2012-10-01

เสวนา 2 ปี นิติราษฎร์


KP Page

9:16 PM  -  Public
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
Sun, 2012-09-30 22:40
“เพื่อให้สังคมไทยเดินไปข้างหน้า เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงความเป็นจริงที่ดำรงอยู่ต่อหน้าเราได้ ถ้าเราต้องการการปรองดอง ที่สมานฉันท์อย่างแท้จริง อย่างน้อยรัฐธรรมนูญต้องปฏิรูปสถาบันกษัตริย์ สถาบันการเมือง สถาบันศาล และกองทัพ..”
http://prachatai.com/journal/2012/10/42914

เสวนา ๒ ปี นิติราษฎร์ ๖ ปี รัฐประหาร รัฐประหารกับระบอบรัฐธรรมนูญ 30 9 2012

"รัฐประหารกับระบอบรัฐธรรมนูญ"วรเจตน์ ภาคีรัตน์ ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล ปิยบุตร แสงกนกกุล ดำเนินรายการโดย ธีระ สุธีวรางกูร
นิติราษฎร์ จัดเสวนา "๒ ปี นิติราษฎร์ ๖ ปี รัฐประหาร" หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีกำหนดการดังนี้ ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ "นักกฎหมา...

KP Page

9:15 PM  -  Public
นิติราษฎร์ จัดเสวนา "๒ ปี นิติราษฎร์ ๖ ปี รัฐประหาร" หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์  ๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ บทบาทของ คอป. กับการ "ปรองดอง"? ถ่ายทอดสดโดยทีมงานม้าเร็ว http://speedhorsetv.blogspot.com

เสวนา ๒ ปี นิติราษฎร์ ๖ ปี รัฐประหาร ตอบคำถาม + บทบาทของ คอป กับการ ปรองดอง 30 9 2012 
นิติราษฎร์ จัดเสวนา "๒ ปี นิติราษฎร์ ๖ ปี รัฐประหาร" หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีกำหนดการดังนี้ ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ "นักกฎหมา...

KP Page

9:11 PM  -  Public
เกษียร เตชะพีระ : นักกฎหมายไทยกับรัฐประหาร
30 ก.ย.55 หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ปาฐกถา เกษียร เตชะพีระ ในงานเสวนานิติราษฎร์ "2 ปีนิติราษฎร์ 6 ปีรัฐประหาร" มุมมองจากนักรัฐศาสตร์ที่มองพัฒนาการบทบาทของนักกฎหมายในการสร้างความชอบธรรมให้รัฐป­ระหาร หน้าที่ในเชื่อมรอยต่อเผด็จการกับประชาธิปไตยให้เรียบเนียน โดยยึดถือการดำรงอยู่และอำนาจของสถาบันกษัตริย์

อ่านเพิ่มเติมที่ :
http://prachatai.com/journal/2012/09/42903

อ.เกษียร "นักกฎหมายไทยกับรัฐประหาร"
เกษียร เตชะพีระ : นักกฎหมายไทยกับรัฐประหาร 30 ก.ย.55 หอประชุมศรีบูรพา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ปาฐกถา เกษียร เตชะพีระ ในงานเสวนานิติราษฎร์ "2 ปีนิติราษฎร์ 6 ปีร...

KP Page

9:14 PM (edited)  -  Public
เมื่อ 6 ปีที่แล้ว "แท็กซี่ชนรถถัง" วันแห่งการต่อสู้เชิงสัญญาลักษณ์ เมื่อรถแท็กซี่ สัญลักษณ์สามัญชนผู้ให้บริการประชาชน ชนรถถังผู้ยึดอำนาจประชาชน 30 กันยายน พ.ศ. 2549
http://www.go6tv.com/2012/09/6_30.html

เสวนา ๒ ปี นิติราษฎร์ ๖ ปี รัฐประหาร รำลึกนวมทอง ไพรวัลย์ 30 9 2012 
นิติราษฎร์ จัดเสวนา "๒ ปี นิติราษฎร์ ๖ ปี รัฐประหาร" หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ โดยมีกำหนดการดังนี้ ๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ "นักกฎหมา...KP Page

Sep 26, 2012  -  Public
Red Intelligence
2 hours ago

อาทิตย์นี้ เรามีนัดสำคัญกับนิติราษฎร์ ...สัมฤทธิ์ผลอีกหนึ่งขั้นเรื่องสถานที่หลังจากมีปัญหาตลอดเวลา งานเสวนา "๒ ปี นิติราษฎร์ ๖ ปี รัฐประหาร"โดยคณะนิติราษฎร์ อาทิตย์ที่ ๓๐ กันยายนนี้ ๑๓.๐๐ น. ณ หอประชุมศรีบูรพา (หอเล็ก) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์....ไปกันให้เยอะ ๆ นะครับ :Tulip

