2013-04-28

Just Enough


KP Page

12:43  -  Public
Just Enough

งานเปิดตัวหนังสือ Just Enough โดย มิร่า ลี แมนนิกคาม Just Enough เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องการเดินทางไปในดิ­นแดนแห่งความขัดแย้งในจังหวัดภาคใต้ของประ­เทศไทย ภายใต้บริบทวัฒนธรรมมาเลย์-มุสลิมที่หยั่ง­รากลึกมายาวนาน ผู้เขียนเป็นนักวิจัยผู้รักการผจญภัยชาวอเ­มริกัน นำพาเราเข้าไปสู่หมู่บ้านประมงแห่งหนึ่งใน­จังหวัดปัตตานี เพื่อไปดูอีกด้านหนึ่งของสังคมชาวมุสลิม ที่บุคคลภายนอกยากที่จะเห็น และไม่เคยได้รับการกล่าวถึงในหน้าหนังสือพ­ิมพ์ไทยซึ่งปกคลุมไปด้วยภาพของความรุนแรงใ­นภาคใต้แต่เพียงด้านเดียว
งานเปิดตัวหนังสือ Just Enough โดย มิร่า ลี แมนนิกคาม Just Enough เป็นหนังสือที่เล่าเรื่องการเดินทางไปในดินแดนแห่งความขัดแย้งในจังหวัดภาคใต้ของประเทศไทย ภายใต...
 

KP Page

12:34  -  Public
ล๊อคสเปก...ทีวีสาธารณะ ?

คมชัดลึก 26-04-56 ตอน ล๊อคสเปก...ทีวีสาธารณะ ? ผู้ร่วมรายการ สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช., ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย, ผศ.ดร.ฑัณฑกานต์ ดวงรัตน์ คณบดีคณะนิเทศศาสตร์ ม.ธุรกิจบัณฑิตย์
คมชัดลึก 26-04-56 ตอน ล๊อคสเปก...ทีวีสาธารณะ ? ผู้ร่วมรายการ สุภิญญา กลางณรงค์ กสทช., ดร.ปิยะบุตร บุญอร่ามเรือง รองคณบดีคณะนิติศาสตร์ ม.หอการค้าไทย, ผศ.ดร.ฑั...
 

KP Page

12:32  -  Public
ภาคประชาสังคมจะรักษาผลประโยชน์หลังการจัดสรรคลื่นความถี่ได้อย่างไร?

เสวนาเวทีสื่อไทย (Thai Media Forum) ครั้งที่ 1 "การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิทัล - โอกาสหรืออุปสรรคในการปฏิรูปสื่อ? "The digital switchover - opportunity or pitfall for media sector reform?"

ณ ห้องรัตนโกสินทร์ โรงแรมเดอะสุโกศล (สยามซิตี้)
วันพุธที่ 3 เมษายน 2556
เสวนาเวทีสื่อไทย (Thai Media Forum) ครั้งที่ 1 "การเปลี่ยนผ่านสู่ยุคทีวีดิจิทัล - โอกาสหรืออุปสรรคในการปฏิรูปสื่อ? "The digital switchover - opportunity or p...
 

KP Page

12:31  -  Public
ไทย-กัมพูชา-ปราสาทพระวิหาร รู้ทันข่าว รู้ทันสื่อ

จัดโดย มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ วิทยากรประกอบด้วย
เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการอาวุโสจากไทยพีบีเอส
ประสิทธิ์ แสงรุ่งเรือง นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห­่งประเทศไทย
ซก สุวรรณ ประธานกรรมการสื่อมวลชนกัมพูชา
สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์เดอะ เนชั่น
ดำเนินรายการโดย จอม เพชรประดับ

ณ ห้องโถงกลาง สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน เชิงสะพานหัวช้าง ราชเทวี กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2556
จัดโดย มีเดีย อินไซด์ เอ้าท์ วิทยากรประกอบด้วย เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการอาวุโสจากไทยพีบีเอส ประสิทธิ์ แสงรุ่งเรือง นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ภูม...
 

KP Page

12:30  -  Public
ศาลโลกกับปัญหาไทย - กัมพูชา Part 1/6
ศาลโลกกับปัญหาไทย - กัมพูชา Part 2/6
ศาลโลกกับปัญหาไทย - กัมพูชา Part 3/6
ศาลโลกกับปัญหาไทย - กัมพูชา Part 4/6
ศาลโลกกับปัญหาไทย - กัมพูชา Part 5/6
ศาลโลกกับปัญหาไทย - กัมพูชา Part 6/6

งานเสวนา "ศาลโลกกับปัญหาไทย - กัมพูชา" จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาต­­ร์ ร่วมกับ วิชา อศ. 453 ประเทศศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศอินโดจีน) ณ ห้อง 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
ดามพ์ บุญธรรม ผอ.กองเขตแดน กรมสนธิสัญญาและกฎหมาย กระทรวงการต่างประเทศ งานเสวนา "ศาลโลกกับปัญหาไทย - กัมพูชา" จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาต­...
 

