2011-03-29

P.03.27 - เสวนานิติราษฎร์
 • Butterfly Freedom
  ถ่ายทอดสดเสวนากลุ่มนิติราษฎร์
  รับชมการถ่ายทอดสดงานเสวนา"กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ"
  โดยกลุ่มนิติราษฎร์
  อ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
  อ.ธีระ สุธีวรางกูร
  อ.สาวตรี สุขศรี
  อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล

  เริ่มเวลา บ่ายโมงตรง
  ติดตามชมได้ที่>>> http://sewanaietv.blogspot.com/
  ช่อง pi-tv

  เสวนานิติราษฎร์อภิปรายเรื่อง"กฏหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ" 27 มีนาคม 2554
  ณ.มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ...vdo แบ่ง3ช่วง

  ช่วง 1 ftp://baygon5.no-ip.org/savefiles/27-03-11/niti27-03-11-1.wmv
  ช่วง 2 ftp://baygon5.no-ip.org/savefiles/27-03-11/niti27-03-11-2.wmv
  ช่วง 3 ftp://baygon5.no-ip.org/savefiles/27-03-11/niti27-03-11-3.wmv

  เทปเสียง ftp://baygon5.no-ip.org/savefiles/27-03-11/niti27-03-11.mp3


  ‎"นิติราษฎร์" สัมนาเรื่องสถาบันกษัตริย์วันที่ 27 มีนาคม 2554 ทั้งนี้จุดสนใจจุดหนึ่งอยู่ที่คำพูดของ อ. สมศักดิ์ (ชม.ที่ 2:05:00) เรื่องการยกเลิกสถาบันกษัตริย์ ซึ่งได้รับเสียงปรบมือกึกก้องจากผู้ร่วมสัมนา
  http://www.youtube.com/watch?v=4E1mClmpPGc
  sewanaietv.blogspot.com
  สนับสนุนกิจกรรมได้ที่ บ/ช ธนาคารไทยพานิชย์ เลขที่ 102-242846-8 (ออมทรัพย์) ชื่อ บ/ช ปัญญา (กิจจา)
  Sunday at 1:36pm ·  ·  · Share
 • ‎"Catch me if you can,मुझे पकड़ने यदि आप कर सकते" what I'd mentioned you while we met bro,In-Ganesh!"
  Sunday at 12:45pm ·  ·  · See Friendship
 • http://www.youtube.com/watch?v=9RVZTc4X27I
  http://www.youtube.com/watch?v=z6z9iHIKYLM
  http://www.youtube.com/watch?v=ggbT6cyyXdk
  ‎"เสวนาเปิดตัวเว็บไซต์และอี-ไลบรารี่" ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์ "ความคิด ความรู้ และการต่อสู้ในโลกออนไลน์"
  Sunday at 3:42am ·  ·  · Share
   • ‎"เสวนาเปิดตัวเว็บไซต์และอี-ไลบรารี่"
    ศ.ดร. ป๋วย อึ๊งภากรณ์ และมูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษย์ศาสตร์
    "ความคิด ความรู้ และการต่อสู้ในโลกออนไลน์"

    เสาร์ที่ 12 มีนาคม 2554 เวลา 13.30-16.00 น.
    ห้องบุญชู โรจนเสถียร ชั้น 3 ตึกอเนกประสงค์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

    เสวนา "ความคิด ความรู้และการต่อสู้ในโลกออนไลน์"
    - สมบัติ บุญงามอนงค์ (บก. ลายจุด) ผู้ก่อตั้ง www.bannok.com
    - อ. สาวตรี สุขศรี คณะนิติฯ มธ.
    - อ. พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ รัฐศาสตร์ จุฬาฯ
    - จีรนุช เปรมชัยพร ผู้จัดการหนังสือพิมพ์ประชาไทยออนไลน์
    - อ. ปกป้อง จันวิทย์ เศรษฐศาสตร์ มธ. ดำเนินรายการ
    16.00-16.15 อ. จอน อึ๊งภากรณ์
    ผู้ก่อตั้งประชาไทยออนไลน์/ทายาท อ. ป๋วย กล่าวปิดงาน

