2013-03-06

TruthOverSky


KP Page

21:15  -  Public
บางคนใช้ตรรกได้ทุกเรื่อง แต่เรื่องศักศรีความเป็นคนกลับใช้ตรรกปกติไม่ได้ :( — with Junya Lek Yimprasert.

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=491699394176473&set=a.485382314808181.116827.485376471475432 


KP Page

20:55  -  Public
ความจริง ของกรณีสวรรคตนั้น วางอยู่บน ข้อสรุป 3 ข้อ ที่ไม่อาจจะเถียงได้

(1) ในหลวงอานันท์ สวรรคต เพราะโดน "คนอื่น" ยิง ไมมีทางที่จะสวรรคตเพราะ "ยิงตัวเอง" ไม่วาโดยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจ

(2) "คนอื่น" ทียิงในหลวงอานันท์ จะต้องเป็นคนที่สามารถเป็น "เหตุ" ให้มหาดเล็ก 2 คน ที่เฝ้าทางเข้าห้องบรรทมทางเดียว "โกหก" คือ ไม่บอกความจริง ว่ามี "คนอื่น" เข้าไปในห้องบรรทม (ทั้งคู่ ยืนยันว่า "ไม่มีใครเข้าไป" ขณะเกิดเสียงปืน)

......................

ต้องย้ำว่า 2 ข้อนี้ พวกคนรักเจ้า (ทีกล่าวหาปรีดี) ก็เห็นด้วย
(รวมถึงข้อ 2 ด้วยนะ)

คำตัดสินคดีสวรรคต ทีประหารชีวิตมหาดเล็ก ก็วางอยู่บนข้อสรุป 2 ข้อนี้แหละ (คนอื่นยิง และ มหาดเล็ก ถูกทำให้โกหก เรืองไม่มีใครเข้าไป)

ที่เป็นประเด็นเถียงกันจริงๆ จึงอยู่ที่ ประเด็นที่ 3 (และประเด็นที 4 ที่ ไม่ได้เขียน หรือเขียนไม่ได้) ต่อไปนี้

.......................

(3) ปรีดี (รวมถึงคนของปรีดี เช่นวัชรชัย ที่ถูกกล่าวหาว่า เป็นมือปืน) ไม่มีทางจะเป็น "เหตุ" ให้มหาดเล็กทั้ง 2 คน "โกหก" ในข้อ (2) ได้

เพราะนอกจาก ไม่มีหลักฐานแม้แต่นิดเดียวว่า ปรีดี รู้จัก หรือ ติดต่อ กับมหาดเล็กได้ ยังเป็นไปไม่ได้ ที มหาดเล็ก ทีเลี้ยง ร.8 มากับมือ ตั้งแต่เด็กๆ และเป็นลูกหลานของตระกูลทีรับใช้วังมานาน จะยอมร่วมมือกับปรีดี โกหก แทนคนของปรีดี ทีเข้าไปในห้องบรรทม

[ควรชี้ด้วยว่า โดยปริยาย รัฐไทย ในทศวรรษที่ผ่านมา เท่ากับ "ยอมรับ" ในข้อสรุปนี้ ด้วยการยกย่องปรีดี ให้เป็น "บุคคลสำคัญของโลก" ของยูเนสโก้]

ความจริง ผมควรเขียนต่อ :

"(4) ถ้าไมใช่ปรีดีแล้ว ใครคือ "คนอืน" ที่สามารถเป็น "เหตุ" ให้มหาดเล็ก 2 คน โกหก เรื่อง "ไม่มีใครเข้าไป ในห้องบรรทม" ได้ ..."

