2013-03-12

สถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย


KP Page

19:18  -  Public
สถาบันกษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย: สมชาย ปรีชาศิลปกุล - http://www.midnightuniv.org/สถาบันกษัตริย์ในระบอบป
Midnight University | มหาวิทยาลัยเที่ยงคืน : กลางวันมืด กลางคืนกลับสว่าง »
“เรื่องราวในพิพิธภัณฑ์จะเป็นประวัติของผู้คนและบ้านเมือง แน่นอนว่าย่อมจะมีเรื่องราวของชนชั้นนำที่มีบทบาทต่อการสร้างเมืองเอโดะรวมอยู่ด้วย แต่ว่าไม่ใช่จำกัดเฉพาะเพียงชนชั้นนำเท่านั้น หากมีชีวิตของสามัญชน...

KP Page

19:00 (edited)  -  Public
สถาบันกษัตริย์ถึงเวลาต้องปรับตัว

นิธิ เอียวศรีวงศ์ เสวนาปรากฎการณ์ 112 ริคเตอร์ ในบันทึก 112 วัน แก้ไขมาตรา 112 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555
นิธิ เอียวศรีวงศ์ เสวนาปรากฎการณ์ 112 ริคเตอร์ ในบันทึก 112 วัน แก้ไขมาตรา 112 ณ หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2555


KP Page

18:58  -  Public
เสวนา 112 ภาคภาษาอังกฤษ

โดย BENEDICT ANDERSON
PRAVIT ROJANAPHRUK
ANDREW MACGREGOR MARSHALL
SULAK SIVARAKSA
LISA GARDNER (MODERATOR)
ณ บ้านสวนเงินมีมา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555
โดย BENEDICT ANDERSON PRAVIT ROJANAPHRUK ANDREW MACGREGOR MARSHALL SULAK SIVARAKSA LISA GARDNER (MODERATOR) ณ บ้านสวนเงินมีมา เมื่อวันที่ 7 มิถุนายน 2555


KP Page

18:58  -  Public
ปฏิญญาหน้าศาล อ.สมศักดิ์ เจียม

"นักโทษการเมือง ศาล และทุกเรื่องที่กล้าถาม กับ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล" ในเสวนาบาทวิถี "เรียกร้องปล่อยนักโทษการเมือง" โดยกลุ่มปฏิญญาหน้าศาล
เมื่อวันที่ 10 มิถุนายน 2555
"นักโทษการเมือง ศาล และทุกเรื่องที่กล้าถาม กับ สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล" ในเสวนาบาทวิถี "เรียกร้องปล่อยนักโทษการเมือง" โดยกลุ่มปฏิญญาหน้าศาล เมื่อวันที่ 10 มิถุ...


KP Page

18:57  -  Public
สงครามแห่งความจงรักภักดี

ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
63 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมนาวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเ­ป็นประมุข:ปกป้อง ปฏิรูป"

ณ ห้อง ศ.ทวี แรงขำ (ร.103) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555
ศ.ดร.นันทวัฒน์ บรมานันท์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 63 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมนาวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง "ระบอบประชาธิ...


KP Page

18:57  -  Public
ปกป้อง:ปฏิรูปสถาบันกษัตริย์อย่างไร

ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
63 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมนาวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง "ระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเ­ป็นประมุข:ปกป้อง ปฏิรูป"

ณ ห้อง ศ.ทวี แรงขำ (ร.103) คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
เมื่อวันที่ 14 มิถุนายน 2555
ผศ.ดร.กิตติศักดิ์ ปรกติ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 63 ปี คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ สัมนาวันคล้ายวันสถาปนาคณะรัฐศาสตร์ เรื่อง "ระบอบประชาธิป...


KP Page

18:48  -  Public
มรดกสมบูรณาญาสิทธิราชย์

เวียงรัฐ เนติโพธิ์ (ถาม) ปราบ เลาหะโรจนพันธ์ (ถาม)
นิธิ เอียวศรีวงศ์ (ตอบ) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (ตอบ)
อัครพงษ์ ค่ำคูณ (ดำเนินรายการ)
อภิปราย "80 ปี ปฏิวัติประชาธิปไตย พ.ศ.2475"
ณ หอประชุมศรีบูรพาธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ กรุงเทพฯ
วันอาทิตย์ 24 มิถุนายน 2555
เวียงรัฐ เนติโพธิ์ (ถาม) ปราบ เลาหะโรจนพันธ์ (ถาม) นิธิ เอียวศรีวงศ์ (ตอบ) ชาญวิทย์ เกษตรศิริ (ตอบ) อัครพงษ์ ค่ำคูณ (ดำเนินรายการ) อภิปราย "80 ปี ปฏิวัติประช...


KP Page

18:46  -  Public
สถาบันกษัตริย์ รธน. ปชต.

