุกวันนี้ก็เพราะพระองค์ท่าน แล้วก็วันที่ 17 เมษายน ของทุกปีผมก็จะไปสักการะองค์สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ที่ศาลพระเจ้าตาก อยู่เสมอครับ ( ปล. ไม่ใช่เฉพาะวันพระราชสมภพ นะครับ ?? แต่เวลาผมเดินทางไปไหนก็จะหาโอกาสแวะไปสักการะ พระองค์ท่านอยู่เสมอ นะครับ ??? นอกจากว่าเวลารีบ ๆ เดินทางไปตรงสี่แยกศาลากลางจังหวัดก็จะยกมือไหว้ไปทาง พระองค์ท่าน นะครับ ??? ยังไงฝากเชิญชวน ลูกหลานของพระองค์ท่านที่รักและเคารพในพระองค์ท่าน ขอให้แวะไปไหว้สักการะขอพระเนื่องในวันมหาสงกรานต์ นะครับ ขอให้โชคดีทุกคนนะครับ ????

http://www.phrachaokrungthon.com/webboard/index.php?topic=896.0;wap2
Collapse this post
17 เมษายน วันครบรอบวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ของทุกปี »
17 เมษายน วันครบรอบวันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ของทุกปี. (1/1). avteam: อ้างถึง 17 เมษายน พ.ศ. 2277 วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประสูตรในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 สมเด็จพระเ...
Add a comment...

KP Page

Apr 18, 2012  -  Public
17 เมษายน พ.ศ. 2277วันพระราชสมภพ สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ประสูตรในแผ่นดินสมเด็จพระบรมราชาที่ 3 สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศ ทรงพระราชสมภพในตระกูลสามัญชน บิดาเป็นคนจีนตระกูลแต้ อพยพมาจาก อ. เถ่งไฮ่ จ. แต้จิ๋ว ชื่อ ไฮฮอง มารดาเป็นคนไทยชื่อ นกเอี้ยง พระเจ้าตากมีพระนามเดิมว่า สิน ทรงมีอาชีพค้าขายทางเกวียนอยู่ที่หัวเมืองทางเหนือ ต่อมาทำความดีมีความชอบจึงได้รับแต่งตั้งให้เป็น เจ้าเมืองตาก ในช่วงสงครามเสียกรุงครั้งที่ 2 ทรงนำผู้คนจากเมืองตากมาเป็นกำลังแก่กรุงศรีอยุธยา เมื่อเห็นว่ากรุงศรีอยุธยาคงต้องเสียทีแก่พม่าเป็นแน่แท้ วันที่ 3 มกราคม 2309 ทรงรวบรวมไพร่พลราว 500 คนตีฝ่าวงล้อมข้าศึกออกไปตั้งมั่นที่เมืองจันทบุรีและระยองและทรงรวบรวมไพร่พลยกกลับไปตีข้าศึก ใช้เวลาเพียง 7 เดือนก็สามารถกอบกู้เอกราชกลับคืนมาได้ จากนั้นทรงย้ายราชธานีมายังกรุงธนบุรี ทรงปราบดาภิเษกขึ้นเป็นกษัตริย์เมื่อวันที่ 28 ธันวาคม 2311 เป็นกษัตริย์พระองค์แรกและพระองค์เดียวแห่งแผ่นดินกรุงธนบุรี พระนามว่า สมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราช ตลอดรัชสมัย 15 ปีต้องทำสงครามปกป้องราชธานีอยู่ตลอด จนในที่สุดพระยาสรรค์และกลุ่มราชบัลลังก์เก่าได้ก่อกบฏนำทัพจากนอกเมืองเข้ามาแย่งชิงอำนาจ แม้ทหารที่จงรักภักดีกับพระเจ้าตากจะพร้อมพลีชีพเพื่อพระองค์ แต่ก็มีพระราชดำรัสว่า “สิ้นบุญพ่อแล้ว อย่าให้ยากแก่ไพร่เลย” พระเจ้าตากถูกประหารชีวิตถึงแก่พิราลัยที่ป้อมวิชัยประสิทธิ์ เมื่อวันที่ 6 เมษายน 2325 พร้อมกับเชื้อพระวงศ์และขุนนางกว่า 150 คน รวมถึง พระยาพิชัยดาบหัก จากนั้นได้นำศพไปฝังที่วัดบางยี่เรือใต้ (แต่คนบางกลุ่มเชื่อว่า พระเจ้าตากไม่ได้ถูกประหารชีวิต แต่ทรงหนีไปบวชที่วัดเขาขุนพรมใน อ.เมืองนครศรีธรรมราช ปัจจุบันยังมีร่องรอยความเชื่อปรากฎอยู่) ตลอดพระชนม์ชีพ 48 พรรษา พระองค์เสียสละทุกสิ่งทุกอย่างให้แก่ประชาชนและแผ่นดินไทยจวบจนวาระสุดท้าย

http://www.sarakadee.com/web/modules.php?name=News&file=article&sid=2087
Collapse this post

No comments:

Post a Comment