2011-02-11

M.พระอาทิตย์ชิงดวง


KP Muzika

1:34 PM  -  Public
Thai Traditional Music - Pra Arthit Ching Duang by Senior Musicians @ Sankit Sala near Bangkok National Museum Sunday 13 Febuary 2011 เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง - วงปี่พาทย์เสภาครูอาวุโส ผู้บรรเลงวงปี่พาทย์เสภาครูอาวุโส เพลงลาพระอาทิตย์ชิงดวง ผู้ควบคุมการฝึกซ้อม โดยห้องสมุดดนตรีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่ ๙ ห้องสมุดดนตรีทูลกระหม่อมสิรินธร สำนักหอสมุดแห่งชาติ ขับร้อง ครูอุษา แสงไพโรจน์ (ครูงาม) ปี่ใน ครูกฤษณา พิทักษ์พงศ์ ระนาดเอก ครูชัยชนะ เต๊ะอ้วน ระนาดทุ้ม ครูดุษฎี มีป้อม ฆ้องวงใหญ่ ครูสุรธี สวนชูผล ฆ้องวงเล็ก ครูศักดิ์ชัย ลัดดาอ่อน ฉิ่ง คุณเผชิญ กองโชค กลองสองหน้า ครูบุญรอด ทองวิวัฒน์ กรับ ครูศิริกุล วรบุตร งานปี่พาทย์เสภาในวาระครบรอบ 100 ปีคุณแม่ฉลวย (แจ่มจันทร์) ครุพันธ์ 14 กุมภาพันธ์ 2554 ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อาทิตย์ที่ 13 กุมภาพันธ์ 2554 ตั้งแต่ 17.00-19.00 น รายละเอียดเพิ่มเติม http://x.thaikids.com/phpBB2/viewtopic.php?p=36053&sid=32f4a9e766f30ca765c9bb1847cb15af และ http://www.monnut.com/board/index.php?topic=2210.msg7319#msg7319 http://www.monnut.com/board/index.php?topic=2234.0

KP Muzika

1:34 PM  -  Public
เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง 2 ชั้น
ปี่พาทย์ไม้แข็ง สำนักการสังคีต กรมศิลปากร
สังคีตศาลา ปีที่ 58 ครั้งที่ 12
อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554
เวลา 1700 - 1900 น

