2013-04-30

โขน ชุด พาลีสอนน้อง

KP Page

06:35  -  Public
 

KP Page

06:29  -  Public
คิดถึงอาจารย์เสรีเหมือนกันเนาะ ...

โขน ชุด รามาวตาร-12
บันทึกการแสดงโชน เรื่อง รามเกียรติ์ ชุด รามาวตาร จัดแสดงเมื่อ วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2550 ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย ตอน หนุมานล่อกล่องดวงใจ
 

KP Page

06:10  -  Public
การบรรเลงและขับร้อง วงดนตรีภาคเหนือ และฟ้อนสาวไหม โดย คีตศิลปิน กรมศิลปากร จัดแสดงโดยมูลนิธิดุริยางค์ไทย ณ โรงละครแห่งชาติ เมื่อวันที่ 30 มกราคม 2554


No comments:

Post a Comment