2015-03-06

ความล้าหลังของศาลทหาร

KP Page

Shared publicly  -  13:32
 
Puangthong R. Pawakapan

ความล้าหลังของศาลทหาร: ไม่เลิกก็ต้องปฏิรูป (บทเรียนจากอารยะประเทศ) (๑)

ในช่วงที่ผ่านมา เห็นฝ่ายสนับสนุนรัฐประหารพูดกันมากว่า หลังรัฐประหาร การดำเนินคดีกับพลเรือนในศาลทหาร ไม่มีปัญหาความยุติธรรม ก็เลยทำให้เราสงสัย อยากรู้ว่าประเทศอื่นๆ ที่อารยะ เป็นประชาธิปไตย เขามองศาลทหารกันอย่างไร อ่านแล้วก็เลยอยากเอามาแชร์ไว้ตรงนี้

%%%%%%%%%%%%%%%%

กำเนิดของศาลทหารนั้นมีเหตุผลของสภาพแวดล้อมรองรับอยู่ ซึ่งในปัจจุบันสภาพแวดล้อมดังกล่าวก็ได้เปลี่ยนไปมากจนทำให้หลายประเทศตัดสินใจยกเลิกศาลทหาร หากทหารทำผิดก็ให้มาขึ้นศาลอาญาปกติ เช่น ในอดีต หน่วยทหารมักตั้งอยู่ในที่ทุรกันดารห่างไกลจากเมือง การเดินทางติดต่อสื่อสารทำได้ลำบาก หากต้องส่งทหารที่กระทำผิดมาขึ้นศาลพลเรือนในเมือง ก็จะไม่ทันการณ์ แต่การคมนาคมทุกด้านของโลกยุคใหม่สะดวกรวดเร็วมากขึ้น แม้แต่การส่งตัวผู้กระทำผิดจากทวีปหนึ่งไปอีกทวีปหนึ่ง ก็ไม่ได้เป็นปัญหาอีกต่อไป และการดำเนินคดีของศาลพลเรือนก็รวดเร็วมากขึ้นด้วย

เมื่อสงครามโลกครั้งที่สองยุติลง หนึ่งในภารกิจสำคัญของรัฐบาลหลายประเทศในยุโรปตะวันตกลงมือทำคือ ตรวจสอบระบบยุติธรรมแบบทหาร (Military justice) เพราะพบว่ามีคนมากมายเดือดร้อนจากศาลทหารที่ขาดกฎเกณฑ์ชัดเจน ผู้พิพากษา-อัยการไม่มีความรู้ด้านกฎหมาย หรือมีไม่เพียงพอกับความต้องการ มีการลงโทษอย่างรุนแรง และตามอำเภอใจ ถูกวิพากษ์จากสังคมอย่างรุนแรง ส่งผลให้เยอรมันตะวันตก สวีเดน ออสเตรีย และเดนมาร์คยกเลิกศาลทหารโดยสิ้นเชิง

ในกรณีเยอรมัน หลังฮิตเลอร์ขึ้นครองอำนาจในปี 1933 ระบอบนาซีได้รื้อฟื้นศาลทหาร ที่ถูกยกเลิกไปก่อนหน้านี้ ขึ้นมาใหม่ ศาลทหารยุคนาซีได้ละเมิดสิทธิของทั้งทหารและพลเรือนอย่างกว้างขวางรุนแรง เมื่อสงครามโลกยุติลง เยอรมันตะวันตกจึงยกเลิกศาลทหารทันทีในปี 1946

สำหรับบางประเทศ ที่ยังมีศาลทหารอยู่ ก็ไม่ได้นิ่งเฉย เช่น อังกฤษ ฝรั่งเศส เบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ ลักเซมเบอร์ก สวิสเซอร์แลนด์ อิตาลี นอร์เวย์ และแคนาดา รัฐบาลและรัฐสภาของประเทศเหล่านี้พยายามให้พลเรือนเข้าไปมีอำนาจควบคุมตรวจสอบและมีส่วนเกี่ยวข้องในการทำงานของศาลทหารมากขึ้น ตลอดจนแก้ไขกระบวนการศาลทหารให้มีมาตรฐานความยุติธรรมตามหลักสิทธิมนุษยชน

ตัวอย่างกรณีอังกฤษ นับแต่ปี 1946 รัฐสภาได้ผ่านกฎหมายที่เปลี่ยนแปลงโครงสร้างและการทำงานของศาลทหารอย่างมากมาย โดยกำหนดว่า

1. ต้องจัดให้มีทนายอาสาที่เป็น “พลเรือน” ว่าความให้นายทหารที่ถูกดำเนินคดี

2. จัดตั้งสำนักงานอัยการทหารที่เป็นอิสระ พร้อมทั้งจัดตั้งหน่วยงานพลเรือนที่เรียกว่า Judge Advocate General ทำหน้าที่ป้อนผู้พิพากษาพลเรือนให้กับศาลทหาร หน่วยงานนี้เป็นอิสระจากกองทัพ-กลาโหม ผู้พิพากษาในศาลนี้เรียกว่า Judge Advocate โดยผู้พิพากษาเหล่านี้จะต้องได้รับการอบรมเกี่ยวกับโครงสร้างกองทัพ จารีตประเพณี และประวัติศาสตร์การทหาร ก่อนเริ่มปฏิบัติงาน

3. การอุทธรณ์ของทหารจะต้องกระทำในศาลพลเรือน มีผู้พิพากษาสามคนมาจากศาลอุทธรณ์(1)

กระนั้น เมื่อสองปีที่แล้ว ผู้พิพากษาอาวุโสของศาลทหารอังกฤษ นาย Jeff Blackett ยังออกมาวิพากษ์ระบบที่ไม่ยุติธรรมของศาลทหารอังกฤษเอง ที่การตัดสินคดีใช้เสียงส่วนใหญ่ของผู้พิพากษาเพียงแค่ 5 คน หมายความว่า หากมีการลงคะแนน 3:2 หรือชนะเพียงแค่คะแนนเดียว ก็สามารถชี้ขาดต่อชะตากรรมของจำเลยแล้ว Blackett มองว่าไม่ยุติธรรม โดยเขาเมื่อเปรียบเทียบกับระบบศาลพลเรือน ที่ใช้ระบบลูกขุน ที่ต้องได้เสียงขั้นต่ำของเสียงส่วนใหญ่ 10: 2 (2) พูดง่ายๆ คือ หลักฐานที่นำมาตัดสินว่าใครผิดนั้นต้องมีน้ำหนักมากจนทำให้ “คนส่วนใหญ่จริงๆ” คล้อยตามได้

