2012-07-03

ปรีดี พนมยงค์


KP Page

10:10 AM  -  Public
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) หรือ หลวงประดิษฐมนูธรรมเป็นผู้นำสมาชิกคณะราษฎร สายพลเรือน ผู้อภิวัฒน์การปกครองของสยามจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย เป็นนายกรัฐมนตรี 3 สมัย และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆอีกหลายสมัย

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผู้นำขบวนการเสรีไทย ต่อต้านกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น มีชื่อรหัสว่า "รู้ธ" เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ การเมืองและเป็นผู้ประศาสน์การคนแรก และคนเดียวของมหาวิทยาลัยฯ

ปรีดี พนมยงค์ 
ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) หรือ หลวงประดิษฐมนูธรรมเป็นผู้นำสมาชิกคณะราษฎร สายพลเรือน ผู้อภิวัฒน์การปกครองของสยามจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย เป็นนายกรัฐมนตรี 3 สมัย และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆอีกหลายสมัย ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผู้นำขบวนการเสรีไทย ต่อต้านกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น มีชื่อรหัสว่า "รู้ธ" เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ การเมืองและเป็นผู้ประศาสน์การคนแรก และคนเดียวของมหาวิทยาลัยฯ

KP Page

10:10 AM  -  Public
BBC สัมภาษณ์ท่านรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ในโอกาสครบรอบเปลี่ยแปลงการปกครอง 50 ปีของไทย เมื่อ 24 มิถุนายน พศ.2525

ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) หรือ หลวงประดิษฐมนูธรรมเป็นผู้นำสมาชิกคณะราษฎร สายพลเรือน ผู้อภิวัฒน์การปกครองของสยามจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย เป็นนายกรัฐมนตรี 3 สมัย และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆอีกหลายสมัย

ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผู้นำขบวนการเสรีไทย ต่อต้านกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น มีชื่อรหัสว่า "รู้ธ" เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ การเมืองและเป็นผู้ประศาสน์การคนแรก และคนเดียวของมหาวิทยาลัยฯ

BBC สัมภาษณ์ปรีดี 24 มิย.2525 
BBC สัมภาษณ์ท่านรัฐบุรุษอาวุโส ปรีดี พนมยงค์ ในโอกาสครบรอบเปลี่ยแปลงการปกครอง 50 ปีของไทย เมื่อ 24 มิถุนายน พศ.2525 ศาสตราจารย์ ดร. ปรีดี พนมยงค์ (11 พฤษภาคม พ.ศ. 2443 - 2 พฤษภาคม พ.ศ. 2526) หรือ หลวงประดิษฐมนูธรรมเป็นผู้นำสมาชิกคณะราษฎร สายพลเรือน ผู้อภิวัฒน์การปกครองของสยามจาก ระบอบสมบูรณาญาสิทธิราชย์มาเป็นประชาธิปไตย เป็นนายกรัฐมนตรี 3 สมัย และรัฐมนตรีกระทรวงต่างๆอีกหลายสมัย ในสงครามโลกครั้งที่ 2 เป็นผู้นำขบวนการเสรีไทย ต่อต้านกองทัพจักรวรรดิญี่ปุ่น มีชื่อรหัสว่า "รู้ธ" เป็นผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยวิชาธรรมศาสตร์และ การเมืองและเป็นผู้ประศาสน์การคนแรก และคนเดียวของมหาวิทยาลัยฯ

KP Page

9:25 AM  -  Public
Voice TV originally shared this post:
แท็กซี่ อ้อนเหตุจำเป็นต้องปฎิเสธผู้โยสาร
แท็กซี่ อ้อนเหตุจำเป็นต้องปฎิเสธผู้โยสาร »
เมื่อเราต้องการเดินทางไปทำธุระหรือเดินทางไปสถานที่ต่างๆ แต่เราไม่มีพาหนะส่วนตัวก็ต้องหวังพึ่งพารถสาธารณะอย่างรถเมล์หรือไม่ก็รถแท็กซี่ แต่บางครั้งเราก็ต้องอารมณ์เสียเมื่อโบกแท็กซี่แล้วโดนปฎิเสธ ... 

KP Page

9:24 AM  -  Public
Prachatai originally shared this post:
ภาคภูมิ แสงกนกกุล: ชัยชนะของ Obamacare | ประชาไท »
หนังสือพิมพ์ออนไลน์ ประชาไท www.prachatai.com 

KP Page

9:24 AM  -  Public
Voice TV originally shared this post:
เวทีเสวนา ปรับปรุงนิติบัญญัติไทย​
เวทีเสวนา ปรับปรุงนิติบัญญัติไทย​ »
เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ากล่าวในงานเสวนา การปรับปรุงนิติบัญญัติไทย โดยกล่าวว่ากฏหมายที่ดีต้องประกอบไปด้วย 5 ส่วน และยังได้แสดงความเห็ของกฤษฏีกาที่มีผลต่อการเมืองว่าต้องทำหน้าที่ให้สมดุล เวทีสาธาร... 


KP Page

10:24 PM  -  Public
Human Rights Council: Dehumanization and death in custody-ALRC »
HUMAN RIGHTS COUNCIL Twentieth session, Agenda Item 4, General Debate A written statement submitted by the Asian Legal Resource Centre (ALRC), a non-governmental organisation with general consultat...... 

KP Page

10:22 PM  -  Public
Benedict Anderson : "The lèse-majesté laws increase in harshness as the monarchy is afraid" »
On 7th of June, Bangkok-based free-lance journalist Lisa Gardner organized a symposium to discuss the issue of the lèse-majesté law in Thailand. Journalists Pravit Rojanapreuk of The Nation and Andrew... 

KP Page

10:20 PM  -  Public
A dog named Buddha: “Buddhists” to march for r-e-s-p-e-c-t – PRWeb
June 28, 2012
http://facthai.wordpress.com/2012/06/28/a-dog-named-buddha-buddhists-to-march-for-r-e-s-p-e-c-t-prweb/
http://www.prweb.com/releases/prweb2012/6/prweb9635673.htm

เรื่องนี้ต้องบอกว่า ไม่เข้าท่า ... ถ้าศึกษาประวัติของพระพุทธเจ้า ... พระพุทธเจ้าไม่ได้บอกให้ทำแแบนี้ ... ใครเคารพก็ช่างเขา ใครไม่เคารพก็ช่างเขา มันเรื่องของเขา เราทำเรื่องของเราให้มันดี เท่านั้นก็พอ ... องค์กรพุทธในบ้านเรา นับวันม้นยิ่งเพี้ยนขึ้นไปทุกวัน ... ทีเรื่องเลียเจ้า น่ะ ทันทีทันควัน ...

KP Page

10:10 PM  -  Public
The state of democracy in Southeast Asia | East Asia Forum »
Author: Chayut Setboonsarng, CARI The great philosophical question about the elements of a perfect democracy and their relation to capitalism remains 

KP Page

10:10 PM  -  Public
Asian cities in the 21st century | East Asia Forum »
Author: Bharat Dahiya, UN-HABITAT and AIT The rapid demographic expansion of Asian cities that came with sustained economic growth made it a textbook example 

KP Page

10:09 PM  -  Public
Comparing India’s and Indonesia’s economic performance | East Asia Forum »
Author: Thee Kian Wie, LIPI India and Indonesia are two of Asia’s most resonant success stories: they are the continent's third- and fifth-largest economies 

KP Page

10:09 PM  -  Public

KP Page

10:59 AM  -  Public
จาตุรนต์ ย้ำต้องเดินหน้าแก้รัฐธรรมนูญ Voice TV

No comments:

Post a Comment