2011-01-11

P11.01.10 - สัมมนารัฐศาสตร์2554


 • สัมมนารัฐศาสตร์2554. "เมืองไทยหลังวิกฤติ?: ทิศทางการเมือง การบริหาร และการต่างประเทศไทย". วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 9.00-16.30 น.
  http://matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1294211055

  KP Page

  5:59 PM  -  Public
  ปาฐกถานำของ รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ อาจารย์คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ในหัวข้อเรื่อง "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข: ที่มาและที่ไป" 10 มกราคม คณะรัฐศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ได้จัดสัมนาประจำปีคณะรัฐศาสตร์ 2554 ภายใต้หัวข้อ "การเมืองไทยหลังวิกฤติ?: ทิศทางการเมือง การบริหาร และการต่างประเทศ" ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
   

  6 hours ago ·  ·  · Share

   • Kanj Love ジャスミン 
    สัมมนารัฐศาสตร์2554
    "เมืองไทยหลังวิกฤติ?: ทิศทางการเมือง การบริหาร และการต่างประเทศไทย"


    วันจันทร์ที่ 10 มกราคม 2554 เวลา 9.00-16.30 น. หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) คณะรัฐศาสตร์ มธ. ท่าพระจันทร์


    9.20-10.15 ปาฐกถานำ

    รศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ
    "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข : ที่มาและที่ไป"

    10.15-12.00 ทิศทางการเมืองไทย
    อ.ประจักษ์ ก้องกีรติ "ประชาสังคมสองเสี่ยง"
    อ.ชญานิษฐ์ พูลยรัตน์ "เยาวชนกับวิกฤติการเมืองไทย"
    อภิปรายบทความโดย รศ.ฉันทนา บรรพศิริโชติ หวันแก้ว
    ดำเนินรายการโดย ศ.ดร.ชัยวัฒน์ สถาอานันท์

    13.30-15.00 ทิศทางการต่างประเทศไทย
    รศ.ดร.จุลชีพ ชินวรรโณ "การต่างประเทศไทยในภาวะวิกฤติ"
    อภิปรายบทความโดย ดร.เดช บุนนาค
    ผศ.พิจิตรา ศุภสวัสดิ์กุล "สื่อต่างประเทศกับวิกฤติการเมืองไทย"
    อภิปรายบทความโดย รศ.ดร.ฐิตินันท์ พงษ์สุทธิรักษ์
    ดำเนินรายการโดย ผศ.ดร.ทวิตา กมลเวชช

    15.00-16.30 ทิศทางการบริหารรัฐไทย
    รศ.สมชัย ศรีสุทธิยากร "ระบบราชการกับยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศไทย"
    อภิปรายบทความโดย ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา
    ผศ.ดร.ศุภสวัสดิ์ ชัชวาลย์ และ ดร.วสันต์ เหลืองประภัสร์ "การกระจายอำนาจกับวิกฤติการเมือง"
    อภิปรายบทความโดย รศ.วุฒิสาร ตันไชย
    ดำเนินรายการโดย ดร.วรรณภา ติระสังข

    7 hours ago · 

   • Kanj Love ジャスミン ชัดมะ ... นาทีที่ 38 ... ระบอบประชาธิปไตยที่ถูกที่ควร ต้องเป็นแบบไทยๆ ไม่เหมือนตะวันตก มีลักษณะเฉพาะแบบพ่อขุนอุปถัมภ์ ให้ความสำคัญสูงสุดกับสถาบันพระมหากษัตริย์ ... ที่เขาต้องการคือ ระบอบราชาธิปไตย ภายใต้รัฐธรรมนูญนิยมเจ้า กำกับควบคุมโดยเจ้านายขุนนางผู้ทรงอภิืสิทธิื์ทางการเมือง ที่ซึ่งหลักการปกครองโดยเสียงข้างมากเป็นรอง และขึ้นต่อภูมิปัญญาของชนชั้นนำอภิสิทธิ์ เรียกว่า ระบอบประชาธิปไตย มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข
    7 hours ago · 

