2011-03-01

R ธรรมะเปลี่ยนชีวิต


หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ 1-1
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ 1-2
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ 1-3
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ 1-4
หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ 1-5 


หลวงพ่อคำเขียน สุวัณโณ บรรยายธรรม ในหัวข้อ "อานุภาพแห่งพลังจิต" ในงานโครงการธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 มกราคม 2553 จัดโดยชมรมสารธรรมล้านนา

พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 1-1
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 1-2
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 1-3
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 1-4
พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป 1-5


พระอาจารย์เปลี่ยน ปัญญาปทีโป บรรยายธรรมในหัวข้อ " สามัคคีธรรม" ในงานโครงการธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ วันที่ 31 มกราคม 2553 จัดโดยชมรมสารธรรมล้านนา

หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก 1-1
หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก 1-2
หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก 1-3
หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก 1-4
หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก 1-5
หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก 1-6
หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก 1-7
หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก 1-8
หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก 1-9
หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก 1-10
หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก 1-11
หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก 1-12
หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก 1-13


หลวงปู่เณรคำ ฉัตติโก บรรยายธรรมในหัวข้อ "ชีวิตในวัฎสงสาร" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานโครงการธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมวิทยาลัยเชียงใหม่ ในอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2553 จัดโดยชมรมสารธรรมล้านนา

อาจารย์สนอง วรอุไร รหัสกรรม 1-1
อาจารย์สนอง วรอุไร รหัสกรรม 1-2
อาจารย์สนอง วรอุไร รหัสกรรม 1-3
อาจารย์สนอง วรอุไร รหัสกรรม 1-4
อาจารย์สนอง วรอุไร รหัสกรรม 1-5
อาจารย์สนอง วรอุไร รหัสกรรม 1-6ดร. สนอง วรอุไร บรรยายธรรมในหัวข้อ "รหัสกรรม" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานโครงการธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 1 ณ หอประชุมวิทยาลัยเชียงใหม่ ในวันที่ 31 มกราคม 2553

อาจารย์สนอง วรอุไร เตรียมตัวตาย 1-1
อาจารย์สนอง วรอุไร เตรียมตัวตาย 1-2
อาจารย์สนอง วรอุไร เตรียมตัวตาย 1-3
อาจารย์สนอง วรอุไร เตรียมตัวตาย 1-4
อาจารย์สนอง วรอุไร เตรียมตัวตาย 1-5
อาจารย์สนอง วรอุไร เตรียมตัวตาย 1-6
อาจารย์สนอง วรอุไร เตรียมตัวตาย 1-7
อาจารย์สนอง วรอุไร เตรียมตัวตาย 1-8 ดร. สนอง วรอุไร บรรยายธรรมในหัวข้อ "เตรียมตัวตาย" ณ หอประชุมมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ในงานโครงการธรรมะเปลี่ยนชีวิต ครั้งที่ 2 ณ หอประชุมวิทยาลัยเชียงใหม่ ในอาทิตย์ที่ 18 กรกฏาคม 2553 จัดโดยชมรมสารธรรมล้านนา

No comments:

Post a Comment