2013-02-17

ม.112 กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข


KP Page

19:40  -  Public
เสวนา ม.112 กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข " การเมือง ความยุติธรรม สถาบันกษัตริย์ 17-2-2013 »
กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับ ThailandMirror ขอเชิญร่วมเสวนา ม.112 กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข " การเมือง ความยุติธรรม สถาบันกษัตริย์ ....."13.30-18.00 น.โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ดร....

KP Page

19:39  -  Public
ครก.112 แถลงข่าว 17 2 2013.nsv

แถลงข่าว จาก ครก.112 เวลา 13.00 น. กรณี "รัฐสภาปัดตก ร่างพรบ.ฉบับแก้ไข ม.112"โดย ดร.ยุกติ มุกดาวิจิตร และ วาด รวี

กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับ ThailandMirror ขอเชิญร่วมเสวนา ม.112 กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข " การเมือง ความยุติธรรม สถาบันกษัตริย์ ....."
13.30-18.00 น.โดย ปิยบุตร แสงกนกกุล ดร.สุธาชัย ยิ้มประเสริฐ ดร.สมศักดิ์ เจียมธีรสกุลวาด รวีประวิตร โรจนพฤกษ์จอม เพชรประดับ -- 
กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับ ThailandMirror ขอเชิญร่วมเสวนา ม.112 กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข " การเมือง ความยุติธรรม สถาบันกษัตริย์ ....."13.30-18.00 น.โดย ปิ...


KP Page

19:39  -  Public
กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับ ThailandMirror ขอเชิญร่วมเสวนา ม.112 กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข " การเมือง ความยุติธรรม สถาบันกษัตริย์ ....."13.30-18.00 น.โดย ปิ...


KP Page

19:38  -  Public
กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับ ThailandMirror ขอเชิญร่วมเสวนา ม.112 กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข " การเมือง ความยุติธรรม สถาบันกษัตริย์ ....."13.30-18.00 น.โดย ปิ...


KP Page

19:38  -  Public
กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับ ThailandMirror ขอเชิญร่วมเสวนา ม.112 กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข " การเมือง ความยุติธรรม สถาบันกษัตริย์ ....."13.30-18.00 น.โดย ปิ...


KP Page

19:38  -  Public
กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับ ThailandMirror ขอเชิญร่วมเสวนา ม.112 กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข " การเมือง ความยุติธรรม สถาบันกษัตริย์ ....."13.30-18.00 น.โดย ปิ...


KP Page

19:38  -  Public
กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับ ThailandMirror ขอเชิญร่วมเสวนา ม.112 กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข " การเมือง ความยุติธรรม สถาบันกษัตริย์ ....."13.30-18.00 น.โดย ปิ...


KP Page

19:38  -  Public
กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับ ThailandMirror ขอเชิญร่วมเสวนา ม.112 กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข " การเมือง ความยุติธรรม สถาบันกษัตริย์ ....."13.30-18.00 น.โดย ปิ...


KP Page

19:37  -  Public
กลุ่ม24มิถุนาประชาธิปไตย ร่วมกับ ThailandMirror ขอเชิญร่วมเสวนา ม.112 กรณีสมยศ พฤกษาเกษมสุข " การเมือง ความยุติธรรม สถาบันกษัตริย์ ....."13.30-18.00 น.โดย ปิ...

No comments:

Post a Comment