2012-09-23

ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียน


KP Page

9:07 PM  -  Public
Ensambel Modero Palu in Bangkok อองซอมเบิล โมเดโร ปาลู

7 ก.ย. 55 - การแสดงจากคณะอองซอมเบิล โมเดโร ปาลู (Ensamble Modero Palu หรือ Ensemble Modero Palu) จากเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดยความร่วมมือระหว่าง สถาบันไคลีแห่งสุลาเวสีกลาง ประเทศอินโดนีเซีย และหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

ในคลิปเป็นส่วนหนึ่งจากการแสดงเมื่อวันที่ 7 ก.ย. ที่ผ่านมา ประกอบด้วยชุด 1.Dapa Dapa Lauro 2.Ndua Ndua 3.Ada Mposalama
7 ก.ย. 55 - การแสดงจากคณะอองซอมเบิล โมเดโร ปาลู (Ensamble Modero Palu หรือ Ensemble Modero Palu) จากเกาะสุลาเวสี ประเทศอินโดนีเซีย จัดโดยความร่วมมือระหว่าง ส...

KP Page

9:07 PM  -  Public
Pinyapan Potjanalawan: พงศาวดารอาเซียน

เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการชำระประวัติศาสตร์ไทยและเพื่อนบ้าน เมื่อ 21 สิงหาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย

ช่วงนี้เป็นการ อภิปรายหัวข้อ "พงศาวดารอาเซียนในแบบเรียนประวัติศาสตร์มัธยมไทย" โดย ภิญญพันธุ์ พจนะลาวัณย์ อาจารย์ประจำคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
เสวนาทางวิชาการ เรื่อง ประชาสังคมและวัฒนธรรมอาเซียนกับการชำระประวัติศาสตร์ไทยและเพื่อนบ้าน เมื่อ 21 สิงหาคม 2555 ที่มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จ.เชียงราย ช่วงนี้เ...

KP Page

9:07 PM  -  Public
สะท้อนย้อนคิด:โกมาตร ไชยันต์ จันทนี

งานประชุมวิชาการ
สะท้อนย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่ [วันที่ 2]
21 - 22 กันยายน 2555
ห้องประชุมใหญ่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

21 ก.ย. 55 ช่วง 11.00 - 12.30 น. ความคิดทางสังคมศาสตร์กับทิศทางทฤษฎีไทย
โดย ดร.นพ.โกมาตร จึงเสถียรทรัพย์
รศ.ดร.ไชยันต์ รัชชกูล
อ.ดร.จันทนี เจริญศรี
ดำเนินรายการและร่วมเสวนาโดย รศ.ดร.จามะรี เชียงทอง
งานประชุมวิชาการ สะท้อนย้อนคิด สังคมวิทยาและมานุษยวิทยา เชียงใหม่ [วันที่ 2] 21 - 22 กันยายน 2555 ห้องประชุมใหญ่ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 21 ก.ย. ...

KP Page

9:05 PM  -  Public
การรับรู้เรื่องอาณาบริเวณศึกษา [2/2]

เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่านพระจันทร์ มีการประชุมวิชาการอาณาบริเวณศึกษาด้านภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 โดยช่วงเช้ามีการเสวนาวิชาการหัวข้อ "การรับรู้เรื่องอาณาบริเวณศึกษาในสังคมไทย" วิทยากรประกอบด้วย ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทวีศักดิ์ เผือกสม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา สุจริตธนารักษ์ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย อ.ดุลยภาค ปรีชารัชช โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตอนนี้เป็นส่วนของการอภิปรายโดย วิทยา สุจริตธนารักษ์ และดุลยภาค ปรีชารัชช
เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่านพระจันทร์ มีการประชุมวิชาการอาณาบริเวณศึกษาด้านภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 25...

KP Page

9:04 PM  -  Public
การรับรู้เรื่องอาณาบริเวณศึกษา [1/2]

การประชุมวิชาการอาณาบริเวณศึกษาด้านภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ช่วงเช้ามีการเสวนาวิชาการหัวข้อ "การรับรู้เรื่องอาณาบริเวณศึกษาในสังคมไทย" วิทยากรประกอบด้วย ยุกติ มุกดาวิจิตร คณะสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทวีศักดิ์ เผือกสม คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิทยา สุจริตธนารักษ์ ศูนย์เอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย อ.ดุลยภาค ปรีชารัชช โครงการเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ตอนนี้เป็นส่วนของการอภิปรายโดย ยุกติ มุกดาวิจิตร และทวีศักดิ์ เผือกสม
การประชุมวิชาการอาณาบริเวณศึกษาด้านภูมิภาคอาเซียน ครั้งที่ 2 ประจำปี 2555 เมื่อวันที่ 3 ก.ย. ที่ห้องปรีดี เกษมทรัพย์ คณะนิติศาสตร์ ม.ธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ ...KP Page