    Sunday at 3:43am ·  • http://ireport.cnn.com/docs/DOC-580268

  ireport.cnn.com
  On Saturday night until the early hours of Sunday morning, the mainly pro-Thaksin red shirts/UDD held a concert at Bonanza at Khao Yai, around three hours northeast of Bangkok. Some video of the even

  17 hours ago ·  ·  · Share

 • คอมป่วย ลงวินโด้ไม่ได้
  17 hours ago ·  ·  · See Friendship

 • แถลงการณ์ - ข้อเสนอแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ ฯลฯ
  ::: ประกาศนิติราษฏร์ :::27 March 11
  http://www.enlightened-jurists.com/blog/27

  19 hours ago ·  ·  · Share

 • นิติราษฎร์ ฉบับที่ ๑๗ (สาวตรี สุขศรี)
  ::: ประกาศนิติราษฏร์ :::28 March 11
  กฎหมายหมิ่นประมาทพระมหากษัตริย์ : ปัญหาในกระบวนการยุติธรรมทางอาญ
  http://www.enlightened-jurists.com/blog/28

  20 hours ago ·  ·  · Share

   • Kanj Love ジャスミン 
    ประการแรก คือ บุคคลทั่วไปมีอำนาจกล่าวโทษการกระทำความผิดตามมาตรา ๑๑๒ ได้


    ประการที่สอง หลักประกันสิทธิผู้ต้องหาในเรื่องต่าง ๆ ที่ได้รับการรับรองไว้ในรัฐธรรมนูญ และปรากฎอยู่ในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มักถูกยกเว้น หรือไม่ได้รับการปฏิบัติโดยเคร่งครัดจากฝ่ายผู้บังคับใช้กฎหมาย หากปรากฎว่าผู้ต้องหาถูกกล่าวหาด้วยมาตรา ๑๑๒

    ประการที่สาม มีเหตุอันชวนสงสัยว่า เพื่อความศักดิ์สิทธิ์ของมาตรา ๑๑๒ และของอุดมการณ์บางอย่างที่อยู่เบื้องหลังมาตรานี้แล้ว กฎหมายวิธีพิจารณาความอาญากำลังถูกใช้เป็นเครื่องมือของรัฐในการข่มขู่ประชาชน มากกว่าเป็นไปเพื่อป้องกันและปราบปรามอาชญากรรม

    ประการที่สี่ นอกจากปัญหาในแง่การใช้การตีความของศาลที่ไม่ใคร่จะสอดคล้องกับระบอบการปกครองในยุคสมัยปัจจุบัน (ตามที่ วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ได้เขียนถึงไปแล้ว) แล้ว ปัญหาข้อถกเถียงอีกเรื่องหนึ่งในชั้นพิจารณาคดีของศาล ก็คือ ได้ปรากฎว่าคดี ๑๑๒ จำนวนไม่น้อยถูกทำให้เป็นเรื่องลึกลับที่ประชาชนทั่วไปไม่อาจรับรู้หรือตรวจสอบการใช้ดุลพินิจของศาลได้ ทั้งที่อำนาจฟ้องก็ดี และทั้งเนื้อหาแห่งคดีก็ดี มีลักษณะของความสาธารณะ

