2014-02-14

สรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง

113 ปี "จอมทอง แผ่นดินทองของเชียงใหม่ "

อ.จอมทอง มีประวัติเกี่ยวกับตำนานวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหารเดิมที่ตั้งวัดพระธาตุฯ เป็นเนินเขาเล็กๆ คล้ายจอมปลวกหรือหลังเต่า มีป่าไม้ทองกวาวและทองหลางอยู่บนเนิน จึงเรียกวา “ดอยจอมทอง”ตามตำนานกล่าวว่า เมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จปรินิพานแล้ว พระเจ้าอโศกมหาราชได้เสด็จมาที่ดอยแห่งนี้ และอัญเชิญพระทักษิณโมลีธาตุพระเศียรเบื้องขวาของพระเจ้า ซึ่งมีขนาดเท่าเม็ดพุทธา รวมพระบรมธาตุย่อยอีกเจ็ดองค์เข้าสู่โกศเพชรและอัญเชิญประดาษฐานไว้ในคูหาใต้ดอยจอมทอง ในปี พ.ศ. 1994 ได้มีการก่อสร้างวัดขึ้นบนดอยจอมทองแล้วเรียกชื่อว่า “วัดพระธาตุจอมทอง”เมื่อได้ยกฐานะเป็นพระอารามหลวง เมื่อปี พ.ศ. 2506 ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร” ต่อมาในปี พ.ศ. 2443 ทางราชการได้ตั้งอำเภอขึ้น ชื่อว่า “อำเภอจอมทอง” โดยใช้ชื่อเรียกตามตำนานวัดพระธาตุจอมทอง เดิมที่ว่าการอำเภอจอมทอง ตั้งอยู่บ้านท่าศาลา หมู่ที่ 3 ตำบลข่วงเปา ห่างจากที่ว่าการอำเภอปัจจุบัน 2 กิโลเมตร และประมาณ พ.ศ. 2476 ทางราชการได้ย้ายที่ว่าการอำเภอไปสร้างใหม่ ทางด้านทิศตะวันตกเฉียงใต้ของวัดพระธาตุจอมทอง

เที่ยวชมเพจ : อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | https://www.facebook.com/CHOMTHONGCHIANGMAI
 — with จอมทอง เชียงใหม่.


 
พิธีอัญเชิญพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทองออกพรรษา และสรงน้ำพระบรมธาตุ

เนื่องในวันมาฆบูชา ณ วัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร อ.จอมทองจ.เชียงใหม่ อันเป็นประเพณีเก่าแก่ ที่สืบทอดกันมานานนับร้อยๆปี และถือเป็นพระบรมธาตุเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่สามารถอัญเชิญให้ประชาชนได้สักการะและร่วมสรงน้ำพระบรมธาตุได้อย่างใกล้ชิดอีกด้วย สาธุ สาธุ สาธุ  

วันนี้จอมทองคึกคักมากๆ เล่นเอารถติดไปทั่วเมืองหลายกิโลเมตร คนนับหมื่นนับแสน เยอะมากๆ ที่เดินทางมายังวัดพระธาตุศรีจอมทองวรวิหาร เล่นเอาวัดพระธาตุแคบไปถนัดตา ตามความเชื่อของชาวพุทธถือว่าศีลใหญ่แรกจะได้บุญมากที่สุด ... 

เคดิตภาพ : ยุพิน จินใจ

เครดิตภาพ : คุณ Kamolphob Tao Jinawaสรงน้ำพระบรมธาตุเจ้าศรีจอมทอง 

เครดิตภาพ : คุณ Natthawut Butta

เที่ยวชมเพจ : อำเภอจอมทอง จังหวัดเชียงใหม่ | https://www.facebook.com/CHOMTHONGCHIANGMAINo comments:

Post a Comment