แหม แต่ก็อย่างว่า นะ ....

https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/473539409366010

แหะๆ พอดี สงสัย (เพราะมีบางคนอุตส่าห์ทัก) ว่า บางทาน อ่านกระทู้ กรณีสวรรคต ข้างล่้าง แล้วอาจจะไม่เก็ต "ข้อสรุป" 2 ข้อ แรก เต็มที่

ว่า มันเป็น "ตรรกะ" กันน่ะ

จริงๆ ถ้าจะเขียนให้ละเอียด ผมอาจจะ "แตก" ออกเป็น 3 ข้อ แบบนี้ ก็ได้ ("แตก" ข้อ 2 ออกเป็น 2 ข้อ) เผือ่จะเข้าใจง่ายขึั้นว่า มันเป็นตรรกะ กันอย่างไร

(1) ในหลวง อานันท์ ถูก "คนอื่น" ยิง (ไมใช่ยิงตัวเอง)

(2) แปลว่า มหาดเล็ก ต้องโกหก ทีบอกว่า "ไม่มีใครเข้าไปในห้อง" ขณะเกิดเสียงปืน เพราะ ต้องมี "คนอืน" เข้าไปแน่ๆ แล้ว "ยิง" ตามข้อ 1

(3) แปลว่า "คนอืน" ทีเข้าใป "ยิง" ต้องสามารถเป็น "เหตุ" ให้ มหาดเล็ก โกหก เช่นนั้นได้ (คือ สามารถเป็น "เหตุ" ให้มหาดเล็กให้การว่า "ไม่มีใครเข้าไป")

จะเห็นว่า ทังหมดนี้ เป็นข้อสรุปเชิงตรรกะ แบบ deduction ต่อเนืองกันมาน่ะ

อย่างทีผมเขียนในกระทู้ล่าง ว่า จริงๆ แล้ว ข้อสรุป เชิงตรรกะ ทั่งหมดนี้ (จะเขียนเป็น 2 ข้อ หรือ 3 ข้อก็แล้วแต่) พวกรอยัลลิสต์ เองก็ยอมรับนะ เพราะตอนทีพวกนีั้ กล่าวหาปรีดี ก็วางอยู่บน ข้อสรุปนี้เหมือนกัน

ทีต่างออกไปจากที่ผมสรุป (ในข้อ 3 ในกระทู้ข้างลาง) คือ พวกเขาสรุปว่า ปรีดีนั่นแหละ ทีเป็น "เหตุ" ให้ มหาดเล็ก โกหก เช่นนั้นได้

https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/473545376032080

ทำไม นักการทูตทั้งอังกฤษ และ อเมริกัน จึงมีข้อสรุปหรือความเห็นเป็น "เอกฉันท์" ในกรณีสวรรคต?

ก็เพราะมัน ง่าย ทีจะฮธิบาย แบบทีผมเขียนๆมา ใน 2-3 กระทุ้ ข้างล่างนั่นแหละ

ปรีดี เอง ก็ได้ข้อสรุปแบบนี้ ตังแต่ตอนนั้นแล้ว (เรามีหลักฐานยืนยันเรืองนี้แล้ว)

https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/473557442697540
ความจริง... | Facebook »
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้เขียน: ความจริง ของกรณีสวรรคตนั้น วางอยู่บน... เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และคนอื่นๆ ที่คุณอาจจะรู้จัก

KP Page

20:53  -  Public
หุหุ นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง ที่ยืนยันว่า บรรดา "คนรักเจ้า" ที่เป็นพวกคนชั้นกลางรุ่นใหม่ รู้เรืองอะไรเกี่ยวกับเจ้า เกียวกับในหลวง น้อยมาก ขนาด พระพักตร์ในหลวง ยังจำไม่ได้เลย !!! 

