2013-05-08

พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์


KP Page

05:05  -  Public
72 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ชวนกลับไปอ่าน สยามยามเปลี่ยน (ไม่) ผ่าน หนังสือชุมนุมปาฐกถา 70 ปี ชาญวิทย์ เกษตรศิริ
by noreply@blogger.com(Independent Correspondent)

http://thaienews.blogspot.com/2013/05/72-70.html
 

KP Page

04:57  -  Public
ความรู้สึกของเยาวชนต่อ จิตร ภูมิศักดิ์
เมื่อเยาวชนรุ่นจิ๋วร้องเพลง จิตร ภูมิศักดิ์

นักศึกษาเยาวชนผู้เข้าร่วมงานเปิดอนุสาวรี­ย์ จิตร ภูมิศักดิ์ ณ บ้านหนองกุง ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556
นักศึกษาเยาวชนผู้เข้าร่วมงานเปิดอนุสาวรีย์ จิตร ภูมิศักดิ์ ณ บ้านหนองกุง ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร เมื่อวันที่ 5 พฤษภาคม 2556
 

KP Page

04:56  -  Public
พิธีเปิดอนุสรณ์สถาน จิตร ภูมิศักดิ์ โดย ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ประธานมูลนิธิ

เปิดอนุสาวรีย์ จิตร ภูมิศักดิ์ อย่างเป็นทางการโดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ประธานมูลนิธิ อ.พนัส ทัศนียานนท์ อ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ อ.สมฤทธิ์ ลือชัย อ.ธำรงศักดิ์ เพชรเลิศอนันต์ นายสมาน วงศ์ภาคำ นายกเทศมนตรีตำบลคำบ่อ นายวิทิต จันดาวงศ์ อดีตเพื่อนร่วมคุก บุตรชายนายครอง จันดาวงศ์ อดีตเสรีไทย และนางจินตนา เนียมประดิษฐ์ สหายผู้ร่วมอุดมการณ์ รวมถึงประชาชนที่ให้ความสนใจเข้าร่วมงานปร­ะมาณหนึ่งพันคน ณ บ้านหนองกุง ต.คำบ่อ อ.วาริชภูมิ จ.สกลนคร ในเวลาประมาณ 10.00 น. วันที่ 5 พฤษภาคม 2556
เปิดอนุสาวรีย์ จิตร ภูมิศักดิ์ อย่างเป็นทางการโดย ศ.ดร.ชาญวิทย์ เกษตรศิริ ประธานมูลนิธิ อ.พนัส ทัศนียานนท์ อ.อัครพงษ์ ค่ำคูณ อ.สมฤทธิ์ ลือชัย อ.ธำรงศักดิ์ เพ...
 

KP Page

04:56  -  Public
"ปัญหาเขตแดนทางทะเล" ในเอเชียตะวันออก และ เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ผู้ร่วมภิปราย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ - กวีพล สว่างแผ้ว - อัครพงษ์ ค่ำคูณ - กิตติ ประเสริฐสุข - พนัส ทัศนียานนท์ ดำเนินรายการโดย ดร.มรกต เจวจินดา ไมยเออร์
ณ ห้อง 301 ตึกศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์
เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2556
ผู้ร่วมภิปราย ชาญวิทย์ เกษตรศิริ - กวีพล สว่างแผ้ว - อัครพงษ์ ค่ำคูณ - กิตติ ประเสริฐสุข - พนัส ทัศนียานนท์ ดำเนินรายการโดย ดร.มรกต เจวจินดา ไมยเออร์ ณ ห้อง ...
 

KP Page

04:54  -  Public
Press Freedom in the Region | MEDIA INSIDE OUT -http://www.mediainsideout.net/world/2013/05/125
Press Freedom in the Region | MEDIA INSIDE OUT »
Media Inside Out with the support of USAID Sapan Program has recently invited five veteran journalists in the region to discuss the state of press freedom in their respective countries. The event was hold at The Westin Grande Sukhumvit in Bangkok, on 19 April 2013. Moderator Assoc. Prof.
 

KP Page

Yesterday 04:53  -  Public
จอม เพชรประดับ: จะเฝ้ารอ “สันติภาพในภาคใต้” อย่างอดทน
Mon, 2013-05-06 21:56
http://prachatai.com/journal/2013/05/46607
 
จักรภพ เพ็ญแข: วิเคราะห์ผลการเลือกตั้งมาเลย์
Mon, 2013-05-06 20:00
http://prachatai.com/journal/2013/05/46605

ส่วนผลกระทบต่อการเจรจาดับไฟใต้นั้น ข่าวไม่สู้จะดีนัก เพราะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรใหม่ในฝ่ายค้านหลายคนมาจากฝ่ายที่คัดค้านนโยบายช่วยเหลือไทยของรัฐบาล และหลายคนก็เคยแสดงจุดยืนสนับสนุนการแบ่งแยกดินแดนในเมืองไทยอยู่ 
 

KP Page

Yesterday 04:51  -  Public
คุยเรื่องเซ็กซ์กับ ชลิดาภรณ์: ความไม่หลากหลายในความหลากหลายทางเพศ
Mon, 2013-05-06 16:46

เรียบเรียงโดย กรกฤช สมจิตรานุกิจ

http://prachatai.com/journal/2013/05/46601
 

KP Page

Yesterday 04:49  -  Public
ภาพมายา...ราคาตั๋วหนัง ?

