2011-12-27

จังหวัดสงขลา

Kanj Segue's profile photo
Kanj Segue  -  Dec 26, 2011 - 9:25 PM  -  Public
2011.12.26

จังหวัดสงขลา

คำขวัญประจำจังหวัด: นกน้ำเพลินตา สมิหลาเพลินใจ เมืองใหญ่สองทะเล เสน่ห์สะพานป๋า ศูนย์การค้าแดนใต้

สะพานติณสูลานนท์

สะพานติณสูลานนท์เป็นสะพานที่ยาวที่สุดในประเทศไทย โดยมีความยาวถึง2.6 กม. สะพานนี้เป็นส่วนหนึ่งของทางหลวงหมายเลข4146 ซึ่งเชื่อมทางหลวงหมายเลข407 (หาดใหญ่-สงขลา) กับทางหลวงหมายเลข4083 (สงขลา-ระโนด) โดยมีจุดเริ่มต้นพื้นที่บ้านน้ำกระจาย ผ่านมายังเกาะยอ เชื่อมต่อไปยังเขาน้อยบนอีกฝั่งของแผ่นดิน
สะพานติณสูลานนท์ประกอบด้วย2 ส่วน โดยส่วนแรกอยู่ที่บ้านน้ำกระจาย เชื่อม อ.เมืองสงขลาเข้ากับชายฝั่งด้านทิศใต้ของเกาะยอ มีความยาว940 เมตร ส่วนที่สองเชื่อมชายฝั่งทางทิศเหนือของเกาะยอดเข้ากับบ้านเขาน้อย โดยส่วนนี้มีความยาว1,700 เมตร

http://travel.mthai.com/province/41649.html


Kanj Segue's profile photo
Kanj Segue  -  Dec 26, 2011 - 9:25 PM  -  Public
Alex Koloskov's profile photoAlex Koloskov originally shared this post:
  -  Comment  -  Hang out  -  Share

Kanj Segue

Kanj Segue's profile photo
Kanj Segue  -  Dec 26, 2011 - 9:24 PM  -  Public
Alex Koloskov's profile photoAlex Koloskov originally shared this post:
An example industrial photography.

Look how much lighting work were needed to shot such completely regular subject. BTS, including lighting setup: http://goo.gl/RhQBB

If you think it was boring shot, I can assure you that it was not:-)

Industrial photography by Alex Koloskov
  -  Comment  -  Hang out  -  Share

Kanj Segue

Kanj Segue's profile photo
Kanj Segue  -  Dec 26, 2011 - 9:23 PM  -  Public
CBS News's profile photoCBS News originally shared this post:
Several states have weighed in on the lawsuit between the federal government and big tobacco over new graphic tobacco warning labels the FDA wants placed on cigarette packs in 2012.

Do you think the graphic labels overstep free speech?

Tobacco companies had sued FDA saying forced labels violated free speech Read more by CBS News Staff on CBS News' HealthPop.
  -  Comment  -  Hang out  -  Share

No comments:

Post a Comment