KP Page

12:26  -  Public
Media Cafe#4 ไทย-กัมพูชา-ปราสาทพระวิหาร 1 of 2
Media Cafe#4 ไทย-กัมพูชา-ปราสาทพระวิหาร 2 of 2

ผู้ร่วมสนทนา
• เสริมสุข กษิติประดิษฐ์ บรรณาธิการอาวุโส ไทยพีบีเอส
• สุภลักษณ์ กาญจนขุนดี บรรณาธิการข่าวต่างประเทศ หนังสือพิมพ์ The Nation
• ซก สุวรรณ ประธานกรรมการสื่อมวลชนกัมพูชา และรองเลขาธิการสหพันธ์สื่อมวลชนอาเซียน
• ประสิทธิ์ แสงรุ่งเรือง นายกสมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์ภูมิภาคแห่งประเทศไทย
• จอม เพชรประดับ ดำเนินรายการ
Media Cafe สื่อสนทนาครั้งที่ 4/2556 "ไทย-กัมพูชา-ปราสาทพระวิหาร...รู้ทันข่าว รู้ทันสื่อ" 26 เมษายน 2556 สำนักกลางนักเรียนคริสเตียน เชิงสะพานหัวช้าง ผู้ร่วมสน...
 

KP Page

12:24  -  Public
สู้กับตุลาการ แค่ไหน เพื่ออะไรกันแน่?
http://www.mediafire.com/?2jh0b855n5rbdeo

อ. ชูพงษ์ ชี้แจงสภาพบังคับและทางที่ควรเดินสำหรับฝ่­ายต่าง ๆ กับกรณีเฉพาะหน้าเรื่องการท้าทายตุลาการ
ดร. เพียงดิน เสริมเรื่องความจำเป็นของพลังประชาชน ที่ต้องลดความต่างเพื่อรวมพลังกันให้ทันกา­รณ์
ดำเนินรายการโดย คุณวู๊ดไซด์
อ. ชูพงษ์ ชี้แจงสภาพบังคับและทางที่ควรเดินสำหรับฝ่ายต่าง ๆ กับกรณีเฉพาะหน้าเรื่องการท้าทายตุลาการ ดร. เพียงดิน เสริมเรื่องความจำเป็นของพลังประชาชน ที่ต้องลดค...
 

KP Page

26 Apr 2013  -  Public
หนังสือน่าอ่าน "สยามประเทศไทย: ได้ดินแดน-เสียดินแดน กับลาว และกัมพูชา"

แนะนำหนังสือโดย มรกต เจวจินดา ไมยเออร์ งานเสวนา "ศาลโลกกับปัญหาไทย - กัมพูชา" จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาต­ร์ ร่วมกับ วิชา อศ. 453 ประเทศศึกษาในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (ประเทศอินโดจีน) ณ ห้อง 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2556
แนะนำหนังสือโดย มรกต เจวจินดา ไมยเออร์ งานเสวนา "ศาลโลกกับปัญหาไทย - กัมพูชา" จัดโดย มูลนิธิโครงการตำราสังคมศาสตร์และมนุษยศาตร์ ร่วมกับ วิชา อศ. 453 ประเทศศึ...
 

KP Page

26 Apr 2013  -  Public
Banpodj 204 - ศาล รธน แก้ รธน เองแล้ว.mp3 »
Banpodj 204 - ศาล รธน แก้ รธน เองแล้ว.mp3
 

KP Page

26 Apr 2013  -  Public
ชาญวิทย์ เกษตรศิริ : ศาลโลกกับปัญหาไทย-กัมพูชา

ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์อาวุโสด้านเอเชียตะวันออก­เฉียงใต้ อภิปราย
ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ นักประวัติศาสตร์อาวุโสด้านเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อภิปราย 24 เม.ย.56 ที่ห้อง 301 ชั้น 3 คณะศิลปศาสตร์ ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มูลนิธิโคร...
 

KP Page

25 Apr 2013  -  Public
ข้อสังเกตกรณีการตีความคำพิพากษาคดีปราสาทพระวิหาร
http://prachatai.com/journal/2013/04/46393
 

KP Page

25 Apr 2013  -  Public
นายอภิสิทธิ์ กับวาทกรรม "พรรคเพื่อไทยทำลายศาลและระบบกระบวนการยุติธรรม"
http://prachatai.com/journal/2013/04/46389
 

KP Page

25 Apr 2013  -  Public
"พระพุทธบาทสี่รอย" แห่งวัดพระพุทธบาทสี่รอย ต.สะลวง อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่

From the album:Timeline Photos
By ชุมชนคนล้านนา
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=559847714046149&set=a.460823957281859.110283.331496050214651 KP Page

12:45  -  Public
เพื่อไทย เพื่ออนาคตประเทศไทย ณ ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 27เมษายน 2556
 

KP Page

12:45  -  Public
เพื่อไทย เพื่ออนาคตประเทศไทย ณ ทุ่งศรีเมือง อ.เมือง จ.อุดรธานี 27เมษายน 2556
 
No comments:

Post a Comment