2012-07-31

วงเพลงไทยไอแพด

วงเพลงไทยไอแพด

วีดีโอคลิปนี้เป็นการประกวด asean smart teens โดยวง "เพลงไทยไอแพด" ซึ่งเป็นการบรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรี "เสมือนจริง" (Music Simmulator) ด้วยเครื่องดนตรี 4 ชิ้นคือ
- พิณกู่เจิง (Gu-Zheng)
- แคนอัฟริกัน (Zampona)
- ขิมเปอร์เซีย (Dulcimer)
- ระนาดฝรั่ง (Marimba)
โดยบรรเลงร่วมกับเครื่องดนตรีของไทย คือ โทนรำมะนา และกรับ บรรเลงโดยสมาชิกชมรมดนตรีไทยมูลนิธิหลวงประดิษฐ์ไพเราะ (ศร ศิลปบรรเลง)
****สนใจสอบถามรายละเอีย ดเพิ่มเติมได้ที่ โทร. 089-1451328 หรือ email :chanoktuck@hotmail.com*****
วีดีโอคลิปนี้เป็นการประกวด asean smart teens โดยวง "เพลงไทยไอแพด" ซึ่งเป็นการบรรเลงเพลงไทยด้วยเครื่องดนตรี "เสมือนจริง" (Music Simmulator) ด้วยเครื่องดนตรี 4...

KP Muzika

Jul 28, 2012  -  Public
วีดีโอคลิปนี้จัดทำขึ้นเพื่อส่งประกวดในงาน Asian Smart Teens ในการแสดงชื่อชุด "เพลงพิณอาเซียน" คือการนำเครื่องดนตรีของประเทศในกลุ่มอาเซียนหลายประเทศมาบรรเลงเพ...

KP Muzika

Jul 28, 2012  -  Public
วีดีโอคลิปนี้เป็นการบรรเลงขิมฝรั่งที่เรียกว่า Hammer Dulcimer ด้วยเพลง "เทพทอง" โดย นส.พรไพลิน วานิชถิระดิษฐ์ สมาชิกชมรมดนตรีไทย มูลนิธิหลวงประดิษฐไพเราะ (ศร...

KP Muzika

Jul 28, 2012  -  Public
วีดีโอคลิปแสดงการดีดบรรเลงพิณ Kanun ของชาวตุรกี พิณชนิดนี้น่าจะเป็นต้นกำเนิดของ hammer dulcimer หรือ ขิม ที่รู้จักกันในปัจจุบัน คือเปลี่ยนจากการใช้นิ้วดีดมาเ...

KP Muzika

Jul 28, 2012  -  Public
แม่บัว ผศ.บัวผัน สุพรรณยศ อภิปรายประกอบการสาธิตเรื่อง "วรรณกรรมคำสอนท้องถิ่น" โดยได้รับเลือกให้เป็นตัวแทนภาคกลาง เนื่องในวันภาษาไทยแห่งชาติ ที่ราชบัณฑิตยสถาน...

KP Muzika

Jul 28, 2012  -  Public
ลิเกประกอบเทศน์ทศชาติเฉลิมพระกียรติ เรื่อง มโหสถ ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช วันศุกร์ที่ 19 กรกฎาคม 2555

KP Muzika

Jul 28, 2012  -  Public
เพลงอีแซวทรงเครื่องประกอบเทศน์ทศชาติเฉลิมพระกียรติ ชาติสุดท้าย พระเวสสันดร ณ หอประชุมราชแพทยาลัย รพ.ศิริราช วันศุกร์ที่ 20 กรกฎาคม 2555

No comments:

Post a Comment