หมายเหตุ ศาลทหารของไทยไม่มีระบบอุทธรณ์ ฎีกา ผู้พิพากษา-อัยการศาลทหารขึ้นตรงกับกระทรวงกลาโหม
(มีต่อ)

(1) Edward F. Sherman, “Military Justice Without Military Control”, The Yale Law Journal, Jan 1973.
(2) “Military judge raises court martial concerns” , 25 June 2013, <http://www.bbc.com/news/uk-23003483>https://www.facebook.com/puangthong.r.pawakapan/posts/924963204221106


KP150305
Show less  ·  Translate
ความล้าหลังของศาลทหาร: ไม่เลิกก็ต้องปฏิรูป (บทเรียนจากอารยะประเทศ) (๑) ในช่วงที่ผ่านมา เห็นฝ่ายสนับสนุนรัฐประหารพูดกันมากว่า หลังรัฐประหาร...
1
Pairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:28
 
ไอดอลอานนท์ให้สัมภาษณ์หลังจากรับการแจ้งความเพิ่มเติม ณ สน ปทุมวัน ที่แจ้งโดยนายทหาร ซึ่งเป็นข้อกล่าวหาที่เกิดขึ้นหลังจาก การทำกิจกรรม "เลือกตั้งที่ลัก" ข้อความดังกล่าวอาจจะทำให้ไอดอลอานนท์ อาจจะต้องขึ้นศาลทหารด้วยข้อหาเพิ่มเติม แล้ว ถ้าศาลทหารเห็นว่ามีความผิดและกระทบต่อความมั่นคงของประเทศ อาจจะทำให้ไอดอลของเรา ติดคุกถึง 26 ปี
จ๊ากกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกกก อะไรกันคะ ท่านผู้ชม .. อานนท์แค่บอกเล่าว่า .. ข้อเท็จจริง ณ วันเลือกตั้งที่ลักเกิดอะไรขึ้น ซึ่งไม่น่าจะมีผลต่อความมั่นคงของใครเลย
.........................
https://www.youtube.com/watch?v=t39M6dQCYQY


KP150305
Show less  ·  Translate
1
Pairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:26
 
แม่มยก มาทั้งระดับความ มั่นคง เลย โหดสัส มากhttps://www.facebook.com/Ruthless.satV2/photos/a.328198013935388.79970.328185533936636/792637244158127/KP150305
Read more  ·  Translate
1
Pairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:24
 
ไอ้แม้วเดือนนี้เงินยังไม่เข้า โอนให้ไวสัสhttps://www.facebook.com/Ruthless.satV2/photos/np.43708309.100001347435988/792864170802101/KP150305
Read more  ·  Translate
2
วิสิษฐ ตระกูลวิวัฒน์'s profile photoPairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:23
1
Pairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:20
 
คณะโจรปล้นชาติ


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1545961845677625&set=p.1545961845677625


KP150305
Translate
2
Jamrus Narksakul's profile photoPairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:19
 
 
พอเพียงงงงงงงง !!!????

ค่าใช้จ่าย #สนช ต่อคน ต่อเดือน 172,460 บาท
เฉลียใช้เงินวันละ 5,648 บาท

ไหนบอกว่า มีคุณธรรม จริยธรรมสูงส่ง?
ไหนบอกว่า อาสามาทำบ้านเมืองให้ดีขึ้น ?
ไหนบอกว่า ไม่เอื้อประโยชน์พวกพ้อง?
ไหนบอกว่า ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน ??
ไหนบอกว่า พอเพียงงงงงงงงงงงงงงง ??!!!

#ถุยยยยยยยยยยยยยยยยยยยย!!!
https://www.facebook.com/bygonreturn/photos/a.1464200070474084.1073741829.1437868739773884/1689927191234703/


KP150305
Show less  ·  Translate
2
Jamrus Narksakul's profile photoPairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:18
 
ป.ป.ช=ปกป้องพรรคประชาธิปัตย์ ร้องขอต่อ
ค.ส.ช=คณะสร้างความชิบหาย ให้ได้อยู่เพื่อปกป้องประชาธิปัตย์ต่อไป หึหึhttps://www.facebook.com/bygonreturn/photos/a.1464200070474084.1073741829.1437868739773884/1690202864540469/KP150305
Show less  ·  Translate
1
Jamrus Narksakul's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:07
 
ภาพที่ท่านเห็นอยู่ในขณะนี้ ไม่ใช่โรงหนังใหม่ของสยามพารากอน ไม่ใช่ห้องแสดงละครเวทีเดอะมิวสิคัล ไม่ใช่ห้องจัดสัมนาของโรงแรมหรูแถวราชประสงค์

แต่มันคือ.... "ห้องประชุมของคณะกรรมการ ป.ป.ช." แหมมันรวยจริงๆ นี่เงินภาษีประชาชนทั้งนั้น กรรมการมีอยู่ 9 คน ทำงานก็ไม่ค่อยจะได้เรื่อง เอียงข้าง เลือกปฏิบัติ สองมาตรฐาน

หรูจริงๆ นี่แค่ภาพห้องประชุม ยังไม่รวมภาพห้องส่วนตัวของกรรมการ 9 คน แต่ละห้องนะ หรูไม่แพ้กัน ประมาณโรงแรม 4 ดาวห้องสูท

ยิ่งลักษณ์แค่แหวนเพชรเพิ่มมาวงเดียว มันจะเป็นจะตาย
บ้านจตุพร ราคา 2 ล้านกว่าบาท อยู่ทาวเฮาส์ มันจะเป็นจะตาย

แล้วห้องประชุมของมันนี่กี่ล้าน? แพงเกินไปไหม? มีการทุจริตหรือเปล่า? ไมโครโฟนซื้อมายังไง? อยากให้สื่อลองไปตรวจสอบจริงๆhttps://www.facebook.com/stopdadjarit2/photos/a.414343421995746.1073741828.413982712031817/772154296214655/


KP150305
Show less  ·  Translate
3
ฉันดีใจที่เจอเธอ ฉันดีใจที่มีเธอ's profile photo
 
ฮะ หรู ฮะ หร๋า จริงเลย หมดตังไปเท่าไหร่วะ
Translate
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:05
 
อ. ชูพงค์ - ดร. เพียงดิน 4 มี.ค. 2558
ตอน สภาพการเมือง และความสลับซับซ้อนของการเมืองในประเทศไทย
mp3 56.6M 4 ช.ม. 7 นาที
http://www.mediafire.com/?9wfaocaftws6z66