กำหนดการ
๑๓.๐๐ - ๑๓.๓๐ “นักกฎหมายไทยกับรัฐประหาร” ปาฐกถานำ
โดย ศ.ดร.เกษียร เตชะพีระ
๑๓.๓๐ - ๑๔.๐๐ กิจกรรมรำลึกนวมทอง ไพรวัลย์ “๖ ปี แท็กซี่ชนรถถัง”
๑๔.๐๐ - ๑๖.๐๐ “รัฐประหารกับระบอบรัฐธรรมนูญ”
วรเจตน์ ภาคีรัตน์
ฐาปนันท์ นิพิฏฐกุล
ปิยบุตร แสงกนกกุล
ดำเนินรายการโดย ธีระ สุธีวรางกูร
๑๖.๐๐ - ๑๗.๐๐ บทบาทของ คอป. กับการ "ปรองดอง"? อภิปรายและตอบคำถามโดย คณะนิติราษฎร์

เปิดประตูหอประชุมตั้งแต่ ๑๒.๐๐ น. เป็นต้นไป จึงขอเรียนเชิญประชาชนผู้สนใจทุกท่าน

นอกจากนี้ คณะนิติราษฎร์ได้จัดทำ ดีวีดี “นิติราษฎร์เสวนา” รวมการเสวนาของคณะนิติราษฎร์ตลอด ๒ ปี มีจำนวน ๑๐ แผ่น จำหน่ายก่อนเริ่มงาน จำนวน ๕๐๐ ชุด ในราคาชุดละ ๕๐๐ บาท เพื่อนำรายได้จ่ายค่าหอประชุม

และคณะนิติราษฎร์ขอเรียนทุกท่านทราบว่าพวกเราไม่ประสงค์รับบริจาคเงิน ทั้งนี้ ไม่ว่าจากบุคคลใด หน่วยงานใด หรือโดยวิธีการใด ๆ ทั้งสิ้น !

https://www.facebook.com/photo.php?fbid=10151049656810723&set=a.344212865722.161634.344197095722  


KP Page

9:09 PM  -  Public
Banpodj 139 - (special) DNA เจ็กลิ้ม
26 กันยายน 2555
Banpodj 139 - (special) DNA เจ็กลิ้ม 
Banpodj 139 - (special) DNA เจ็กลิ้ม 26 กันยายน 2555 http://goored.blogspot.com/

KP Page

9:08 PM (edited)  -  Public
Playlist สุชาติ นาคบางไทร เวทีลาดกระบัง 30-09-12
ทอม ดันดี ลาดกระบัง 30-09-2012

เวทีแดงลาดกระบัง
วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555
เวทีแดงลาดกระบัง วันอาทิตย์ที่ 30 กันยายน 2555 ถ่ายทอดสดโดยน้าบังสุกุล

KP Page

8:55 PM  -  Public
คลิปรายการ ชวนคิดชวนคุย คุณอาคม ซิดนีย์และ ดร. เพียงดิน 30 กันยายน 2555 ทางมหาวิทยาลัยประชาชน

หัวข้อ "คิดเล่นเห็นต่าง ภาคพิศดาร"
ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่ http://www.mediafire.com/?pp4a31v3r8ec4t5

คิดเล่นเห็นต่างภาคพิศดาร! 
คลิปรายการ ชวนคิดชวนคุย คุณอาคม ซิดนีย์และ ดร. เพียงดิน 30 กันยายน 2555 ทางมหาวิทยาลัยประชาชน หัวข้อ "คิดเล่นเห็นต่าง ภาคพิศดาร" ดาวน์โหลด mp3 ได้ที่ http://...

KP Page

8:55 PM  -  Public
คลื่นปฎิวัติใต้น้ำ ยามเรือเผด็จการเคลื่อนใกล้ผาน้ำตก....
รายการทางออกประเทศไทย ทาง นปช. ยูเอสเอ และมหาวิทยาลัยประชาชน
โดย อ. ชูพงศ์ คุณวู๊ดไซด์ และ ดร. เพียงดิน วันที่ 28 กันยายน 2555
URL: http://youtu.be/tt-LzM-SXIA
ดาวน์โหลด mp3 ฉบับเต็ม อ. ชูพงศ์พูดเรื่องจำนำข้าวด้วย ได้ที่http://www.mediafire.com/?82payw8vi8koa96

คลื่นปฎิวัติใต้น้ำ ยาม.... 
คลื่นปฎิวัติใต้น้ำ ยามเรือเผด็จการเคลื่อนใกล้ผาน้ำตก.... รายการทางออกประเทศไทย ทาง นปช. ยูเอสเอ และมหาวิทยาลัยประชาชน โดย อ. ชูพงศ์ คุณวู๊ดไซด์ และ ดร. เพียง...No comments:

Post a Comment