หลายปีที่ผานมา ทีเราเห็น การ "มั่ว" เรือง "แผนที่ชีวิตของพ่อ" หรือ "จดหมายจากในหลวงถึงพระเทพ" ฯลฯ ทั้งๆที่ ถ้าใครรู้จักอ่านพระราชดำรัสหน่อย ก็รู้ว่า พวกนั้น ไม่มีทางเป็นสำนวน หรือภาษาที่ในหลวงใช้

หรือเร็วๆนี้ ทีมีการแพร่คลิปวีดีโอ "อธิบาย" เรือง "ทรัพย์สินฯ" ว่า ทำไมในหลวง "มีชื่อในตลาดหุ้น" แต่ดันยกตัวอย่าง ธ.ไทยพาณิชย์ ว่าทำไมมีชือในหลวงถือหุ้นอยู่ (ซึงที่จริง ไมใช่ชื่อในหลวง เป็นชื่อ สนง.ทรัพย์สินฯ) หรือแม้แต่ "คำอธิบายเรือง กม.ทรัพย์สินฯ ของ ต่อตระกูล (ล่าสุด "ทีปรึกษาสุขุมพันธ์) แบบมัวมาก ฯลฯ

โดยสรุปคือ คนรักเจ้า ที่เป็นคนชั้นกลาง สมัยนี้ จำนวนมาก อาจจะส่วนใหญ่ด้วยซ้ำมั้ง ไม่รู้จัก เจ้า ไม่สนใจจะศึกษาเรืองเจ้า จริงๆจังๆ

มี "ความรักเจ้า" ไว้เป็นเพียง เครือง "ปลุกปลอมใจ" ทางจิตวิทยา ประเภท รู้สึก insecure (ไม่มั่่นคงทางใจ) ถ้าไม่มีอะไร "ยึดเหนี่ยว" ไว้ (โดยไม่สนใจศึกษาจริงๆ ว่า ทีเอามายึดเหนี่ยว เป็นยังไง)

https://www.facebook.com/somsakjeam/posts/398172313612059
หุหุ... | Facebook »
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ได้เขียน: หุหุ นี่เป็นอีกหนึ่งตัวอย่าง... เข้าร่วม Facebook เพื่อติดต่อกับ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล และคนอื่นๆ ที่คุณอาจจะรู้จัก

KP Page

20:47  -  Public
ร่วมแต่งชุดนักโทษ วิ่งรอบพระนคร อ่านแถลงการณ์-บทกวีประชาชน
ในงาน "วิ่งเพื่อเสรีภาพ ปล่อยนักโทษการเมือง"
15.00 น. อาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 56
รวมตัวเริ่มที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย-ศาลฎีกา-วัดพระแก้ว-ธรรมศาสตร์-กองทัพบก-UN-รัฐสภา-หมุดประชาธิปไตย-อนุสรณ์สถาน14ตุลา

ช่วงเย็นมีงานวัฒนธรรม กลุ่มยี่สิบสี่มิถุนาประชาธิปไตย อชป. จ.เจตน์ วงไฟเย็น และแนวร่วมศิลปิน ฯลฯ
สนใจร่วมวิ่งติดต่อ จ. เจตน์ 081-8197055 ลูกตาล Suwanna Tallek 089-5007232

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=3857838544030&set=a.1021113187669.3478.1820397045 


KP Page

20:28  -  Public
Taweepone Linke
ลองคิดเล่นๆว่า ถ้าห้างในกรุงเทพ ปิดวันอาทิตย์เหมือนที่เยอรมัน คงกรุงเทพคงชักตาตั้ง น้ำลายฟูมปาก ตีอกชกหัว

KP Page

18:03  -  Public
กดปุ่มccมุมขวาล่างเพื่อเรียกดูซับไตเติลได้คครับ Click cc button on the right down hand-side of this video for "Subtitles" Available in Thai, Chinese and othe...


KP Page

17:56  -  Public
Rich people's "justice" »
It was only a week ago that PPT posted a link to Kaewmala's post on the nature of justice in Thailand. As we said then, she began with a provocative header: “Justice is ‘blind’ – to the rich’s crim......

KP Page

17:55  -  Public
Forced disappearance in Southeast Asia
by Tyrell Haberkorn, Guest Contributor
http://asiapacific.anu.edu.au/newmandala/2013/03/06/forced-disappearance-in-southeast-asia/

No comments:

Post a Comment