หัวหน้าวง - จ.อ.สุวัฒน์ อรรถกฤษณ์ , ปี่ - ประดิษฐ์ หนูจ้อย , ฐาปณัฐ ( แมค ) ธรรมเที่ยง , ระนาดเอก - ภูธิชย์ พึ่งสัตย์ , ระนาดเอกเหล็ก - สุรสิทธิ์ เขาสถิตย์ , ระนาดทุ้ม - กรรธวัช ( โอ๊ค ) แก้วอ่อน , ระนาดทุ้มเหล็ก - กิติศักดิ์ เขาสถิตย์ , ฆ้องวงใหญ่ - อาทิตย์ ( จุ๊บ ) ผ่อนร้อน , ฆ้องวงเล้ก - ถาวร ภาสดา , ตะโพน - ปิยะ แสวงทรัพย์ , กลอง - ว่าที่ ร.ต.ชัยพฤกษ์ ( โอเล่ ) สิทธิ , นิรันดร์ ( ตั้ม ) หรุ่นทะเล , เครื่องประกอบจังหวะ - จตุพร ดำนิล , ธัญทิพ คงลายทอง
Thai Traditional Music - Pra Arthit Ching Duang by Musicians of the Music And Drama Office, The Fine Arts Department. @ Sankit Sala near Bangkok National Museum Sunday 23 January 2011 เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง ๒ ชั้น ขับร้องโดย ภมรรัตน์ โพธิสัตย์ การบรรเลงปี่พาทย์ไม้แข็ง ของ สำนักการสังคีต กรมศิลปากร ณ สังคีตศาลา บริเวณพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร อาทิตย์ที่ 23 มกราคม 2554 ตั้งแต่ 17.00-19.00 น เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง อัตรา ๒ ชั้น ประเภทหน้าทับปรบไก่ปนหน้าทับมอญ มี ๔ ท่อน ท่อนที่ ๑ (ปรบไก่) มี ๔ จังหวะ ท่อนที่ ๒ (ปรบไก่) มี ๒ จังหวะ ท่อนที่ ๓ (ปรบไก่) มี ๔ จังหวะ ท่อนที่ ๔ (มอญผสมปรบไก่) ใช้เป็นเพลงลาหรือลำลา พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร หรือ ครูมีแขก) แต่งขึ้นตามพระประศาสน์ของ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ประเพณีการบรรเลงเสภาก็ดี ร้องส่งโดยแรกก็ดี เมื่อจะเลิก จะต้องร้องและบรรเลงเพลงหนึ่ง ซึ่งนิยมใช้เพลงที่มีดอก มีสร้อย และมีสอดล้อขัดระหว่างดนตรีกับขับร้อง เป็นที่หมายให้ทราบว่า จบการบรรเลงนั้นแล้ว แต่เพลงที่ใช้กันอยู่เดิม มีเพียงไม่กี่เพลง เช่น เต่ากินผักบุ้ง หรือ อกทะเล จึงรู้สึกจะเบื่อๆ กันอยู่ สมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ (ช่วง บุนนาค) ซึ่งมีวงปี่พาทย์ของท่านอยู่ จึงมีพระประศาสน์ให้พระประดิษฐ์ไพเราะ (มีดุรยางกูร หรือครูมีแขก) ผู้เป็นครูประจำวง แต่งเพลงสำหรับบรรเลงส่งท้ายขึ้นใหม่ พระประดิษฐ์ไพเราะจึงแต่งเพลงนี้ขึ้นถวาย ก็เป็นที่โปรดปราน จึงให้ชื่อเพลงนี้ว่า "พระอาทิตย์ชิงดวง" ตามสร้อยราชทินนามและตราสุริยมณฑล อันเป็นตราประจำตำแหน่งของท่าน บทร้องที่ใช้ในครั้งแรกนั้นก็ใช้เสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนที่ว่า "พระอาทิตย์ชิงดวงพระจันทร์เด่น ฯลฯ " ความหมายของเพลงนี้ เป็นเชิงฝากรักฝากอาลัยลา มีทำนองลูกเล่นแทรกแซงอย่างน่าฟัง

KP Muzika

1:34 PM  -  Public
Thai Traditional Music - Pra Arthit Ching Duang Nataponchai Band, a Student Thai Classical Orchestra, Triam Udom Suksa School, Bangkok.. 15 Jan 2011 @ Musical Art Center The Queen's Gallery, Bangkok, Thailand. เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง วงปี่พาทย์ไม้แข็ง "ณัฐพนชัย" โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร " เสนาะเสียงมโหรีเตรียมอุดม" ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ชั้น 5 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น. เพลงพระอาทิตย์ชิงดวง รวมบรรเลงเพลงดนตรีมี่เสนาะ ( ดนตรีรับ ) จังหวะเหมาะสมทำนองก้องประสาน ( ดนตรีรับ ) สายลมหวนอวลกลิ่นสุมามาลย์ ชวนชื่นบานเมื่อสดับเพลงขับเอย ดอกเอ๋ย เจ้าดอกชมนาด กลิ่นหอมสะอาด ชวนรื่นรมย์เอย ( ดนตรีรับ ) เจ้าดอกลำดวนเอย ( ดนตรีรับ ) เจ้าดอกลำดวนเอ๋ย ชวนให้ชมเชย สังขยาเจ้าเอย ทั้งขนมตาล ทองหยิบฝอยทอง ล้วนแต่ของหวาน ช่างน่ารับประทาน เสียจริงเอย เจ้าขนมครองแครงเอย หม้อแกงขนมถ้วย ขนมชั้นขนมกล้วย กินด้วยกัน สามแช่แช่อิ่ม ปลากริมไข่เต่า กล้วยแขกข้าวเม่า มาแบ่งปัน อร่อยทั่วกัน ทั้งวงเอย น้ำเอ๋ย น้ำกรีนที อยู่ในวงมโหรี สบายใจเอย (พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://www.thailifemusic.com/2010/06/palongpleng-palengmahoree-25/ http://www.khaosod.co.th/view_news.php?newsid=TUROamIyd3dNVEkyTURnMU13PT0