    20 hours ago · 

   • Kanj Love ジャスミン 
    กล่าวโดยสรุป ย่อมเป็นที่ชัดเจนว่า นอกจากสาเหตุในเรื่องตำแหน่งแห่งที่ของมาตรา ๑๑๒ กล่าวคือ บัญญัติอยู่ในส่วนความมั่นคงของรัฐ ซึ่งไม่น่าจะสอดคล้องกับลักษณะความผิด และระดับความรุนแรงของผลจากการกระทำ แล้ว ปัญหาในประการต่าง ๆ ดังกล่าวมาอีกอย่างน้อย ๓ ปัญหา (ยกเว้น ปัญหาการให้อำนาจบุคคลทั่วไปกล่าวโทษได้) เป็นปัญหาที่เกี่ยวด้วยทัศนคติของบรรดาผู้บังคับใช้กฎหมายที่อยู่ในกระบวนการยุติธรรมในระดับชั้นต่าง ๆ ทั้งสิ้น ทั้งนี้ เพราะหลักประกันสิทธิผู้ต้องหาต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นการปล่อยชั่วคราว การออกหมายจับตามเหตุแห่งกฎหมาย หรือการพิจารณาคดีต้องกระทำโดยเปิดเผย ล้วนเป็นหลักทั่วไปที่ได้รับการรับรองไว้ทั้งในรัฐธรรมนูญ และในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ภายใต้ปรัชญาการดำเนินคดีอาญาด้วยความเป็นธรรมในทุกขั้นตอน (Due Process) ย่อมสามารถ หรือควรนำมาปรับใช้อย่างเสมอภาคเท่าเทียมกับผู้ถูกกล่าวหา หรือจำเลยสำหรับความผิดทุกประเภทที่อยู่ในบริบทแวดล้อมแบบดียวกัน แต่การณ์กับไม่เป็นเช่นนั้น หรือย่อหย่อนอย่างมากกับคดี ๑๑๒

    ดังนั้น ตราบใดที่ในระบบกฎหมายไทยยังคงความผิดในฐานหมิ่นประมาทสถาบันฯ หรือความผิดตามมาตรา ๑๑๒ ไว้ในสถานภาพเช่นนี้ ตราบใดที่ทัศนคติของคนในกระบวนการยุติธรรมยังไม่ได้รับการปรับแก้ให้ถูกต้องสอดคล้องกับอุดมการณ์การปกครองในระบอบประชาธิปไตยที่พระมหากษัตริย์ทรงอยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ ยังมองเห็นผู้แสดงออกซึ่งความคิดเห็นซึ่งถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๒ เป็นอาชญากรคดีอุกฉกรรจ์ หรือถึงขั้นบ่อนทำลายชาติกระทบกระเทือนความมั่นคง หรือตราบใดที่ผู้บังคับใช้กฎหมาย รวมทั้งผู้คนจำนวนมากในประเทศนี้ยังมีแนวคิดเหมือนอยู่ในยุคการปกครองในสมบูรณาญาสิทธิราชย์ ให้น้ำหนักกับการต้องแสดงออกซึ่งความจงรักภักดี มากแบบเกินไปมาก กว่าเสรีภาพในการแสดงความคิดเห็น กระทั่งเสรีภาพในชีวิตร่างกายของประชาชน หลักประกันสิทธิผู้ต้องหาหรือจำเลยสำหรับผู้ถูกกล่าวหาตามมาตรา ๑๑๒ ก็คงเป็นเรื่องไร้ความหมายอยู่ต่อไป.

    19 hours ago · 

 • http://www.youtube.com/watch?v=5EtBJlBTem0

  www.youtube.com
  เครื่อข่ายเสื้อแดง 17 จังหวัด ขึ้นเปิดตัวและร้องเพลง มันมาก คอนเสิร์ต รุ่งอรุณแห่งความยุติธรรม โบนันซ่า เขาใหญ่ 26/03/2554

  20 hours ago ·  ·  · Share

 • http://www.facebook.com/photo.php?fbid=163631653691748&set=a.163631280358452.42576.100001347435988

  เชิงสะพานพุทธ ฝั่งธน ดูกันให้ชัดๆ
  เหตุเกิดเมื่อวันอาทิตย์ ที่ 27 มนค. 2554 ดู clip ได้ที่นี่http://www.youtube.com/watch?v=-h6Z47MLBUwเดินเล่น ... จาก พระปิ่นเกล้า เดินมาเรื่อยจนถึงวัดสุวรรณ หน้า Penninsular ...

