2011-12-27

งานปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า


Kanj Segue

Kanj Segue's profile photo
Kanj Segue  -   
วันเสาร์ที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๕

ฟรีไม่มีค่าใช้จ่าย
เท่าที่ทราบมาคร่าวๆ

เช้า บวงสรวงสักการะพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว ณ.พระบรมราชานุสาวรีย์ ซึ่งโดยปกติทุกปีผู้ที่มาลงทะเบียนร่วมงานจะได้รับหนังสือพระราชประวัติและปฏิทินรูปพระองค์ท่านจากสมาชิกราชสกุล

เพล - ทำบุญอุทิศถวายเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตที่พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ ในพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

เย็น - งานปี่พาทย์เสภาที่วังหน้า ในโรงละครแห่งชาติ มีวงดนตรีไทย ๖ วง คือ วงกรมศิลปากร , วงกรุงเทพมหานคร , วงสำนักงานตำรวจแห่งชาติ , วงกองทัพบก . วงกองทัพเรือ และวงกองทัพอากาศ ปีนี้ผู้บรรเลงและขับร้องทุกท่านแต่งกายเต็มยศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในงานเฉลิมพระชนมพรรษาครบ ๗ รอบ และครบ ๑๐๐ ปี กรมศิลปากร

การแสดงจะเริ่มด้วยการโหมโรงเย็นจากวงกรมศิลปากร , รำอาศิรวาทพระบาทสมเด็จพระปิ่นเกล้าเจ้าอยู่หัว , รำถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช
การมอบรางวัลและการแสดงจากผู้ชนะเลิศประกวดปี่พาทย์เสภา ในเพลงพม่าห้าท่อน ของผู้ประกวดระดับอายุ ๑๕-๒๕ ปี และเพลงบุหลันเถาของผู้ประกวดระดับอายุ ๒๖ ปีขึ้นไป
การบรรเลงและขับเสภาในเรื่องขุนช้างขุนแผน ชุดขุนแผนฟันม่าน โดยวงดนตรีทั้ง ๖ วง และขับเสภาประกอบ โดย พลตรี ประภาส ศกุนตนาค , นฤพนธ์ ดุริยพันธ์ และ สมชาย ทับพร สุดท้ายด้วยเพลงเชิดจีน และจบลงด้วยเพลงแขกวรเชษฐ์ ของกรมศิลปากร
บรรเลงและขับร้องอำลาด้วยเพลงพระอาทิตย์ชิงดวงจากทั้ง ๖ วง เริ่มด้วยวงกรมศิลปากร
 —  

No comments:

Post a Comment