2012-12-24

Happy Birthday the Emperor Akihito of Japan


KP Page

Yesterday 18:06  -  Public
From the album: Timeline Photos
By Pavin Chachavalpongpun

Happy Birthday His Imperial Majesty the Emperor Akihito of Japan

ตลอดเวลาที่พระจักรพรรดิอากิฮิโตทรงครองราชย์ ท่านไม่เคยให้การสนับสนุนการแทรกแซงทางการเมืองของกองทัพ ไม่ต้องพูดถึงเรื่องการสนับสนุนการทำรัฐประหาร (จริงๆ เพราะทหารก็ไม่มีบทบาททางการเมืองอยู่แล้ว) ท่านบอกว่าอยู่เหนือการเมือง และท่านก็อยู่เหนือการเมืองจริงๆ ท่านไม่เคยบอกว่าประชาชนต้องทำอะไร เพราะรู้ว่าประชาชนคิดเองได้ ท่านต้องการให้ต่างชาติมองเห็นว่าญี่ปุ่นเป็นประเทศอารยะ จึงไม่มีการให้หมอบคลาน นอกจากนี้ ท่านยังให้สาธารณชนวิจารณ์ท่านได้ (ไม่ใช่สักแต่พูดนะ แต่ทำจริงๆ) ญี่ปุ่นไม่มีการใช้มาตรา 112 ในการกำจัดผู้เห็นต่างเรื่องสถาบันกษัตริย์นะ..
ทรงพระเจริญ...
https://www.facebook.com/photo.php?fbid=309971712437932&set=a.104469196321519.4513.100002753173461

Freemania Here
ญี่ปุ่น = เจ้าไม่ชี้นำ ไม่มีพ่อปกครองลูก ให้ลูกคิดเองทำเองแก้ไขเอง ประเทศเจริญ
ไทย = เจ้าชี้นำ พ่อต้องดูแลลูกเดี๋ยวลูกเหลิง ลูกต้องคิดตามพ่อ ประเทศด้อยพัฒนา
เดี๋ยวจะมีประโยคคลาสสิคตามมาด่าน่ะอาจารย์ ว่า " งั้นพวกเอ็งก็ย้ายไปอยู่ญี่ปุ่นสิ "

Tink Erbell
ตลอดระยะเวลานานที่ทรงครองราชย์ก็ทรงปฎิบัติเช่นนั้นจริงๆ คือไม่เข้ามาก่าวก้ายหรือยุ่งเกี่ยวกับการเมืองแม้แต่การแสดงความคิดหรือชักจูงผู้คน บ้านเมืองเศรษฐกิจก็เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้า ทรงสถิตย์อยู่เพื่อเป็นที่เคารพรักและเป็นขวัญเป็นกำลังใจให้ประชาชน ไม่ว่ายามสุขหรือยามทุกข์ ไม่เคยพบว่าท่านมาเบียดบังภาษาษีอากรของประชาชนเพื่อเชิดชูสถาบันของท่านหรือมาหากินมีผลประโยชน์กับประเทศชาติ หรือมีธุรกิจมากมายหลายร้อยหลายพันล้าน อันนี้พูดถึงสถาบันกษัตริย์ญี่ปุ่นนะคะ ^^
และถ้าสมมุติว่าดิฉันเป็นคนญี่ปุ่นและอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น แต่ดิฉันไม่รักท่านทั้งๆที่ท่านทำความดี วันเกิดของท่าน แต่ดิฉันไม่อยากกล่าวคำว่าทรงพระเจริญก็ไม่มีใครมาด่าว่าดิฉันไม่มีใครมาถามว่าดิฉันเป็นคนญี่ปุ่นรึเปล่าไม่มีใครมาไล่ดิฉันออกจากประเทศของดิฉันเอง และถ้าดิฉันด่าท่านก็ไม่มีใครมาจับดิฉันเข้าคุกด้วยข้อหาที่รุนแรงเท่ากับข้อหาฆ่าคนตาย โชคดีที่ไม่ได้อยู่เมืองไทย ขอบคุณพระเจ้า

Komol Pollawong
ของดีไม่ต้องโฆษณาชวนเชื่อ ท่านไม่ดีแต่พูด ท่านไม่พูดอย่างทำอย่าง ท่านไม่มือถือสากปากคาบครก เอ๊ย...ไม่ใช่ๆปากถือศีล ท่านไม่ข้างนอกสุกใส ข้างในเป็นโพรง ท่านไม่ต่อหน้ามะพลับ ลับหลังตะโก นี่และของแท้ของจริงควรค่าแก่การเคารพนับถือ