KP150305
Translate
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:04
3
Jamrus Narksakul's profile photofun fun fun happy's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:01
 
หึหึ .... งานนี้ช้างตรงหน้าม.รับบทหนัก ....
จะบนอะไรดี ... วิ่ง ดอกไม้ หัวหมู ....


https://www.facebook.com/339044836306414/photos/a.339049322972632.1073741828.339044836306414/340130896197808/


KP150305
Read more  ·  Translate
6
ฉันดีใจที่เจอเธอ ฉันดีใจที่มีเธอ's profile photoJamrus Narksakul's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  12:59
7
Jamrus Narksakul's profile photofun fun fun happy's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  12:49
12
fun fun fun happy's profile photoTorsak Aieamtuam's profile photoรินทร์นภัทร นิด's profile photoDemocracy and Human Rights in CRISIS - Thailand's profile photo
2 comments
fun fun fun happy
13:37
+
1
2
1
 
 
ใครจะทนได้นานระเบิดแน่ดูแล้วไม่รอดไม่จบ
Translate
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  12:47
 
ด่วน!! ตร. สภ. เขวาใหญ่ จ.มหาสารคาม เข้าสอบปากคำ อาจารย์วินัย ผลเจริญ อาจารย์ประจำวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อบ่ายวันนี้ (5 มี.ค. 58) เนื่องจากเหตุป้ายต้านเผด็จการ หน้า ม. มหาสารคาม เมื่อวันพุธที่4 มี.ค. 58 ที่ผ่านมา โดยระบุว่าได้ติดตามผู้กระทำการจากรอยนิ้วมือ

------ ป้ายต้านเผด็จการ มันฆ่าใครตาย---https://www.facebook.com/thaiscdcom/photos/a.362521237241349.1073741829.361287087364764/438179416342197/


KP150305
Show less  ·  Translate
5
Peerawat petchsangthong's profile photoJamrus Narksakul's profile photofun fun fun happy's profile photo
2 comments
Jamrus Narksakul
13:14
 
 
คนชั่วกลัวป้าย ผีกลัวพระครับ(พระจริงๆดีๆนะ)
Translate
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  12:47
 
"และแล้วธรรมศาสตร์ก็ได้เลือกที่จะปลดป้ายมากกว่าปลดสมคิด เพียงเพราะป้ายมันบางเบากว่าก็เท่านั้นเอง

แต่ไม่เป็นไร ประวัติศาสตร์ได้บันทึกไว้แล้วทุกประการทั้งปวง"

เป็นข้อความประโยคสั้นๆพร้อมภาพถ่ายของวันนี้ จากหนึ่งในสมาชิกของ ศนปท.


https://www.facebook.com/thaiscdcom/photos/a.362521237241349.1073741829.361287087364764/438198839673588/


KP150305
Show less  ·  Translate
2
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  12:46
 
ลูกแม่โดม ท่าพระจันทร์ท้าทาย สมุนเผด็จการ สมคิด เลิศไพฑูรณ์

ติดป้ายขนาดใหญ่ บริเวณสนามฟุตบอล มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อบ่ายวันนี้ โดยป้ายมีข้อความว่า

" สมคิดไม่ใช่ธรรมศาสตร์และ ธรรมศาสตร์ไม่ใช่สมคิด"https://www.facebook.com/thaiscdcom/photos/a.362521237241349.1073741829.361287087364764/437710649722407/


KP150305
Show less  ·  Translate
4
โชค ศรี's profile photokunchay R romdee's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  12:45
 
ซบเซาซึมยาว โดย วีรพงษ์ รามางกูร

ตัวเลขทางเศรษฐกิจที่หน่วยงานราชการประกาศออกมาสอดคล้องกันกับบรรยากาศทางเศรษฐกิจของประชาชน ไม่ว่าจะเป็นประชาชนระดับใด ต่างก็มีความรู้สึกว่าการทำมาหากินฝืดเคือง ไม่คล่องตัวเหมือนกับเมื่อ 2-3 ปีก่อน
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1425541696


KP150305
Show less  ·  Translate
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  11:44
 
อริสมันต์-12แกนแดงวืด!ประกัน นอนคุก หลังศาลพัทยาตัดสินจำคุก4ปี ปมล้มประชุมอาเซียน

ล้มประชุมอาเซียนไม่ให้ประกัน แต่ปิด สนามบิน เลื่อนแล้ว ก็เลื่อนเล่า


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1425553913


KP150305
Show less  ·  Translate
2
oud/kowit sang's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  11:43
 
รมว.ต่างประเทศ ยันกลางที่ประชุมเจนีวา “ไทยให้ความสำคัญกับสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมาก”http://prachatai.org/journal/2015/03/58198


KP150305
Translate
1
ฉันดีใจที่เจอเธอ ฉันดีใจที่มีเธอ's profile photo
 
พูดอะไรออกไปอายเขาน่า ทำกับพูดมันต่างกันเลยว่ะ
Translate
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  11:42
 
"วิชา มหาคุณ" ระบุเรื่องนี้สื่อรายงานไปเอง สงสัยว่าไปได้ข้อมูลมาจากที่ใด - ขณะที่ "วิชัย วิวิตเสวี" ยอมรับว่ามีการหารือเรื่องต่ออายุจริง

http://prachatai.org/journal/2015/03/58222


KP150305
Translate
กรณี ป.ป.ช.หารือเรื่องต่ออายุการดำรงตำแหน่ง เนื่องจากจะมี ป.ป.ช. พ้นวาระปีนี้ 5 คนรวดนั้น "วิชา มหาคุณ" ระบุเรื่องนี้สื่อรายงานไปเอง สงสัยว่าไปได้ข้อมูลมาจากที่ใด ขณะที่ "วิชัย วิวิตเสวี" ยอมรับว่ามีการหารือเรื่องต่ออายุจริงใน ป.ป.ช.
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  11:41
 
เมื่อเวลา 10.30น. ตัวแทนกลุ่ม นักศึกษาพิทักษ์ประชาธิปไตย จากมหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้เข้ายื่นหนังสือถึง ประธาน สนช. เพื่อจี้ให้มีการตรวจสอบจริยธรรมของสมาชิก สนช. บางคนที่ฉกฉวยช่วงจังหวะ อำนาจตรวจสอบถ่วงดุลของประเทศเสื่อมถอย เข้าแสวงหาผลประโยชน์ครอบครัวจากช่องโหว่ของ กฎหมาย


http://prachatai.org/journal/2015/03/58221


KP150305
Show less  ·  Translate
กลุ่มนักศึกษาพิทักษ์ประชาธิปไตย ม.ราม ยื่นหนังสือต่อประธาน สนช. เรียกร้องให้ สนช.ที่แต่งตั้งบุคคลในครอบครัว ให้รับตำแหน่งผู้ช่วยฯ ลาออกจากตำแหน่ง ชี้ขัดต่อหลักจริยธรรม สนช.
6
1
หมวย น้ำแดง's profile photocharin chadatong's profile photosuzuki zumitta's profile photokunchay R romdee's profile photo
Translate
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  08:36
 