KP Muzika

1:33 PM  -  Public
โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปทุมวัน

KP Muzika

1:32 PM  -  Public
Khun-In OFF BEAT SIAM Live. at Joe Louis Theartre Bangkok. เพลง ค้างคาวกินกล้วย

KP Muzika

1:32 PM  -  Public
วงปิยมิตร ครูประชิต ขำประเสริฐ ขับร้อง ฝากเพจด้วยครับ http://www.facebook.com/pages/TASANA-Studio/174026235985926

KP Muzika

1:32 PM  -  Public
บรรเลงโดยเด็กนักเรียนชั้นประถมปีที่ 3 เนื่องในพิธีปิดค่ายดนตรีไทย ณ โรงเรียนสยามสามไตร (รร. แนวพุทธ) วันที่ 30 เมย. 2009

KP Muzika

1:32 PM  -  Public
ภาพจาก Concert การแสดงดนตรีไทย เพื่อเสริมสร้างความเป็นไทย ครั้งที่ ๒ ณ ห้องทองจันทร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ หาดใหญ่ วันที่ 11 ธันวาคม 2552 บรรเลงโดยศิษย์ ชมรมดนตรีไทย บ้านครุเก่ง www.baankrukeng.com http://www.facebook.com/NithiRayeii/posts/434912389869926?ref=notif&notif_t=feed_comment#!/NithiRayeiiขอบคุณชมรมดนตรีไทยคณะวิทยาศาสตร์ มอ.หาดใหญ่ ที่สนับสนุน การเดินทาง(การบินไทย) ที่พักอาหาร และ อ.นิสิตตา บำรุงวงษ์ อ.กี แห่ง ราชภัฎสงขลาที่นำเที่ยวหาดใหญ่ และ จ.สงขลาจนนาทีสุดท้าย

KP Muzika

1:32 PM  -  Public
การบรรเลงดนตรีไทยของวงเยาวชนบ้านคลองหลวงแพ่ง วันที่ 19ก.ย.53 ในงานตลาดนัดพอเพียงเคียงคู่วิถีไทย ณ แปลงเกษตรสาธิต บสก มีนบุรี

KP Muzika

1:31 PM  -  Public
piano - KruPor ขิม - aom http://aomjai.blogspot.com ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ โอ้ละหนอ ดวงเดือนเอย ดรม.. ซ.. ด...... ซลดลซม... ซ...... พี่มาเว้า รักเจ้าสาวคำดวง มซมซลดล... ดล..ซ... ม รมซมรด... ร... โอ้ว่าดึกแล้วหนอ ซลซด.. ร.. ม...ซ... พี่ขอ ลาล่วง ด..ร.. มซรมรดล.... อกพี่ เป็นห่วง ซลดมรดรม.. ซ.. ล... รักเจ้าดวงเดือนเอย ดลซมซล.. ดรม.. ร.. ด.... ขอลาแล้ว เจ้าแก้วโกสุม มซรมรดล... ดลซมซล..ด..ร..ม..ซ... ดรดลดซลด.... ซลซมซรมซ.... ดรดลดซลด..... ดรดล...ซ...ม.... พี่นี้รัก เจ้าหนอ รมซด.... ร.. ม... รซ.... ขวัญตาเรียม รมซมรด.. ร.... จะหาไหน มาเทียม ดรมซลซดลซม..ร.... โอ้เจ้าดวงเดือนเอย ดล... ซล... ซดรม...ร..ด... (*)หอมกลิ่นเกสร เกสรดอกไม้ ด.. มซลซด.... ซลซด.. ลซม... หอมกลิ่นคล้าย คล้ายเจ้าสูของเรียมเอย รมซลซด.... ซด... ลซม... ซลดลซมซมรมซลดซ..... (ซ้ำ*) หอมกลิ่นกรุ่นครัน ด.. มซลดซ... หอมนั้น ยังบ่เลย ด..ล..ซ..ม..ร..ด... เนื้อหอม ทรามเชย เอยเราละเน้อ มรซ.... มรด... ด.. ซลซมซ..ล..ด.... (ซ้ำ) ~*~*~*~*~*~*~*~*~*~ ที่มาภาพ: http://vernal.equinock.com/images/night-scene-fantasy-wallpaper.jpg