KP Page

Yesterday 17:56  -  Public
Status Update
By Pavin Chachavalpongpun

อานันท์ ปันยารชุน ทำถูกนะ ที่ออกมาพูดเรื่องคอร์รับชั้นและความไม่โปร่งใสที่มีอยู่ในสังคมไทย อานันท์คงต้องการพูดกระทบการทำงานของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ที่มีความไม่ชอบมาพากลอยู่มาก
- สำนักงานทรัพย์สินมีกิจการใหญ่ๆ อยู่มากมาย ทั้งในและต่างประเทศ และได้รับอภิสิทธิ์ด้านธุรกิจที่ภาคเอกชนอื่นๆ ไม่ได้รับ
- ไม่ต้องเสียภาษี
- ไม่ต้องได้รับการตรวจสอบ (audit)
- รายได้และผลประโยชน์ไม่ต้องตกเป็นของทรัพย์สินแผ่นดิน แต่เมื่อครั้งเกิดวิกฤตเศรษฐกิจในปี 1997 สำนักงานทรัพย์สินกลับได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐ
- ขณะเดียวกัน ค่าใช่จ่ายทั้งหมดของพระบรมวงศานุวงศ์กลับมาจากภาษีประชาชน
- แม้แต่โครงการในพระราชดำริซึ่งเคยเป็นงบภายในสำนักงานทรัพย์สิน ก็เปลี่ยนมาเอางบของรัฐบาลแทน
....ถ้าไม่มีคนอย่างอานันท์ คนไทยคงไม่ตาสว่าง...

https://www.facebook.com/pavinchachavalpongpun/posts/310254792409624

KP Page

Yesterday 17:54  -  Public
Status Update
By Pavin Chachavalpongpun

...ราชานิยมล้นเกินมักบังคับให้สาธารณชนแสดงความรักต่อสถาบันกษัตริย์แบบเกินความพอเพียง ในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมา งานต่างๆ ที่จัดเพื่อเทิดทูนกษัตริย์เพิ่มมากขึ้น มากจากเดิมที่มีเพียงงานฉลองราชสมภพ เกือบจะทุกปีต้องมีการฉลองพิเศษ (และต้องมีงบประมาณเพิ่มพิเศษ) นอกจากนี้ ยังมีความจำเป็นต้องเทิดทูนพระบรมวงศานุวงศ์ โดยเฉพาะในอัจฉริยภาพที่ต้องมีในทุกด้าน กีฬา แฟชั่น การแสดง การทำอาหาร การร้องเพลง การเล่นเครื่องดนตรี หรือแม้แต่เรื่องที่ซีเรียส เช่น งานวิจัยทางด้านวิทยาศาสตร์ งานด้านวิชาการ งานเขียน หรือศิลปะ รวมไปถึงงานสาธาณะ ไม่ว่าจะเป็นการแก้ไขความยากจน ปัญหายาเสพติด สุขภาพ การชลประทานและการศึกษา ฯลฯ หลายพระองค์ต้องสำเร็จการศึกษาด้วยความสูงสุดในชั้นเรียน บางพระองค์ได้รับมอบปริญญาบัตรนับไม่ถ้วนจากสถาบันของไทย... ราชวงศ์อยู่ในโลกแห่งความฝัน และต้องการให้ประชาชนเชื่อในความฝันนั้น...

https://www.facebook.com/pavinchachavalpongpun/posts/310344152400688

KP Page

Yesterday 14:45  -  Public
"ราชการไม่ชอบสีแดง"

เมื่อข้าพเจ้าได้ไปพบนายแพทย์อุทัย สนธินันทน์ อดีตผู้อำนวยการศูนย์มาเลเรียภาค 5 และกรรมการบริษัทผู้หนึ่งที่คลีนิคของท่านที่บ้านสันกลาง อำเภอสันกำแพง ขณะที่กำลังเขียนบทความเรื่องนี้อยู่ นายแพทย์อุทัยได้กรุณาเล่าเรื่องของปฏิกิริยาของทางราชการให้ฟังว่า วันหนึ่งคุณสงัด บรรจงศิลป์ บรรณาธิการ ถูกทางอำเภอเมืองเชียงใหม่เรียกตัวไปสอบสวนและถูกปรับในข้อหาว่าการพิมพ์บัตรออกแจกจ่าย มิได้พิมพ์ชื่อผู้พิมพ์และผู้โฆษณาไว้ด้วย เป็นการทำผิดพระราชบัญญัติการพิมพ์ เรื่องนี้คณะผู้จัดทำ “คนเมือง” ได้ยอมรับโดยชื่นตา เพราะเราได้ทำผิดกฎหมายจริงๆ…
คุณวิจิต ไชยวัณณ์ (บรรณาธิการคนใหม่) ได้รับหมายเรียกให้ไปรายงานตัวที่ว่าการอำเภอเมืองเชียงใหม่ (ในสมัยนั้นทำหน้าที่เป็นเจ้าพนักงานสอบสวน) คุณมานพ ลังกาพินธุ์ ซึ่งเป็นปลัดอำเภอ ได้นำเอาหนังสือราชการ ลงชื่อโดย พล.อ.มังกร พรหมโยธี มาให้ดู พร้อมกับบอกว่าอ่านดูเรื่องราวเถิดว่าทางราชการ “ไม่ชอบ” การเรียกร้องและการใช้ “สีแดง” พิมพ์บัตร ซึ่งทางราชการได้เพ่งเล็งไปอย่างลึกซึ้ง เกรงว่าจะเป็นการกระทำของฝ่ายศัตรูของประเทศชาติ
ฝ่ายคุณวิจิตร ก็ได้ให้การไปว่า มิได้เป็นคอมมิวนิสต์แม้แต่น้อย การเรียกร้องเอามหาวิทยาลัยเป็นการกระทำด้วยความบริสุทธิ์ใจแอบแฝงอยู่ ส่วนการใช้สีแดงนั้น เพราะเห็นว่าเป็นสีที่เด่นเห็นชัด มิได้มีความคิดไปในทางที่มิชอบ แม้ไตรรงค์ของชาติไทยก็ยังมีสีแดงอยู่ แม้ศาลากลางและศาลจังหวัดบางแห่งก็ยังใช้กระเบื้องสีแดงมุงหลังคา หาได้เป็นสัญลักษณ์แห่งคอมมิวนิสต์ในประเทศไม่ ในที่สุดสอบสวนแล้วก็เอาผิดคุณวิจิตร ไชยวัณณ์ อะไรไม่ได้...”
ไกรศรี นิมมานเหมินท์, ธันวาคม 2527