นิมนต์ตามอัธยาศัย

อยู่บ้านนอกคอกนา อย่าหวังเลยว่าจะมีแบบนี้ดูฟรีในวันหยุด


https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10200174890291301&set=a.4845190423958.1073741911.1722829985


KP150305
Show less  ·  Translate
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  08:35
 
คนรวยฆ่าตัวตายเพราะหุ้น
คนจนฆ่าตัวตายเพราะหวย

เมื่อมีความหวังแต่ไม่ได้เตรียมใจสำหรับความผิดหวัง
เรื่องแบบนี้จึงเกิดขึ้นได้เป็นธรรมดา ...

แก้ด้วยการเจียมเนื่อเจียมตัว
อย่าหวัง ...
พอเพียงเท่านั้นจ้ะ ถึงจะรอด
พ่อบอดสอนไว้เมื่อนานมาแล้ว ...


http://news.sanook.com/1758181/


KP150305
Show less  ·  Translate
ทุ่มขายจักรยานยนต์ทิ้ง ซื้อลอตเตอรี่ 38 ใบ หวังถูกรางวัล แต่โชคไม่เข้าข้าง หนุ่มใหญ่จึงคิดสั้นจบชีวิต ทิ้งจดหมายลาตาย
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  08:01
 #china
 
Consumers in India are most likely to spend time reading, at an average of 10.7 hours per week, followed by consumers in Thailand and China (at 9.4 hours and 8 hours per week respectively).  At 3.1, 4.1 and 5 hours respectively, individuals in Korea, Japan and Taiwan fall to the bottom of the reading list.


http://chartsbin.com/view/32136


KP150305
Show less
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  08:00
 
This map shows the average weekly hours consumers report spending on computers/theInternet. Consumers in Taiwan report the most computer/Internet time, averaging 12.6 hours a week for non-work related purposes, followed by consumers in Thailand


http://chartsbin.com/view/32141


KP150305
Show less
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  07:59
 
This map shows the average weekly hours consumers report spending watching television. Consumers in Thailand report the most time each week in front of the television at 22.4 hours per week, followed closely by the Philippines at  21.0,


http://chartsbin.com/view/32141


KP150305
Show less
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  07:42
 
 ดูเหมือนการบินไทยยังไม่เข้าใจโพซิชันนิ่งของตัวเองว่าควรเป็นพรีเมี่ยมแอร์ไลน์ ระดับ 5 ดาว หรือ 4 ดาวที่เจาะตลาดนักท่องเที่ยวให้ชัดๆ ไปเลย เพราะไทยเป็นเมืองท่องเที่ยว เทรนด์ของโลกก็บอกชัดอยู่แล้วว่านักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มองหาความคุ้มค่าเงิน ไม่ใช่ความหรูหราเหมือนที่นักธุรกิจมอง การบินไทยต้องโพซิชันนิ่งตัวเองให้ถูก


http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1425498087


KP150305
Show less  ·  Translate
3
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  07:39
 
ซิตี้แบงก์ชี้หนี้ครัวเรือนไทยน่าห่วง 7 ปี โตเฉลี่ยปีละ 15% หวั่นพุ่งแตะ100% ของจีดีพี เสี่ยงชาวบ้านล้มละลาย ไร้ฟูกรองรับ เหตุอัตราการออมลดฮวบเหลือ 1.2% จาก 10 ปีก่อนสูง 20%

http://www.prachachat.net/news_detail.php?newsid=1425463127


KP150305
Translate
ซิตี้แบงก์ชี้หนี้ครัวเรือนไทยน่าห่วง 7 ปี โตเฉลี่ยปีละ 15% หวั่นพุ่งแตะ100% ของจีดีพี เสี่ยงชาวบ้านล้มละลาย ไร้ฟูกรองรับ เหตุอัตราการออมลดฮวบเหลือ 1.2% จาก 10 ปีก่อนสูง 20% แนะรัฐเร่งแก้ปัญหาเพิ่มเงินออม
6
fun fun fun happy's profile photo小辣椒's profile photo
 
ผลจากการยึดอำนาจแท้ๆหาเงินเข้าประเทศไม่ได้โดนบีบทุกช่องทางกรรมของประชาชนที่ไม่ได้ก่อ
Translate
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  06:41
 
KP150305
 
อินเดียมีเศรษฐีมากที่สุดเป็นอันดับ 3 ของโลก ทำไมจึงเป็นเช่นนั้น?
ติดตามใน http://news.voicetv.co.th/world/175203.html

#เศรษฐีอินเดีย #จัดอันดับเศรษฐีโลก    #VoiceTV21  
Translate
View original post
3
Thawatchai Oangkinan's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  06:39
 
KP150305
 
คุยกับ สุกัญญา พฤกษาเกษมสุข ผู้หญิงผู้อยู่เบื้องหลังการต่อสู้คดี 112 ของบรรณาธิการคนหนึ่ง ในวาระที่เขาอยู่ในเรือนจำมาเกือบ 4 ปีเต็ม และคดีอยู่ระหว่างฎีกา
View original post
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  16:15
 
พิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง ประจำปี 2558 ที่จัดขึ้นที่ลานอนุสาวรีย์พ่อขุนงำเมืองริมกว๊านพะเยา

จัดขึ้นเป็นประจำทุกปีในวันที่ 5 มีนาคม ซึ่งตรงกับวันประสูติของพ่อขุนงำเมือง กษัตริย์ผู้ปกครองอาณาจักรพะเยา เพื่อสักการะพ่อขุนงำเมือง เจ้าเมืองพะเยาองค์ที่ 9 (พ.ศ. 1781-1839) ผู้สร้างความรุ่งเรืองให้แคว้นพะเยา

http://manager.co.th/asp-bin/mgrShort.aspx?NewsID=9580000026265


KP150305
Show less  ·  Translate
พะเยา - เจ้านายฝ่ายเหนือ พร้อมชาวพะเยากว่า 10,000 คน ร่วมพิธีบวงสรวงพ่อขุนงำเมือง รำลึกถึงเจ้าผู้ครองเมืองพะเยาอย่างยิ่งใหญ่
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  16:13
 
The seminar was organised by the NGO Coordinating Committee on Development-North (NGO-COD), a organisation which provides a coordinating platform for NGOs in northern Thailand. It was scheduled on Friday at the Northern Development Foundation (NDF).