KP Muzika

1:31 PM  -  Public
วงดนตรีไทยโรงเรียนเซนต์โยเซฟนครสววรค์ ซ้อมที่จังหวัดเชียงรายแข่งขันงานศิลปะหัตกรรมภาคเหนือ

KP Muzika

1:31 PM  -  Public
เดี่ยวระนาดทุ้ม เพลงนกขมิ้น สามชั้น ทางใหม่ โดยอาจารย์ศิวศิษฏ์ นิลสุวรรณ บรรเลงโดยนายบอส

KP Muzika

1:30 PM  -  Public
Thai Traditional Music - CherdJin Nataponchai Band, a Student Thai Classical Orchestra, Triam Udom Suksa School, Bangkok.. 15 Jan 2011 @ Musical Art Center The Queen's Gallery, Bangkok, Thailand. เพลงเชิดจีน ออกเดี่ยวจีนขิมใหญ่ วงปี่พาทย์ไม้แข็ง "ณัฐพนชัย" โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา กรุงเทพมหานคร " เสนาะเสียงมโหรีเตรียมอุดม" ศูนย์สังคีตศิลป์ ธนาคารกรุงเทพ ชั้น 5 หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมรา­ชินีนาถ วันเสาร์ที่ 15 มกราคม 2554 เวลา 13.00 - 16.00 น. เชิดจีน ว่าพลางทางจูง...........สีหมอกม้า เบาะอานพานหน้า.........ดูงามสม ดังจะปลิวลิ่วลอย........ไปตามลม อย่าปรารมภ์เลยนะเจ้า.....มาขี่ม้า ปลอบพลางทางค่อย..กระซิบบอก ม้าสีหมอกตัวนี้.................มีสง่า เนื้ออ่อนงอนง้อ..............ขอสมา อย่าให้พี่สีหมอกม้า....กระเดื่องใจ วันทองสองมือ............ประนมมั่น พรั่นพรั่นกลัวม้า.........ไม่เข้าใกล้ พี่สีหมอกของน้อง.....อย่าจองภัย จะขอขี่พี่ไป................ทั้งผัวเมีย ขุนแผนพานาง............มาใกล้ม้า ลูบหลังอาชา............ให้เชื่องเสีย หยิบมือลูบม้า..........ว่าปลอบเมีย ม้าเลียมือหวีด..........ประหวั่นกลัว แขกบรเทศ เอออะไรตกใจไปเปล่าเปล่า นิจจาเจ้าช่างไม่เชื่อน้ำใจผัว โดดขึ้นหลังม้าเถิดอย่ากลัว ประคองตัววันทองย่องเหยียบโกลน นางหวั่นหวั่นกลัวม้าไม่เข้าใกล้ ขุนแผนหน่วงสี่หมอกไว้มิให้โผน ม้าดีฝีเท้าก็ก้าวโจน นางกลัวตัวโอนเข้าแนบชิด สองมือกอดผัวจนตัวแน่น ขุนแผนยิ้มหยอกศอกสะกิด เบือนหน้าว่าเข้ามาให้ชิด ขอจูบนิดหนึ่งแล้วจะรีบไป เนื้อร้องจากวรรณคดีไทย "เสภาเรื่อง ขุนช้างขุนแผน" ตอนขุนแผนพานางวันทองหนี ทำนองโดย ครูมีแขก หรือ พระประดิษฐ์ไพเราะ (มี ดุริยางกูร) (บรรพชนของร้านดุริยบรรณ ถนนตะนาว) อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://webboard.thaigramophone.com/showdetail.asp?boardid=1116 http://cdans.bpi.ac.th/thaimusic/page/historyhuman.html http://guru.google.co.th/guru/thread?tid=17687783fdaa44f5 http://www.pridiinstitute.com/autopage/show_page.php?h=43&s_id=9&d_id=23 http://p-i-e.exteen.com/20071022/entry-1 http://writer.dek-d.com/lalitida/story/viewlongc.php?id=580707&chapter=4
   