วิทยากรประกอบด้วย อ.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อ.ณัฐพล ใจจริง อ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ดำเนินรายการโดย อ.ธีระ สุธีวรางกูร ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2553
วิทยากรประกอบด้วย อ.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ อ.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล อ.ณัฐพล ใจจริง อ.วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ดำเนินรายการโดย อ.ธีระ สุธีวรางกูร ณ ห้องจี๊ด เศรษฐบุตร ค...


KP Page

18:45  -  Public
เงื่อนงำและคำพิพากษา มาตรา 112

เสวนาประชาชน "เงื่อนงำ และคำพิพากษา"
หลากหลายมุมมองกรณี ม.112 ของ สมยศ พฤกษาเกษมสุข
โดย กลุ่มยี่สิบสี่มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับ Thailandmirror
วิทยากรประกอบด้วย
พล.ต.อ.อชิรวิทย์ สุพรรณเภสัช
ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ
ประวิตร โรจนพฤกษ์
วีรพัฒน์ ปริยวงศ์
ดำเนินการเสวนาโดย วิภา ดาวมณี
ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2555
เสวนาประชาชน "เงื่อนงำ และคำพิพากษา" หลากหลายมุมมองกรณี ม.112 ของ สมยศ พฤกษาเกษมสุข โดย กลุ่มยี่สิบสี่มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับ Thailandmirror วิทยากรประกอบด...


KP Page

18:43  -  Public
เรื่องที่พูดไม่ได้

ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ในหัวข้อ "รักเอย ในฐานะงานบันทึกประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสตรีนิยม" ดำเนินรายการ โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์

ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา แยกคอกวัว เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2555
ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล ในหัวข้อ "รักเอย ในฐานะงานบันทึกประวัติศาสตร์ มานุษยวิทยา และสตรีนิยม" ดำเนินรายการ โดย รศ.ชูศักดิ์ ภัทรกุลวณิชย์ ณ อนุสรณ์สถาน 14 ต...


KP Page

18:41  -  Public
สถาบันกษัตริย์อยู่ได้ด้วยความจริง

โดยธงชัย วินิจจะกุล ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2555
โดยธงชัย วินิจจะกุล ณ โรงแรมรัตนโกสินทร์ เมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธุ์ 2555


KP Page

18:36  -  Public
ตอบโจทย์ฯ:สถาบันพระมหากษัตริย์ฯ 1

นอกจากเรื่องปรองดองและนิรโทษกรรมแล้ว ติดตามข้อเสนอเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาต­รา 112 จาก ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ
ทั้งการเพิ่มโทษปรับแทนโทษจำสำหรับสื่อมวล­ชนที่ทำหน้าที่โดยสุจริต ทั้งการตั้งคณะกรรมการกลั่นกรองก่อนสั่งฟ้­อง ทั้งการไม่กำหนดโทษขั้นต่ำ และการเปิดเวทีให้สนทนาประเด็นนี้ รวมทั้งประเด็นอื่นๆ อันเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์ด้วย­เหตุด้วยผล
อะไรคือการถวายความจงรักภักดีอย่างลึกซึ้ง สิ่งที่หลายฝ่ายทำอยู่โดยอ้างนามสถาบันนั้­น เป็นการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันพระมหาก­ษัตริย์จริงหรือ
ติดตามประเด็นอันแหลมคมเหล่านี้ได้จากรายก­ารตอบโจทย์ประเทศไทย ออกอากาศเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2556 เวลา 21.45.22.30 น. ทางไทยพีบีเอส
นอกจากเรื่องปรองดองและนิรโทษกรรมแล้ว ติดตามข้อเสนอเรื่องการแก้ไขกฎหมายอาญามาตรา 112 จาก ดร.สุรเกียรติ์ เสถียรไทย อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ทั้งก...


KP Page

18:35 (edited)  -  Public
http://www.youtube.com/watch?v=vnPDa76u3mw

ถ้าอยากเข้าใจรากเหง้าแห่งความเศร้า ปวดร้าว และขมขื่นของคนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยในเวลาสั้นๆ อย่าพลาดชมบทสัมภาษณ์ที่หาชมได้ยาก กับการเปิดใจเล่าประวัติศาสตร์ปัญญาชนมุสลิม ที่ถูกอำนาจเถื่อนในยุครัฐตำรวจครองเมืองอุ้มฆ่า เมื่อ เด่น โต๊ะมีนา เล่าฉากและชะตากรรมของ หะยีสุหลง อย่างละเอียดเป็นครั้งแรก ถ่ายทำตรงจุดสุดท้ายที่ครอบครัวได้เห็นหน้า ณ บ้านและโรงเรียนสอนศาสนาแห่งแรกในภาคใต้ ที่จังหวัดปัตตานี พร้อมความรู้สึกจากใจคุณหมอเพชรดาว โต๊ะมีนา ทายาทรุ่นหลาน ที่เกือบจะต้องเล่าขานตำนานเดิมอีกครั้งหลังมีข่าวเตรียมอุ้ม เด่น โต๊ะมีนา เมื่อความรุนแรงในสามจังหวัดภาคใต้ครุกรุ่น ติดตามได้จากรายการ ตอบโจทย์ประเทศไทย "คนเก่าเล่าเรื่อง" ออกอากาศวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 21.45-22.30 น. ทางไทยพีบีเอส
ถ้าอยากเข้าใจรากเหง้าแห่งความเศร้า ปวดร้าว และขมขื่นของคนมุสลิมในจังหวัดชายแดนภาคใต้ไทยในเวลาสั้นๆ อย่าพลาดชมบทสัมภาษณ์ที่หาชมได้ยาก กับการเปิดใจเล่าประวัติศ...


