2012-02-12

โรงละครแห่งชาติ

KP Page's profile photo
KP Page  -  7:27 AM  -  Public
รายการแสดง ณ โรงละครแห่งชาติ กรุงเทพ
ประจำปี 2555

ครั้งที่ วัน เดือน ปี เวลา รายการแสดง

ชุดสุกสารปลอมพล-นางลอย
6 ศุกร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2555 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม

มนค.
7 อาทิตย์ที่ 4 มีนาคม 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต ละครชาตรี เรื่องมโนห์รา
8 เสาร์ที่ 10 มีนาคม 2555 14.00 น. รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
9 อาทิตย์ที่ 11 มีนาคม 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต ละครชาตรี เรื่องมนห์รา
10 ศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 17.00 น. รายการดนตรีไทยพรรณนา
พระยาประสานดุริยศัพท์ ( แปลก ประสานศัพท์ )
11 ศุกร์ที่ 30 มีนาคม 2555 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม

มษย.
12 อาทิตย์ที่ 1 เมษายน 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต ละครชาตรี เรื่องมโนห์รา
13 อาทิตย์ที่ 8 เมษายน 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต ละครชาตรี เรื่องมโนห์รา
14 ศุกร์ที่ 20 เมษายน 2555 17.00 น. รายการธรรมะบันเทิง
15 ศุกร์ที่ 27 เมษายน 2555 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม

โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดทศคีรีวันคีรีธร-มณโฑหุงน้ำทิพย์
16 อาทิตย์ที่ 6 พฤษภาคม 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์
17 เสาร์ที่ 12 พฤษภาคม 2555 14.00 น. รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
18 อาทิตย์ที่ 13 พฤษภาคม 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์
19 ศุกร์ที่ 18 พฤษภาคม 2555 17.00 น. รายการหลากลีลานาฏะ-ดนตรี
20 ศุกร์ที่ 25 พฤษภาคม 2555 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม

โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดทศคีรีวันคีรีธร-มณโฑหุงน้ำทิพย์
21 อาทิตย์ที่ 3 มิถุนายน 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์
22 เสาร์ที่ 9 มิถุนายน 2555 14.00 น. รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
23 อาทิตย์ที่ 10 มิถุนายน 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์
24 ศุกร์ที่ 15 มิถุนายน 2555 17.00 น. รายการขับขานวรรณคดี
25 ศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2555 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม


ละครนอก เรื่องไกรทอง ตอนไกรทองอาสา
26 อาทิตย์ที่ 1 กรกฏาคม 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต ละครนอก เรื่องไกรทอง
27 อาทิตย์ที่ 8 กรกฏาคม 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต ละครนอก เรื่องไกรทอง
28 เสาร์ที่ 14 กรกฏาคม 2555 14.00 น. รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
29 ศุกร์ที่ 20 กรกฏาคม 2555 17.00 น. รายการดนตรีไทยพรรณนา
30 ศุกร์ที่ 27 กรกฏาคม 2555 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม

ละครนอก เรื่องไกรทอง ตอนไกรทองอาสา
31 อาทิตย์ 5 สิงหาคม 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต ละครนอก เรื่องไกรทอง
32 เสาร์ 11 สิงหาคม 2555 14.00 น. รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
33 ศุกร์ 17 สิงหาคม 2555 17.00 น. รายการธรรมะบันเทิง
34 ศุกร์ 31 สิงหาคม 2555 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม

โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกสุริยาภพ
35 อาทิตย์ 2 กันยายน 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกสุริยาภพ
36 เสาร์ 8 กันยายน 2555 14.00 น. รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
37 อาทิตย์ 9 กันยายน 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกสุริยาภพ
38 ศุกร์ 21 กันยายน 2555 17.00 น. รายการหลากลีลานาฏะ-ดนตรี
39 ศุกร์ 28 กันยายน 2555 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม

โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกสุริยาภพ
40 อาทิตย์ 7 ตุลาคม 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกสุริยาภพ
41 เสาร์ 13 ตุลาคม 2555 14.00 น. รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
42 อาทิตย์ 14 ตุลาคม 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต โขน เรื่องรามเกียรติ์ชุดศึกสุริยาภพ
43 ศุกร์ 19 ตุลาคม 2555 17.00 น. รายการขับขานวรรณคดี
44 ศุกร์ 26 ตุลาคม 2555 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม

 ละครพันทาง เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
45 อาทิตย์ 4 พฤศจิกายน 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต ละครพันทาง เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
46 เสาร์ 10 พฤศจิกายน 2555 14.00 น. รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
47 อาทิตย์ 11 พฤศจิกายน 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต ละครพันทาง เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
48 ศุกร์ 16 พฤศจิกายน 2555 17.00 น. รายการดนตรีไทยพรรณนา
49 ศุกร์ 30 พฤศจิกายน 2555 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม

 ละครพันทาง เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
50 อาทิตย์ 2 ธันวาคม 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต ละครพันทาง เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
51 เสาร์ 8 ธันวาคม 2555 14.00 น. รายการศิลปากรคอนเสิร์ต
52 อาทิตย์ 9 ธันวาคม 2555 14.00 น. รายการนาฏกรรมสังคีต ละครพันทาง เรื่องราชาธิราชตอนสมิงพระรามอาสา
53 ศุกร์ 21 ธันวาคม 2555 17.00 น. รายการธรรมะบันเทิง
54 เสาร์ 22 ธันวาคม 2555 14.00 น. รายการพิเศษประจำปี (ฟรี)
55 ศุกร์ 28 ธันวาคม 2555 17.00 น. รายการศรีสุขนาฏกรรม


last update : 2012.05.13

No comments:

Post a Comment