  20 hours ago ·  ·  · Share

 • Thanks เสรีชน ตาสว่าง
  http://www.mediafire.com/?kx3dull8zuhjm3s

  www.mediafire.com
  นิติราษฏร์ธรรมศาสตร์@ม.112@2011-03-27.mp3

  20 hours ago ·  ·  · Share

   • Kanj Love ジャスミン 
    เสวนา"กฎหมายหมิ่นพระบรมเดชานุภาพ"
    โดยกลุ่มนิติราษฎร์
    อ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์
    อ.ธีระ สุธีวรางกูร
    อ.สาวตรี สุขศรี
    อ.ปิยบุตร แสงกนกกุล

    Clip ยาว 3.45 hr

    19 hours ago · 

 • http://www.mediafire.com/?cxotzgqgz67r8xx

  www.mediafire.com
  chupong-usa2011-03-28.mp3

  20 hours ago ·  ·  · Share

 • ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์
  TRUEเพิ่มทุน หลังXR=4.18บาท มีร่องรอยของINSIDER TRADINGhttp://thailworld.blogspot.com/2011/03/true-xr418-insider-trading.html

  thailworld.blogspot.com
  โลกการลงทุนในตลาดหุ้นไทย ทั้งมือใหม่และมือเซียน สอนมือใหม่หัดเล่นหุ้น สอนมือเก่าให้รวยอย่างเซียน

  21 hours ago ·  ·  · Share

   • Kanj Love ジャスミン เอกยุทธบอก รู้ข่าวล่วงหน้าเป็นสัปดาห์ 5555555 แมงเม่าตายคาตลาดไปกี่ตัว
    21 hours ago · 

   • Kanj Love ジャスミン 
    สูตรลัด สอนมือใหม่ให้รวย สอนคนให้เป็นเซียน รุ่นที่ 45 วันที่3 เม.ย.เปิดจองแล้ว


    " สูตรลัด...มือใหม่เล่นหุ้นให้รวย รุ่นที่ 45" - สอนตั้งแต่ไม่เป็น จนเก่ง - สอนทั้งทฤษฎี และปฏิบัติจริง - เผยเคล็ดลับ ซื้อ ขาย อย่างไรได้กำไรงาม - เผยสูตรลัด คัดหุ้นเด่นกำไรดี -สูตรลัดหาจังหวะเวลาและราคาซื้อขายให้ถูกทาง -*สูตรนี้มีสอนเฉพาะที่นี่ที่เดี่ยว* เหมาะสมกับ - ผู้ที่อยากรวยด้วยหุ้น ไม่เคยเล่นหุ้นมาก่อน อยากเริ่มหัดเล่นให้เป็นและถูกวิธีแบบศิษย์มีครู - ผู้ต้องการหารายได้เพิ่มทั้งรายเดือนและรายปี - นักลงทุนที่ต้องการกำไรงาม -นักลงทุนมือเก่าหรือกลางเก่ากลางใหม่ที่ต้องการแก้ไขความผิดพลาด เพราะไม่รู้วิธีการลงทุน+เก็งกำไรที่ถูกต้อง สอนโดย อาจารย์ณัฐวุฒิ รุ่งวงษ์ รุ่นที่45 เรียน วันอาทิตย์ที่ 3 เม.ย.54 เวลา09.00-17.30น. สอบถามรายละเอียด บลป.ต้นธารคอร์ปอเรชั่น โทร 02-9275800 หรือโทรมือถือ 087-717-8979 (คุณชัชฎา) 087-717-4979 (คุณสุเมธ), 087-717-4939 (คุณเมทิกา)

    http://thailworld.blogspot.com/

    21 hours ago · 

   • Kanj Love ジャスミン 
    ผลตอบแทนของหุ้นในแต่ละตัวนั้น มีความแตกต่างกันไปโดยสิ้นเชิงนั่นเองครับ และนี่คือความจริงที่โหดร้ายของตลาดหุ้น 2 ประการ :


    1. ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีของหุ้นรายตัวส่วนใหญ่นั้นมีค่าที่ติดลบ

    2. ผลตอบแทนโดยเฉลี่ยต่อปีของหุ้นรายตัวส่วนใหญ่นั้นแย่กว่าดัชนีตลาด

    เพราะส่วนตัวผมเองแล้วเชื่อว่าการถือครองหุ้นแบบ Buy and Hold โดยมีระบบ/กลยุทธ์ที่ชัดเจนนั้น ยังคงสามารถที่จะให้ผลตอบแทนที่ชนะตลาดได้เช่นเดิม (เพราะการเล่นแบบนี้ให้ Reward to Risk Ratio ในแต่ละครั้งสูงมาก พูดง่ายๆคือได้ทีหนักหน่วงมาก)

    http://mangmaoclub.com/indexes-return-vs-stocks-return/

    21 hours ago · 

   • Kanj Love ジャスミン 
    DW – Derivative Warrants ไม่รู้จริง ห้ามเข้า!!


