2014-02-17

17 กุมภา.."วันแพะแห่งชาติ"9 ปี ผ่านไปไว้่ไวเหมือนโกหก

วารสารฟ้าเดียวกัน ปีที่ 3 ฉบับที่ 2 เมษายน - มิถุนายน 2548
http://www.sameskybooks.net/journal-store/03-2/

ตีพิมพ์บทความ "50 ปี การประหารชีวิต 17 กุมภาพันธ์ 2598" ของ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล 

อีก 1 ปี (17 กุมภาพันธ์ 2558) จะครบ 60 ปี ของการประหารชีวิต "ผู้บริสุทธิ์" 3 ท่าน แต่ปริศนาการฆาตกรรม อันนำไปสู่โศกนาฏกรรมก็ยังไมได้รับการคลี่คลาย

มิหนำซ้ำผู้แสวงหา "สัจจะ" กลับเอาตัวแทบไม่รอดจากอำนาจมืด เมื่อวันที่ 12 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมาA

กูซื้อแพะมามั้ย ช่วยตั้งชื่อที!

 


No comments:

Post a Comment