The seminar was planned to be led by Bamrung Kayotha, a well known community rights and agrarian activist.

http://prachatai.org/english/node/4836


KP150305
Show less
The military forced a public seminar on martial law in northern Thailand to be cancelled due to its sensitive political contents. The military officers of the 33rd Army in the northern province of Chiang Mai on Wednesday contacted the organizers of the public seminar entitled “Directions of ...
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  16:09
 
Thailand’s Big Step Backwards
In abandoning its democratic ideals, the country risks a return to a pre-modern era.

By Sam Michael
March 05, 2015

http://thediplomat.com/2015/03/thailands-big-step-backwards/


KP150305
Show less
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  16:08
เมื่อวันที่ 5 มีนาคม 2558 รายการเจาะลึกทั่วไทย อินไซด์ไทยแลนด์ ซึ่งออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์สปิงนิวส์ ซึ่งดำเนินรายการโดย นายดนัย เอกมหาสวัสดิ์ และ นางสาว อมรรัตน์ มหิทธิรุกข์ ได้มีการเปิดเผยข้อมูลค...
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  16:05
 
การบรรเลงปีพาทย์เพลง "เสมอผี" โดยวิทยาลัยดุริยางคศิลป์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างการอภิปรายหัวข้อ ศาสนากับการเมือง โดยสุจิตต์ วงษ์เทศ


https://www.youtube.com/watch?v=hacAHs3w_9w


KP150305
Translate
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  15:57
 
Atukkit Sawangsuk
ยิ่งแจงยิ่งเข้าเนื้อ ไม่ได้ควบ ตั้งเป็นผู้ช่วยแล้วลาออก ตั้งใหม่เป็นผู้ชำนาญการแล้วลาออก ตั้งอีกทีเป็นผู้เชี่ยวชาญ เมียถึงจะพอใจ 555


http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1425554775


KP150305
Show less  ·  Translate
1
รินทร์นภัทร นิด's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  15:54
ตะลึง!! เมื่อผู้ปกครองเปิดบทเรียน “การอ่านภาษาไทย” ของเด็กชั้นประถมขึ้นมาแล้วต้องถึงกับอึ้ง! เพราะอ่านไม่ออก!! ตัวอักษรที่อยู่บนหน้ากระดาษกลับสอนรูปแบบพิสดารให้เด็ก... แปด อ่านว่า “แอ-ปอ-ดอ”, โต อ่านว่า “โอ-ตอ” และ จำ อ่านว่า “จอ-อำ-อา”!!
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  15:50
 
คนอื่นทำอ้างว่าสภาเสื่อม สังคมเหลื่อมล้ำไปไร้สมอง ผิดก็ถูกยุคนี้คนดีครอง แล้วไม่ต้องร้องเรียกหาจริยธรรม ไอ้สัตว์!

คนอื่นทำ อ้างว่า สภาเสื่อม
สังคมเหลื่อม ล้ำไป ไร้สมอง
ผิดก็ถูก ยุคนี้ คนดีครอง
แล้วไม่ต้อง ร้องเรียกหา จริยธรรม....

สลิ่มเหี้ยๆ เคยค่อนขอด คอยตอดจิก
ครานี้หลีก ทำเออออ พอขำๆ
แถมเห่าหอน ช่วยเกลี่ยกลบ บัดซบระยำ
ยิ่งตอกย้ำ ความจังไร จิตใจเลว....

๓ บลา

https://www.facebook.com/charnvit.ks/posts/1045950408752719


KP150305
Show less  ·  Translate
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  15:49
 
ทางผ่าน หรือชีวิต และสาเหตุที่ออกมาต้าน

“มันเจ็บปวด โกรธด้วย เขาพูดมาได้อย่างไร ว่านามูลมันแค่ทางผ่าน ที่ขุดเจาะจริงๆ อยู่กาฬสินธุ์ ลองมาดูสิว่าบ้านเรา สวนยาง มันอยู่ห่างจากที่ขุดเจาะแค่ไหน พูดมาได้อย่างไร นี่เหรอวิสัยทัศน์ผู้ใหญ่ ผู้นำประเทศ”

นั่นคือคำตอบที่เราได้ เมื่อถามถึงกรณี คุรุจิต นาครทรรพ รองปลัดกระทรวงพลังงาน ซึ่งได้พูดถึงกรณีปัญหาการขนย้ายอุปกรณ์ขุดเจาะปิโตรเลียมเข้าผ่านพื้นที่บ้านนามูล ในเวทีเสวนาสัมปทานปิโตรลียมรอบที่ 21 เมื่อวันที่ 20 ก.พ. ที่ผ่านมา

http://prachatai.org/journal/2015/03/58227


KP150305
Show less  ·  Translate
คุยกับชาวบ้านนามูล จ.ขอนแก่น สิทธิชุมชนถูกกลบหายหลังรัฐประหาร เหตุผลของการค้านการขุดเจาะปิโตรเลียม และเรื่องเล่าของการทำข่าวในพื้นที่
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  15:48
 
คลิปสุดฮา กับนักเรียนแลกเปลี่ยน บอกความในใจ อาจารย์ถึงกับหน้าซีดเลย

https://www.youtube.com/watch?v=ZQ5pk-XNZ7s


KP150305
Translate
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  15:46
 
ตะลึง !!! อึ้งย้ง ในวัย 60 ปี นางกินอะไร ทำไมยังสวยเซี๊ยะขนาดนี้ ! >>http://hilight.kapook.com/view/116918

KP150305
Translate
มิเชล ยิม หรือ อึ้งย้ง แห่งมังกรหยก ในวัย 60 ปี ยังสวยเป๊ะ หน้ายังเด้ง ทั้งหุ่น ผม หน้า จนสาวรุ่นสะพรั่งยังต้องเหลียวเลยล่ะ
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  14:11
 
พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์

กระทรวงคลังและ "อุ๋ย" ยอมรับเองว่า ศก.ไทยชะงักงัน เสี่ยงเข้าสู่ภาวะเงินฝืด

ทางแก้ที่ทีมศก.คิดออกในตอนแรกคือ เร่งอัดฉีดเงินงบประมาณรัฐผ่านโครงการต่าง ๆ ออกไป ตอนนี้เขารู้แล้วว่า ไม่ได้ผล เพราะเงินภาครัฐมีแรงเท่า "เยี่ยวมด" เมื่อเทียบกับศก.ไทยทั้งประเทศ เหมือนเอามอไซค์ไปลากรถบรรทุก 18 ล้อ