    โดย : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์


    ใบ สำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (DW) ของเล่นใหม่บนกระดานหุ้น ใครมีอยู่ในครอบครองเสมือนถือ ‘ระเบิดเวลา’ ไว้กับมือ ‘รวย’ กับ ‘เจ๊ง’ เส้นห่างกันแค่คื

    ใบสำคัญแสดงสิทธิอนุพันธ์ (Derivative Warrants) หรือเรียกสั้นๆ ว่า DW เป็นตราสารที่ “ผู้ออก” (โบรกเกอร์) ให้สิทธิกับ “ผู้ซื้อ” (นักลงทุน) ในการซื้อหลักทรัพย์อ้างอิงในอนาคตในราคา จำนวน และเวลาที่กำหนด โดยผู้ออก DW เป็น “บุคคลที่สาม” (โบรกเกอร์) ซึ่งไม่ใช่บริษัทจดทะเบียนเจ้าของหุ้น

    ปัจจุบันผู้ออก DW มีโบรกเกอร์ 6 ราย ได้แก่ บล.เอเซีย พลัส, บล.บัวหลวง, บล.กิมเอ็ง (ประเทศไทย), บล.ภัทร, บล.เคที ซีมิโก้ แต่เจ้าตลาดตัวจริงในตราสารประเภทนี้คือ บล.เคจีไอ (ประเทศไทย) ปัจจุบันมี DW ที่เทรดอยู่ในกระดานหุ้นประมาณ 40 ตัว คาดกันว่าปี 2554 อาจจะออกมาเกือบ “ร้อยตัว”

    โดยหลักทรัพย์อ้างอิงที่ออก DW ปัจจุบันมีจำนวน 18 หลักทรัพย์ ได้แก่ ADVANC, BANPU, BBL, BAY, CPF, IVL, KBANK, KTB, PS, PTT, PTTAR, PTTEP, PTTCH, SCB, SCC, TCAP, TOP และ TTA ข้อดีของการซื้อขาย DW ก็คือ ใช้เงินลงทุนน้อยเมื่อเทียบกับการซื้อขายหลักทรัพย์อ้างอิงโดยตรง ทำให้อัตราผลตอบแทนที่ได้รับจากการลงทุนใน DW สูงหรือต่ำกว่าการลงทุนในหุ้นตัวนั้นเป็นอย่างมาก

    เมื่อมีโอกาส “รวยเร็ว” อีกด้านก็มีโอกาส “เจ๊งเร็ว” ได้เช่นเดียวกัน เนื่องจาก DW มีอายุที่จำกัด และราคาของ DW ยังเปลี่ยนแปลงตามราคาหลักทรัพย์อ้างอิงในอัตราที่มากกว่ามาก ยกตัวอย่างวันที่มีข่าว ครม.จ้องฟ้อง AIS จำนวน 7.5 หมื่นล้านบาท หุ้นแม่ ADVANC ปรับลดลงประมาณ 4% แต่ DW ของ ADVANC ดิ่งลงไปประมาณ 22% ขาขึ้นก็เป็นแบบนี้เหมือนกั

    http://www.toro.in.th/

    21 hours ago · 
 • RECENT ACTIVITY

 • http://forextrader.igetweb.com/index.php?mo=3&art=168270

  forextrader.igetweb.com
  ซื้อขายเหรียญ LR ราคาถูก เหรียญ WebMoney WMZ, Liberty Reserve และสอนเทรด Forex ฟรี, สอนเล่น Forex,สอนเทคนิคทำเงินจาก Forex, แจก Expert Advisors ฟรี, บทความน่ารู้ Forex

