2012-02-14

M.ตับนางซิน

Kanj Segue's profile photo
Kanj Segue  -  Feb.12, 2012 - 1:55 PM  -  Public
Thai in the past. very calm & beautiful.
Wichaya P.'s profile photoWichaya P. originally shared this post:

Kanj Segue

Kanj Segue's profile photo
Kanj Segue  -  Yesterday 1:57 PM (edited)  -  Public
Hand made Hanuman Khon Mask. Life size. Made from layers of papier-mache and plaster. Gold leaf and colored glass and jewels are applied to elaborate the tiara or crown and facial details are painted on.
http://www.nongnit.com/khonmask/kmynn002.html
Wichaya P.'s profile photoWichaya P. originally shared this post:
KP Page's profile photo
KP Page  -  Feb 12, 2012  -  Public
ตับนางซินเดอเรลลา เป็นเพลงประเภทตับเรื่อง ประกอบด้วยเพลงสำเนียงฝรั่ง 5 เพลง

สมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์ ทรงนำเนื้อหาจากนิทานฝรั่งเรื่องซินเดอเรลลามาทรงพระนิพนธ์เนื้อร้องเมื่อ พ.ศ. 2437 จับเอาตอนนางซินเดอเรลลา คิดอยากจะไปในงานของเจ้าชาย แต่ขัดด้วยเครื่องแต่งตัวเก่านัก นางจึงระลึกถึงเทพธิดาที่เคยช่วยตนแต่ครั้งก่อน เทพธิดาองค์นั้นจึงเสด็จมาประทานเสื้อผ้าและรถ แต่กำชับว่าต้องกลับภายใน 2 ยาม มิฉะนั้น ความงามทั้งปวงจะหายหมด นางซินเดอเรลลารับคำแต่งตัวเสร็จแล้วจึงไปสู่วังเจ้าชายนั้น ได้เต้นรำคู่กับเจ้าชาย จนนาฬิกาเกือบ 2 ยาม จึงรีบลาเจ้าชายกลับ เจ้าชายก็ไม่ยอมให้กลับ พอระฆังย่ำ 2 ยาม นางจึงวิ่งหนีออกจากห้องจนเกือกแก้วกระเด็นหายไปข้างหนึ่ง เสื้อผ้าก็กลับเก่าตามเดิม เจ้าชายให้มหาดเล็กเที่ยวหาเป็นจ้าละหวั่นก็ได้แต่เกือกมา

ร้องวิลันดาโอด

โอ้สงสารนางซินเดอเรลลา
เสียอารมณ์ก้มหน้าน้ำตาไหล
เจ้าเธอรับเศรษฐีผู้ดีไป
ประชุมในวังเล่นเต้นรำกัน
รูปเจ้าพอไปได้ไม่อายเขา
แต่ผ้าเสื้อเหลือเก่าสุดผายผัน
คิดถึงเทพธิดาขึ้นมาพลัน
ถ้าโปรดช่วยเหมือนวันก่อนจะดี

ร้องฝรั่งจรกา

แฟรีกอดมาเดอร์
เธอทราบเสด็จมาหา
ให้ภูษารถรัตน์
ตรัสสั่งว่าถ้าไป
จงกลับในสองยาม
ภูษางามงามยืน
ฝืนสั่งงามจะกลาย
เสร็จสั่งหายวับไป

ร้องครอบจักรวาล

นางดีใจคมคัล
ทรงสุพรรณภูษิตแพร้ว
ขึ้นรถไปวังแก้ว
สู่ห้องประชุมพลันฯ

ร้องฝรั่งรำเท้า

ทันใดเจ้าหนุ่มเชื้อ เชิญนาง
แนบเกาะคู่กันพลาง แสะเต้น
ผู้ดีเศรษฐีต่าง จับคู่ เต้นนา
เต้นสนุกน้อยขณะเว้น สนุกนั้นฤๅทราม

ร้องเวสสุกรรม

นางซินเดอรเรลลา
เห็นนาฬิกาเกือบสองยาม
ตกประหม่าลาเจ้างาม
เจ้าไม่ตามใจให้ไป
จนใจยืนจังงัง
พอระฆังหง่างเสียงใส
วิ่งออกนอกห้องใน
ลงบันไดเกือกแก้วกระเด็น
*เสื้องามกลับขาดเปื้อน
รีบไปเรือนกลัวคนเห็น
เจ้าชายให้หาเป็น
จ้าละหวั่นหายได้เกือกมา

(ลูกบทฝรั่ง)

----------------------------------
* ตั้งแต่นี้ไป ในภายหลังนายมนตรี ตราโมท จัดให้กรมศิลปากรร้องเพลง "หงส์ทอง" ชั้นเดียวแทน
KP Page's profile photo
KP Page  -  Feb 12, 2012  -  Public

youtube.com – จัดแสดงโดยกองการสังคีต กรมศิลปากร ตัวเอก แสดงโดย ครูใบศรี เรืองนนท์ แสงอนันต์  

KP Page

KP Page's profile photo
KP Page  -  Feb 12, 2012  -  Public

youtube.com – ขอขอบคุณกรมศิลปากร เอื้อเฟื้อไฟล์ภาพยนตร์ สงวนสิทธิ์ ห้ามเผยแพร่ก่อนได้รับอนุญาต ธรรมจักร พรหมพ้วย  

KP Page

KP Page's profile photo
KP Page  -  Feb 12, 2012  -  Public

youtube.com – Singer : Kanchana Intarasunanont , Pi Nai : Boonchouy Sowat , Ranat ek : Natapong Sowat , Ranat Thum : Manat Kaopleum , Khong Wong Yai : Nikorn Chantasorn...  

KP Page's profile photo
KP Page  -  10:31 AM  -  Public
ฟังกันยามเช้า
http://youtu.be/hS3ljh2Dln0

youtube.com – ฉ่อย@บ่อนไก่ นว.   
KP Page's profile photo
KP Page  -  1:14 AM  -  Public

youtube.com – ลิเกทรงเครื่อง คณะกรณ์กัญจนรัตน์  
KP Page's profile photo
KP Page  -  Feb 12, 2012  -  Public

youtube.com – หมอลำเรื่องต่อกลอน คณะ ปีบทองบันเทิงศิลป์ ลำเรื่อง ดาวลืมดิน โครงการสืบสายใยสร้างสรรค์ศิลป์ ครั้งที่ ๗ โดย ชมรมดนตรีและนาฏศิลป์ไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี...  KP Page's profile photo
KP Page  -  Feb 12, 2012  -  Public

youtube.com – คำร้อง - เฉลิม บุญยเกียรติ ทำนอง - เอื้อ สุนทรสนาน ขับร้อง - มัณฑนา โมรากุล  
KP Page's profile photo
KP Page  -  Feb 12, 2012  -  Public

youtube.com – ด.ญ. กัลยกร ธีระบุตร (แก้มแก้ว) กับ วงสไบ จากรายการไทยประลอง.   


last update - 2012.02.07 -

No comments:

Post a Comment