2012-03-29

P.แขวนเสรีภาพ


KP Page  -  Mar 25, 2012  -  Public

youtube.com – สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล งานอภิปราย "แขวนเสรีภาพ" ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน โดยคณะนักเขียนแสงสำนึก วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 ...   

KP Page


KP Page  -  Mar 25, 2012 (edited)  -  Public
งานอภิปราย "แขวนเสรีภาพ" ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน โดยคณะนักเขียนแสงสำนึก วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555

ปาฐกถาโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ หัวข้อ "ว่าด้วยอำนาจพุทธ ผี เทวดา แต่โบราณ"
มิตรภาพในท่ามกลางความขัดแย้ง สนทนากับนักเขียนหนุ่ม วรพจน์ พันธุ์พงศ์
อ่านบทกวี
การบรรยายวิชาการโดย ปราบดา หยุ่น กล่าวนำ "สิทธิ เสรีภาพ และ สามัญสำนึกในระบอบประชาธิปไตยแบบไทย ๆ", ปิยบุตร แสงกนกกุล บรรยาย "หลักความรับผิด และจิตวิญญาณแห่งกฎหมายในระบอบประชาธิปไตย" และ ยุกติ มุกดาวิจิตร บรรยาย "สิทธิ เสรีภาพ บนความสับสนปนเป ก่อน-เป็น-หลัง สมัยใหม่"
วิวาทะหัวข้อ หลักเอกสิทธิ์ของรัฏฐาธิปัตย์ อภิปราย โดย สมศักดิ์ เจียมธีรสกุล, วาด รวี ดำเนินรายการ

แขวนเสรีภาพ 1/2
แขวนเสรีภาพ 2/2
บทบาทชนชั้นนำในสังคมไทย
สิทธิเสรีภาพ ในระบอบประชาธิปไตย

youtube.com – งานอภิปราย "แขวนเสรีภาพ" ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา สี่แยกคอกวัว ถนนราชดำเนิน โดยคณะนักเขียนแสงสำนึก วันอาทิตย์ที่ 18 มีนาคม 2555 ปาฐกถาโดย สุจิตต์ วงษ์เทศ...

KP Page


KP Page  -  Mar 25, 2012  -  Public
ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในงานเสวนาวิชาการหัวข้อ "กองทัพไทยกับประชาธิปไตย" ณ ห้อง LT. 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2555

youtube.com – ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย) ในงานเสวนาวิชาการหัวข้อ "กองทัพไทยกับประชาธิปไตย" ณ ห้อง LT. 1 คณะนิติศาสตร์...

KP Page


KP Page  -  Mar 25, 2012  -  Public
วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหาร แสดงความเห็นในงานเสวนาวิชาการหัวข้อ "กองทัพไทยกับประชาธิปไตย" วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2555 ณ ห้อง LT. 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
จัดโดย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

youtube.com – วาสนา นาน่วม นักข่าวสายทหาร แสดงความเห็นในงานเสวนาวิชาการหัวข้อ "กองทัพไทยกับประชาธิปไตย" วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2555 ณ ห้อง LT. 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์...KP Page  -  Mar 24, 2012  -  Public

youtube.com – From the 25th Anniversary concert performance of Les Misérables. I've added the lyrics as subtitles. This would be a very powerful anthem for any popular...

KP Page


KP Page  -  Mar 24, 2012  -  Public

youtube.com – "เกิด Awards ครั้งที่ 1" 30 มีนาคม 2555 คริสตัล ดีไซน์ เซ็นเตอร์ (CDC) กติกาการโหวต: ส่งไปที่ 4764044 หรือ 4111997 K1 เกิดมาฮอต • อั้ม - พัชราภา ไชยเชื้อ...

KP Page


KP Page  -  Mar 25, 2012 (edited)  -  Public
งานเสวนาวิชาการหัวข้อ "กองทัพไทยกับประชาธิปไตย" วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2555 นี้ ณ ห้อง LT. 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย สภานักศึกษามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์

วิทยากรผู้เข้าร่วมเสวนา - วาสนา นาน่วม (ผู้สื่อข่าวสายทหาร)
วีรพัฒน์ ปริยวงศ์ (นักวิชาการอิสระด้านกฎหมาย)
พันเอก ดร.ธีรนันท์ นันทขว้าง (นักวิชาการด้านการทหาร)ผศ.ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ (อาจารย์ภาควิชาประวัติศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
กองทัพไทยกับประชาธอิปไตย 1/2
ปอกเปลือกทหารทำไมอยากทำรัฐประหาร

youtube.com – งานเสวนาวิชาการหัวข้อ "กองทัพไทยกับประชาธิปไตย" วันอาทิตย์ ที่ 18 มีนาคม 2555 นี้ ณ ห้อง LT. 1 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ จัดโดย...

KP Page


KP Page  -  Mar 24, 2012 (edited)  -  Public
พันเอก ดร. ธีรนันท์ นันทขว้าง. Col. Teeranan Nandhakwang, Ph.D. รองผู้อานวยการกองศึกษาวิจัยทางยุทธศาสตร์ ศูนย์ศึกษายุทธศาสตร์. กองบัญชาการกองทัพไทย

KP Page


KP Page  -  Mar 24, 2012  -  Public

youtube.com – ดร อภิวันท์ งาน กลุ่มเสียงสตรีจัดร่วมกับ ศรีรามเรดิโอ 23 3 2012

KP Page


KP Page  -  Mar 24, 2012  -  Public

youtube.com – รายการ Discussing Thailand ประจำวันที่ 22 มีนาคม 2555 หัวข้อ กรรมกรต้านทุนนิยมครอบโลก กับ Dr.Pablo Kla ดำเนินรายการโดย คุณ ปรวย กระจายสัญญาณเสียงโดย ส...

KP Page


KP Page  -  Mar 24, 2012  -  Public

youtube.com – เวที หยุดรัฐประหาร เปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญ ณ สนามเขาตาโล พัทยา

KP Page


KP Page  -  Mar 24, 2012  -  Public

youtube.com – เวที หยุดรัฐประหาร เปลี่ยนผ่านรัฐธรรมนูญ ณ สนามเขาตาโล พัทยา

KP Page


KP Page  -  Mar 24, 2012  -  Public

youtube.com – รู้เขารู้เรา ประจำวันเสาร์ ที่ 24 มีนาคม พ.ศ.2555

KP Page


KP Page  -  Mar 24, 2012  -  Public

youtube.com – ดร สุนัย แดงกำแพงแสน 22-03-55

KP Page  -  Mar 19, 2012  -  Public

youtube.com – ยุกติ มุกดาวิจิตร บรรยาย "สิทธิ เสรีภาพ บนความสับสนปนเป ก่อน-เป็น-หลัง สมัยใหม่" แขวนเสรีภาพ ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา18-03-5 

KP Page  -  Mar 19, 2012  -  Public
นี่ก็ตาย ... ใครบ้างที่ไม่ตาย
http://www.bloomberg.com/news/2012-03-19/chaleo-red-bull-co-founder-and-thailand-s-3rd-richest-man-dies.html

Chaleo Yoovidhya, Thailand’s third- richest man whose energy drink spawned the Red Bull franchise popular with partiers, students, truckers and athletes around the globe, has died. He was 89.

KP Page


KP Page  -  Mar 19, 2012  -  PublicKing George Tupou V of the South Pacific nation of Tonga dies in Hong Kong at the age of 63, officials confirm.

KP Page


KP Page  -  Mar 17, 2012  -  Public

youtube.com – ทักษิณ โฟนอิน ท่ามะกา 16 3 2012

   last update - 2012.05.18 -

No comments:

Post a Comment