  22 hours ago ·  ·  · Share

   • Kanj Love ジャスミン 
    เอกยุทธ


    ให้เล่นโรงกลั่น ESSO 7-14,15


    หุ้นที่น่าสนใจจะเล่น 300-400%

    ควรเล่นหุ้นตามรอบ เพราะลง 30-40% จากราคาสูงสุด

    หุ้นมีเจ้าภาพ ให้ดู volume ที่เริ่มเก็บกัน ราคายังไม่ขยับ เพราะยังไม่เต็มราคา
    โดยเปลี่ยนตัวเล่นตลอด โดยเจ้ามือจะผสมโรงจากข่าวที่เกิดขึ้น

    หุ้นปันผล ร่วงแรงกว่าที่ได้รับ ไม่น่าจะเข้าไปเล่น

    ptt pttch อย่าตกใจกับข่าวตอนเช้า เพราะบริษัทเป็นล้านล้านบาท
    ข่าวร้ายให้ซื้อ เล่นปีละ 3-4 ครั้งพอแล้ว

    bbl kbank ktb upside 10-20%
    เมื่อเศรษฐกิจฟื้นตัว เหล็กจะมาแรง
    เงินบาทจะแข็งค่าขึ้น bank จะกำไรจากค่าแลกเปลี่ยน

    banpu จะ upside เยอะ

    top เคยขึ้นเกือบ 100 บาท

    ถ้า broke เมืองนอก cheer อย่าไปตาม เพราะมีของใน port เยอะ จะขายเมื่อระยะเกือบสูงสุด
    ขายแบบไม่สนใจราคา และราคาตกวูบ ถูกแขวนกันเป็นแถว

    เลิอกตั้ง ให้ซื้อหุ้นเบญจภาคี
    Set ปีนี้ขึ้นไปถึง 1500 ถ้าผลประโยชน์ของนักการเมืองลงตัว และ ปีหน้าอีกครึ่งปี

    การซื้อหุ้นเมื่อมีข่าวร้ายมากระทบ หรือ โดนเจ้ามือทุบ จะมีโดยตลอด
    ให้ซื้อหุ้นตอนลงแรงๆ 20 30 จุด ลงแรงให้ซื้อ
    ลงแรง พันต้นๆ น่าซื้อสะสมของ

    หุ้นถ้า brake 1050 จะไปไกลมาก
    กองทุนใหญ่จะเข้า เพราะความมั่นใจสูง

    True ไม่กล้าเล่น เพราะไม่รู้ว่าจะมีข่าวอะไรอีกไหม

    22 hours ago ·  • http://www.youtube.com/watch?v=tvSkqVNmoSA

  www.youtube.com
  สมบัติ บุญงามอนงค์ ร่วมเสวนางานเปิดตัวหนังสือ "ประชาธิปไตย เข้าใจไหม?" บทเสวนาว่าด้วย สิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาค การเมืองภาคประชาน ธรรมาภิบาล และนิติรัฐ ณ ตึก1 ห้อง103 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 มีนาคม 2554

  12 hours ago ·  ·  · Share

   • Kanj Love ジャスミン ตาสว่างเป็นภาวะปิติ มีความสุข -- มิน่า ช่วงหลังถึงไปดูนู่นดูนี่ได้ ดูหนังดูละครได้ -- จริงด้วย --
    11 hours ago · 

   • Kanj Love ジャスミン สนธิคือ Hitler กลับชาติมาเกิด ..... 55555555555555555 ....
    11 hours ago · 
 • RECENT ACTIVITY


 • โอ้ ...... เมืองไทยเรา เป็นระบอบอวตาร เทวดาลงมาเกิด ซึ่งหนักหนาสาหัสกว่าระบอบเทวิสิทธิ์ .... มิน่า มันฆ่าคนเป็นผักปลา ฆ่า ฆ่า ฆ่า
  12 hours ago ·  · 

 • http://www.youtube.com/watch?v=OIaa64MsWtw

  www.youtube.com
  รุ่งโรจน์ วรรณศูทร ร่วมเสวนางานเปิดตัวหนังสือ "ประชาธิปไตย เข้าใจไหม?" บทเสวนาว่าด้วย สิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาค การเมืองภาคประชาน ธรรมาภิบาล และนิติรัฐ ณ ตึก1 ห้อง103 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 มีนาคม 2554

