2012-03-29

P.เพศในสังคมไทย

KP Page  -  Mar 17, 2012 (edited)  -  Public
Sulak Sivaraksa
‎"ความคิด ความเชื่อ เรื่องเพศ ในสังคมไทย" 1/2
ปาฐกถา เรื่อง "ความคิด ความเชื่อ เรื่องเพศ ในสังคมไทย" โดย อาจารย์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์

ในงานเสวนา "ศาสนา เพศวิถี และความหลากหลายทางเพศ"
วันที่ 20 - 21 กุมภาพันธ์ 2555
ณ ร้าน Book Re-public จังหวัดเชียงใหม่

อาจารย์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 1/2
อาจารย์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ 2/2
youtube.com – "ความคิด ความเชื่อ เรื่องเพศ ในสังคมไทย" 1/2 ปาฐกถา เรื่อง "ความคิด ความเชื่อ เรื่องเพศ ในสังคมไทย" โดย อาจารย์ สุลักษณ์ ศิวรักษ์ ในงานเสวนา "ศาสนา เพศวิถี...
  -  Comment  -  Hang out  -  Share

KP Page

KP Page  -  Mar 17, 2012  -  Public
สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล shared a link.
Thursday
ขอเรื่องวิวาทะอันเกิดจากกรณี คุณแขก Kiku Nohana กับท่านมหาโชว์ สำนักข่าวพระมหาโชว์ ดอทคอม อีกนิดนะครับ

1. ผมคิดว่า ถ้าคุณ คำ ผกา จะมี "จุดอ่อน" ในการนำเสนออยู่ ก็คงเป็นเรื่องที่ไม่ได้เน้น แยกระหว่าง ศาสนา (ทั้งในแง่ความเชื่อและการปฏิบัติ) ที่เป็น เรื่อง "ส่วนบุคคล" กับ ที่เป็นเรื่อง "นโยบายสาธารณะ"

เอาตัวอย่างเรื่อง "สวดมนต์" นะครับ

ผมเชื่อว่า คุณ คำ ผกา คงไม่มีปัญหา หรือคัดค้าน ในแง่ที่ แต่ละคนจะมีทัศนะหรือปฏิบัติอย่างไร ต่อเรือ่งสวดมนต์ เช่่น ใครรู้สึกว่า การสวดมนต์ เป็นการทำให้สบายใจ อยากจะสวด อะไรแบบนั้น

แต่สิ่งที่คุณคำ ผกา พยายามนำเสนอ (ในความเข้าใจของผม) คือ ประเด็น "นโยบายสาธารณะ" ในเรื่องสวดมนต์ นันคือ เป็นการไม่ถูกต้อง ที่หน่วยงานรัฐ (กทม. ฯลฯ) จะมาทำเรือ่งนี้ และโฆษณาในแง่ทีว่า นี่เป็นวิธีแก้ปัญหาสารพัด อะไรแบบนั้น - ซึงในประเด็นนี ผมเห็นด้วยกับคุณ คำ ผกา (แต่ก็ยินดีจะดีเบตกับท่านทียืนยันในทางตรงข้าม)

ประเด็นเรื่อง "นโยบายสาธารณะ" หรือ ความสัมพันธ์ระหว่าง "รัฐ" กับศาสนา ที่กว้างออกไป ผมก็มองในทางเดียวกับคุณ คำ ผกา (ตามที่ผมเข้าใจว่า คุณคำ ผกา ต้องการสื่ออะไร) คือ ศาสนา ควรเป็นเรือ่งส่วนตัว ล้วนๆ ไม่ควรที่จะมีลักษณะ "ศาสนาประจำชาติ" (ประจำรัฐ) และดังนั้น พิธีการต่างๆของรัฐ ก็ควร ปลอด ซึงศาสนา (ทีคุณ คำ ผกา ยกตัวอย่างเรือ่ง การมีพระพุทธรูป อะไรต่างๆ ในงานพิธี)


2. อันนี เล่าให้ฟัง โดยส่วนตัว

ผมเองเป็นคนที่ไมมีศาสนา แต่ผมสนใจศาสนาคริสต์มาก (มากกว่าพุทธ) และในแง่ของการ prey (อาจจะเทียบเคียงกับ "สวดมนต์" ของไทย ได้) ผมพอเข้าใจ หรือเห็นใจ ที่คนจำนวนมาก prey

บางครั้งเวลาผมทุกข์ใจมากๆ (มีบ่อยไป) โดยเฉพาะตอนอยู่เมืองนอก ผมยังเคยคิดจะเข้าไปนั่งสงบสติอารมณ์ในโบสถ์ เลย ยังไม่ถึงกับคิดอยากจะ prey เพราะ ทำไม่เป็น แต่รู้สึก เข้าใจ และเห็นอกเห็นใจคนที่ทำอยู่เหมือนกัน

แต่ท้ังหมดนี เป็นเรื่อง "ส่วนบุคคล" ล้วนๆ ทีผมคิดว่า ไม่ควรจะเกี่ยวกับรัฐเลย


โดยส่วนตัวอีกเช่นกัน สมัยผมอยู่เมืองนอก ผมชอบ visit พวกโบสถ์คริสต์ต่างๆนะครับ นอกจาก สนใจด้านสถาปัตยกรรมแล้ว ผมรู้สึกบางทีมันให้ ความรู้สึกที่ "สงบ" ดีเหมือนกัน .. ซึงต้องเรียนตามตรงว่า อยู่เมืองไทย ผมไม่รู้สึกว่า การไปโบสถ์ไทย (โบสถ์ของวัด) ให้ความรู้สึก "สงบ" แบบนี้ แต่นีก็เป็นความรู้สึกส่วนตัวเช่นกัน

อันนี้ "แถม" ให้นิดหนึง นี่เป็น "เพลงโปรด" เพลงหนึงของผม บางที เวลาทุกข์ใจมากๆ โดยเฉพาะสมัยอยู่เมืองนอก บางทียังคิดถึงเพลงนี้เลย และรู้สึกช่วยให้ใจสงบลงนิดเหมือนกัน (สมัยนี้ บางที ก็ยังเป็นแบบนี้) แม้ว่า ผมจะไม่ใช่คริสเตียนเลย แต่อย่างที่บอกว่า ผมมีความสนใจ Christianity มากๆอยู่ (ใครทีศึกษานักปรัชญาฝรัง - ผมเป็นคนหนึง - หลีกเลี่ยงไม่ได้ ต้องสนใจคริสต์นะ)

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=406284639386271&id=100001298657012
Collapse this post
youtube.com – Elvis Presley loved Gospel music. Crying In The Chapel was written by Artie Glenn in 1953. Elvis Presley recorded it in 1960 under the RCA label and it...
  -  Comment  -  Hang out  -  Share

No comments:

Post a Comment