คราวนี้เลยมาใหม่ จะกระตุ้นการใช้จ่ายของปชช.โดยตรง เช่น เพิ่มเงินให้กองทุนหมู่บ้านทั่วประเทศ หวังให้ชาวบ้านกู้เงินไปลงทุนใช้จ่าย (เลียนแบบทักษิณอีกละ) แต่บอกเลยว่า คราวนี้ เงินที่แจกไปส่วนใหญ่จะนอนนิ่งอยู่ในบัญชี ไม่ไปไหน ชาวบ้านจะไม่กู้เพิ่มเพื่อไปลงทุน เพราะอะไรเหรอ? เพราะราคาสินค้าเกษตรตกต่ำหมดทุกตัว ขืนลงทุนไปก็เจ๊ง! ถ้าชาวบ้านจะกู้ ก็กู้เอาไปใช้หนี้นอกระบบ ที่บานขึ้นในช่วงหนึ่งปีมานี้

แล้วยังมีโครงการ "เด็กเล่นหม้อข้าวหม้อแกง" ประเภทตลาดน้ำ ตลาดนัดทุกจังหวัด!? เฮ้อ ก็ปชช.เขาไม่มีกำลังซื้อน่ะ เปิดตลาดมา ก็ "ผีหลอก" เท่านั้น นี่คงเพราะไปหลงเชื่อรายงาน "โจ๊ก" ที่ว่า ตลาดน้ำคลองผดุง แม่ค้าขายได้วันละหลายหมื่น?

มือข้างหนึ่งบอกว่า กระตุ้นการใช้จ่ายของปชช. แต่มืออีกข้างก็ไปล้วงกระเป๋าปชช.ด้วยการลุยดะขึ้นภาษี! ทำให้ปชช.ตัดลดการใช้จ่าย แล้วนี่ รัฐบาลยังตีฆ้องร้องป่าวว่า ปี 58 จะขึ้นภาษีอีก ทั้ง VAT 10% และภาษีบ้านที่ดิน อย่างนี้ ปชช.ก็จะยิ่งตัดลดการใช้จ่ายล่วงหน้าของปีนี้ทั้งปี เพื่อเตรียมตัวรับมือกับภาษีที่จะต้องจ่ายเพิ่มขึ้นตอนปลายปี

นักเศรษฐศาสตร์มหภาคฟังแล้วส่ายหัว เพราะใครเขาขึ้นภาษีตอนศก.ถดถอยกันเล่า? ยกเว้นกรณีประเทศที่โดน IMF บังคับให้ปรับโครงสร้างแล้ว ไม่มีใครเขาทำกัน โดยหลักแล้ว มีแต่จะขึ้นภาษีเฉพาะช่วงศก.ขาขึ้น เพราะปชช.และนักลงทุนจะมีกำลังจ่ายภาษีเพิ่มได้

เอาข้าราชการเก่าหลงยุคและเทคโนแครตที่ไม่อัพเดทศก.ไทย มาทำนโยบายเศรษฐกิจก็อย่างนี้แหละ!https://www.facebook.com/pichitlk/posts/826152147452605


KP150305
Show less  ·  Translate
กระทรวงคลังและ "อุ๋ย" ยอมรับเองว่า ศก.ไทยชะงักงัน เสี่ยงเข้าสู่ภาวะเงินฝืด ทางแก้ที่ทีมศก.คิดออกในตอนแรกคือ เร่งอัดฉีดเงินงบประมาณรัฐผ่านโครงการต่าง ๆ...
1
Pairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  14:06
 
โครงการขนส่งมวลชนเชียงใหม่ แก้ไขปัญหาจราจรของจังหวัดเชียงใหม่ เริ่มเป็นรูปเป็นร่าง รถไฟฟ้าโมโนเรล ล่าสุด ครม.อนุมัติในหลักการ งบประมาณดำเนินการ8พันล้านบาท ระยะเวลาก่อสร้าง 5ปี

คงไม่ใช่เป็นง่าย เพราะมีทั้งคนเห็นด้วย และต่อต้านจากกลุ่มNGO ต้องติดตามกันต่อไป

ทำได้จริง หรือแค่ขายฝัน

ทีมข่าวNbtchiangmai รายงาน


https://www.facebook.com/nbtchiangmai/posts/683145628461606


KP150305
Show less  ·  Translate
1
Pairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  14:01
 
การแต่งตั้งเครือญาติเข้ามารับตำแหน่งเช่นนี้หรือไม่ แน่นอนว่าแม้จะยังไม่มีความผิดตามกฎหมาย หรือข้อบังคับ แต่การที่จะบอกต่อสังคมและประชาชนว่าตนเองมีคุณธรรมจริยธรรมสูงส่ง ก็ควรที่จะต้องปฏิบัติตนให้เหมาะสมกับการกล่าวอ้าง มิใช่มีพฤติกรรมที่ส่อไปในทางไม่เหมาะสม มีผลประโยชน์ทับซ้อน ไม่ต่างจากที่กล่าวหานักการเมืองว่าชั่วร้าย


KP150305
Show less  ·  Translate
1
Pairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:58
 
ชูวิทย์ I'm No.5

ได้ฝากลูกเมีย เสียยกให้เพื่อน

ปฏิรูปประเทศไทยของ "มวลมหาประชาชน" ไม่ได้เป็นอย่างที่ใฝ่ฝัน เสียงเป่านกหวีดต่อบรรดาแกนนำคงต้อง "อกหัก" เพราะตอนเชียร์กับตอนทำจริงเป็นหนังคนละม้วน เหมือนพูดกันคนละภาษา

การปฏิรูปเป็นเสมือน "โพยหวย" ที่ไม่มีวันถูก จนบัดนี้ยังมองไม่เห็นแสงสว่างที่ปลายอุโมงค์

ส่วน บรรดา สนช. สปช. กรรมาธิการทั้งหลาย หากคิดจะมาปฏิรูปบ้านเมือง หัดปฏิรูปตัวเองเสียก่อน ไม่ใช่ทำงานเหมือนอยู่ในกงสี "ได้ฝากเมีย เสียยกให้เพื่อน" สุขกันทั้งบ้าน สุขกันให้พอ