KP Page

Yesterday 20:23  -  Public
ลีแลนด์ ยี เยี่ยมร้านขนมไทย

วุฒิสมาชิกของรัฐแคลิฟอร์เนีย ลีแลนด์ ยี เดินทางมาเยือนร้านขนมไทยในย่านไทยทาวน์ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของขนมไทยที่ไ­ม่สามารถวางขายนอกตู้เย็นได้ เพราะผิดกฎของหน่วยงานสาธารณสุขของรัฐ เพื่อหาทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น
วุฒิสมาชิกของรัฐแคลิฟอร์เนีย ลีแลนด์ ยี เดินทางมาเยือนร้านขนมไทยในย่านไทยทาวน์ เพื่อหาข้อมูลเกี่ยวกับปัญหาของขนมไทยที่ไม่สามารถวางขายนอกตู้เย็นได้ เพราะผิดกฎ...


KP Page

Yesterday 20:22  -  Public
ASEAN Weekly: ชนชั้นนำอุษาคเนย์

ASEAN Weekly สัปดาห์นี้ติดตามการวิเคราะห์ของ อ.ดุลยภาค ปรีชารัชช ในเรื่องลักษณะของชนชั้นนำในเอเชียตะวันออ­กเฉียงใต้ ซึ่งแต่ละประเทศมีผู้นำที่มียุทธศาสตร์ในก­ารครองอำนาจและพัฒนาประเทศที่แตกต่างกันไป ถ้าจะมองให้ลึกซึ้งต้องทำความเข้าใจกลุ่มช­นชั้นนำในโครงสร้างทางการเมืองของรัฐต่างๆ ด้วย โดยแบ่งชนชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้อ­อกเป็นสามแบบ หนึ่ง โครงสร้างแบบปฏิวัติ สอง โครงสร้างแบบพหุภาค และสามผู้นำที่ใช้อำนาจแบบเต็มพิกัด
ASEAN Weekly สัปดาห์นี้ติดตามการวิเคราะห์ของ อ.ดุลยภาค ปรีชารัชช ในเรื่องลักษณะของชนชั้นนำในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ ซึ่งแต่ละประเทศมีผู้นำที่มียุทธศาสตร์ในการ...


KP Page

Yesterday 20:19  -  Public
ร่วมแต่งชุดนักโทษ "วิ่งเพื่อเสรีภาพ ปล่อยนักโทษการเมือง" 15.00 น. อาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 56เริ่มที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย- ศาลฎีกา-วัดพระแก้ว-ธรรมศาสตร์-กองทัพบก...


KP Page

Yesterday 20:18  -  Public
ร่วมแต่งชุดนักโทษ "วิ่งเพื่อเสรีภาพ ปล่อยนักโทษการเมือง" 15.00 น. อาทิตย์ที่ 10 มี.ค. 56เริ่มที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตย- ศาลฎีกา-วัดพระแก้ว-ธรรมศาสตร์-กองทัพบก...


KP Page

Yesterday 20:17  -  Public
Banpodj 191 - รัฐประหาร กับการเมืองที่กลับขั้ว 11 มีนาคม 2556 http://goored.blogspot.com/


KP Page

Yesterday 20:17  -  Public
เสวนาประชาชน1 คณะราษฎร อิมพิเลียล
เสวนาประชาชน 2 คณะราษฎร อิมพิเลียล
เสวนาประชาชน 3 คณะราษฎร อิมพิเลียล

เสวนาครั้งนี้ มทีทั้งเรื่อง ผู้ว่ากทม และ พลาดไม่ได้ กับเรื่องน้ำมันไทย
เสวนาครั้งนี้ มทีทั้งเรื่อง ผู้ว่ากทม และ พลาดไม่ได้ กับเรื่องน้ำมันไทย


KP Page

Yesterday 20:14  -  Public
ความสมบูรณ์ของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก หนึ่งในพื้นที่มรดกโลกทางธรรมชาติของไทยที่ต้องเก็บรักษาไว้

No comments:

Post a Comment