Status Update
By Awasan Borders
https://www.facebook.com/craschiangmai/posts/230230450443993

KP Page

Yesterday 08:47  -  Public
News for Emperor Akihito Imperial birthday as Emperor Akihito turns 79 euronews ‎- 4 hours ago world news - Japanese Emperor Akihito has turned 79 and reassu...


KP Page

Yesterday 08:45  -  Public
“สมเด็จพระจักรพรรดิอากิฮิโตะ”แห่งญี่ปุ่นเฉลิมพระชนมพรรษา“79 พรรษา” -http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1356274888 


KP Page

Yesterday 08:40  -  Public
เสรีชน คนใต้พลัดถิ่น

โลกได้"ผู้นำหญิง"เพิ่มอีกคน "ปาร์ก กึนเฮ" คือ"นารีขี่ม้าขาว"ของชาวเกาหลีใต้ ประธานาธิบดี สาวโสดวัย 60 ปีคนนี้ ชีวประวัติยิ่งกว่าดราม่า แม่ถูกนักฆ่าเกาหลีเหนือสังหารในโรงหนัง พ่อถูกหัวหน้าหน่วยสืบราชการลับของตัวเอง ยิงตายคาโพเดียม(นาทีสังหารหาดูได้ใน ยูทูบ) ตัวเธอก็เคยถูกจู่โจมกรีดหน้า เมื่อประกาศตัวลงชิงตำแหน่งผู้นำ "เธอขอโทษประชาชน"ที่ "ปัก จุงฮี" พ่อของเธอ"กระทำไว้"(เหตุการณ์ที่ กวางจู ปี 2523) ตอนเป็น"ประธานาธิบดี"

ข่าวข้น คนเข้ม / สันตะวา
ข่าวสดออนไลน์ / 24 ธันวาคม 2555

(สำนึก ต่างกัน กับอดีต ผู้นำไทยหมาดๆ ที่สั่งการสังหารประชาชน กลางกรุง ที่ไม่เคยกล่าวคำ"ขอโทษ"ประชาชน )

https://www.facebook.com/young.bolshevik/posts/341539429286907

KP Page

Yesterday 08:36  -  Public
ไม่ยักรู้ว่าเป็นผู้กำกับสถานีตำรวจ จะมีรายรับไม่น้อยกว่าเดือนละ 5 แสน พูดเองต่อหน้า ถ้าผมได้เป็นผู้กำกับ จะให้เมียไปเที่ยวเมืองนอกปีละ 4 ครั้ง มิน่า ... วงการตำรวจมันถึงย่ำไปย่ำมาอยู่กับที่ไม่ไปไหน หาคนจริงมาพัฒนาให้ก้าวหน้าได้ยาก ก็ในเมื่อ อยู่อย่างนี้มันก็ล่ำซำกันทุกฝ่าย ประเทศชาติมันถึงไม่ไปไหน อนุรักษ์ของเก่ากันไว้อย่างเดียวโดยไม่คิดที่จะพัฒนา ... ก็นี่แหละหนา กินกันแบบพอเพียงไง ...

KP Page

Yesterday 08:32  -  Public
ทอท.เล็งขยายดอนเมืองเฟส2 -
http://www.matichon.co.th/news_detail.php?newsid=1356311964

KP Page

Yesterday 08:27  -  Public
From the album: Timeline Photos
By แค่หยุด ไม่ใช่ยอม

ยำใหญ่..55555

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=378744998881836&set=a.108112682611737.16403.100002390185163 


No comments:

Post a Comment