สุขกับเงินเดือนหลักแสน

สุขกับเบี้ยประชุมครั้งละพัน

สุขกับบินฟรีทั่วประเทศ

สุขกับค่าน้ำมันฟรี

สุขกับค่ารักษาพยาบาลฟรี

สุขกับลูกเมียที่ได้เงินเดือนฟรี

พอเขาจะมีกฎระเบียบไม่ให้เล่นการเมืองสองปีหลังปฏิรูป ก็เอะอะโวยวายร้องกระจองอแงไม่ยอมรับ ส่วนที่ไม่มีอยู่ในกฎระเบียบ เอาเงินเดือนให้ลูกเมีย ก็อ้างว่าเขาไม่มีกฎห้าม นายกฯก็อยากจะใช้คนนอก ส.ว.ก็จะใช้สรรหาทั้งหมด

ยิ่งปฏิรูปยิ่งเข้าตัว เหลือระยะเวลาอีกหนึ่งปี จะไปได้สักกี่น้ำ? เมื่ออำนาจใหม่เข้ามา ก็มาแก้ไขเปลี่ยนแปลงกันอีก อยู่ที่ว่ายุคใครสมัยใคร

นกหวีดที่เคยคาบไว้ ร้องเฮฮาสะใจกับบรรดาแกนนำ ป่านนี้คงกลืนหายไปในลำคอ

เพราะตอนนี้ไม่ได้ยินเสียงนกหวีด ผมได้ยินแต่เสียงผายลมhttps://www.facebook.com/ChuvitOnline/photos/a.193325407380863.52551.193319037381500/875559169157480/


KP150305
Show less  ·  Translate
1
Pairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:54
 
ย้อนดูประวัติศาสตร์สมัย กรุงศรีอยุธยา เสียกรุง ครั้งที่สอง …
แล้วย้อนมาดูสังคมไทยในวันนี้ ช่างดูคล้ายคลึงและเหมือนกันเหลือเกิน....

ตอนนี้ จังหวะก้าวของฝ่ายประชาชนกลุ่มต่างๆ ช่างดูเหมือนตอนที่เกิดสูญญากาศของอาณาจักรแห่งกรุงศรีอยุธยา ในยุคนั้นเลยครับ

ที่มีเพียง "สุกี้นายกอง" ที่มายึดครองพระนคร และตั้งป้อมอยู่ค่าย โพธิ์สามต้น

เหลือเพียงแต่ตอนนี้ ใครจะเป็นผู้ยกพลมาขับไล่ "บักยุดเหล่" จากบูรพาทิศ ที่เข้ามายึดครองประเทศ อยู่ในขณะนี้

และใครที่จะรวบรวม ความคิดของกลุ่มต่างๆ ของฝ่ายประชาชนให้เป็นหนึ่งเดียว หรือมีทางออกแบบอื่นๆ หรือไม่ ?

และรัฐไทย หลัง สงครามครั้งนี้ จะเป็น รัฐเดี่ยว ในรูป ราชอาณาจักรไทย เหมือนเดิมอีกหรือไม่ ?

หรือมีทางเลือกอื่นๆ ในรัฐรูปแบบอื่นๆ หรือไม่ เช่น สหพันธ์รัฐสยาม หรือ สหรัฐสยาม หรือ แม้กระทั่ง สหราชอาณาจักรสยาม ได้หรือไม่ อย่างไร

อีกไม่นานมากนัก เราคงได้เห็นรูปแบบของรัฐนี้ เกิดขึ้นบนแผ่นดินไทย....


https://www.facebook.com/1394923427399284/photos/a.1394923627399264.1073741827.1394923427399284/1457218511169775/


KP150305
Show less  ·  Translate
4
Jamrus Narksakul's profile photoYongyutt Charoensoongnoen's profile photoPairat buakaew's profile photo
Jamrus Narksakul
14:15
 
 
ยังไม่เสียกรุงครับยังมีเวลากำ
จัดคนชั่วได้
Translate
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:52
 
1-31 มีนาคม 2558 สำหรับเด็กความสูงไม่เกิน 135 เซ็นติเมตร
เข้าชมสวนสัตว์ฟรี
ทั้ง 7 แห่งทั่วประเทศ คือ
สวนสัตว์ดุสิต
สวนสัตว์เปิดเขาเขียว
สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์นครราชสีมา
สวนสัตว์สงขลา
สวนสัตว์ขอนแก่น
และสวนสัตว์อุบลราชธานี

KP150305
Show less  ·  Translate
ปิดเทอม เด็กๆ เข้าสวนสัตว์ฟรี ทั่วประเทศ 1-31 มี.ค.58 - โพสต์ใน ข่าวสังคมภาคเหนือ เชียงใหม่: ฟรีทั่วประเทศช่วงปิดเทอม!  องค์การสวนสัตว์โดยนายเบญจพล นาคประเสริฐ ผู้อำนวยการองค์การสวนสัตว์ คืนความสุขให้เด็กเข้าฟรีสวนสัตว์ทั่วประเทศ  ช่วงปิดเทอมตลอดเดือนมีนาคม 2558 1-31 มีนาคม 2558 (สำหรับเด็กความสูงไม่เกิน 135 เซ็นติเมตร)   กิจกรรมเริ่มแล้วทั่วประเทศ องค์การสวนสัตว์ จัดกิจกรรม คืนสุขให้เด็กเข้าฟรีสวนสัตว์ทั่วประเทศ ในช่วงปิดเทอมตลอดเดือนมีนาคมนี้ ...
2
ฉันดีใจที่เจอเธอ ฉันดีใจที่มีเธอ's profile photoPairat buakaew's profile photo
 
ประช่านิยมมั๊ย เหอๆๆๆ ไม่ใช่ เขาแค่คืนความสุขให้คนไทยหลังจากไอ้เหี้ยเทพมันทำฉิบหายไว้ ก็เท่านั้น
Translate
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:51
 
วันที่ 5 มีนาคม 2558 มีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารของบริษัทเปรมประชา  มีผู้โดยสารทั้งหมด 15 คน ออกเดินทางจากสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทางสายอำเภอปาย ทางหลวงหมายเลข 1095  จนเวลากระทั่งเวลา 12.00 น. เกิดพลิกคว่ำ  กม.ที่ 81 โดยจุดเกิดห่างจาก จุดตรวจแม่ปิงไป ประมาณ 3 กม. ท้องที่สถานีตำรวจอำเภอปาย
มีรายงานเบื้องต้น มีผู้เสียชีวิต 1 ราย บาดเจ็บ 14 ราย ซึ่งมีทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ


