2010-05-09

F-บัวบก

മലയാളം: കുടകൻ എന്ന ഔഷധസസ്യത്തിന്റെ ചിത്രംImage via WikipediaApr 16, 2010
วิจัยพบ "บัวบก" รักษาแผลเรื้อรังดี
- ข่าวไทยรัฐออนไลน์:
: http://bit.ly/bTMRDy

วันที่ 16 เมษายน พ.ศ. 2553
ปีที่ 20 ฉบับที่ 7078
ข่าวสดรายวัน

พ.ญ.วิลาวัณย์ จึงประเสริฐ อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กล่าวว่า จากการทำงานวิจัยร่วมกับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) พบว่า บัวบกมีสรรพคุณในการช่วยให้แผลหายเร็ว และโอกาสเกิดแผลเป็นน้อย และขณะนี้อยู่ระหว่างการปรับปรุงลักษณะของบัวบกที่ผลิตได้ให้ลดสีเขียวเข้ม ลง แต่จะเน้นให้สรรพคุณคงเดิม ที่ผ่านมา องค์การเภสัชกรรม (อภ.) ได้นำสารสกัดจากบัวบกมาผลิตเป็นเจลล้างมือ ยังไม่มีการผลิตเป็นยารักษาแผล เพราะวัตถุดิบมีน้อย โดยกรมได้ประสานให้อภ.ผลิตรูปแบบยาจำหน่ายในเชิงธุรกิจ และจะสนับสนุนองค์ความรู้ให้ประชาชนที่สนใจผลิตจำหน่ายในเชิงธุรกิจด้วย อนาคตบัวบกไทยอาจมีชื่อเสียงเหมือนบัวหิมะที่มีสรรพคุณรักษาแผลน้ำร้อนลวก ไฟไหม้ได้ดี แต่บัวบกจะลดแผลที่บวมได้ดี

ด้านภญ.ดร.อัญชลี จูฑะพุทธิ รองผอ.สถาบันการแพทย์แผนไทย กล่าวว่า สถาบันทำวิจัยเรื่องบัวบกร่วมกับผศ.น.พ.วีรยะ เภาเจริญ อาจารย์ประจำภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มธ. ในผู้ป่วยเบาหวานที่มีแผลเรื้อรัง 170 คน โดยแบ่งเป็นกลุ่มที่ได้รับยาหลอก และได้รับสารสกัดบัวบกในรูปแบบน้ำคั้นและแคปซูล ครั้งละ 100 มิลลิกรัม วันละ 3 ครั้ง เมื่อเปรียบเทียบการหายของแผล พบว่า กลุ่มที่ได้รับสารสกัดบัวบกระยะเวลาการหายของแผลเร็วกว่ากลุ่มที่ได้รับยา หลอดเกือบครึ่ง

ข้อมูลทางพฤกษศาสตร์ :

http://www.medplant.mahidol.ac.th/pubhealth/centella.html


http://www.pharm.chula.ac.th/osotsala/botanay-food/sub2_2.htm
http://www.chumphae.ac.th/punmai/3_boubok.html

H.2010.04.16 - บัวบก

ใบบัวบก รักษาแผลเรื้อรัง / บำรุงร่างกาย :http://www.thaiherbnews.com/article_bibuabok.php

ใบบัวบกบัวบก (Asiatic Pennywort)


Enhanced by Zemanta

No comments:

Post a Comment