คมชัดลึก 06-05-56 ตอน ภาพมายา...ราคาตั๋วหนัง ? ผู้ร่วมรายการ นภสร แย้มอุทัย ผู้จัดการโรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ (House RCA), ดรสะรณ โกวิทวณิชชา นักวิจารณ์ภาพยนตร์, ณัฐพงษ์ โอฆะพนม บรรณาธิการข่าวบันเทิง เนชั่นแชนแนล
คมชัดลึก 06-05-56 ตอน ภาพมายา...ราคาตั๋วหนัง ? ผู้ร่วมรายการ นภสร แย้มอุทัย ผู้จัดการโรงภาพยนตร์เฮ้าส์ อาร์ซีเอ (House RCA), ดรสะรณ โกวิทวณิชชา นักวิจารณ์ภาพ...
 

KP Page

Yesterday 04:48  -  Public
รายการ Wake Up Thailand ประจำวันที่ 7 พฤษภาคม 2556 ตอนที่ 2 นำเสนอในประเด็น - ถล่ม "กระทรวงไอซีที" ปิดเว็บไซต์ ผู้ที่หมิ่นนายกฯ - ปชป.ส่งแถลงทั่วโลกโต้ปาฐกถา...
 

KP Page

Yesterday 04:47  -  Public
ฟันธง เสรีภาพหรือการคุกคาม? 6 05 56

รายการฟันธง พูดคุยกับ ดร.จารุพรรณ กุลดิลก และ ฐิติมา ฉายแสง
รายการฟันธง พูดคุยกับ ดร.จารุพรรณ กุลดิลก และ ฐิติมา ฉายแสง
  

KP Page

Yesterday 04:43  -  Public
Banpodj 207 - อิคารัส กับ เปาบุ้นจิ้น 6 พฤษภาคม 2556 http://goored.blogspot.com/
 

KP Page

6 May 2013  -  Public
Thatcher part 1
Thatcher part 2

มาร์กาเรต แธตเชอร์ อดีตประธานาธิบดีสหราชอาณาจักร (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2522 ถึง 2533) ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา การเสียชีวิตของเธอก่อให้เกิดกระแสทั้งยกย­่องและวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง ความไม่ลงรอยในความรู้สึกและความทรงจำ ของอิทธิพลทางความคิดและนโยบายของมาร์กาเร­ต แธตเชอร์ ทำให้คนรุ่นหลังต้องพยายามทำความเข้าใจมรด­กของเธอต่อประเทศและต่อโลก ไม่ใช่เพื่อตัดสินว่าแธตเชอร์เป็นวีรบุรุษ­หรือทรราช ไม่ใช่เพื่อประเมินว่านโยบายของแทตเธอร์เป­็นสิ่งที่ดีหรือเลว แต่เพื่อทำความเข้าใจถึงรากฐานทางความคิดข­องแทตเธอร์ และผลกระทบทางนโยบายที่มีต่อสังคมสหรชอาณา­จักรและประชาคมโลก 

The Reading Room จึงขอเชิญทุกท่านร่วมทำความเข้าใจอิทธิพลแ­ละมรดกของมาร์กาเรต แธตเชอร์ ในงานเสวนา "Thatcher is Dead! Long Live Thatcherism!" ร่วมสนทนากับ ดร.พิชิต ลิขิตกิจสมบูรณ์ และ ดร.วิโรจน์ อาลี ดำเนินรายการโดย ตฤณ ไอยะรา
มาร์กาเรต แธตเชอร์ อดีตประธานาธิบดีสหราชอาณาจักร (ดำรงตำแหน่งตั้งแต่ปี 2522 ถึง 2533) ได้เสียชีวิตลงเมื่อวันที่ 8 เมษายน 2556 ที่ผ่านมา การเสียชีวิตของเธอก่อ...
 

KP Page

5 May 2013  -  Public
มติชน - เพลง "รักต้องเปิด (แน่นอก)" ฮิตไกลถึง "ไต้หวัน" ตี๋หมวยแห่เต้นเลียนแบบ "ใบเตย อาร์สยาม":  http://bit.ly/12Eu6r3 


KP Page

05:07 (edited)  -  Public
จากอีโง่ถึงอีกะหรี่:ความอับจนของลัทธิมาร์ค

โดย สมศักดิ์ ภักดิเดช
6 พฤษภาคม 2556

http://thaienews.blogspot.com/2013/05/blog-post_6.html

 ฝ่ายปฏิปักษ์จึงหยิบคำพูดประเภทตีตรา(Stereotype)ที่แฝงฝังมานานในสังคมไทยที่ว่า"สวยแต่โง่"มาลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ของเธอ

การเปลี่ยนภาพลักษณ์ที่เป็นคนสวย ให้่กลายเป็น"อีโง่" และการใช้hate speechลดทอนคุณค่าความเป็นมนุษย์ให้ต่ำยิ่งกว่า"กะหรี่"จึงเกิดและมีด้วยเหตุนี้
 

KP Page

05:03  -  Public
ยิง 6 ศพปัตตานี: 'พฤติการณ์' ชวนสงสัยในสายตา 'ผู้สังเกตการณ์'
Tue, 2013-05-07 23:02

Antoine de Patani

http://prachatai.com/journal/2013/05/46621
 No comments:

Post a Comment