KP150305
Show less  ·  Translate
ภาพ...อุบัติเหตุรถตู้เปรมประชาคว่ำที่ปาย ตาย1 บาดเจ็บ 14 ราย - โพสต์ใน ข่าวเชียงใหม่: วันที่ 5 มีนาคม 2558  ได้รับแจ้งว่ามีอุบัติเหตุรถตู้โดยสารของบริษัทเปรมประชา หมายเลขทะเบียน 10-6620 เชียงใหม่ หมายเลขข้างรถ 170-19  มีผู้โดยสารทั้งหมด 15 คน ออกเดินทางจากสถานีขนส่งอาเขตเชียงใหม่ มุ่งหน้าสู่จังหวัดแม่ฮ่องสอนทางสายอำเภอปาย ทางหลวงหมายเลข 1095  จนเวลากระทั่งเวลา 12.00 น. เกิดพลิกคว่ำ  กม.ที่ 81 โดยจุดเกิดห่างจาก จุดตรวจแม่ปิงไป ประมาณ 3 กม. ท้องที่...
1
Pairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:47
 
เมื่อเครื่องยนต์ขับเคลื่อนเศรษฐกิจกำลังชะลอเกือบทุกตัว
รัฐบาลพยายามผลักดันเต็มกำลังให้เครื่องยนต์การเบิกจ่ายมากระตุ้นเศรษฐกิจ...
และเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ไม่สมบูรณ์...
เบื้องลึกเบิกจ่ายงบประมาณ2.575 ล้านล้าน ล่าช้า ล้างท่อไม่ออก - คลังทำประมาณการรายได้โอเวอร์ “เบ่ง”วงเงินรายจ่าย 2.57 ล้านล้าน และคาดปีนี้ภาษีหลุดเป้า 1.6 แสนล้าน


http://thaipublica.org/2015/03/budget-2014_2/


KP150305
Show less  ·  Translate
ต้นต่อปัญหาเบิกจ่ายงบลงทุนล่าช้า สำนักงบฯ รวบโครงการค้างท่อบรรจุเป็นงบฯ 58 ขณะที่คลังทำประมาณการรายได้โอเวอร์ “เบ่ง” วงเงินรายจ่าย 2.575 ล้านล้านบาท ล่าสุดคาดการณ์เก็บภาษีหลุดเป้า 1.6 แสนล้าน
1
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:46
 
'แอมเนสตี้ฯ' เผย 10 วิธีที่ทั่วโลกใช้ปราบ 'ผู้สื่อข่าว'

https://www.amnesty.or.th/news/press/547
https://www.facebook.com/AmnestyThailand/photos/a.172916699402097.44567.161651553861945/1051268968233528/KP150305
Show less  ·  Translate
1
Pairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:44
 
กึ่งทศวรรษ นิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ตื่นตาตื่นใจไปกับ “อัญมณี แห่งมหานคร” ที่พร้อมจะส่องแสง เปล่งประกาย ปลุกอาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ให้มีชีวิตในยามค่ำคืน ระหว่างวันที่ ๕– ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ ณ อาคารนิทรรศน์รัตนโกสินทร์ ถนน ราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร

>>> http://www.thailandexhibition.com/Event-77/12132

หมายเหตุ : งานแถลงข่าวและเปิดงานวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๕๘ และเปิดให้ประชาชนร่วมกิจกรรมได้ ตั้งแต่วันที่ ๖ – ๘ มีนาคม ๒๕๕๘ เวลา ๑๐.๐๐ น. – ๒๑.๐๐ น.
.....................................................


https://www.facebook.com/Thailandexhibiton/photos/a.122912527756103.10252.119572598090096/807461089301240/


KP150305
Read more (14 lines)  ·  Translate
1
Pairat buakaew's profile photo
Add a comment...

KP Page

Shared publicly  -  13:37
 
" จากการสนทนาธรรมกับหลวงพีโอตาคุ

หลวงพี่ "เนี่ย อาตมาหยุดอ่านการ์ตูนไปนานแล้ว จริงๆก็เสียดายนะ แต่มันผิดกิจของสงฆ์"
ข้าพเจ้า "อ้าว ผิดตรงไหนเหรอท่าน ?"

หลวงพึ่ "ก็มันเป็นหนึ่งในกิจบันเทิงน่ะ ทำให้เรากระหายติดตาม มันก่อให้เกิดกิเลศ"
ข้าพเจ้า "อุ้ย แบบนี้ทศชาติชาดกก็อ่านไม่ได้สิครับ"

หลวงพี่ "อ่านได้...อันนั้นไม่ค่อยบันเทิงหรอก ... หรือโยมชอบอ่าน ???" "


...................................................

" วันนี้คุมสอบ มี นศ. 3 คนคอยชำเลืองมองเพื่อนอย่างจริงจังจนน่าเกลียด นี่มันทุจริตชัดๆ ผมเลยทำแบบนี้:
- นศ.คนแรก: ผมไล่ออกห้องสอบ และเดินเรื่องจะเอาเขาพักการเรียนให้ได้ เพราะพี่ชายเขาก็เคยทำแบบเดียวกันมาก่อน เชื้อไม่ทิ้งแถวแน่นอน
- นศ.คนที่สอง: พ่อมันกินเหล้ากับผมบ่อยๆ ก็เลยเตือนไปที แต่เขาก็ยังแอบมองเพื่อนอยู่ดี ผมเลยมองเขากลับ จนหมดเวลาสอบ ก็เป็นอันไม่สามารถเอาผิดอะไรได้ เพราะเวลาสอบหมดพอดี
- นศ.คนสุดท้าย: แม่มันเคยเป็นชู้กับผม ผมเห็นว่า คนกันเอง แหะๆ ก็เลยตีความว่า ไม่ได้ทุจริต แค่ส่วนต่างมากไปหน่อย
---
นศ. ทั้งสามรู้ผลดุลยพินิจของผมดังที่ว่ามาทุกคน ห้องสอบนี้เลยจบลงด้วยความเป็นธรรมและปรองดอง ต้องขอบคุณผมนะ tongue emoticon "

ประชาชนใน ‪#‎ประเทศกรุงเทพ‬ ท่านหนึ่ง


https://www.facebook.com/PrathesKrungtheph/posts/428803483963267


KP150305
Show less  ·  Translate
" วันนี้คุมสอบ มี นศ. 3 คนคอยชำเลืองมองเพื่อนอย่างจริงจังจนน่าเกลียด นี่มันทุจริตชัดๆ ผมเลยทำแบบนี้: - นศ.คนแรก: ผมไล่ออกห้องสอบ...
1
Pairat buakaew's profile photo
Add a comment...


No comments:

Post a Comment