 • ‎- ดนตรี ดนตรีไทย ฟังดนตรี -
  http://www.thailifemusic.com/2010/04/waikru-phatthayarat-2551/

  www.thailifemusic.com
  วีดีโอในงานไหว้ครูบ้านพาทยรัตน์ปี 2551

  January 22 at 1:55pm ·  ·  · Share


 • การแสดงที่สังคึตศาลา และ กรมศิลปากร รวมทั้งมีอะไรที่พิพิธภัณฑ์ และ อื่นๆ
  - ดนตรี ดนตรีไทย ฟังดนตรี

  14 มรค. - 13 มนค. 54 นิทรรศกาล Japan
  ที่พิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พระนคร

  ศุกร28 มรค. 2554 17.00 น โรงละครแห่งชาติ รายการศรีสุขนาฏกรรม
  เสาร์ 29 มรค. 1700-1900 สังคึตศาลา - โปงลางคณะดอกคูณ
  อาทิตย์ 30 มรค.
  1700-1900 สังคึตศาลา - ละครนอกเรื่องสังข์ทอง
  1730 - 1900 สวนลุมพินี - BSO Music in the Park

  13 กภพ. 2554 -
  1400 - 1700 - โขน เรื่องรามเกียรติ์ ชุดพระฤษีกไลโกฏ-กำเนิดสีดา
  วันอาทิตย์ที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ , ๖, ๑๓ มีนาคม ๒๕๕๔ เวลา ๑๔.๐๐ น.
  1600 - 1900 - สังคึตศาลา ตั้งแต่ 4 โมงเย็น ประชันปี่พาทย์เสภา
  10 new photos

  January 22 at 1:33pm ·  ·  · Share

   • Kanj Love ジャスミン มีคำถามอยู่ข้อหนึ่งว่า ทำไมหน่วยงานเหล่านี้ ถึงไม่ใช้ internet ให้เป็นประโยชน์ นี่รวมถึงศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยด้วยนะ หรือ กลัวกันว่า จะมีคนเข้าไปดูกันอย่างล้นหลาม
    January 22 at 1:36pm ·  ·  1 person

   • Kanj Love ジャスミン ค้นหาข้อมูลไม่เคย update เลย สมกับเป็นกระทรวงเต่าล้านปีจริงๆ ทำสวยงาม แต่ไม่ให้ความสำคัญกับการ update ข้อมูล อย่ามาอ้างว่า ไม่ีมีคนทำ ไม่มีคนรับผิดชอบ งานล้นมิือ ..... เบื่อว่ะ ....
    January 22 at 1:54pm ·  ·  1 person

   • Kanj Love ジャスミン แล้วอีกอย่าง การเผยแพร่ ทำไมมีเฉพาะการแสดงที่โรงละคร หรือ ต้องให้ไปดูที่สถานที่นั่้นเท่านั้น แล้วมี internet เอาไว้ทำไม โลกเราก้าวหน้าแล้ว แต่คนของเราไม่ยอมก้าวหน้า ทำมาอย่างไร ก็ทำต่อไปอย่างนั้น นับตั้งแต่เจ้ากระทรวงลงมาเลยทีเดียว แล้วถามจริงๆ ต่อไปถ้าเด็กไทยไม่สนใจ ก็ช่วยอะไรไม่ได้จริงๆ เพราะ เราทำกันเอง
    January 22 at 2:14pm ·  ·  2 people

   • Minervenus Kruttha Thidolwongworakulartschiaya ท่านพี่ เนื่องด้วยสิ่งที่เป็นมงคลแลแหล่งความรู้จักทำให้ประชาชีมีปัญญา แต่อันเนืองด้วยสิ่งมอมเมาจักเหลาจักทำให้ประชาชีโง่เง่า คิดเอาเอง เหตุนี้เล่าบางคนจึงเป็นนักลอกเลียนแบบที่ยอดเยี่ยมจนต่างชาติมันประนามซะเสีย กรมน. แต่ที่ไหนหล่ะที่เป็นนักสร้างสสรค์ที่เลอเลิศแห่งพวกเรา คนเหลาปัญญาเอ่ยถามเจ้า++
    last update - 2012.06.25 -

No comments:

Post a Comment