  12 hours ago ·  ·  · Share

   • Kanj Love ジャスミン 
    กรุงศรีอยุธยาสถาปนา เมื่อปี พ.ศ.1893 โดยพระเจ้าอู่ทอง (พระรามาธิบดีที่ 1) สมัยกรุงศรีอยุธยามีการปกครองแบบราชาธิปไตยหรือสมบูรณาญาสิทธิราช โดยสมบูรณ์แบบ คืออำนาจอยู่ที่กษัตริย์เพียงพระองค์เดียว โดยเชื่อถือตามคติพราหมณ์ตามแบบพวกเขมรว่ากษัตริย์เป็นผู้ได้รับอำนาจ
    จากสวรรค์ ฐานะของกษัตริย์จึงเป็น “สมมติเทพ” ทรงมีอำนาจที่จะกำหนดชะตาชีวิตของใครก็ได้จึงเรียกระบบการปกครองนี้ว่า “ระบบเทวสิทธิ์”(Divine Right) ลักษณะการปกครองเป็นแบบนายปกครองบ่าว หรือ “เจ้าปกครองไพร่ ฐานะของกษัตริย์กับประชาชนจึงห่างไกลกัน ข้าราชบริพารเป็นสื่อกลางระหว่างกษัตริย์ และประชาชน จึงเกิดเป็นระบบเจ้าขุนมูลนาย หรือศักดินาขึ้นระบบเจ้าขุนมูลนายหรือศักดินาเกิดขึ้นเพราะกรุงศรีอยุธยา
    อยู่ในสภาวะสงครามตลอดเวลา จึงจำเป็นต้องให้พลเมืองทุกคนอยู่ในสังกัดของเจ้าขุนมูลนายเพื่อว่าเมื่อมีศึกสงครามพระมหากษัตริย์จะได้สั่งการ
    ให้เจ้าขุนมูลนายเกณฑ์ไพร่พลมาช่วยทำสงครามป้องกันบ้านเมืองได้

    12 hours ago · 

   • Kanj Love ジャスミン 
    ให้เอาองคมนตรีออกจากรัฐธรรมนูญ .... เพราะ ใน
    ธรรมนูญการปกครองแผ่นดินชั่วคราว 27 มิถุนายน 2475
    รัฐธรรมนูญแห่งอาณาจักรสยาม 10 ธันวาคม 2475
    รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 9 พฤษภาคม 2489
    ไม่มีองคมนตรี
    องคมนตรีเข้ามาจากการรัฐประหารในปี 2490 โดย ผิน ชุณหวัณ โดยใช้ชื่อว่า อภิรัฐมนตรี

    12 hours ago · 

 • http://www.youtube.com/watch?v=NG8xA2ss3Bc

  www.youtube.com
  ช่วงท้ายแลกเปลี่ยนความคิดเห็น งานเสวนาเปิดตัวหนังสือ "ประชาธิปไตย เข้าใจไหม?" บทเสวนาว่าด้วย สิทธิ เสรีภาพ และเสมอภาค การเมืองภาคประชาน ธรรมาภิบาล และนิติรัฐ ณ ตึก1 ห้อง103 คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย วันที่ 26 มีนาคม 2554

  12 hours ago ·  ·  · Share • รัฐธรรมนูญ พ.ศ. 2475
  พระยามโนปกรณ์ เสนอไว้ชัดเจนว่า บัดนี้พระมหากษัตริย์ ไม่มีพระราชอำนาจอีกต่อไปแล้ว
  12 hours ago ·  · 

   • Kanj Love ジャスミン คณะราษฏรใช้คำว่า กษัตริย์อยู่ภายใต้รัฐธรรมนูญ (แต่ไม่ได้บัญญัติเรื่องของการพิทักษ์รัฐธรรมนูญเอาไว้ ซึ่งน่าเสียดายมาก)
    12 hours ago · 

No comments:

Post a Comment