2012-07-02

80ปี อภิวัฒน์สยามกับการเมืองไทย


KP Page

7:22 AM  -  Public
เสวนา 80ปี อภิวัฒน์สยามกับการเมืองไทย »
นักวิชาการมองว่า ความขัดแย้งที่กำลังเกิดขึ้นในสังคม ส่วนหนึ่งเกิดจากการจัดวางอำนาจของสถาบันต่างๆ ไม่ลงตัวตั้งแต่ปี 2475 และมีการใช้อำนาจเกินขอบเขตจนกระทบไปยังสถาบันอื่น ส่วนแนวคิดที่จะนำ พ.ร.บ.ปรองดอง... 

KP Page

7:39 AM (edited)  -  Public
เสวนา 80ปี อภิวัฒน์สยามกับการเมืองไทย
29 มิถุนายน 2555

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  หลักสูตรรัฐศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต จัดงานเสวนาในหัวข้อ " 80ปี อภิวัฒน์สยามกับการเมืองไทย" เนื่องในโอกาสครบรอบ 80ปี การเปลี่ยนแปลงการปกครอง เมื่อวันที่ 24 มิถุนายน 2475

นายชาญวิทย์ เกษตรศิริ
นายธนันวัตน์ สภานุรัตน์ อาจารย์ประจำหลักสูตรรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต
นายศิโรตม์  คล้ามไพบูลย์ นักวิชาการด้านรัฐศาสตร์

Capture 20120630 3 

KP Page

Yesterday 7:49 PM  -  Public
เสวนาวิชาการ "หากจะวินิจฉัย กรณีมาตรา 68 ด้วยหลักนิติธรรม"
ณ ห้องกมลมาศ ชั้น 6 โรงแรมสยามซิตี้ วันอาทิตย์ที่ 1 กรกฎาคม 2555

 กล่าวเปิด โดยจาตุรนต์ ฉายแสง

เสวนาวิชาการ หัวข้อ “หากจะวินิจฉัย กรณีมาตรา 68 ด้วยหลักนิติธรรม”
อาจารย์พนัส ทัศนียานนท์ อดีตคณบดีนิติศาสตร์ ธรรมศาสตร์
นายสถิตย์ ไพเราะ ผู้พิพากษาอาวุโส
รศ.อัษฎางค์ ปาณิกบุตร นักวิชาการอิสระด้านรัฐศาสตร์
มะโน ทองปาน อดีตกรรมการบริหารสภาทนายความ
ทำหน้าที่โฆษก - ดำเนินรายการ

http://www.prachatai3.info/activity/2012/06/41308

KP Page

Yesterday 7:45 PM  -  Public
หลักสูตรรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา ๘๐ปี อภิวัฒนสยามจากวิกฤตสู่โอกาสพัฒนาประชาธิปไตย ดร.ชาญวิทย์ เกษตศิริ ดร.ณัฐพลใจจริง อ.นันทวัฒน์ สภานุรัตน์ อ.ศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์ พิธีกร อ.ณฐิญาณ์ งามขำ วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.ห้องประชุม๑ ชั้น๕ ตึกบัณฑิตวิทยาลัย
ถ่ายทอดสดโดยทีมงานม้าช้า

เสวนา ๘๐ปี อภิวัฒน์สยามจากวิกฤตสู่โอกาสพัฒนาประชาธิปไตย 30 6 2012 
หลักสูตรรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ขอเชิญร่วมฟังการเสวนา ๘๐ปี อภิวัฒนสยามจากวิกฤตสู่โอกาสพัฒนาประชาธิปไตย ดร.ชาญวิทย์ เกษตศิริ ดร.ณัฐพลใจจริง อ.นันทวัฒน์ สภานุรัตน์ อ.ศิโรจน์ คล้ามไพบูลย์ พิธีกร อ.ณฐิญาณ์ งามขำ วันเสาร์ที่ ๓๐ มิถุนายน ๒๕๕๕ เวลา ๐๘.๐๐-๑๒.๐๐ น.ห้องประชุม๑ ชั้น๕ ตึกบัณฑิตวิทยาลัย ถ่ายทอดสดโดยทีมงานม้าช้า


KP Page

7:54 AM  -  Public
อาจารย์ตุ้ม - อาจารย์หวาน วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง จัดโดยพรรคเพื่อไทย ณ อ.บางบาล จ.พระนคาศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555
บรรยายพิเศษการเรียนรู้ทางการเมือง 
อาจารย์ตุ้ม - อาจารย์หวาน วิทยากรบรรยายพิเศษโครงการส่งเสริมกระบวนการเรียนรู้ทางการเมือง จัดโดยพรรคเพื่อไทย ณ อ.บางบาล จ.พระนคาศรีอยุธยา เมื่อวันที่ 28 มิถุนายน 2555

KP Page

7:27 AM  -  Public
นายสมบัติ บุญงามอนงค์หรือ บก.ลายจุด รับรางวัล
"ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555
บุคคลที่บทบาทการช่วยเหลือสังคมในรอบหลายปีที่ผ่านมา
VoiceNews VoiceTV 01-07-2012
บก.ลายจุดรับรางวัลนักพัฒนาสังคม 
นายสมบัติ บุญงามอนงค์หรือ บก.ลายจุด รับรางวัล "ประทีป อึ้งทรงธรรม ฮาตะ" ครั้งที่ 4 ประจำปี 2555 บุคคลที่บทบาทการช่วยเหลือสังคมในรอบหลายปีที่ผ่านมา VoiceNews VoiceTV 01-07-2012

No comments:

Post a Comment