9:42 PM  -  Public
รัฐประหาร 49 ศรัทธาที่เสื่อมคลาย

เทวฤทธิ์ มณีฉาย ช่วงถาม-ตอบ ในเสวนาหัวข้อ "ย้อนรอยรัฐประหาร 49 ศรัทธาที่เสื่อมคลายภายใต้การเรียนรู้" วิทยากรประกอบด้วย
อ.จรัล ดิษฐาอภิชัย อดีตกรรมการสิทธิมนุษยชน
สมบัติ บุญงามอนงค์ (บก.ลายจุด) กลุ่มวันอาทิตย์สีแดง
จิตรา คชเดช อดีตประธานรสหภาพแรงงานไทรอัมพ์
อ้น ชัยนรินทร์ กุหลาบอ่ำ นักกิจกรรม
สุพัฒน์ อาษาศรี เลขา สนนท.
จัดโดย..สหพันธ์นิสิตนักศึกษาแห่งประเทศไทย (สนนท.) ณ อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา ถนนราชดำเนิน กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555
เทวฤทธิ์ มณีฉาย ช่วงถาม-ตอบ ในเสวนาหัวข้อ "ย้อนรอยรัฐประหาร 49 ศรัทธาที่เสื่อมคลายภายใต้การเรียนรู้" วิทยากรประกอบด้วย อ.จรัล ดิษฐาอภิชัย อดีตกรรมการสิทธิมนุ...

KP Page

9:41 PM  -  Public
Vicious Cycle วงจรอุบาทว์ ของไทย

"Vicious Cycle วงจรอุบาทว์ ของไทย" ดร. เพียงดิน อธิบาย วงจรอุบาทว์ ที่คนไทยต้องเข้าใจ ด้วยตัวอย่างและเรื่องราวง่าย ๆ เป็นวงจรอุบาทว์ที่ฝ่ายเผด็จการศักดินาอำมาตยาราชาธิปไตย พยายามสร้างเรื่องราวต่าง ๆ ให้ดูสับสน ดูเหมือนซับซ้อนและน่าอึดอัด แต่เมื่อเข้าใจแล้ว ประชาชนจะรู้ว่า ศัตรูของประชาธิปไตยคือใครและอะไรบ้าง และจะเกิดสำนึกลุกขึ้นมาทำหน้าที่ดังมดแดงล้มช้าง เป็นรายการพิเศษทางวิทยุชุมชน FM 106.70 สมุทรปราการ โดย ดร. เพียงดิน รักไทย ร่วมกับดีเจสรคม และมหาวิทยาลัยประชาชน
"Vicious Cycle วงจรอุบาทว์ ของไทย" ดร. เพียงดิน อธิบาย วงจรอุบาทว์ ที่คนไทยต้องเข้าใจ ด้วยตัวอย่างและเรื่องราวง่าย ๆ เป็นวงจรอุบาทว์ที่ฝ่ายเผด็จการศักดินาอำม...
  

KP Page

9:09 PM  -  Public
Devas Party สัมภาษณ์นายกยิ่งลักษณ์ ชินวัตร 22 09 2012

เปิดหัวใจ "นายกฯยิ่งลักษณ์"ผ่านมา 1 ปี ไม่มีคำว่าเสียใจ
ที่ลงสนามการเมือง ยึดคำเดียว "อดทน" เพื่อให้ประเทศ
เดินไปข้างหน้า ส่วนชีวิตครอบครัว สุขสุดใจ อยู่ที่ลูก
Devas Party VoiceNews VoiceTV 22-09-2012
เปิดหัวใจ "นายกฯยิ่งลักษณ์"ผ่านมา 1 ปี ไม่มีคำว่าเสียใจ ที่ลงสนามการเมือง ยึดคำเดียว "อดทน" เพื่อให้ประเทศ เดินไปข้างหน้า ส่วนชีวิตครอบครัว สุขสุดใจ อยู่ที่ล...KP Page

9:25 PM  -  Public
เสียงชาวบ้าน//http://tppfreespeech.cbox.ws/ http://www.thaisfreespeech.info/ http://siengthai.blogspot.com/ http://i-allin.blogspot.com/ http://sapai2012.blo...

KP Page

9:24 PM  -  Public
เสียงชาวบ้าน โดย ออลอิน "ความระยำไอ้วูดไซด์ เจ้าพ่อนปช ยูเอสเอ เข้าทำนอง เกลียดตัวกินไข่ เกลียดปลาไหล กินน้ำแกง???? และถ้าไอ้ชูพงศ์ มันทำเพื่อคนทั้งชาติจริง ...

KP Page

9:24 PM  -  Public
รายการเสียงชาวบ้าน 22/9/2012 ประวัติศาตร์การเสียดินแดน14ครั้ง///ตอแหล///

KP Page

9:21 PM  -  Public
รายการข่าวราชสุนัช ประจำวันที่ 22/9/2012 ไปแล้วไปลับ...เตรียมสนามหลวง
http://www.mediafire.com/?5xhrv5fbs92lde9
MediaFire »
sapai raj 22.09.2012.mp3

KP Page

9:18 PM  -  Public
MediaFire »
เสาร์เช้า ๙ ทันบอด 22-09-55.mp3

KP Page

9:17 PM  -  Public
MediaFire »
วิกฤตเมืองไทย 22 ก.ย 2555 ผลประโยชน์ของใคร คุณ รักประชาธิปไตย(small).mp3

No comments:

Post a Comment