   • Kanj Love ジャスミン บุคลิกของ liberal royalism คือ แนวคิดนิยมพระราชา โดยมีความโน้มเอียงไปทางเสรีนิยม ประกอบไปด้วยองค์ประกอบ 2 ส่วน คือ เอาประชาธิปไตย แต่ต่อต้านประชาธิปไตยแบบเสียงข้างมาก ไม่ไว้ใจเสียงข้างมาก และเน้นความสำคัญของชนชั้นนำ ซึ่งมีคุณสมบัติทางภูมิปัญญาและศีลธรรมเหนือกว่าสามัญชนทั่วไป .... โอ้แม่้เจ้า ... ใครเคยเห็นคลิปริมสระบ้าง ... ใครเคยเห็นด่ากระหรี่ทางโทรศัพท์บ้่าง ... ใครเคยเห็นภาพดูดไอติมกันบ้าง ... โอ้แม่เจ้า ควายทั้งหลาย จงภูมิใจในความเป็นควาย ให้เขากดหัวกันต่อไป ...
    6 hours ago · 

   • Kanj Love ジャスミン ปล.น่าสงสารควายเหมือนกันนะ อะไรๆก็ควาย ว่าแต่ว่า ... อย่าตกสระอาก็แล้วกัน เดี๋ยวเป็นเรื่อง 55555
    6 hours ago · 

   • Kanj Love ジャスミン 
    นาทีที่ 70 ... ระเบียบการเมืองใหม่ ประกอบด้วย
    1. รัฐประหาร และ รัฐธรรมนูญ 2550
    2. เปลี่้ยนสถานะอำนาจ ที่ไม่เป็นทางการของเครือข่ายคนดีผู้มีความเป็นไทย โดยเฉพาะในกองทัพและตุลาการ ให้กลายเป็นอำนาจทางการ ด้วยบทบัญญัติลายลักษณ์อักษรในระัฐธรรมนูญ และกฏหมายความมั่นคงต่างๆ
    ส่งผลให้
    1. ความเป็นทางการของอำนาจนั้นถูกต่อต้านอย่างรุนแรง
    2. ใช้อำนาจที่ไม่เป็นทางการ (นายแบ๊งค์และพวกอำมาตย์) ล่วงล้ำก้ำเกินอำนาจที่เป็นทางการ (เสียงส่วนใหญ่จากประชาชน) ทำให้อำนาจที่ไม่เป็นทางการ ถูกตรวจสอบ เปิดโปง โล่งโจ้ง โจ่งครึ่มขึ้นเรื่อยๆ .... 55555 ....

    6 hours ago · 


 • เวทีปราศรัยจ.ฉะเชิงเทรา 8-01-54
  ลุง - part 1 - 3


  9 hours ago ·  ·  · Share

 • เพลงหมอลำ "ศึกรถถังกับหนังสะติ๊ก" ร้องโดย อีส้มโป๊ะ พาลุย บันทึกการแสดงจากคอนเสิร์ตคนเสื้อแดง จากเพื่อนถึงเพื่อน ที่เขาตาโล พัทยา 04/09/2553
  - ถ้าไม่คับแค้นใจอย่างถึงที่สุด ก็ไม่มีเพลงนี้ออกมาหรอก แล้วดูกันต่อไป ว่้าอะไรจะเกิดขึ้น ไม่น่าเชื่อว่าจะเกิดขึ้นที่ตอแหลแลนแห่งนี้ - http://www.youtube.com/watch?v=wYMg--ErA7E

  เพลงหมอลำ "ศึกรถถังกับหนังสะติ๊ก" ร้องโดย อีส้มโป๊ะ พาลุย บันทึกการแสดงจากคอนเสิร์ตคนเสื้อแดง จากเพื่อนถึงเพื่อน ที่เขาตาโล พัทยา 04/09/2553


  www.youtube.com
  เพลงหมอลำ "ศึกรถถังกับหนังสะติ๊ก" ร้องโดย อีส้มโป๊ะ พาลุย บันทึกการแสดงจากคอนเสิร์ตคนเสื้อแดง จากเพื่อนถึงเพื่อน ที่เขาตาโล พัทยา 04/09/2553

  12 hours ago ·  ·  · Share 

 • http://www.youtube.com/watch?v=M1ZvZkRP0k8

  menu for "Slim" grand opening ... coming soon เมนูสำหรับคนพิเศษ มีระดับอย่าง "พวกคุณ"เท่านั้น ปล. ถ้าคุณเป็นเสื้อแดง รากหญ้า ไม่มีสิทธิ์กิน

  www.youtube.com
  menu for "Slim" grand opening ... coming soon เมนูสำหรับคนพิเศษ มีระดับอย่าง "พวกคุณ"เท่านั้น ปล. ถ้าคุณเป็นเสื้อแดง รากหญ้า ไม่มีสิทธิ์กิน

  Yesterday at 2:41am ·  ·  · Share

  • last update - 2012.05.15 -

No comments:

Post a Comment